Vad kan patenteras?

2021-02-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag håller på att utveckla en tjänst, undrar om tester online är patenterade eller fria att använda om det ens går att patentera frågor? (T.ex KASAM för att tydliggöra eller liknande.)
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag har förstått din fråga undrar du vad som krävs för att något ska kunna patenteras, samt vilket typ av skydd olika typer av tester online kan erhålla.Patent är en immaterialrätt, det vill säga en rättighet som kan förvärvas om den uppfyller vissa krav. Andra immaterialrätter är upphovsrätt, varumärken, mönsterskydd, med flera.Regler om patent finns i patentlagen (PL). Endast uppfinningar kan patenteras och med uppfinning avses aldrig ett datorprogram eller liknande (1 § PL). Utan att gå in för djupt på begreppet patent, kan det kort sägas att tester online inte uppfyller de krav som ställs på en uppfinning för att den ska kunna patenteras. Svaret är därmed att tester, exempelvis KASAM, inte kan patenteras.Sådana tester kan dock ha skydd enligt andra immaterialrättsliga lagar, exempelvis enligt upphovsrättslagen (URL). Den som har skapat ett verk, exempelvis ett datorprogram, har upphovsrätt till det (1 § URL), vilket innebär att man har ensamrätt till bland annat framställning och spridning av verket (2 § URL). Dock får man inte skydd för själva innehållet i programmet, utan endast för själva källkoden, vilket följer av ett rättsfall från EU-domstolen. Kortfattat kan det sägas att inget större skydd erhålls för själva frågorna till onlinetester, men möjligen till själva koden till programmet (om testet nu är utformat på det sättet).Till sist kan skydd möjligen erhållas enligt varumärkeslagen (VmL). Skydd erhålls då för själva varumärkesnamnet (1 § VmL) och kan inte erhållas för exempelvis specifika frågor i ett test.Jag kan tyvärr inte svara på vilket typ av skydd specifika test (exempelvis KASAM) har erhållit, men skyddet bör framgå på den hemsidan som tillhandahåller testet. Reglerna kan också skilja sig åt mellan olika länder. Sammanfattningsvis uppmanar jag dig därför till att vara försiktig med att använda/kopiera andras tester, eftersom det kan vara olagligt, straffbart och leda till skadeståndsskyldighet för dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?

2021-02-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har länge varit sugen på att köpa ett par skor från Nike men när de väl släpptes så sålde de genast slut pga bottar/robotar. Skorna var alltså producerade i limiterat exemplar. De flest som använde sig utav robotar för att få tag på dessa skor köpte dem ändas för att sedan kunna sälja dem dyrare. Nike sålde dem för 1900kr nu säljer folk dem för runt 19.000kr vilket jag inte är sugen på att ge för ett par skor. Jag hittade sedan en hemsida som säljer piratkopierade skor från Kina och är lite sugen på att köpa ett par men vet dock inte om det är lagligt. Jag kommer inte sälja dessa vidare, vill endast köpa dem för att använda själv.
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Med olika varumärken och deras produkter tillkommer olika immateriella rättigheter som ämnar att skydda upphovsmannens verk. En sådan rättighet som kan bli aktuell i det här fallet är ensamrätten i varumärkeslagen (VML). Ensamrätten enligt 1 kap. 6-7 §§ VML är en rättighet för registrerade eller inarbetade varumärken som innebär att ingen annan får använda varumärket, eller ett liknande varumärke som kan förväxlas med varumärket utan tillstånd från den rättsliga ägaren enligt 1 kap. 10 § VML. Stora varumärken som Nike har i princip alltid ensamrätt och det här betyder att ingen annan än Nike får använda varumärket utan tillstånd. Vad som avses med användning klargörs också i 1 kap. 10 § VML. Det rör sig bland annat om förbud mot att bjuda ut varor till försäljning eller föra ut dem på marknaden. Lagstiftningen syftar alltså främst till att motverka försäljning av piratkopior, det finns idag inte någon lag som innebär att det är olagligt för privatpersoner att köpa kopior för eget bruk. Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?Nej. Det är inte brottsligt, för privatpersoner, att köpa piratkopierade skor om de inte tänker sälja dem vidare.Vad du bör tänka påDu får inte sälja skorna vidare. Att framställa, tillhandahålla och sprida kopior är olagligt. Du kan därför endast använda skorna själv. Tullverket kan stoppa paket vid misstanke om förfalskningar. Rättighetshavaren till det riktiga varumärket kan då kräva att varorna förstörs och att köparen eventuellt får betala skadestånd till företaget. Som privat konsument som köpt en vara för eget bruk kan du dock säga nej till skadeståndskrav. Att tullverket skulle stoppa en enskild förfalskad vara är däremot ovanligt. Du kan läsa mer om piratkopior på tullverkets hemsida. Även fast det kan vara lockande att äga ett par limiterade skor finns det ett även ett ytterligare moraliskt perspektiv att beakta i fråga om piratkopierade varor. Inte sällan har handeln med förfalskningar en koppling till organiserad brottslighet. SammanfattningsvisDet är alltså inte olagligt att köpa de falska skorna om du endast tänker använda dem själv. Om du väljer att dem sälja vidare, så gör du ett intrång i varumärkets ensamrätt. Det hade varit förbjudet men av vad som framgår av din fråga, så är det inte fallet och därmed är det tillåtet. Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen,

Vilseledande marknadsföring

2021-01-31 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Är det lagligt att säga som säljare att ens företag har en patent på sin teknologi för kunden?Även om patent inte är registrerad inom databaserna PRV, Espacenet och Epoline.
Oscar Rudén |Vilseledande marknadsföringHej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom situationen framstår som marknadsföringsrelaterad på grund av annonseringen/uttalandet kan frågan bedömas utifrån marknadsföringslagen (MFL), inom ramen för vilseledande marknadsföring. Till att börja med ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed, alltså normer som finns till för att skydda konsumenter (5 § MFL). Det är vilseledande marknadsföring om företaget vid marknadsföringen eller vid köpet uppger felaktiga uppgifter om bland annat produktens art, mängd och kvalitet (10 § 2 st. 1 pkt. MFL). Information om mått/storlek på produkten ska stämma med verkligheten.Om marknadsföringen är otillbörlig kan företaget åläggas en rad olika marknadsrättsliga sanktioner, dessa kan du läsa mer om från 23 §-29 § i MFL. Det är dock inga sanktioner som påverkar dig som konsument på något sätt.Hoppas att det var svar på din fråga!

​Finns det förslag på att minska internetanvändningen för privat personer i framtiden?​

2021-01-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Finns det förslag på att minska internetanvändningen för privat personer i framtiden?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såsom det ser ut just nu så finns det inga motioner (motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen). Däremot tror jag inte att det kommer att bli aktuellt i framtiden då internetanvändningen har blivit en stor del av individers liv, både arbetsmässigt och privat. Att ett sådant förslag om att minska internetanvändningen, hade fått många individer att rasa, därför tror jag personligen inte att ett sådant förslag kan komma att bli aktuell. Hälsningar,

Får varumärkesord användas i domäner?

2021-02-07 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en domän och tänker driva en webbutik. Utan att avslöja min nisch så skriver jag ett annat namn, tex. "inlinesfabriken". Är det lagligt? Inlines tex är ett varumärke, men mitt syfte är att sälja Rollerblades. Förstår ni frågan? Strider detta mot copyrights? Själva företaget som äger domänen kommer heta något helt annat namn.Tacksam för svar
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder digt till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om man får skapa en domän som innehåller namnet på ett visst varumärke till exempel inlines som du skriver. För att förtydliga är det Rollerblade som är ett märke på inlines och inte inlines som är ett eget märke. Regler som berör varumärkesrätt hittar du i varumärkeslagen (VML). Jag kommer att använda mig av olika exempel för att besvara din fråga eftersom du inte vill avslöja exakt vad för domännamn du tänkt använda. SärskiljningsförmågaFör att något ska kunna utgöra ett varumärke krävs att varumärket bland annat har så kallad särskiljningsförmåga (1 kap 4 § VML). Särskiljningsförmåga innebär att varumärket ska göra så att en viss vara till exempel inlines kan skiljas från andra inlines genom varumärket (1 kap 5 § VML). Det vill säga genom användning av varumärket Rollerblade kan man skilja Rollerblades egna inlines från inlines av andra märken. Det finns dock ett undantag som säger att varumärken som i dagligt språkbruk kommit att bli en vanlig beteckning av varan eller tjänsten inte är skyddade av varumärkesrätten (1 kap 5 § 2 stycket 2 punkten VML). Om jag återigen tar ditt exempel Rollerblade har Rollerblade istället blivit ett ord som används för att benämna inlines eller rullskridskor. Därför kan det inte anses ens vara ett varumärke och därför finns inget skydd. Du skulle därför kunna döpa en domän till exempelvis rollerbladefabriken. Det finns därmed inte heller något som hindrar att använda exempelvis Rollerblade i företagsnamnet eftersom Rollerblade inte ens kan klassas som ett varumärke. Ett annat exempel är varumärket Thermos som istället för att ses som ett varumärke är mer känd som den produkt som tillverkas det vill säga termosen. Därför är Thermos inte ett skyddat varumärke. Andra exempel på sådana märken är festis, frisbee och så vidare. Sammanfattande bedömning Såsom jag förstod din fråga tänkte du dig en liknande situation för din domän. Som skulle innehålla ett varumärke som istället blivit en vanlig benämning på en produkt till exempel Rollerblades och termos. Ett varumärke som är så etablerat att många använder det som benämning på varan oavsett varumärke är inte skyddat och får därför användas. Det finns därför inget som hindrar dig från att tillämpa ett sådant varumärke i din domän. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid försäljning av tavlor med kända varumärken?

2021-02-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag funderar på att starta mitt egna företag där jag ska göra tavlor och skyltar osv. Jag har bland annat tänkt att jag ska göra tavlor med kända märken som Chanel och Gucci och liknande. Med tanke på att jag inte har kopierat någon specifik sak som tillverkas av de märkena och att tavlorna är skapade av mig så undrar jag om det är olagligt för mig att sälja dem?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka rättsliga bestämmelser är tillämpliga?Din fråga gäller huruvida du kan göra dig skyldig till immaterialrättsligt intrång genom att använda de kända varumärkena på dina tavlor för att sedan sälja dessa. Regler angående varumärke finns i varumärkeslagen (VmL). Är varumärkena skyddade? Varumärkesskydd innebär en ensamrätt till ett varumärket och kan uppkomma antingen via registrering eller via inarbetning (1 kap. 6-7 §§ VmL). De kända varumärkena som du nämner, Chanel och Gucci, är troligtvis registrerade eller i vart fall inarbetade vilket gör att de är varumärkesskyddade. Ensamrätten medför att ingen förutom innehavaren utan dennes tillstånd får använda varumärket eller ett förväxlingsbart varumärke på sina varor i sin näringsverksamhet (1 kap. 10 § VmL). Skyddet hindrar även användningen av varumärket som kan anses dra otillbörlig fördel av varumärkets anseende, s.k renommee snyltning, eller skada varumärkets anseende. Är det olagligt att sälja tavlorna?Rent generellt gäller skyddet även varor av liknande slag och därför kan du göra dig skyldig till varumärkesrättsligt intrång även om du inte kopierat någon specifik sak som tillverkas av de märkena. Det bör tilläggas att det finns ett särskilt starkt skydd för kända varumärken. Om du säljer tavlorna med skyddade varumärken utan varumärkesinnehavarens godkännande kan du göra dig skyldig till varumärkesintrång vilket är straffbart (8 kap. 1 § VmL). Detta medför att skadestånd kan bli aktuellt men även fängelse och böter. SammanfattningVarumärkena du nämner är med stor sannolikhet varumärkesskyddade och om du säljer tavlorna kan du göra dig skyldig till varumärkesintrång vilket är straffbart. Hoppas att du fick svar på din fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Resell-rights till E-böcker. Licensavtal inom upphovsrätt.

2021-01-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Får jag som företagare sälja e-böcker på min hemsida om jag har resell rights?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Eftersom att din fråga är rätt kort och jag inte har några omständigheter kommer jag att behöva tolka din fråga och göra vissa antaganden. Ifall att du behöver mer ingående hjälp skulle jag troligen behöva titta på det specifika avtalet som du har med rättighetshavaren. Jag har förstått det som att du undrar ifall att du får sälja e-böcker på din hemsida om du har ett avtal med rättighetshavaren om att du har rätt att sälja böckerna. Jag gör antagandet att du har ett sådant avtal med den som äger rätten till själva böckerna. Utgångspunkten är att den som äger rättigheten bestämmer över denOfta är böcker skyddade såsom litterära verk enl. Upphovsrättslagen. Om ett verk är skyddat enl. URL gäller att den som är upphovsrättshavare har ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket samt göra det tillgängligt för allmänheten (URL 2 §). Detta innebär bl.a. att den som äger rätt till verket är den som också som utgångspunkt får sälja verket, och ingen annan. Rätten kan överlåtas eller upplåtas genom ett s.k. licensavtalDen ensamrätt som jag beskrivit ovan kan dock av rättighetshavaren överlåtas till annan eller upplåtas till annan (27 § URL). Detta innebär att om rättighetshavaren vill, kan denne medge annan att t.ex. framställa exemplar av det eller sprida exemplar av verket. Ett sådant avtal kan innefatta precis en sådan klausul som du nu nämner, om Resell Rights. Denna klausul innebär att du kan sälja den specifika produkten som du blivit tillhandahållen vidare. Du har alltså rätt att ta de produkter som du fått av rättighetshavaren och sälja dem vidare. Om ditt avtal grundas på en resell-right, d.v.s. en rätt att sälja produkten vidare, har du givetvis också rätt att göra detta. Rätten låter dig inte sälja vidare i en annan form än vad avtalet omfattar.Den rätt som jag beskrivit ovan går givetvis inte oinskränkt. Om ej annat avtalats, äger den till vilken upphovsrätt överlåtits icke ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare enl. 28 § URL. Med denna bestämmelse hindras du därav att ändra form på verket om detta inte stipuleras i avtalet. På så sätt kan du bl.a. inte ändra formen på verket från en fysisk bok till en e-bok, eller tvärtom, utan att göra ett intrång. Detta innebär att om din resell-right avser just en fysisk bok, har du inte rätt att sälja den som E-bok. Om du däremot har rätt att sälja E-böckerna vidare, får du också göra detta enl. den beskrivna huvudregeln i 27 § URL. SlutsatsDet finns en hel drös med hemsidor vilka säljer e-böcker med resell rights, vilka du kan sälja vidare på din egna hemsida. Det är inte en helt ovanlig affärsform, och förutsatt att du håller dig inom de ramar som ställs upp i köpeavtalet mellan dig och den som ger dig resell-right till en bok kommer du att kunna sälja böckerna på din hemsida. Med andra ord – Så länge du inte tänkt köpa böcker fysiskt och sälja dem vidare som e-böcker och i övrigt ser till att hålla dig till vad som sägs i avtalet, är det troligtvis lugnt att du säljer på hemsidan. Jag vill dock säga att eftersom att jag inte har tillgång till de specifika regleringarna i ert avtal förbehåller jag mig rätten att annat kan gälla beroende på vad som står i licensen. Om du behöver mer hjälp är du alltid välkommen att återkomma till mig eller mina kollegor här på Lawline.

Får jag framställa exemplar av ett verk som jag redan har sålt?

2021-01-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som konstnär och gör tavlor som säljs både i Sverige och utomlands. Jag undrar om jag har rättigheterna att göra print (för försäljning) på konstverk som jag har sålt? Ett exempel är ett självporträtt som såldes till en privat samlare i USA och nu tittar jag på att göra print av detta för att sälja dessa. Hur ser lagstiftningen ut kring "egna", egenproducerade konstverk, och reproduktion av dessa (osålda/sålda).Stort tack,
Johannes Ljusteräng |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Enligt 1 § URL får den som skapat ett konstnärligt verk, exempelvis ett konstverk, upphovsrätt till det. Upphovsrätten ger en ensamrätt till verket, vilket innebär att endast du har rätt att framställa exemplar av verket, överföra, framföra, visa och bjuda ut det till försäljning etc. till allmänheten eller offentligt, 2 § URL. Ensamrätten innebär med andra ord att det endast är du som får framställa ett exemplar av verket.När ett exemplar av ett verk har sålts till annan, får exemplaret dock spridas vidare av den som köpt verket, 19 § URL. Detta innebär dock inte att rätten att framställa nya exemplar begränsas. Du har därför rätt att framställa nya exemplar av ditt verk. Bara för att du sålt ett exemplar av ditt verk, innebär det alltså inte att du inte får framställa nya exemplar av verket.Slutsatsen är därmed att du har rätt att göra print av konstverk som du redan har sålt. Att du redan har sålt konstverket spelar ingen roll, eftersom du fortfarande har ensamrätt till verket.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,