Är det varumärkesintrång att använda ett annat varumärke och lägga till ett ord i namnet?

2019-03-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får jag använda någon annans varunamn om jag lägger till ord?
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är lite för kort för att jag ska vara riktigt säker på vad din fråga handlar om och jag hade behövt veta lite mer för att kunna ge ett mer säkert svar. Jag uppfattar dock din fråga som att du vill lansera ett nytt varumärke och vill veta om det är tillåtet att det har samma namn som ett annat varumärke, men att du lägger till ett ord i namnet.Varumärket kan vara skyddatEtt varumärke har som funktion att särskilja en viss innehavares varor och tjänster från andras. För att uppnå detta kan varumärken erhålla ett varumärkesskydd om det är registrerat eller på ett annat sätt är inarbetat (1 kap. 6 § varumärkeslagen och 1 kap. 7 § varumärkeslagen). Registrering görs hos Patent- och registreringsverket. Ett varumärke är inarbetat om det inom en betydande del av den krets varumärket riktar sig till är känt som en beteckning för dess varor eller tjänster. Varumärket ska alltså vara starkt förknippat med det som säljs under det. Är varumärket väldigt okänt, främst bland personer som är tänkt ska vara intresserade av att köpa sådana varor, har varumärket inget varumärkesskydd. Jag kommer i fortsättningen utgå från att det varunamn du tänker på är så pass välkänt att det får anses vara inarbetat.Ett skyddat varumärke innebär ensamrättDen som har ett sådant varumärkesskydd har ensamrätt till sitt varumärke (1 kap. 8 § varumärkeslagen). Om någon har ensamrätt till sitt varumärke får du inte använda ett varumärke som är:Identiskt för varor och tjänster av samma slagIdentiskt eller liknande om det finns en risk att varumärkena förväxlasIdentiskt eller liknande om du drar en otillbörlig fördel av det eller om det utan god anledning skulle skada varumärket (1 kap. 10 § varumärkeslagen).Om ditt varumärke är så pass likt som beskrivs här ovan kan det utgöra ett varumärkesintrång om du använder det.Däremot är det alltid tillåtet att använda ett varumärke, även om det är likt och kan förväxlas med det, om du har fått tillstånd att göra det av den som äger rättigheterna till varumärket.Att varumärket är likt måste inte betyda intrångI din fråga säger du att du vill lägga till ett ord efter namnet på det andra varumärket i ditt varumärke. Det kan sägas att det inte alltid innebär ett intrång att i en sådan situation använda någon annans varumärke i sitt eget. Det går inte att få ensamrätt för den del av varumärket som saknar särskiljningsförmåga (1 kap. 11 § varumärkeslagen). Med särskiljningsförmåga menas något som skiljer namnet från andra varumärken. Till exempel kan ordet "Cola" inte ges något varumärkesskydd eftersom det är namnet på själva drycken.Det måste göras en helhetsbedömning där man bedömer bland annat hur starkt förknippat varumärket är till en viss vara och hur mycket det särskiljer sig från andra som säljer varan. Är namnet exempelvis väldigt allmänt och inte unikt eller kännetecknar en viss innehavare, går det bra att använda namnet.Mitt rådMitt råd är att, om du känner dig osäker på om ditt varumärke är för likt det andra varumärket, kontakta den som innehar rättigheterna till varumärket och fråga om det är okej om du använder det namnet. Har du tillstånd att använda namnet är det alltid tillåtet. Om du känner att ditt varumärke är olikt det andra och att de knappast skulle kunna förväxlas, är det fritt fram att använda det även utan tillstånd.SammanfattningDet varumärke du vill använda kan vara skyddat. Då kan det innebära varumärkesintrång att använda varumärket om ditt varumärke är för likt. Det går inte att säga med säkerhet om det skulle vara tillåtet att använda namnet och lägga till ett ord eftersom det varierar från fall till fall. Är ditt namn inte särskilt likt, eller endast likt i de delar som saknar särskiljningsförmåga, är det tillåtet att använda namnet. Får du tillstånd från den som innehar rättigheterna till varumärket är det tillåtet att använda det.Hoppas detta var svar på din fråga. Undrar du över något annat är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,