Sjunga låt vid demonstration - upphovsrättsintrång?

2021-04-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Det finns en person, F, som anordnade två demonstrationer mot uppgifterna om att det finns en coronapandemi,om att media ljuger om uppskomsten av den och att man ska vaccinera sig mot pandemin (vaccinering pågår nu som bekant). Han o hans vänner anser att det är 5G som orsakar sjukdomar, att Bill Gates vill att vi ska bli sjuka, att Bill Gates och "big tech" finansierar ett vaccin som i själva verket är ett chip som sätts in under huden för att makteliten i världen ska kontrollera oss, det vanliga folket. Därför vill dessa personer manifestera för Frihet (från restriktioner, från vaccin, från gammelmedias lögner) och Sanning (om att pandemin inte finns, att restriktionerna i själva verket leder oss till tystnad och att det är farligt att vaccinera sig) m m. Vid den första manifestationen på Medborgarplatsen den 6 mars initierade F allsång för demonstrationsdeltagarna med sången "Stad i Ljus" som ursprungligen framförts av Tommy Körberg. Vid nästa demonstration den 20 mars i Kungsträdgården förekom ingen speciell sång vad jag minns. Nu förbereder F nästa demonstration. Till den demonstrationen uppmuntrar han deltagarna att lära in en annan sång. Den sången ämnar han själv sjunga vid demonstrationen. Sången är "Sång till friheten" av Björn Afzelius. Mikael Wiehe har många gånger sjungit den sången. Björn Afzelius dog 1999 så vitt jag minns. Har Björn eller Mikael någon upphovsrätt till sång
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller musik kan dessa skyddas genom upphovsrättslagen (URL) och det är således också hit jag hänvisar mina svar. Jag kommer börja med att gå igenom upphovsrättens grundläggande rättigheter och vad dessa innebär för att ge en förståelse för lagen. Efter detta går jag in på en bedömning i ditt konkreta fall.När får man upphovsrättsligt skyddUpphovsrättsligt skydd fås för musikaliska verk då dessa uppnår tillräcklig "verkshöjd". Det innebär vardagligt uttryckt att de ska vara tillräckligt unika (1 kap. 1 § URL). De som du nämner i din fråga har utan tvekan en upphovsrätt till sina låtar. Denna upphovsrätt omfattar både en ideell rätt och en ekonomisk rätt. Jag börjar med den ekonomiska.Den ekonomiska rättenSkaparna till ett verk har en uteslutande rätt att framställa exemplar och kopior. Helt enkelt "att tjäna pengar" på sitt verk. Denna rätt kan överlåtas (till exempelvis ett skivbolag) (1 kap. 2 § URL). Att uppmana till sång av en låt är inte ett sådant intrång i upphovsrätten som gör det olagligt. Däremot finns det även en ideell rätt. Den ideella rättenDen ideella rätten kan, till skillnad från den ekonomiska, aldrig överlåtas. Den ideella rätten innebär att upphovspersonen har en rätt att dennes verk inte ska framställas i sådana sammanhang som kan anses kränkande för gärningspersonen (1 kap. 2 § 2 st. URL). Värt att nämna är att det är inte gärningspersonens känsla av kränkning som spelar roll, utan det är en objektiv bedömning som görs.När upphör upphovsrättenHuvudregeln är att upphovsrätten gäller i 70 år från det att upphovspersonen avlidit (4 kap. 43 § URL)BedömningenFör att nu komma in lite mer konkret på din fråga är det dags att göra någon form av bedömning i fallet du beskriver. Som du säkert redan har förstått är detta ingen lätt uppgift i och med att upphovsrätten är så pass vagt formulerad. Därmed finns det en möjlighet till att en domstol gör en annan bedömning. Jag ska först börja med att säga att upphovsrätten i det här fallet står emot en annan mycket stark rättighet, nämligen yttrandefriheten. Eftersom yttrandefriheten är grundlagsskyddad är det en mycket stark rättighet. Det finns flertalet rättsfall på det upphovsrättsliga området. Bland de mer kända är NJA 2005 s. 905 ("Alfons Åberg") där man inte ansåg att upphovsrätten var kränkt. I Alfons Åberg-fallet rörde det sig dock om en parodi (och parodier har nästintill ett undantag från upphovsrätten helt och hållet). Däremot ansågs upphovsrätten kränkt i NJA 1975 s. 679 ("Sveriges flagga") då tonerna av en låt återgavs med ny text i ett politiskt samband. Rättsfallet liknar därför situationen du beskriver vilket talar för att man skulle kunna anse den ideella rätten kränkt. I fallet hade man dock förändrat i musiken, vilket inte är fallet här. Det leder mig till att göra bedömningen att det inte utgör något upphovsrättsligt intrång, bland annat eftersom syftet inte är att kränka låtskrivarna som jag förstår det, utan snarare att demonstrationsledaren vill skapa någon form av "gemenskap". Jag hoppas du har fått svar på din fråga på ett tillfredsställande sätt även om jag inte kunde besvara det med fullständig säkerhet eftersom en bedömning måste göras i varje enskilt fall och det är inte helt enkelt att veta hur en domstol hade gjort bedömningen. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Använda annans design

2021-03-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Har tänkt tillverka & sälja stolar vars idé & inspiration jag fått ifrån design på nätet. Är detta okej eller blir det nån slags copyrighting? Stolens mått, träslag behandling & lite annat kommer inte vara samma men designen kommer vara snarlik. Med vänlig hälsning
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Immaterialrättsligt skydd när det gäller design kan uppkomma på två olika sätt; både genom upphovsrättslagen (URL) och mönsterskyddslagen (ML). MönsterskyddslagenGenom ML kan formgivaren skapa ett immaterialrättsligt skydd för mönstret. Här krävs det dock registrering av mönstret för att skyddet ska uppkomma (1a § ML). Du kan söka i designdatabasen genom Patent- och registreringsverkets sida här för att undersöka om designen är skyddad sedan tidigare. För att det ska ses som en ny design krävs det två saker: att det är "nytt" och att det är "särpräglat"(2 § ML). Det får inte ha offentliggjorts de senaste 12 månaderna (3a § ML). Det svåraste är dock att avgöra om mönstret är "särpräglat". Här måste en bedömning göras i varje enskilt fall, men i lagtexten definieras "särprägel" som att "en kunnig användares helhetsbedömning av mönstret skiljer sig från det andra mönstret" (2 § 3 st. ML). Det är alltså tillåtet att inspireras av ett mönster, men det måste ändå särskilja sig från ursprungsmönstret.UpphovsrättslagenDet vanligaste är dock att något är skyddad upphovsrättsligt. Detta är vanligare eftersom upphovsrätt inte kräver någon registrering, utan i Sverige uppkommer upphovsrätt automatiskt. Här är det centrala begreppet "verkshöjd". Så fort ett verk har uppnått verkshöjd får det nämligen upphovsrätt. Här brukar man prata om att verket ska vara såpass unikt att "två personer, oberoende av varandra, inte skulle kunna prestera exakt samma resultat" (se definition här). Den ursprungliga designen ska alltså vara såpass unik att ingen annan rimligen skulle kunna komma fram till ett likadant mönster. Upphovsrätten gäller dock som utgångspunkt endast i 70 år efter upphovspersonens död. (43 § URL). SammanfattningSom du säkert har förstått när du läst mitt svar är det i princip omöjligt för mig att ge ett svar på om användningen du beskriver strider mot något immaterialrättsligt. När det gäller mönsterrätten kan du lättast söka i databasen för att se om designen är upphovsrättsskyddad. För att din design ska anses vara ett eget mönster ska en kunnig person anse att helhetsintrycket är annorlunda från det ursprungliga. Beroende på hur lik din design är kan detta alltså vara tveksamt. När det gäller upphovsrätten är den första frågan att ställa sig om det ursprungliga mönstret är upphovsrättsskyddat. Alltså; är det såpass unikt att ingen annan hade kunnat komma fram till den designen? Om det inte är såpass unikt är det inte upphovsrättsligt skyddat och du kan använda det fritt. Om det är såpass unikt är det förmodligen upphovsrättsligt skyddat och du kan inte använda designen.Jag hoppas, trots att jag inte kan ge dig ett mer konkret svar, att du blivit något klokare. Önskar du mer detaljerad rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå genom att antingen boka en tid här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,