Får man använda en intervju från en dokumentär?

2021-07-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Får man använda en inspelad intervju i en dokumentär; om man inte äger den och man tar den ur sitt ursprungliga sammanhang!!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att någonting ska skyddas av upphovsrättslagen, krävs det att det har originalitet. Kraven på originalitet är lågt ställda. Det innebär med säkerhet att dokumentären med dess innehåll är skyddad av 1 § upphovsrättslagen. Du kan alltså inte utan upphovsmannens tillåtelse använda intervjun i sin form. Däremot finns det möjlighet att sammanfoga olika verk till ett helt nytt verk, se 4 § upphovsrättslagen.I ditt fall rör det sig om att använda en intervju, vilket blir svårt att omvandla till ett nytt originalverk. Du behöver därför kontakta upphovsmannen innan du använder materialet.Om du behöver hjälp med hur du ska gå till väga är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,