Föra patent utomlands

2020-03-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline!Finns det någon lag om patentdata och att dessa inte får tas över lands-gränser?Säg att jag har patent på en datorkomponent, får jag då som ägare av detta patent in lägga det på t.ex USB-minne och ta med mig till andra länder?Är inte för att sälja något utan bara ha data med mig.Hur fungerar det då med Office365, om jag har min patent-data där och den hamnar i annat EU-land. Bryter jag mot någon lag då?Tack för er hjälp.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom detta berör patent får vi vända oss till patentlagen (PL) för att finna våra svar. Vi har då två stycken typer av patent, nationella och EU-patent. Ett nationellt patent beviljas av patentverket, varav de måste uppfylla de olika kraven i 1 kap PL. Om detta genomförs så innebär detta att man endast har patent i Sverige gällande den informationen. Detta medför att du har all ensamrätt gällande nyttjandet av din patent, så som ritningar, framställningar etc. Det återfinns inget förbud från att föra ut patentet från Sverige, speciellt inte om det är ägaren av patentet som gör detta. Det som kan bli problematiskt är om samma uppfinning har patent i ett annat land, registrerat av en annan skapare. Detta kan medföra att du kan åtalas för patentintrång i andra länder m.m. Har du införskaffat dig ett EU-patent 11 kap PL och EU:s förordning om patent, så har du rätt att använda dig av ditt patent i hela EU, varav att föra patentet fritt mellan olika EU-länder inte blir något problem. Detta medför att du fritt kan föra patent fram och tillbaka över alla landsgränser inom EU. Sammanfattat – Om du har ett nationellt patent, så kan du fortfarande resa till andra länder med ditt patent men problem gällande patentintrång kan uppstå om patentet är registerad av en annan person i det andra landet. Har du ett EU-patent så finns det inga problem med att föra patent fritt över gränserna för alla EU-länder. Hoppas det var svar på din fråga!

Rätt att kringgå elektroniska spärrar till e-böcker

2019-12-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en läsplatta hemma som inte kan läsa böcker från Amazon, då de är Drm-skyddade och bara kompatibel med deras egen Kindle-läsplatta.Min fråga är, får jag ta bort DRM-skyddet och konvertera dem till ett filformat som min läsplatta kan läsa? De digitala böckerna har jag såklart köpt på Amazons hemsida.Följdfråga, om jag får göra det. Får jag låna ut min läsplatta med böcker jag konverterat till en kompis?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom vi har att göra med om rätt att kringgå elektroniska spärrar till annan persons verk så rör vi oss i det upphovsrättsliga området. Vi kommer därför att använda oss av Upphovsrättslagen (URL).I URL finns det ett uttryckligt förbud i 6 kap 52 d § URL som säger att man inte får kringgå en sådan spärr. Dock framkommer det i 6 kap 52 d § 2 stycket att om man har upphovsrättsmannens tillstånd eller har köpt verket i fråga, varav du kan ha rätt att bryta kryptering för att kunna läsa verket. Ett sådant undantag kan absolut aktualiseras i detta fall. Om du har möjlighet att köpa böckerna och ladda ned dem på din läsplatta men inte kan öppna dem eller läsa dem, så har du rätt att kringgå spärrarna. Du kan alltså konvertera dem till ett filformat som fungerar på din läsplatta. Det borde inte vara något problem om din kompis lånar läsplattan och läser böckerna, han har även rätt enligt URL 2 kap 12 § att kopiera delar av böckerna för privatbruk. Dock får din kompis inte kopiera hela böcker. Hoppas det var svar på din fråga!