Övergår ensamrätten från upphovsmannen efter försäljning av ett konstnärligt verk?

2021-03-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Om man målar en tavla ur sin fantasi och säljer den på en utställni g. Får man ändå använda fotografier man sjäkv tagit av bilden innan försäljnung ich använda på t. Ex sin FB sida visitkort, reklam mm.
Maryam Naqqar |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättigheten till ett konstnärligt/litterärt verk, t ex en tavla, innebär att skaparen, upphovsmannen, har en ensamrätt/uteslutande rätt till att dels "framställa exemplar" av verket, dels att "överföra verket till allmänheten". (1 § första stycket och 2 § första stycket, upphovsrättslagen, URL,). Att det är en ensamrätt/ uteslutande rätt innebär ungefär att upphovsmannen helt får bestämma vem som får framställa exemplar eller överföra verket till allmänheten. Det är detta som kallas för upphovsrätten.Kortfattat innebär det att när du som upphovsman säljer en tavla till en annan person, innebär inte att din ensamrätt övergått till den personen. Den personen har endast förvärvat ett exemplar av verket. Det finns dock ett undantag från ensamrätten; undantaget säger att "spridningsrätten" till verket, dvs rätten att sälja just denna tavlan vidare är konsumerad om tavlan en gång, med upphovsmannens samtycke, har överlåtits på marknaden (se 20 § URL). Detta betyder att om säljer tavlan till en person, så får den personen lov att sälja tavlan vidare utan ditt samtycke. I övrigt behåller du din ensamrätt. Vänligen,

Företag publicerade bild utan samtycke

2021-03-08 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag gjorde för ett litet tag sedan ett skönhetsingrepp på en klinik. Nu två månader efter får jag av en vän reda på att de har lagt upp bilder på mig på bolagets instagram med över 30 000 följare. Bilden har legat uppe i över en månad och jag har absolut inte gett mitt samtycke att publicera en bild på hela mitt ansikte. När jag kontaktar bolaget erkänner de att det måste blivit en miss och vill erbjuda mig rabatt på nästa behandling. Jag önskar givetvis bli kompenserad för detta och undrar lite vad som gäller?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Får företaget använda bilden på dig?Du skriver att företaget har lagt upp bilder av dig på sin instagram. Enligt svensk lag måste en näringsidkare som använder annans namn eller bild när de marknadsför sig själva (1 § lag om namn och bild). Eftersom företaget lagt upp bilden på sin instagram uppfattar jag situationen som att de genom att visa upp resultatet av din behandling marknadsför sig själva och sina tjänster. Det är alltså inte okej för företaget att använda bilden på dig utan ditt samtycke. Företaget kan bli skyldiga att böta eftersom de lagt upp bilden utan ditt samtycke (2 § om namn och bild i reklam). Detta förutsätter dock att de agerat "oaktsamt", d.v.s att företaget varit vårdslöst och/eller slarvigt. En helhetsbedömning görs för att bedöma om företaget agerat oaktsamt. I det fall företaget agerat med oaktsamhet (eller helt medvetet) kan de alltså bli dömda för brott. Vad gäller angående kompensationen?Oavsett om företaget bedöms ha agerat oaktsamt eller medvetet har du rätt till kompensation (3 § lag om namn och bild i reklam). Om företaget inte har betett sig brottsligt har du rätt att få ut ersättning på grund av bildens rent ekonomisk betydelse. Exempelvis avses då vad du skulle ha fått i arvode för att modella för företaget. Jag kan inte ge dig ett definitivt svar på vad du kan tänkas få för kompensation, då man i praxis främst haft fall där kändisar blivit drabbade. Bl.a Björn Gustafsson, Ingvar Oldsberg och Stefan Holm. Dessa har fått mellan 75 000- 300 000 kr (NJA 1999 s. 749, mål T 3559-09 och mål T 6379-15). MEN detta beror förstås på att de är kända sedan tidigare; vidare har deras ansikte används på faktiska fysiska objekt; något som inte skett i ditt fall. Man kan också ifrågasätta om spridningen av bilden kan ha inverkan på vad man får för kompensation. Om företaget har betett sig oaktsamt/medvetet när de publicerade bilden har du både rätt att få ersättning på grund av den rent ekonomiska betydelsen, men också på grund av lidande och andra omständigheter som kan ha uppstått för dig (3 § st. 1 lag om namn och bild i reklam). SammanfattningsvisSvaret på din fråga är att företaget har gjort fel, eftersom samtycke krävs vid marknadsföring. Att företaget lagt upp bilden kan till och med vara brottsligt. Du har rätt till ersättning av företaget även om jag inte kan ge dig en exakt summa; detta kan bero på flera omständigheter och en samlad bedömning behöver göras, men generellt syftar ersättningen till vad man skulle fått ut ekonomiskt om du faktiskt erbjudit bilden som en modelltjänst. Det kan vara bra att vara medveten om att den ersättningen som inte utgår p.g.a eventuellt brott är en s.k privaträttslig tvist mellan dig och företaget. Det kommer mycket möjligt behöva lösas i domstol och om du förlorar målet kommer du behöva betala rättegångskostnaderna. Detta kan vara värt att beakta, särskilt med hänsyn till att rättegångskostnaderna kan bli mycket större än vad ersättningen skulle kunna bli. Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som har koll på marknadsföring och konsumenträtt för vidare rådgivning kring situationen. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag använda välkända loggor och karaktärer på mina produkter?

2021-02-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag tänkte starta ett eget företag med tygpåsar och print på dem, min fråga är då. Får jag använda mig av tex Metallica logga och deras ansikte på påsarna? Eller en karaktär från Disney med text?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss med din fråga!För att finna svaret på din fråga så skall vi gå in och titta i upphovsrättslagen (URL) och varumärkeslagen (VML). I mitt svar till dig kommer jag först berätta om de rättigheter som finns sett till varumärken och sedan går jag in på rättigheterna som man har genom att man skapar något. Slutligen i mitt svar kommer jag ge min rekommendation till dig. Vad gäller enligt varumärkeslagen? Det kan uppkomma en ensamrätt till den som har skapat varumärket eller karaktären genom varumärkeslagen. Denna ensamrätt gör att inte du får lov att använda någon annans varumärke utan tillstånd (1 kap. 10 § VML).. För att erhålla denna ensamrätt måste man antingen registrera ensamrätten inarbetning varumärket/karaktären (1 kap. 6 § och 7 § VML). Eftersom både Metallica loggan och Disney karaktärer är så välkänt så föreligger det ensamrätt på grund av inarbetning, då många förknippar Disneys karaktärer med dem eller Metallicas logga med bandet. Möjligen har företaget och bandet också ansökt om ensamrätt. Det finns dock ett undantag ifrån denna huvudregeln och det är ifall du behöver ange varumärket/karaktären på grund av att det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens betydelse eller att identifiera just din produkt (1 kap. 11 § VML). Regeln syftar särskilt till när det kanske är någon reservdel eller annat tillbehör till varor. En för att använda detta undantag är däremot att det skall ske enligt goda affärsseder. Du får alltså inte missbruka denna rätt utan skall endast använda märket om det är nödvändigt. Ett annat undantag är också ifall du kommer bedriva och skapa dessa produkter utan ett vinstsyfte. Man får nämligen lov att skapa produkten för eget bruk med mera, men du får inte lov att använda dem i näringsverksamhet (1 kap. 10 § omvänt VML). Vad gäller enligt upphovsrättslagen?Genom upphovsrättslagen har Disney också ett skydd för sina karaktärer (1 § URL). Detta skydd uppkommer nämligen så fort de skapar karaktärerna, och är inget de behöver ansöka om. Genom ensamrätten enligt upphovsrättslagen har de rätt att förfoga över sina karaktärer ensamt. Om du då skulle använda dem på dina produkter kommer du att göra ett upphovsrättsligt intrång på deras ensamrätt (2 § URL).Det finns dock även här undantag och det är ifall du endast kommer sprida dina produkter till en liten krets människor för privat bruk (12 § URL). Men då du påtalar att du kommer bedriva ett företag och sälja produkterna kommer detta undantag inte bli aktuellt. SlutsatsEftersom du kommer använda dig av såväl loggan som karaktärerna på dina produkter som du använder i ditt företag så kommer du göra intrång i bandets och företagets ensamrätter. Jag rekommenderar dig därför att försöka undvika att sätta dessa logotyper och karaktärer på dina produkter så du slipper hamna i en tvist med rättighetsägarna. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Ha en fortsatt trevlig helg!

Tolkning av Marknadsföringslagen

2021-02-15 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Om ett bolag bryter mot marknadsföringslagen så kan en marknadsstörningsavgift att krävas. Det står däremot 31 §, 4e stycket i marknadsföringslagen på lagen.nu att "Riktas talan mot flera näringsidkare ska avgiften fastställas särskilt för var och en av dem."Betyder detta att bolaget måste betala avgiften för varje gång de har brutit mot lagen, dvs hur många kunder som blivit lurade? Eller menar dom något helt annat?
Oscar Hedengran |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur 31 § fjärde stycket Marknadsföringslagen ska tolkas.Tolkning:Stycket ska förstås som att om fler näringsidkare är ansvariga för överträdelsen, ska avgiften bestämmas individuellt för vardera av näringsidkarna. Det har således inget med antalet kunder som eventuellt blivit lurade att göra.Vid ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar

Upphovsrätt - när ens bild är inspirerad av ett annat verk?

2021-03-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Hur fungerar det med plagiat på Instagram? Om någon postar inlägg på egenritad konst och jag får inspiration och målar av teckningarna (identiska men med egen signering) är det då olagligt? Om man postar någon annans inlägg ska man ju hänvisa till ägaren men det jag syftar på är alltså de fall där man får inspiration och skapar ett eget verk av något som redan existerar. Tack på förhand,
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är upphovsrätt?Egenritad konst omfattas av reglerna kring upphovsrätt (1 kap. 1 § upphovsrättslagen). Att någon har upphovsrätt till en egen bild gör att endast konstnären i fråga har rätt att göra verket tillgänglig för allmänheten, exempelvis genom Instagram. Det innebär också att personen ensam bestämmer vad som kan göras med bilden och om det ska framställas kopior av bilden (1 kap. 2 § upphovsrättslagen). Konstnären har också rätt att alltid bli namngiven om någon publicerar en bild av konstverket (1 kap. 3 § upphovsrättslagen). För att en bild ska omfattas av ett upphovsrättsligt skydd krävs s.k "verkshöjd". Detta är ett krav på viss självständighet och originalitet hos bilden. Generellt brukar man säga att en bild har upphovsrättsligt skydd om risken för att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller en liknande bild framstår som minimal. Om det finns en minimal risk för att någon skapar samma bild har bilden alltså nått "verkshöjd" och därav fått upphovsrättsligt skydd. När blir det olagligt/upphovsrättsligt intrång (plagiat)?Jag kommer nu gå igenom när ett upphovsrättslig intrång sker. Plagiat anses vara stöld av ett verk; intrång har lite bredare omfattning men är nödvändigt i fråga om upphovsrättsliga brott. För att något ska inkräkta på upphovsrätten till originalverket krävs det att bilden som skapats efteråt är tillräckligt lik. Detta är en svår fråga att avgöra och kan vara beroende av olika faktorer, bl.a hur originell originaltavlan var. Om originalet var väldigt speciell och utmärkande har den ett större skyddsomfång eftersom den var så utmärkande i sig självt. Hur fungerar det när man får inspiration?Eftersom det kan vara svårt att avgöra när ett upphovsrättsligt intrång föreligger, särskilt i vår tid med sociala medier, är det förstås ännu krångligare att dra gränsen för vad som anses vara inspiration av någon annans bild och ett intrång mot någon annans bild. En viktig grej att nämna är exempelvis att om man bearbetat ett verk så att det är så passa annorlunda från originalverket anses detta vara ett nytt verk som den nya personen har upphovsrätt till (1 kap. 4 § upphovsrättslagen). Om man får inspiration av en bild och sen gör sin egen variant av den kan det alltså uppstå en situation där bilden blivit så bearbetad att man inte gjort något intrång, tvärtom har man själv fått upphovsrättsligt skydd. I ditt exempel säger du att en ny konstnär målat av en identisk bild. Det är värt att beakta att om man gör en exakt avbildning, men endast har den i sitt hem (så att familj/nära vänner ser den) så anses den utgöra privat bruk (2 kap. 12 § upphovsrättslagen). Om den används för privat bruk spelar det ingen roll hur lika tavlorna är, inget intrång har skett. Om någon dock gör en identisk kopia av en bild, sätter dit sin egen signatur och lägger upp det på instagram så är det ett solklart upphovsrättsligt intrång; det får inte vara exakt likadant och den nya konstnären har ingen rätt överhuvudtaget att offentliggöra bilden för andra personer (1 kap. 2 § upphovsrättslagen). En troligt scenario som kan uppstå är annars när man fått inspiration av ett konstverk och den nya bilden påminner mycket om den första bilden men är inte exakt likadan p.g.a att konstnärerna har olika stil när de tecknar. Om bilden är så pass lika att man kan känna igen den föreligger det troligen även här ett upphovsrättsligt intrång; trots att bilden inte är exakt likadan. Så även i fall där man fått inspiration bör man hänvisa att inspirationen kommer från en särskild konstnär, särskilt när det i dagens samhälle är så enkelt att tagga original kontot på sociala media. Sammanfattande svar: Det enkla svaret blir att ja, det är olagligt att göra en identisk målning och lägga upp den på Instagram med egen signatur. Att man lägger upp den ö.h.t signatur eller ej är att inkräkta på orginalkonstnärens upphovsrätt. Även i de fall där man fått inspiration och gjort en bild som liknar originalet är det mycket möjligt att även det är ett upphovsrättsligt brott. För att vara på den säkra sidan bör man alltid hänvisa till orginalkonstnären. Beakta dock att konstnären har rätt att be dig ta bort ditt inlägg. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan jag använda tidningens bilder i collage som jag säljer?

2021-02-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kan jag använda bilder från veckotidningar i collage, som jag sedan säljer?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag vi kommer att behöva titta på för att se vad du har för rättigheter i detta fall är upphovsrättslagen (URL).Får du lov att använda bilderna till Collage som du säljer? Huvudregeln är att den som skapar ett konstnärligt verk som exempelvis bilderna i en tidning har upphovsrätt till verket (1 § URL). Denna upphovsrätt innebär att det endast är den som har skapat verket som får lov att förfoga över det (2 § URL). För att du skall kunna använda bilderna i dina collage behöver du alltså ett samtycke ifrån den som har tagit bilderna. Men från huvudregeln finns det två undantag. Det ena är om du skulle använda dina collage för privat bruk, då skulle det inte anses vara ett intrång på fotografens upphovsrätt (12 § URL). Eftersom du dock skall använda collagen till försäljning blir detta undantag inte aktuellt. Det andra undantaget är ifall du skulle göra collagen på ett sådant sätt att de får ett självständigt skydd och räknas som ett eget verk (4 § stycke 2 URL). Men för att inte göra intrång i originalverkets upphovsrätt krävs det att collaget anses utgöra ett nytt verk. När man bedömer om det är tillräckligt självständigt så ser man om du hade haft möjlighet att skapa verket med fria och egna kreativa val. Verket skall alltså vara originellt och som tumregel att personerna oberoende av varandra skulle utforma ett liknande verk. Men då du kommer använda detta verk rakt upp och ner, utan att kanske förändra det så mycket, kommer det vara svårt att hävda att detta undantag aktualiseras. Slutsats Jag skulle därav inte rekommendera dig att du använder dig av collagen med bilderna mer än för privat bruk. Ifall du skapar en verksamhet och tjänar pengar på verket kommer det att uppkomma ett intrång i upphovsrätten och du kan bli skadeståndsskyldig. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Upphovsrätt i anställningsförhållanden

2021-02-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har skrivit 3 böcker på arbetstid. Har jag rätt till något av förtjänsten när den säljs?
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller angående upphovsrätt i anställningsförhållanden samt om du har rätt till något av förtjänsten när böckerna som du skrivit i tjänsten säljs. Regler om upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.Upphovsrätt till verk tillfaller som huvudregel upphovsmannen, i ditt fall är det du eftersom det är du som skriver boken. Detta regleras i upphovsrättslagen (URL) 1 §. Upphovsrätt i anställningsförhållandenDet råder dock osäkerhet kring vad som gäller med upphovsrätt i anställningsförhållanden. Problemet ligger i att avgränsa vilken rätt som ska anses ha övergått på arbetsgivaren genom själva anställningsförhållandet och vilken som eventuellt behållits av upphovsmannen. Anledningen till osäkerheten är att det inte finns någon lag som reglerar detta och det saknas rättsfall på området. Endast i de situationer arbetsgivare och anställd har reglerat upphovsrätten i avtal (till exempel anställningsavtalet) kan man med viss säkerhet veta vad som gäller.Det finns en "tumregel" som vunnit viss uppslutning i den rättsvetenskapliga diskussionen och den lyder: Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åligganden gentemot arbetsgivaren.Sammanfattning och rådOm du och din arbetsgivare kommit överens och slutit ett avtal om förtjänsten när den säljs är det avtalet som gäller. Har ni inte kommit överens om det finns det tyvärr ingen lag att stödja sig på och det går därför inte med säkerhet att säga vad som gäller. Om man ska gå efter "tumregeln" i ditt fall så skulle din arbetsgivare ha rätt till allt som ingår i den normala verksamheten och därmed all förtjänst när boken säljs. Min rekommendation i ditt fall är därför att du kontaktar arbetsgivaren och frågar för absolut klarhet i frågan.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?

2021-02-15 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Jag säljer bl.a. foton i min firma. Jag tänker sälja till min kommuns informationsverksamhet. Jag har t.ex. en bild som är tagen på allmän plats och föreställer 5 personer som spelar minigolf. De kan identifieras men jag känner dem inte. Kan bilden användas i t.ex. tryckt material som en broschyr. Kan den användas på kommunens hemsida och annan plats på Internet?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (bildlagen)Det existerar inte något generellt förbud mot att utan samtycke använda personers namn eller bild. I lagen om namn och bild i reklam ges dock ett visst skydd mot användning i kommersiella sammanhang. Enligt 1 § bildlagen får en näringsidkare inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning där en bild utnyttjas utan denne avbildades samtycke. Att du driver enskild firma borde göra att du kan anses vara en näringsidkare. Bildlagen stadgar vidare att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § bildlagen ska enligt 2 § bildlagen dömas till böter. Enligt 3 § bildlagen kan den som bryter mot 1 § bildlagen också bli skadeståndsskyldig.SlutsatsFrågan i ditt fall blir då om kan anses använda bilden vid marknadsföring. Svaret om huruvida din användning av bilden kan anses utgöra marknadsföring för ett kommersiellt syfte beror då om ditt försäljning av bilden har ett marknadsföringssyfte. Bildlagen omfattar marknadsföring som syftar till att främja avsättning av varor, tjänster och andra nyttigheter. En åtgärd bör ses som avsättningsfrämjande om det finns ett krav på en motprestation för att ta del av varorna, tjänsterna eller nyttigheterna. När det gäller försäljning utan marknadsföringssyfte kan utgång bli lite oklar, och med utgång från din fråga finns det tyvärr inte tillräckligt med information för mig att ge ett definitivt svar. Ditt säkraste alternativ vore att inhämta samtycke från de individer som finns med på din bild.Även kommunen skulle möjligtvis kunna drabbas av konsekvenser enligt bildlagen, då en kommun kan jämställas med en näringsidkare, om de använder bilden vid marknadsföring med ett kommersiellt syfte utan de avbildades samtycke. För ett rättsfall som belyser bildlagen på ett bra sätt kan jag hänvisa till NJA 2017 s. 217.Hoppas du har fått svar på din fråga!Mvh