Dålig kvalité på kvalitetssoffa

2021-03-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej köpte 2 soffor 2019 sept. Redan i mars 2020 så gick sofforna sönder första gången och jag blev erbjuden ersättningsdelar och bytte ut dom. Nu i februari så gick en soffa sönder igen och fick nya delar precis.. upptäcker då att den andra soffan oxå gått sönder på samma sätt.. Vad har jag som kund för rättigheter när det gått så här lång tid ? sofforna håller ju inte 1 år innan dom är osittbara . Känns inte som att detta är "Denna högkvalitativa biosoffa" som dom skriver om soffan.Helst vill jag lämna tillbaka sofforna o få pengarna tillbaka men vad ska jag göra ?MVH
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller köp mellan en konsument och näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKöpL) (1 § KKöpL). Är soffan felaktig? För att få ersättning för en vara behöver den vara felaktig. I lagtexten uttrycks detta bland annat som att varan "avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta" (16 § 3 st. 3 p. KKöpL). Här tar man alltså hänsyn till mer eller mindre samtliga omständigheter som pris och liknande. Det innebär att om du köper en soffa som med hänsyn till priset och andra omständigheter ska vara av hög kvalité och som sedan går sönder efter en kort tid, skulle detta kunna anses som ett fel i varan. Vem står risken för varan? När varan överlämnats till dig är det du som står risken för varan (8 § KKöpL). Det innebär att du har ansvaret för fel som uppkommer efter detta. Köparen har dock ansvaret för fel som fanns innan överlämnandet, men som visar sig först senare (till exempel material som visar sig vara av undermålig kvalité) (20 § KKöpL). När måste felet visa sig/vem har bevisbördan? Fel som visar sig inom 6 månader presumeras ha funnits där vid överlämnandet, medan fel som visar sig efter detta presumeras inte ha funnits där vid överlämnandet (20a § KKöpL). Det är således du i det här fallet som måste bevisa att soffan har gått sönder på grund av dåligt material eller liknande och att den inte gått sönder för att du har hanterat soffan felaktigt. Du måste även reklamera så fort du kan, alltså meddela köparen att du anser att varan är felaktig (23 § KKöpL). Finns det en garanti på soffan och felet uppkommer under garantifelet presumeras dock felet ha funnits där vid avlämnandet (alltså som att felet visat sig inom de första 6 månaderna) (21 § KKöpL). Vilka påföljder kan det bli tal om? Om det visar sig att varan är felaktig och du kan uppfylla din bevisbörda så kan det bli tal om påföljder. Säljaren har alltid rätt att i första hand leverera dig en felfri vara eller laga den felaktiga (27 § KKöpL). Om det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare kan du dock kräva att få pengarna tillbaka som du önskar (s.k. "hävning") (28-29 §§ KKöpL). Sammanfattning Efter en lång redogörelse känner jag att det kan vara bra att sammanfatta och ge några mer konkreta råd. Först och främst bör du kontakta säljaren och påpeka felet (eftersom du måste reklamera). Förhoppningsvis kan du och säljaren på egen hand komma fram till en lösning som passar för er båda. Om säljaren vägrar ge dig någon ersättning bör du överväga huruvida du kan bevisa att felet förelåg redan vid avlämnandet av soffan. Det är dessutom inte självklart för vad du som köpare "med fog kunde förutsätta", utan även här krävs en närmare bedömning. Huruvida du kan uppfylla din bevisbörda eller om det överhuvudtaget utgör ett fel är tyvärr inget jag kan ta ställning till utan vidare information. Om du tror dig kunna uppfylla bevisbördan, eller vill ha hjälp med en närmare bedömning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå genom att boka en tid här. Du kan kräva att få pengarna tillbaka för soffan om den visar sig felaktig, men först efter att avhjälpande eller omleverans inte kan genomföras. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig som sagt att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hej måste båda två stå på bolånet om båda två står på köpekontraktet?

2021-03-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej måste båda två stå på bolånet om båda två står på köpekontraktet?
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inget direkt krav på att båda ägarna ska stå som låntagare däremot kommer en av er behöva skriva på skuldebrevet om banken ska ha säkerhet i fastigheten dvs, någon måste godkänna pantsättningen. Jag utgår ifrån att banken vill ha panträtt i fastigheten då detta normalt är en förutsättning för att ett huslån ska beviljas. Men om fastigheten inte ska pantsättas (t ex för att du upplåtit säkerhet i någon annan egendom) behöver ingen såklart inte skriva på något skuldebrev.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/bokaHälsningar,

Är jag skyldig att återlämna egendom som sålts till mig av någon annan än ägaren?

2021-03-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en tv på blocket och betalade för den. Efter att jag hade hämtat tv:n blev jag kontaktad av en person som påstod att hans kompis hade lånat hans tv och sedan sålt den efter ett tag och att jag därför var tvungen att ge tillbaka den till honom eftersom han var den rätte ägaren. Är jag verkligen skyldig att göra det, hur skulle jag veta att hans kompis inte var den rätte ägaren?? Mvh.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Händelseförloppet du beskriver aktualiserar reglerna om godtrosförvärv, vilka regleras i lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen). I 1 § godtrosförvärvslagen anges att lagen är tillämplig vid förvärv i god tro av rätt till lösöre. Det finns inte någon lagfäst definition av begreppet lösöre men man brukar säga att det omfattar saker som man kan ha i sin besittning. Detta kan omfatta allting från möbler och elektronik till bilar och smycken. I 2 § godtrosförvärvslagen anges att en person som har förvärvat lösöre från någon som hade egendomen i sin besittning men som inte var ägare till den eller behörig att förfoga över den, kan få äganderätt till egendomen. Detta om personen som förvärvat egendomen har fått den i sin besittning och om denne var i god tro vid förvärvet. I 2 st anges att en förvärvare kan anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. I ditt fall har du angett att du köpte tv:n på blocket och inte hade någon som helst aning om att säljaren inte var den rätte ägaren. Du bör därför anses ha varit i god tro vid förvärvet. Du har även fått tv:n i din besittning, varför du bör anses ha äganderätt till den genom ett godtrosförvärv. Om det är så att ett godtrosförvärv har skett, så har du ingen skyldighet att återlämna tv:n till den ursprunglige ägaren. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har konsumenter ångerrätt vid ingående av avtal om onlinecoachning på telefon/mejl?

2021-03-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fundering. Jag kontaktade en online coach som ska ge mig rådgivning angående min kost och träning. Personen ska göra ett träningsschema samt kostschema. Jag pratade med coachen via telefon först, där han berättade upplägget och vad det skulle kosta m.m. Han sa att det kostade 1500 kr per månad och en startavgift på 1000 kr. I och med att jag var under 20 år så bjöd de på startavgiften. Efter detta samtal fick jag ett mejl där jag skulle legitimera mig och godkänna avtalet, i avtalet står det följande " Nedan visas detaljerna för vårt avtal: Vi har kommit överens om en prenumeration på 6 månader, med 4 månaders bindningstid, bjuder på startavgiften. Den första betalningen är på SEK 1 499 kr. Därefter kommer du att debiteras SEK 1 499 kr varje månad". Detta tecknades upp 25 februari och skulle börja med start från 1 mars. Den 2 mars meddelar jag coachen att jag inte är nöjd med köpet och inte vill göra detta. Jag undrar om jag har någon ångerrätt? Han påstår att det inte går då jag är bunden till betalningslösningen. Kan jag avbryta detta eller går det inte?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundläggande regel vid ingående av avtal, är att avtalet ska hållas. Det finns emellertid vissa skyddsregler för konsumenter som borde kunna aktualiseras i ditt fall. Som jag förstår det bedriver den här onlinecoachen en näringsverksamhet avseende coachning om kost och träning och i och med att du uteslutande har ingått den här avtalet för privat bruk, betraktas du som konsument. Då ni verkar ha ingått avtalet på telefon följt av mejl, har ni ingått ett distansavtal, vilket gör att avtalet omfattas av Distansavtalslagens bestämmelser (se 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 §). Detta innebär att du som konsument har rätt till 14 dagars ångerrätt, vilket betyder att du inom 14 dagar från det att avtalet ingicks (25 februari) har möjlighet att meddela säljaren att du vill frånträda avtalet. Om du inte har fått information av säljaren om ångerrätten börjar ångerfristen löpa då du får info om den (2 kap. 10 § och 12 §). Om du utövar din ångerrätt ska säljaren betala tillbaka det som du betalat inom 14 dagar från då du meddelat säljaren att du ångrat dig (2 kap. 14 §). I ditt fall har du hur som helst meddelat onlinecoachen inom 14 dagar att du vill frånträda avtalet och i och med att onlinecoachen inte har fullgjort tjänsten i sin helhet, har du alltså rätt att ångra avtalet.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan jag häva ett köp trots att jag köpt en vara i befintligt skick

2021-03-13 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte nyss en cykelvagn (för barn) på blocket av en privatperson. I annonsen framgick inte att det var några fel eller konstigheter med den, och eftersom jag befann mig på annan ort vid tillfället erbjöd jag mig att betala i förväg och hämta den dagen efter, vilket jag även gjorde. När jag hämtade upp varan sa säljaren att han inte använt bältena till cykelvagnen utan de hade han satt ihop med buntband på vagnen. När jag kom hem och klippte upp buntbanden såg jag att säljaren modifierat originalbältena genom att ta bort originalet och ersatt med vanliga spännremmar. Cykelvagnen är därför inte säker att använda som just cykelvagn. Jag hörde genast av mig och förklarade min upptäckt, och säljaren sa att hen inte kände till att originalbältet skulle vara utbytt. Säljaren vägrar dock nu att häva köpet och ge mig pengarna tillbaka. Har jag rätt till några pengar tillbaka? Säljaren hävdar att jag hade undersökningsplikt, men köpet genomfördes ju på distans, vad gäller då? Observera att bälten ej går att köpa som reservdel eller återställa på annat sätt.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som både du och säljaren har gjort upp affären i egenskap av privatpersoner. Det innebär att du inte omfattas av distansavtalslagen, se 1 kap 2 § distansavtalslagen. Du omfattas inte heller av det starka konsumentskydd som finns i konsumentköplagen se 1 § och 3 § konsumentköplagenVid köp mellan privatpersonerDu omfattas av de regler som finns i köplagen eftersom ni är två privatpersoner. Köplagen blir gällande vid köp av lös egendom, vilket i det här fallet rör sig om en cykelvagn, se 1 § köplagen. För att du ska kunna åberopa ett fel i en vara krävs det att du har reklamerat till säljaren. Alltså meddelat säljaren inom skälig tid från det du upptäckte felet enligt 32 § köplagen. Det framgår av ditt brev att du gjorde det direkt när du upptäckte felet med bältet. Frågan blir då om det föreligger fel i varan.Fel i varanEftersom cykelvagnen i sin konstruktion från början har försetts med säkerhetsbälte kan det anses vara en nödvändig funktion för att vagnen ska gå att bruka på ett korrekt sätt. Enligt 18 § köplagen föreligger det fel i varan om den inte går att använda på avsett vis enligt säljaren eller tidigare säljare. Undantag är dock om säljaren inte visste om det eller borde känna till det. Att säljaren medger att hen har buntat ihop bältet, vilket i det här fallet var spännremmer och inte säkerhetsbälte tyder på att säljaren var väl medveten om problemet med bältet. Därför föreligger det ett fel i varan enligt 18 § köplagen.Befintligt skickDin säljare motsätter sig att betala tillbaka eller ersätta dig genom att hävda att den är såld i befintligt skick. Trots att en vara är såld i befintligt skick, kan det göras gällande att det föreligger ett fel. Exempelvis om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta, eller om säljaren har underlåtit sig att upplysa köparen om väsentliga förhållanden. Detta framgår av 19 § köplagen. Att säljaren underlåtit att informera om att säkerhetsbältet i själva verket var spännremmar kan utgöra en sådan väsentlighet.Köparens undersökningspliktSom köpare har du en undersökningsplikt enligt 20 § köplagen. Det innebär att du som köpare inte kan åberopa ett fel som du borde kunna upptäcka. I det här fallet har säljaren förmedlat att bältet inte har använts och därför har buntats ihop. Det talar för att du skulle undersöka det närmre. Som jag tolkar ditt brev har säljaren uppgivit att bältet var buntat eftersom säljaren inte använde det. Säljaren uppgav aldrig varför det aldrig användes eller att det faktiskt inte var ett korrekt bälte, vilket kan anses vara ett handlande i strid mot tro och heder. Om så är fallet går det att åberopa fel i varan.Påföljder vid fel i varanOm det visar sig i det här fallet att det föreligger ett fel som inte beror på dig, har du rätt kräva prisavdrag eller häva köpet, se 30 § köplagen. Du kan dessutom kräva skadestånd för eventuella kostnader i samband med köpet, exempelvis resor i samband med köpet om de är av betydelse enligt 40 § köplagen.SammanfattningOm du skulle vilja driva det här ärendet vidare måste en bedömning av spännremmarna göras för att kunna utesluta att de är en godtagbar ersättning för originalbältet. Det är också viktigt att du behåller kvitto på köpet och gör en notering om när du reklamerade felet. Dessa faktorer kan vara avgörande i en eventuell tvist. En rättsprocess kan vara kostsam och bör i det här fallet undvikas eftersom det rör sig om relativt små kostnader. Däremot kan du vinna framgång gent emot säljaren om du med tydliga bevis och rätt lagstöd gör ditt anspråk gällande. Vi på Lawline hjälper dig gärna med en mer ingående bedömning.Vänligen,

Kan silverfiskar räknas som ett dolt fel vid köp av bostadsrätt?

2021-03-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en bostadsrätt och jag undrar om silverfiskar kan räknas som ett dolt fel?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt är s.k. lös egendom. Vid köp av lös egendom (bostadsrätt) gäller bestämmelserna i köplagen (1 § KöpL). Silverfiskar är att betrakta som skadedjur. Om en bostadsrätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig (17 § KöpL). Som köpare finns det anledning att anta att bostadsrätten inte kommer att ha skadedjur (t.ex. silverfiskar). I ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1998 s. 792) var det fråga om fel i bostadsrätt när det fanns ohyra (kackerlackor) i lägenheten vid tillträdet.Köparen får inte hänvisa till fel som köparen måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen inte undersökt lägenheten trots att han uppmanats av säljaren att göra det så kan han inte åberopa felet, såvida han skulle ha upptäckt felet vid undersökningen. Därmed kan dolda fel göras gällande trots att en undersökning skett. Avgörande blir då om köparen borde ha upptäckt felet vid undersökningen (20 § KöpL). Om det fanns skadedjur, som köparen borde ha upptäckt kan felet inte åberopas om en undersökning har skett eller om köparen struntade i att undersöka lägenheten efter uppmaning av säljaren. Felet kan däremot åberopas om skadedjuren inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka små silverfiskar vid en undersökning, är det troligt att en köpare inte borde ha upptäckt felet. Det är dock en bedömning som får göras i varje enskilt fall.Frågan om bostadsrätten är felaktig ska bedömas med hänsyn till lägenhetens beskaffenhet när risken för varan går över på köparen (21 § KöpL). Risken för bostadsrätten går över på köparen när varan avlämnats enligt avtalet (13 § KöpL). Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Därmed är säljaren fortfarande ansvarig om silverfiskar funnits vid tidpunkten för avlämnandet, men som visar sig efter att köparen fått bostadsrätten, s.k. dolda fel. Det kan därför vara möjligt att skadedjur, såsom silverfiskar, utgör ett dolt felt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till återbetalning när en konsert flyttats fram?

2021-03-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej jag hade köpt biljetter till en konsert som skulle hållas i april 2020. På grund av den rådande situationen blev denna konsert uppskjuten till detta år 2021.När denna information kom upp, kontaktade jag arrangören och bad om en återbetalning men nekades denna. Jag kontaktade även bolaget där jag köpte mina biljetter och nekades även från dem en återbetalning. De menar att arrangören ska stå för detta.Nu har de för andra gången skjutit upp konserten och jag kontaktade dem denna gång också och bad om en återbetalning, som sist nekades mig begäran.Vad kan jag göra??Hur eller var kan jag göra en anmälan på detta?Jag vill inte gå på konserten på grund av att den skjutits upp och vill ha tillbaka mina pengar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en konsert ställs in och flyttas fram har du rätt få tillbaka pengarna för biljetten. Du har rätt till återbetalning oberoende av vilken anledning som konserten inte genomförs. Därmed kan inte företaget hänvisa till den rådande pandemin. Konsertarrangören ska därför återbetala hela biljettkostnaden. Du bör dock läsa igenom avtalsvillkoren från det företag du köpte biljetten ifrån för att se om det finns ett villkor som begränsar arrangörens återbetalningsskyldighet.Eftersom du redan klagat hos företaget två gånger och därigenom nekats återbetalning rekommenderar jag dig att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att göra en anmälan. ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag. Här hittar du deras hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag reklamera en paramotor som varit sönder från första början?

2021-03-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte förra sommaren en paramotor av den instruktör jag gick min flygkurs hos. Företaget hade påbörjat inkörning men inte gjort klart den. Första dagen under min inkörning stannade motorn och gick sen inte att starta. Jag kontaktade företaget som bad mig komma ner med motorn för kontroll. Han startade den och påstod att inget var fel. Efter resterande inkörning gjorde jag mitt första flyg. Efter några minuter i luften stannade motorn igen och gick inte att dra igång vilket medförde en nödlandning. Motorn var nu mycket trög att dra igång. Jag kontaktade åter företaget som bad mig komma ner med den. Drygt en månad efter att han fick motorn kontaktade jag honom och fick till svars att den gick problemfritt. Hämtade motorn igen men lyckades inte starta den. Kontaktade då en annan instruktör som kollade på motorn och konstaterade att tändstiftet inte tände när det var monterat. Kontaktade företaget med önskan om att reklamera motorn. Företaget påstod då att reklamation inte var möjligt p.g.a. att den var en beställningsvara. Han erbjöd sig kontrollera motorn igen, men jag ville bli av med den. Vi kom överens om att han skulle förmedla en försäljning. Fick nyss besked av företaget om att salt och vägsmuts kommit in i tändspole och andra känsliga delar och att han inte kommer stå för kostnaden att reparera det. Vad gör jag? Jag menar att fel funnits sedan dag ett. Han påstår att den inte går p.g.a. transport bakom bilen (som jag ju blivit tvungen till p.g.a. krångel.)
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du köpt en paramotor. Du skriver förvisso att du köpt en av en instruktör min tolkning utifrån resten du skriver är att du köpt den av själva företaget (och inte instruktören privat). Det är vad jag kommer att ha som utgångspunkt i mitt svar till dig.Tillämplig lagTillämplig lag under de förutsättningarna är konsumentköplagen (KKöpL). Lagen gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL). Det är så jag förstår din fråga.Vad som utgör fel på varaEn vara (i detta fall paramotorn) ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick. Den ska motsvara vad köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt. Gör den inte det är det ett fel på varan (jfr 16 § KKöpL). Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare (20 § KKöpL). Ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas (20 a § KKöpL).Är varan felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får hen kräva skadestånd (22 § KKöpL). Anser köparen att varan är felaktig måste hen lämna meddelande om felet inom skälig tid, s.k. reklamation. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förlorar hen rättan att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti (23 § KKöpL). Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd om hen erbjuder sig att göra det inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKöpL). Det innebär att även om du som konsument kräver en ny vara eller att häva köpet, har säljaren som utgångspunkt rätt att reparera varan först.Invändningen om att det är en beställningsvaraSom jag förstår det har säljaren invänt att det inte är möjligt att reklamera då det rör sig om en beställningsvara. Det är direkt felaktigt; du har rätt att reklamera (och är skyldig att göra så för att kunna göra gällande fel på den). Däremot har säljaren rätt att reparera varan istället för att häva köpet eller byta ut den.Bevisbördan om feletUtgångspunkten är, som redogjort för inledningsvis, att fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses som ursprungliga. Det innebär en presumtionsregel till köparens fördel och lättar på köparens beviskrav. Man utgår helt enkelt från att ett fel som visar sig inom sex månader fanns redan från början. Det är dock möjligt för säljaren att bryta presumtionen. Enligt Högsta domstolen är det vid tillämpning av bestämmelsen motiverat att näringsidkaren ges en viss bevislättnad för att bryta presumtionen, i jämförelse med det högsta ställda krav som annars är utgångspunkten. Vad som kan krävas för att näringsidkaren ska anses ha lagt fram tillräcklig bevisning om att ett fel inte förelåg vid tidpunkten för riskövergången kan enligt domstolen i viss mån variera beroende på omständigheterna. En viktig faktor kan här vara den tid som har gått sedan varan avlämnades. Ofta räcker det därför med att näringsidkaren gör sannolikt att felet har orsakats av en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida.Bedömningen i ditt fallI ditt fall är utgångspunkten att felet är ursprungligt. Jag förstår det som att felet visat sig omgående och att du direkt reklamerat. Utgångspunkten (presumtionen) om att felet är ursprungligt kan dock brytas. I det här fallet anför näringsidkaren att salt och vägsmuts kommit in i tändspole och andra delar på grund av din vanvård. Kan näringsidkaren visa det är det inte längre ett ursprungligt fel, då är det orsakat av dig.I ditt fall kan jag inte göra någon närmre bedömning; just för att jag inte vet vilken bevisning näringsidkaren har för att felet beror på din vanvård.Vad du kan göraÄr du inte nöjd med hur näringsidkaren hanterat ärendet kan du antingen vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller gå till domstol. ARN prövar ärenden mellan näringsidkare och konsument, du kan läsa mer på ARN:s hemsida. Även om ARN:s bedömningar inte är bindande brukar seriösa företag följa dess uppmaningar. Ett alternativ är att du går till domstol, dvs. att du stämmer näringsidkaren.Om du överväger att gå vidare till domstol är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ärendet och hjälper dig vidare. Juristen kan börja med att skicka ett kravbrev till näringsidkaren med förhoppning om att den går med på dina krav, alt. att ni kan komma överens om en lösning som ni båda kan godta.Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,