Vems ansvarar för att införskaffa ny spis?

2021-03-08 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag hyrde mitt hus och allting funkade.Efter bara 3 månader får jag problem med ugnen.Vems ansvarar för att införskaffa ny spis?Tack
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning regleras i 12 kap Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Det är din hyresvärd som anses äga spisen. Hen har troligtvis i hyreskontraktet redan förpliktat sig att ansvara för att en ny spis inskaffas vid eventuellt fel. Det allt vanligaste är att hyresgästen då hör av sig till hyresvärden och beskriver situationen, var på hyresvärden ansvarar för att problemet åtgärdas. Så länge som felet med kylen har orsakats till följd av normalt användande skall du som hyresgäst inte behöva stå för hyresvärdens kostnader för att åtgärda felet. Om felet istället skulle ha uppkommit till följd av vårdslöst användande så blir du som hyresgäst ersättningsskyldig, detta framgår av 12 kap. 24 § JB.Av 12 kap 18a § JB framkommer att hyresnämnden får förelägga hyresvärden att vidta åtgärd för att hyresrätten ska uppnå lägsta godtagbara standard. Lägsta godtagbara standard innefattar att hyresrätten bland annat måste vara "försedd med anordning för matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor", en fungerande spis ingår alltså i den lägsta godtagbara standarden.Det innebär att hyresnämnden kan kräva att hyresvärden ser till att lägenheten upprätthåller denna standard. För att ett åtgärdsföreläggande till hyresnämnden skall kunna genomföras måste du som hyresgäst ansöka om detta. På Sveriges Domstolars hemsida finns Information om hur du ansöker om åtgärdsföreläggande. Sammanfattningsvis, det första jag rekommenderar dig att göra är alltså att upplysa din hyresvärd om problemet. Skulle hyresvärden efter påminnelser fortfarande inte laga eller införskaffa en ny spis, kan du kontakta hyresnämnden. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen

Min hyresrätt är för kall, vad gäller kring detta?

2021-02-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Vi bor i en privat hyresrätt och det är så kallt i lägenheten att vi måste ha AC på dygnet runt för att inte frysa ihjäl om dagarna/kvällarna. Vilket har resulterat i att vår elräkning är på 5500:- kr i månaden och vi har sagt till flera gånger att vi har det såhär. jag undrar om det finns några lagar kring detta?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor som rör hyresrätter regleras i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Av 12 kap 9 § JB framgår att en hyresvärd har en skyldighet att hålla lägenheten i brukbart skick. En hyresgäst ska inte behöva frysa. Det skall finnas kontinuerlig uppvärmning, det ingår som en del i den lägsta godtagbara standard och anges i 12 kap 18a § JB. Det framkommer i en rekommendation(se här) från folkhälsomyndigheten att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Är temperaturen lägre än 20 grader kan det innebära en olägenhet för människors hälsa. En första rekommendation vore att kontakta din hyresvärd och påpeka detta, men efter som att din hyresvärd inte gör någonting åt saken efter upprepade försök kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. De kan begära att din hyresvärd gör en temperaturmätning och åtgärdar eventuella fel. Ytterligare ett förslag är att kontakta hyresgästföreningen med din klagan och få hjälp att begära ersättning i form av hyresreduktion av din hyresvärd. Hur stor en potentiell ersättning kommer bli kan jag dock inte svara på då det görs bedömningar i det enskilda fallet.Sammanfattningsvis innebär detta att du har rätt att få din temperatur åtgärdad av hyresvärden, om den är under 20 grader. Du kan även har rätt till ersättning för olägenheten. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågorVänligen

Kan hyresvärden kräva att jag flyttar ut innan uppsägningstidens slut?

2021-03-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande uppsägningstid på hyresrätt. Om man har uppsägningstid till sista mars men hyresvärden bestämmer sig för att renovera i bostaden och kräver att man flyttar ut tidigare, i detta fallet senast 6 mars, kan hyresvärden ändå kräva att man ska betala in hyran för mars?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning regleras i 12 kap Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Hyresavtal som gäller för obestämd tid, vilket oftast fallet, skall sägas upp för att upphöra att gälla och om ett hyresavtal om en bostad löper på obestämd tid så är utgångspunkten att uppsägningstiden är tre månader 12 kap 3 och 4 § JB. Du och hyresvärden kan avtala om antingen längre eller kortare uppsägningstid, men lagen ska tolkas till hyresgästens fördel, det innebär att du alltid har rätt till en uppsägningstid om minst 3 månader. Är hyreskontraktet på bestämd tid är uppsägningstiden beroende av hyrestiden.Har ni avtalat om en uppsägningstid till och med sista mars kan inte din hyresvärd kräva att du flyttar ut innan dess. Då bryter hyresvärden avtalet, detta är lagstadgat och det finns inget hyresvärden kan göra för att kringgå detta. Väljer ni att avtala om en kortare uppsägningstid, vilket både hyresgäst och hyresvärd måste gå med på, finns det heller inget lagstöd för att behöva betala hyra efter dess att hyresrätten är uppsagd. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen

Hyresvärd innehar deposition som ekonomisk ersättning för skada

2020-11-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min tidigare hyresvärd har hamnat i en liten tvist. Det har nämligen uppstått skador i golvet där jag tidigare hade min soffa. Soffan har stått på samma plats ända sedan jag flyttade in för 2 år sedan. Det har blivit någon typ av missfärgning. Jag tror att det uppstått av fukt från lägenheten eller andra yttre aspekter. Alltså inget jag själv kan ha orsakat. Hyresvärden menar däremot att skadorna inte fanns där innan jag flyttade in, men gör det nu när jag flyttar ut och därför blir jag ersättningsskyldig. Vi vet fortfarande inte vad orsaken till skadorna är.Däremot har hyresvärden hållit i min deposition i ungefär 2 veckor på grund av detta. Idag fick jag dessutom tillbaka halva depositionen. Hyresvärden behåller alltså hälften av min deposition för att reparera golvet, utan någon överenskommelse med mig. Är detta okej från hyresvärden och vad finns det jag kan göra för att ta detta vidare?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor som rör hyresrätter regleras i 12 kap. jordabalken, JB. Även kallad hyreslagen.Enligt Jordabalken 12 kap 24 § JB är hyresgästen ersättningsskyldig för all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet under hyrestiden. Hyresgästen blir i sådana fall ersättningsskyldig för de ekonomiska skador hyresvärden lidit. Utifrån din beskrivning av situationen så förmodar jag dock att skadorna i golvet har orsakats till följd av normalt användande. Du skriver också att missfärgningarna inte är något du själv skulle ha kunnat orsaka, att en yttre faktor måste varit orsaken. Om så är fallet är inte längre 12 kap 24 § JB tillämplig då en förutsättning är att hyresgästen ska ha orsakat skadan. Då skall du som hyresgäst inte behöva stå för hyresvärdens kostnader för att åtgärda felet. I dessa situationer så är det hyresvärden som har bevisbördan, det är alltså hyresvärden som ska bevisa att det är du som orsakat skadan, det gäller för både andrahandsuthyrning och förstahandsuthyrning. Det kan ibland dock räcka med att hyresvärden kan visa att skadorna inte fanns där vid inflyttningen, men finns vid utflyttningen. Om du har ytterligare funderingar och efter som att du önskar att ta ärendet vidare så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist för att närmare se över dina möjligheter och sätta upp en handlingsplan. För att boka tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå, klicka här. Hoppas du fick svar på din fråga!vänliga hälsningar