Vad gäller när ett företag misstänks använda sig av vilseledande marknadsföring?

2021-07-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag har bokat en resa med ett reseföretag där hotellrummet vi fick inte alls stämmer överens med verkligheten. Hotellet marknadsförs som ett lägenhetshotell med kök och kylskåp osv. När vi bokade rummet bokade vi ett dubbelrum vilket visade sig vara ett vanligt hotellrum och inte lägenhetshotellrum med kök. På bilderna av hotellet på företagets hemsida visar de bara ett typ av rum med ljus, fräsch inredning som ser ut som ett standard hotellrum. Rummet vi fick är mörkt med trämöbler och omodernt. Det finns inget kylskåp, balkongen är extremt liten och ser inte ut som på bilderna och rummet lever absolut inte upp till bilderna. Efter konversation med företaget säger de att "bilderna på vår hemsida är enbart exempelbilder och behöver inte stämma överens med alla rum". Företaget anser att bilderna bedöms tillräckligt sanningsenliga och vi får ingen kompensation för detta eller möjlighet att byta rum/hotell. Hur ser våra rättigheter ut här? Vi vill självklart anmäla detta och få pengarna tillbaka om det går. Detta bör ju vara falsk marknadsföring i högsta grad. Finns det någon lag som säger att företaget måste lägga upp bilder på de rummen som erbjuds? Det bör vara så eftersom rummen uppenbarligen skiljer sig åt markant. Supertacksam för svar!
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättigheter du har som konsument att kräva ersättning när du anser att ett bokat hotellrum inte lever upp till de förväntningar som uppstått vid bokningstillfället. Vidare tolkar jag frågan som att du undrar om situationen du beskrivit ovan kan strida mot lagen. Regler om hur företag får marknadsföra sig finns i marknadsföringslagen (MFL) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Detta säger marknadsföringslagenMarknadsföringslagen reglerar vilka typer av marknadsföring som är otillåtna. Det finns ett särskilt förbud mot vilseledande marknadsföring. Enligt 8 § MFL finns det flera olika typer av marknadsföring som kan vara vilseledande. Jag kommer att ta upp den formen av vilseledande marknadsföring som jag anser är relevant för besvarande av frågan.En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen näringsverksamhet (10 § MFL). Marknadsföring är vilseledande om den innehåller felaktiga påståenden eller framställer en produkt på ett missvisande sätt. Det kan handla om påståenden som rör produktens kvalitet eller pris. Det kan även handla om att väsentlig information utelämnas eller att viss information är otydlig och svår för konsumenten att förstå. Marknadsföring som är vilseledande enligt 10 § MFL är att anse som otillbörlig om den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 § MFL). Om näringsidkaren bryter mot 8 § och 10 § MFL kan näringsidkaren bli skyldig att ersätta den skada som uppkommit för en konsument till följd av marknadsföringen (37 § MFL). Talan om skadestånd måste väckas inom fem år från skadetillfället (38 § MFL). Vad gäller i ditt fall?Om företaget har marknadsfört sina rum på ett sätt som varit vilseledande för er som konsumenter, kan det vara fråga om vilseledande marknadsföring som är otillåten enligt 10 § MFL. Om marknadsföringen har påverkat er förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, kan den vilseledande marknadsföringen vara otillbörlig enligt 8 § MFL. Du nämner att företaget på hemsidan endast visar upp en viss typ av hotellrum, som håller en högre standard än det rum ni fått efter er bokning. Detta tyder på att företaget har framställt sina hotellrum på ett missvisande sätt, vilket är en form av vilseledande marknadsföring. Vidare verkar ni ha bokat rummet i tron om att det var rummet på bilderna som bokades, vilket talar för att marknadsföringen har påverkat ert beslutsfattande vid bokningen. Ni kan ha rätt till ersättning för den skada som har uppkommit till följd av företagets marknadsföring, om marknadsföringen varit vilseledande och otillbörlig. Det är tyvärr svårt för mig att säga om företaget har brutit mot MFL då jag inte har tillräckligt med information om situationen. Min rekommendation till dig är därför att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vidare med ärendet. Anmälan till konsumentverketJag skulle även vilja rekommendera dig att anmäla situationen till konsumentverket, om du anser att företaget har brutit mot reglerna i MFL. En anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms, men konsumentverket kontrollerar att företag följer lagen och anmälningar är därför ett viktigt underlag för myndighetens arbete. SammanfattningEn näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen näringsverksamhet. Marknadsföring som är vilseledande är att anse som otillbörlig, och därmed otillåten enligt MFL, om den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Om en näringsidkare bryter mot det nämnda, kan näringsidkaren bli skyldig att ersätta den skada som en konsument orsakats på grund av detta. I ditt fall kan det vara fråga om vilseledande och otillbörlig marknadsföring om företaget har framställt sina hotellrum på ett missvisande sätt som har påverkat ert beslutsfattande vid bokningstillfället. Min rekommendation till dig är att kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet samt att anmäla händelsen till konsumentverket. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller vid framkallning av annans fotografi för privat bruk?

2021-06-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Är det lagligt att skicka in bilder till ett framkallnings-företag som jag inte har fotograferat själv, exempelvis en bild på en fin strand som jag hittat på internet, för att sen sätta upp på min egen vägg, alltså ett enda exemplar av varje bild för eget bruk? Jag har själv läst litegrann om det här tidigare och dessutom diskuterat med andra som säger helt olika saker.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid framkallning av ett fotografi som någon annan tagit, för att använda det i privat bruk. Ett fotografi kan vara upphovsrättsligt skyddat och regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.Upphovsmannen har en ensamrättDen som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket om det är ett fotografiskt verk (1 kap. 1 § URL). En sådan upphovsrätt innebär att upphovsmannen har en uteslutande ensamrätt att framställa exemplar av detta fotografiska verk eller göra det tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2 § URL, 5 kap 49 a § URL). Utgångspunkten är alltså att det endast är upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av fotografiet.Undantag för framställning för privat brukDet finns dock ett undantag från upphovsmannens ensamrätt. Undantaget innebär att var och en får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk (2 kap. 12 § URL). Med privat bruk avses främst bruk inom privatlivet och för egen eller den närmaste familj - och vänkretsens räkning. Att skriva ut ett exemplar av ett fotografi för att hänga upp det på väggen hemma får anses vara privat bruk, vilket alltså är tillåtet. Detta förutsätter dock att verket har offentliggjorts för allmänheten, vilket troligtvis har gjorts om du hittat bilden på internet.SammanfattningSammanfattningsvis har den som framställer en fotografisk bild en uteslutande ensamrätt för framställning av fotografiet. Det finns dock ett undantag från denna ensamrätt som innebär att var och en får framställa ett eller några få exemplar av fotografiet för privat bruk. Att framkalla ett exemplar av ett fotografi endast för att hänga upp det på väggen hemma får anses vara privat bruk och är därför tillåtet. Detta förutsätter dock att verket har offentliggjorts för allmänheten. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,