Är det olagligt att streama?

2021-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man streama filmer på nätet? Jag har försökt ta reda på det men jag får ganska otydliga svar. Vissa säger ja och andra nej. Ifall det är otillåtet, vilket brott begår man och vad kan påföljden bli? Kan man också bli krävd på skadestånd?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar upphovsrättslagen (URL). Filmer brukar skyddas av 46§ URL och kallas där för framställningar. Framställaren av filmen har en ensamrätt till spridning, visning framställning och mångfaldigande av filmen. Framställaren har en uteslutande rätt att förfoga över sin upptagning genom att framställa exemplar av upptagningen, och göra upptagningen tillgänglig för allmänheten. Ensamrätten utgör däremot inget hinder från att låta människor titta på framställning. Brottsligt kan det däremot vara om du kopierar filmen- det skulle kunna utgöra ett upphovsrättsbrott enligt upphovsrättslagen. Nedladdning och streaming: År 2017 tillkom ett avgörande från EU-domstolen där frågan om streaming berördes. Av många juridiskt kunniga har domen tolkats på så sätt att streaming inte är olagligt om man inte varit medveten om att filmen man tittat på varit olovligen tillhandahållen. Det krävs att man är medveten eller i vart fall har en stark misstanke om att det man tittar på är olagligt för att det ska utgöra ett brott. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att sälja replika fotbollströjor om man berättar till kunderna att dem är replikor?

2021-08-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det olagligt att sälja replika fotbollströjor om man berättar till kunderna att dem är replikor?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska framföras att med ägandet av ett varumärke, en mönsterrätt, en upphovsrätt eller ett patent följer ägandet av den immateriella rätten till produkten. Olika immaterialrätter har olika rättigheter vilka gemensamt i grunden syftar till att skydda skaparens verk. Vad gäller din fråga är en sådan rättighet som skulle kunna bli aktuell att diskutera den ensamrätt som regleras i Varumärkeslagen (VML). Ensamrätten är en rättighet för inarbetade och registrerade varumärken, innebärande att ingen annan, utan tillåtelse, får använda dem eller liknande varumärken som kan förväxlas med varumärket, 1 kap. 6-7 och 10§§ VML. Med användning avses delvis att bjuda ut varor till försäljning eller föra ut dem på marknaden, 1 kap. 10§ st. 2 VML. Dagens lagstiftning syftar alltså främst till att motverka försäljning av replikor/piratkopior. Det finns dock ingen lag som gör det olagligt för privatpersoner att köpa för eget bruk så länge de inte tänkt sälja dem vidare. Av 8 kap. 1§ Varumärkeslagen stadgas att den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för varumärkesbrott till böter eller fängelse i högst två år.Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det är olagligt att sälja replika fotbollströjor, oberoende av om kunden har kännedom om att de utgör replikor. Lagstiftningen fokuserar inte på skyddet av kunden utan på skyddet av skaparen av varumärket. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.