Arbetsgivares möjligheter att begära utdrag för VAB

2018-12-22 i Föräldraledighet
FRÅGA |Min arbetsgivare säger att jag måste lämna utdrag för alla dagar jag har tagit VAB och föräldrarpenning . Han vill att jag skriver ut det från försäkringskassans hemsida för att det står så i kollektivavtalet säger han att om de misstänker något har de rätt att begära . Min fråga är om han har rätt till det ?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline med in fråga.Jag har tolkat din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har rätt att begära ett utdrag över dina VAB-dagar.Regler kring arbetsgivarens rätt att begära sjukintyg finns bland annat i sjuklönelagen (SLL).Arbetsgivarens begäran om sjukintygEn arbetsgivare kan begära sjukintyg när du som arbetstagare är sjuk (10 a § SLL), men inte när ditt barn är sjukt. Detta beror på att det inte är arbetsgivaren som ersätter dig för VAB-dagar, utan försäkringskassan.KollektivavtalDet finns bestämmelser i vissa kollektivavtal att arbetsgivaren kan begära ett utdrag över de dagar du fått föräldrapenning för att kunna fastställa din rätt till föräldralön. Men det är inte samma sak som att arbetsgivaren begär utdrag för dina VAB-dagar.Föräldrapenning betalas från försäkringskassan. Om arbetsgivaren betalar ut någon föräldralön så kan denne ha rätt till ett utdrag enligt kollektivavtalet för att avgöra hur stor föräldralön du ska få.Mitt råd till digMitt råd till dig är att om arbetsgivaren vill titta på ett utdrag från försäkringskassan för att fastställa din föräldralön så kan du lämna ut det. Om din arbetsgivare begär ett utdrag från försäkringskassan av något annat skäl så har du ingen skyldighet att lämna ut något sådant.Om du vill ha hjälp att driva ärendet eller tolka ditt kollektivavtal är du välkommen att höra av dig till mina kollegor via telefon.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Hur påverkas föräldrapenningen om jag jobbar extra på en annan arbetsplats under föräldraledigheten?

2018-12-22 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hejsan Jag är föräldraledig och har sagt upp mig.Om jag börjar jobba extra ( nån timma här och där) på ett annat jobb under föräldraledigheten och uppsägningstiden vad händer då?Om jag får sparken under min uppsägningstid, vad händer då med min föräldrapenning?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Extrajobbs påverkan på föräldrapenningenSyftet med föräldrapenningen är att du ska kunna få ersättning för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att jobba. Det är således inte tänkt att man ska ta ut föräldrapenning och samtidigt jobba. Däremot kan man själv välja att inte ta ut alla föräldrapenningdagar på en gång, utan dela upp dem. Som jag förstått det får man inte ta ut föräldrapenning de dagar man jobbar, men tar man ut föräldrapenning måndag till fredag kan man under vissa förutsättningar jobba exempelvis kvällar och helger.Förutsättningar för att få lov att jobba hos annan under föräldraledighetMedan du fortfarande är anställd får du inte ta en anställning hos en annan arbetsgivare hur som helst, även om du formellt sett är ledig genom föräldraledigheten.Först hade jag behövt få reda på hur ditt anställningsavtal ser ut. Vad står det om att jobba vid sidan av din tjänst där?För det andra hade jag behövt få reda på vilket typ av jobb du hade tänkt dig. Är extrajobbet att klassa som konkurrerande verksamhet med din nuvarande arbetsplats? Vad säger ditt anställningsavtal om det?Går din arbetsgivare med på att du jobbar hos en annan arbetsgivare under föräldraledigheten ser jag inte att det skulle påverka din rätt till föräldrapenning, förutsatt att du inte jobbar de timmar du tar ut föräldrapenning.Uppsägningens påverkan på föräldrapenningenNu framgår det att du sagt upp dig själv, och i sådana fall brukar uppsägningstiden börja löpa redan på uppsägningsdagen, det vill säga när du sa upp dig. Samma förutsättningar bör alltså gälla som de du redan har för din föräldrapenning.Jag förstår inte varför din arbetsgivare skulle säga upp dig när du redan själv sagt upp dig. Det vore helt ologiskt. Det är därför ingenting du bör oroa dig för.Mina rådJag råder dig att kontakta försäkringskassan som kan ge dig närmare vägledning.Jag råder dig också att prata med din nuvarande arbetsgivare om att du tänker jobba extra under föräldraledigheten, eller åtminstone att läsa igenom ditt anställningsavtal noggrant.Jag hoppas att det löser sig för dig och önskar dig en god jul!Med vänliga hälsningar

Kan jag kräva att få arbeta 75 %?

2018-11-25 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har man som ensamstående mamma laglig rätt att söka heltidsjobb och jobba 75% från början p.g.a. barnets ålder. Barnet är snart 3 år.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast i vissa situationer som man har rätt enligt lag att gå ner i arbetstid, det är när man är föräldraledig och när man ska studera. Eftersom ditt barn är under åtta år har du rätt att bara arbeta 75% tills dess att barnet fyller åtta år eller går klart första året i skolan (här). Detta förutsätter dock att det är fråga om vård av barn. Eftersom det är fråga om att söka en heltidsanställning, finns dock inga möjligheter att kräva att du ska få arbeta 75 %. Utlyser någon en tjänst och de behöver någon som arbetar heltid, kommer de förmodligen anställa någon som kan arbeta heltid. I sådana fall bör det vara fråga om en extremt tillmötesgående arbetsgivare.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Har hon rätt att sammankoppla 2 föräldraledighet efter varandra utan att alls komma tillbaka till jobbet?

2018-10-10 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej,Vi är ett litet företag med få anställda, en av dem startade sin anställning den 25 januari 2017 och gick på föräldraledighet när barnet föddes i oktober 2017.Nu vill hon förlänga sin föräldraledighet pga ytterligare graviditet, det nya barnet kommer i februari 2019. Hur länge har hon enligt lagen rätt till denna ledighet? Har hon rätt att sammankoppla 2 föräldraledighet efter varandra utan att alls komma tillbaka till jobbet? Rimligtvis för både den anställde och företaget att man säger upp sig i fall kommer man att vara borta från arbetet ca 2,5-3 år?Tack på förhand för hjälpen.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen och eventuellt i kollektivavtal om sådant skulle finnas på arbetsplatsen.Ledighet i form av mammaledighet och hel ledighet upp till barnet är 18 månader stadgas i 4 § respektive 5 §. En arbetstagare får ta ut hel ledighet den eller de arbetsdagar som denne begär (11 §). Kollektivavtal kan reglera den närmare tillämpningen av ledighetens förläggning (2 § 3 stycket). Begränsningar i denna rätt är att ledigheten får delas upp på högst 3 ledighetsperioder under ett kalenderår (10 §). Huvudregeln är därför att en arbetstagare har rätt till sin lagstadgade föräldraledighet, även om två ledighetsperioder sammankopplas. Arbetstagaren ska dock samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning m.m. (14 §). En arbetstagare som vill ta ut sin föräldraledighet har anställningsskydd och får inte missgynnas eller sägas upp (16 §). Observera att arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Om denna skyldighet uttalades i motiven till lagen att "Arbetstagaren skall lägga ledigheten så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning. Det är naturligt att en arbetstagares ledighet i många fall kan innebära störningar i verksamheten. Meningen är inte att varje sådan störning skall kunna hindra arbetstagaren från att få den begärda ledigheten. Det är endast i sådana fall där störningen är påtaglig, dvs. det finns omständigheter som gör att verksamheten hos arbetsgivaren kommer att utsättas för stora påfrestningar, som det kan krävas att arbetstagaren förlägger ledigheten på annat sätt. Detta gäller dock endast om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren. Ett exempel på sådan olägenhet är situationer där arbetstagaren inte kan erhålla nödvändig barntillsyn."Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Arbetsgivarens möjligheter att ta tillbaka godkänd föräldraledighet

2018-12-22 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Min sambo jobbar väldigt mycket, hans jobb har ett intensivt schema. Till helgerna tog han föräldrarledigt fram till nyår, efter det ska han återgå till sitt vanliga schema. Detta skickade han in länge sedan, alltså i god tid och det godkändes av jobbet. I går fick han samtal om att hans chef måste dra in hans föräldrarledighet för just idag eftersom det är många som är sjuka på jobbet. Kan arbetsgivaren göra så? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning,
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga.Jag har tolkat din fråga som att du undrar ifall din sambos arbetsgivare kan beordra din sambo tillbaka in i jobbet från hans föräldraledighet på grund av att hans kollegor är sjuka.Regler kring föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FL).En arbetstagare som är förälder har rätt till föräldraledighet, 1 § FL. Anmälan till arbetsgivaren skall ske minst två månader innan ledigheten påbörjas, 13 § FL. Eftersom du skriver att anmälan gjordes för länge sedan utgår jag från att den skett två månader i förväg.Ledighetens förläggning ska ske i samråd mellan din sambo och hans arbetsgivare, men om en överenskommelse inte kan träffas så är det din sambos önskemål som ska tillgodoses, 14 § FL.KollektivavtaletDet är viktigt att kolla på vad som står i din sambos kollektivavtal om han och hans arbetsgivare är anslutna till ett sådant. Det skulle också göra att arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla i frågan med din sambos fackliga representanter. Det kan också göras vissa avsteg från bestämmelserna i föräldraledighetslagen genom kollektivavtal, så det är viktigt att kolla på vad som står där.Mitt råd till dig Arbetsgivare har ytterst begränsade möjligheter att neka en arbetstagares begäran om föräldraledighet så länge som arbetstagaren anmäler detta i god tid. Dessa möjligheter är ännu mer begränsade när det gäller att "ta tillbaka" ledighet som arbetsgivaren en gång har godkänt. Under förutsättning att det inte står något annat i anställningsavtalet eller kollektivavtalet så har din sambo rätt till sin föräldraledighet trots att hans kollegor är sjuka. Det är upp till arbetsgivaren att anställa vikarier eller lösa situationen på något annat sätt.Om du vill ha hjälp med att driva ärendet är du välkommen att höra av dig till mina kollegor via telefon. Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Vad definieras som en period i föräldraledighetslagen om man växelvis ska jobba en period (flera sammanhängande dagar) och vara ledig en period?

2018-12-19 i Föräldraledighet
FRÅGA |Vad definierar en period i föräldraledighetslagenex jag söker i 1ansökan dettav1 må,tis helt ledigv3 ons helt ledigv7 Tor,fre helt ledigär detta att betrakta som 1 period eller 3mvh pär
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kan inledningsvis hänvisa till mitt svar på en fråga som liknar din: https://lawline.se/answers/vad-raknas-som-en-period-i-foraldraledighetslagen?q=f%C3%B6r%C3%A4ldraledig I den situationen avsågs en fredag varje vecka under fyra veckor som skulle omfattas av föräldraledigheten (alltså jobba en period, ledig en fredag, jobba en period osv.). Din situation liknar den på det sättet att ledigheten är avstyckad till en viss period – här dock längre än en dag – för att sedan jobba en period osv. Dock skiljer den sig i det avseendet att du hade tänkt vara ledig fler dagar i sträck än en. Vad avses som en period?Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584), FLL. I 10§ FLL får man ingen information om hur lång en period är och vilka faktorer som avgör detta. Det framgår dock av förarbetena att andelen föräldraledighet i förälderns anmälan till arbetsgivaren får betydelse dvs om det är fråga om föräldraledighet på heltid eller deltid. Har arbetstagaren (du) begärt delledighet dessa föräldraledighetsdagar anses ledigheten utgöra en sammanhängande ledighetsperiod. Har du däremot begärt föräldraledighet på heltid för två på varandra följande ledighetsperioder, får alltså två perioder anses vara förbrukade.Sammanfattning av din situationEftersom jag inte vet hur du ansökt om föräldraledighet till din arbetsgivare är det svårt att uttala mig om dessa föräldraledighetsperioder är att se om en eller som tre. Har du ansökt deltidsföräldraledighet anses din ansökan vara en ledighetsperiod. Har du däremot ansökt om heltidsföräldraledighet så räknas varje ledighetsperiod som en period och alltså har du redan vid tre ledighetsperioder på några dagar med jobb emellan uppfyllt din kvot om tre perioder.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Kan man sprida ut sina 120 semesterlönegrundande dagar av föräldraledighet?

2018-10-30 i Föräldraledighet
FRÅGA |HejEnligt lag är föräldraledighet semesterlönegrundande i 120 dagar men finns det något som styr hur dessa 120 dagar får tas ut ? Är det 120 dagar från det datum barnets föds eller kan jag t.ex. vara föräldraledig när barnet föds i säg 60 dagar som är semesterlönegrundande och sen arbeta några månader och vara 60 dagar till som är semesterlönegrundande ? Alltså helt enkelt om jag kan "plutta ut" 120 dagar här och där fram tills barnet är max 8 år ? Samt om jag byter arbetsgivare och ej tagit ut alla mina 120 dagar kan jag kräva att få dessa hos den nya arbetsgivaren ?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterlönegrundande dagarPrecis som du säger så är föräldraledighet semesterlönegrundande i 120 dagar, det framgår av 17 a §, första och tredje punkten, Semesterlagen. Första punkten handlar om tillfällig föräldrapenning, dvs. VAB-dagar, och tredje punkten handlar om "vanlig" föräldrapenning enligt 12 kap. Socialförsäkringsbalken. 12 kap. Socialförsäkringsbalken säger att föräldrapenning för barns födelse lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna, 12 kap. 12 §. Föräldrapenning lämnas till det år då barnet fyller 12 år, 12 kap. 13 §. Eftersom dagarna med föräldrapenning avser varje barns födelse och inte något speciellt år så behöver du inte ta ut dina 120 semesterlönegrundande dagar från det datum barnet föds utan kan sprida ut dessa. Sprida ut dagarnaDu kan alltså "putta ut" 120 dagar här och där eftersom dagarna med föräldrapenning inte är begränsade till något speciellt år eller till det datum barnet föds. En förutsättning för att dagarna ska vara semsterlönegrundande är såklart att du tar ut föräldrapenning för dessa. Byta arbetsgivareÄven om du byter arbetsgivare har du rätt till dina 120 dagar eftersom detta är stadgat i lag (semesterlagen). Dina semesterlönegrundande föräldradagar är således inte kopplade till någon speciell arbetsgivare utan är en personlig rättighet som förälder. Notera dock att byte av arbetsgivare kan påverka ersättningsnivån för föräldrapenningen men det påverkar inte dina 120 dagar. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Vad räknas som en period i föräldraledighetslagen?

2018-10-10 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej. Jag jobbar på ett stort företag där man har skiftgång och har tänkt vara förädraledig.I mitt fall så går jag på ett schema som rullar på 8 veckor och jag har tänkt vara föräldraledig varje fredag i 4 månader. Det infaller 5 fredagar på 8 veckor i schemat.Om jag nu söker föräldraledig för dessa dagar under 4 månader räknas det då som en period? Arbetgivaren hävdar att man rätt till att söka för 3 perioder per kalenderår vilket jag även uppfattar är rätt men i detta fall anser arbetsgivaren att de 3 perioderna är förbrukade efter 3 fredagar! Tacksam för svar.
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AllmäntFöräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584), FLL. Enligt denna lag gäller, precis som du och arbetsgivaren är överens om, tre perioder som lägst (10§). Självklart kan du ha bättre förmåner enligt kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder så är ju detta självklart helt okej. Allmänt föreskrivs i 3§ FLL fem olika typer av föräldraledighet och 4-8§§ samma lag utvecklas dessa olika föräldraledighetstyper. Att tillägga är också att du två månader innan den planerade ledigheten ska anmäla din föräldraledighet (13§ FLL). Att tillägga är att Föräldraledigheten inte kopplas till varje barn, utan till föräldern som tar ledigt – vilket är anledningen till att gränsen är tre gånger per år och inte tre gånger per barn och år.Vad avses som en period?I 10§ FLL får man ingen information om hur lång en period är och vilka faktorer som avgör detta. Det framgår dock av förarbetena att andelen föräldraledighet i förälderns anmälan till arbetsgivaren får betydelse dvs om det är fråga om föräldraledighet på heltid eller deltid. Har arbetstagaren (du) begärt delledighet dessa fredagar anses ledigheten utgöra en sammanhängande ledighetsperiod. Har du däremot begärt föräldraledighet på heltid för två på varandra följande fredagar får alltså två perioder anses vara förbrukade.Sammanfattning av din situationEftersom jag inte vet hur du ansökt om föräldraledighet till din arbetsgivare är det svårt att uttala mig om vem av er som har rätt. Har du ansökt deltidsföräldraledighet anses din ansökan vara en ledighetsperiod. Har du däremot ansökt om heltidsföräldraledighet så räknas varje fredag som en period och alltså har du redan vid tre fredagar uppfyllt din kvot om tre perioder – men du och din arbetsgivare kan ju komma överens om att du ska få fler perioder.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga HälsningarEvelina Karhu