Kan jag lämna tillbaka moderkortet köpt för en vecka sedan?

2021-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej det är så här min sambo har köpt ett moderkort till sin data o tydligen funkar det inte som det ska då det behövs uppdaterads då vi inte kan göra det själva så kontaktade vi företaget dom säger dom inte kan göra något då dom inte har en verkstad o vi kan inte byta ut det vad ska vi göra vi köpte det för lite mer en vecka sen ?Mvh Henrik
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill ni lämna tillbaka ett moderkort då det inte är kompatibelt med övriga komponenter. Antagligen är det kompabiliteten med CPU:n som inte fungerar, och då måste ni mycket riktigt flasha (uppdatera) moderkortet genom att använda en äldre CPU. Detta är relativt riskfritt, men kräver som sagt tillgång till en äldre CPU, och det finns även en mindre risk att något går fel, vilket inte täcks av någon garanti.Har ni köpt moderkortet via nätet har ni alltid 14 dagars ångerrätt. (2 kap 10 § distansavtalslagen). Det innebär att du kan meddela butiken om att du ångrat dig. Då du inte använt moderkortet så förmodar jag att det inte på något vis skadats och att inga tillbehör eller lådor slängts. Ni bör meddela butiken direkt om att ni vill lämna tillbaka moderkortet.Har ni köpt moderkortet i butik finns ingen lagstadgad ångerrätt, dock erbjuder många butiker detta i alla fall. Jag skulle kolla med butiken eller på kvittot och kontrollerat om det finns något "öppet köp" eller liknande. Finns inte detta går det inte att lämna tillbaka moderkortet. I detta fall är er möjlighet att se om ni hittar en äldre billig CPU som fungerar med moderkortet för att uppdatera detta. Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?

2021-06-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejFör ca 1½ år sedan fick jag en bergvärmepanna installerad. Entreprenören skulle fixa arbetet och rotavdraget när det var dags. Jag var inte insatt i det hela utan litade bara på att entreprenören gjorde rätt.Offerten var på 106774kr före rot och 94249kr efter rot.Fakturan var på 106774kr före rot och 94249kr efter rot.Jag betalade in 94249kr.Entreprenören accepterade det.Nu 1½ år senare så säger dom att dom vill ha ytterligare 12495kr efter som dom har ''räknat fel på rotavdraget''. Jag har ingen lust att betala ännu mer till entreprenören då priset redan har gått långt över priset i offerten och arbetet var dessutom dåligt utfört. Skulle jag kunna få rätt i att inte betala dessa 12495kr ? Jag har redan bestridit det skriftligt både till entreprenören och till kronofogden men jag vill så klart inte driva det till domstol om jag vet att jag inte kommer att vinna detta, Tacksam för svar !
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte helt av din fråga huruvida entreprenören bara stod för installationen eller även bergvärmepumpen. Jag kan dock utläsa ur dina siffror att det lär röra sig om ett köp där bergvärmepumpen är inkluderad i priset. För de fall installationen och köpet sker genom samma säljare och avtalas om samtidigt så lutar praxis åt att tillämpa konsumentköplagen (Se bland annat rättsfallet NJA 2001 s. 138), i annat fall skulle konsumenttjänstlagen kunna tillämpas. Detta får inte betydelse för ROT-avdraget, men det kan få betydelse för din invändning om att arbetet är dåligt utfört. ROT-avdragetDet finns inget i någon av lagarna som hindrar dig och entreprenören att avtala om ROT-avdraget. Inte sällan kan det stå med i avtalet att konsumenten måste betala kostnaden för ROT-avdraget om det inte beviljas från Skatteverket. Utan att se avtalet kan jag såklart inte uttala mig om exakt vad som avtalats. Skulle det i ert avtal stå med ett villkor om betalningsskyldighet vid avslag av ROT-avdrag så är du vara betalningsskyldig, i annat fall kan du hävda att du inte behöver betala mer då detta inte var avtalat. Du skriver emellertid att deras grund är att de "räknat fel på rotavdraget". Vad som blivit fel kan vara av betydelse och är svårt att bedöma utan att veta mer. Det framstår dock som att summan entreprenören kräver är exakt den summa som ROT-avdraget är på, vilket får mig att tro att de hävdar att något ROT-avdrag inte kan göras. Att de dröjt 1,5 år med att framföra anspråk kan beroende på orsak få påverkan på bedömningen vid domstol.Påverkan av dåligt utfört arbeteAtt arbetet är utfört dåligt kan i sig inte frånta dig en eventuell betalningsskyldighet. Däremot finns det en regel som ger dig rätt att hålla inne så mycket av betalningen att det fel du anser finnas kan avhjälpas. Observera här att det är du som måste visa att det föreligger ett sådant fel. Generellt sett kan sägas att fel räknas som sådant som avviker från vad du med fog kan förutsätta, och en installation ska utföras fackmässigt. Vad som räknas som fel beror på om det rör sig om ett köp eller en tjänst. Du kan läsa om fel i vara här och fel i tjänst här .SlutsatsI ditt fall är avtalsinnehållet avgörande. Har ni inte avtalat om betalningsskyldighet vid avslag av ROT-avdrag så ser jag dina möjligheter att slippa betala som stora, jag kan inte säga mer än så utan att se avtalet. Om du anser det föreligga ett faktiskt fel så har du rätt att hålla inne betalning som du inte redan erlagt.Jag hoppas du fick svar på din fråga, behöver du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå. Vi har öppet vardagar 10 – 16 och du når oss på 08-533 300 04 Med vänlig hälsning

Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?

2021-06-09 i Köplagen
FRÅGA |Vi skrev på ett förhandsavtal med Aros bostäder för en nyproducerad bostadsrätt. I planritningen fanns inte en brandgaslucka på vår uteplats. Av en händelse ca 6 månader efter vi skrev på fick vi reda på att det nu fanns en brandgaslucka på vår uteplats. Detta hade inte kommunicerats med oss av vare sig mäklaren eller Aros. Vi inledde en dialog med Aros om hur vi kunde lösa detta. Vi fick sedan i skrift ett löfte om att brandgasluckan skulle integreras med trallen och därmed inte vara synlig. Vi skrev därför på överlåtelseavtalet och godkände därmed brandgasluckan på uteplatsen med löftet om att den inte skulle vara ett problem utan integrerad med trallen. Vi skrev alltså på överlåtelseavtalet i god tro att Aros skulle uppfylla det dom lovade. Nu är inte så fallet utan nu har vi en skrymmande brandgaslucka på vår uteplats. Vi känner oss lurade givetvis och vill ha ekonomisk kompensation för att uteplatsen har blivit mindre och ej går att nyttja på det sätt som Aros hade marknadsfört det till oss. Men Aros är inte villiga att ge oss något ersättning och hänsvisar till att vi skrev på överlåtelseavtalet. Vad säger ni? Är detta något vi kan driva vidare? Vi har allt dokumenterat på ett väldigt bra sätt.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Vid köp av lös egendom gäller köplagen (1 § KöpL). En bostadsrätt är lös egendom. Därmed gäller bestämmelserna i köplagen.Är bostadsrätten behäftad med fel?Bostadsrätten ska i fråga om bl.a. egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § KöpL). Om varan avviker från avtalet är bostadsrätten att anse som felaktig. Vad som avses med "vad som följer av avtalet" ska inte tolkas alltför snävt. Med andra ord är inte endast den skrivna texten i ett köpekontrakt avgörande för om bostadsrätten avviker från avtalet. Även andra muntliga eller skriftliga uppgifter som har lämnats i samband med köpet från säljaren och som rimligen har utgjort underlag för vad parterna har kommit överens om, ska tillmätas betydelse. Vid köpeavtal av en bostadsrätt är utgångspunkten att de slutligt formulerade avtalsvillkoren ska ses i ljuset av parternas tidigare kontakter i saken (jfr NJA 2016 s. 237). Det ska också poängteras att säljaren har ett utvidgat ansvar när säljaren lämnat uppgifter om varans egenskaper vid marknadsföringen före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). I detta fall är det troligt att överenskommelsen vid sidan av köpeavtalet om att brandgasluckan skulle vara integrerad med trallen utgör en avtalad egenskap enligt avtalet. Bostadsrätten ska i så fall anses vara felaktig eftersom bostadsrätten avviker från vad som avtalats.Påföljder vid felFör att åberopa felet måste du lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det du märkt eller borde ha märkt felet (s.k. reklamation) (32 § KöpL). Du som köpare har då rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig under förutsättning att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § KöpL). För att du ska ha rätt till avhjälpande måste du lämna säljaren meddelande om kravet i samband med att du reklamerar eller inom skälig tid därefter (35 § KöpL). Om prisavdrag inte blir aktuellt får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Att häva köpet kommer troligen inte bli aktuellt eftersom det krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Min bedömning är att det i varje fall kan bli aktuellt med avhjälpande eller prisavdrag om bostadsrätten anses felaktig.Min rekommendation är att du i första hand kontaktar säljaren för att reklamera felet och begära avhjälpande eller prisavdrag. Du kan använda dig av de argument som jag ovan anfört. Du kan också boka tid med en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå om du vill ha hjälp med att upprätta en korrekt reklamation. Om säljaren inte går med på avhjälpande eller prisavdrag rekommenderar jag dig att anlita en jurist om du vill ta ärendet vidare. En jurist kan gå igenom dina möjligheter att göra felet gällande och kan hjälpa dig att formulera ett riktat krav mot motparten eller formulera en eventuell stämningsansökan. Om du är intresserad av hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Fel vid försäljning av begagnad bil

2021-06-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag sålde en begagnad bil igår. Köparen kollade igenom bilen och provkörde.Köparen ville köpa bilen så vi kom överens om ett pris och affären var klar.När köparen var påväg hem så tändes motorlampan. Dagen efter lämnar köparen in den på verkstad som hävdar att två ventiler var paj som kostar 750 kr styck och vill att jag ska betala. Men detta felet fanns aldrig under min ägo och detta var inget jag kände till heller.Är det verkligen rätt att jag ska betala eller behöva ta tillbaka bilen. För när jag sålde bilen så fanns ju inte det felet.Det är en bil från 2007 som har gått 21500 mil och jag sålde den för 13500kr.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Nyligen så har jag publicerat ett svar som berör i princip en likartad situation som din. Svaret återfinns här: https://lawline.se/answers/forsaljning-av-aldre-bil-pa-blocket. Du kan alltså läsa svaret på följande länk, vilket i mångt och mycket kommer att vara tillämpligt även i ditt fall. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Ångerrätt vid köp på nätauktion?

2021-06-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag vann budgivningen på ett badkar på en nätauktion. Direkt efter jag vunnit budgivningen upptäckte jag att det var fel badkar jag budat på. Auktionsfirman kontaktades direkt och jag inte ville ha det Badkaret kostade 3100kr + 15% i inropsavgift. Det står på deras hemsida att auktionsfirman har rätt att ta ut ersättning för merkostnaden av en omförsäljning av köparen till ett maxbelopp av 1000kr. Stämmer det? Har jag rätt att häva köpet? Jag har inte betalt eller hämtat det, det har gått 3 dagar sen budgivningen. Måste jag betala auktionsfirman något för att jag inte vill ha badkaret.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÅngerrättUtgångspunkten är att ett avtal har ingåtts när auktionen är avslutad. Du har dock ångerrätt om du har köpt varan på en nätauktion där det bara är möjligt att delta på distans (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Den lagstadgade ångerrätten för distansköp är 14 dagar (2 kap. 13 § distansavtalslagen). En förutsättning är att du har köpt varan av ett företag, och alltså inte av en annan privatperson. Ersätta andra kostnaderOm du har ingått ett avtal och därmed accepterat de allmänna villkoren på företagets hemsida så blir du bunden av de villkor som företaget ställer upp. Det kan därför vara så att du behöver ersätta kostnaden för en omförsäljning.Sammanfattningsvis har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, om du har handlat på nätet av ett företag. Köpevillkoren blir bindande för köpare vilket innebär en skyldighet att följa dessa.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Hur många gånger kan säljaren reparera?

2021-06-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en köksmaskin sedan mindre än 1 år. Motorn skar sig efter 5 användningar. Maskinen skickades in och motorn byttes ut. Nu är den död igen och vill reklamera varan. Har fått till svar att den ska repareras en gång till. Inte nöjd med svaret då maskinen varit defekt sedan köpet och reparationen tydligen inte varit tillräcklig. Kan jag häva köpet?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Säljaren har rätt att reparera varan i ett första skede (27 § konsumentköplagen). Praxis är att säljaren har rätt att reparera samma fel två gånger innan köparen har rätt att häva köpet. Om det är ett nytt fel kan säljaren ha rätt att genomföra fler reparationer än två. Antalet reparationer framgår av förarbeten (prop. 1989/90:89 s. 122) samt av allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis (se t.ex. beslut änr 2007-0308). ARNs beslut är inte bindande men har ändå normerande verkan för vad som normalt gäller i handeln.I ditt fall innebär det alltså att säljaren har rätt att försöka reparera köksmaskinen en gång till innan du kan kräva att köpet hävs. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?

2021-06-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag betalade handpenning för en egen-designad förlovningsring hos en guldsmed som jag enligt guldsmeden skulle hinna få innan ett förlovningsdatum. Smeden försäkrade mig om att ringen skulle vara klar i tid till förlovningen men pga att de i flera skisser inte lyckades utforma ringen enligt överenskomna specifikationer har nu leveransen dröjt och de är till följd av det 2 veckor försenade med leveransen. Förlovningsdatumet är förbi och mitt förtroende för leverantören är skadat samt behovet för ringen borta. Jag vill därför häva köpet och undrar hur mina rättigheter som konsument ser ut till att avbryta köpet?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet utifrån omständigheterna. Den lag som är tillämplig vid konsumentköp är konsumentköplagen (KköpL). Den är även tillämplig på fall där en konsument beställer en vara som ska tillverkas, vilket verkar vara fallet för dig (2 § KköpL). Att notera är att lagen är tvingande till konsumentens fördel, det innebär att guldsmeden inte kan göra gällande ett avtal som är mindre förmånligt än bestämmelserna i lagen (3 § KköpL). Utgör dröjsmål grund för hävning?En vara får överlämnas till konsumenten senast 30 dagar från att avtalet ingicks, det gäller om inte något annat framgår av avtalet (5 § KköpL). I ditt fall verkar ni ha avtalat om ett visst datum när ringen senast skulle levereras, det är då det avtalade datumet som gäller. Om överlämnandet inte skett på avtalat datum föreligger dröjsmål (9 § KköpL). En konsument får häva ett köp om det föreligger dröjsmål på säljarens sida (10 § KköpL).Förutsättningar för att använda dröjsmål som hävningsgrundNär det föreligger dröjsmål får köparen häva köpet under 2 olika förutsättningar (13 § KköpL):säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen, ellerköparen har före avtalets ingående meddelat säljaren att överlämnandet av varan senast en viss dag är avgörande för att köparen ska ingå avtalet. I ditt fall verkar den senare förutsättningen föreligga, dvs leveransdatum var avgörande för att du ingick ett avtal om att köpa förlovningsringen av guldsmeden och att detta meddelades. Situationen du beskriver utgör alltså en grund för hävning, förutsatt att ni avtalat om ett leveransdatum. Du behöver då meddela guldsmeden att du häver köpet.Vad händer med handpenningen?Den handpenning du har betalat har du rätt att få tillbaka, om du häver köpet (43 § andra stycket KköpL). SammanfattningUtifrån de omständigheter du beskriver har du som konsument rätt att häva köpet när säljaren ligger i dröjsmål med leveransen och det varit klargjort att överlämnandet vid en viss dag var avgörande för att du skulle ingå avtalet (vilket det verkar ha varit med tanke på guldsmedens försäkran). Du ska meddela säljaren att du vill häva köpet. Du har även rätt att få handpenningen tillbaka. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Försäljning av äldre bil på Blocket

2021-06-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Sålde en fungerande begagnad bil privat pris 13500kr,som gått 31000 mil, bilen är 17 år gammal. Efter en dag så har diverse problem uppkommit som inte fanns i min ägo. I annonsen framgår det att bilen är bes och skattad sommar och vinterdäck. Han var här och provkörde 2 gånger, fick även tid att åka hem och tänka över beslutet innan han köpte bilen. Läste även av felkoder med felkodsläsare. Nu hotar han mig med köplagen, bilen står nu trasig på verkstad hävdar han och säger att jag ska köpa tillbaka bilen. Jag vägrar. Vad gäller?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du sålt en begagnad bil varav det efter en dag upptäckts att det finns diverse fel med bilen. Min uppfattning är att försäljningen skett mellan två privatpersoner. Därmed återfinns de rättsliga utgångspunkterna för denna situation i köplagen (KöpL). Om en privatperson köper en bil från en näringsidkare så aktualiseras ett annat regelverk. Men i detta fall verkar det vara en köprättslig situation mellan två privatpersoner, vilket gör att köplagen som sagt blir tillämplig. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni som avtalsparter kommit överens om något annat än det som anges i lagen, så är det de som kommer att gälla. Fel i varanVaran ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).Köparens undersökningspliktKöparen får inte som fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL). En köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL). Föreligger det fel i varan i ditt fall?Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. I din bakgrundsinformation anges det att bilen är 17 år gammal, samt rullat 31.000 mil, vilket påverkar vad köparen med fog kunnat förutsätta. Köparen kan i detta fall inte förvänta sig att bilen är felfri, med hänsyn till den aktuella bilens ålder och miltal. När går ansvaret för fel över på köparen?Huvudregeln vid köp av en begagnad bil är att ansvaret för fel går över i samband med varans avlämnande, det vill säga när köparen åker iväg med bilen (13 § KöpL). Detta innebär att huvudregeln är att säljaren inte är ansvarig att bistå med hjälp eller kompensation för fel som inträffat med bilen efter varans avlämnande. Det finns dock undantag till denna huvudregeln, vilket kommer redogöras för här nedan. Säljaren kan däremot bli ansvarig för del som fanns redan vid riskövergången men som visade sig senare (21 § KöpL). Det som blir avgörande här om felen fanns redan vid försäljningen. I din bakgrundsinformation anger du att felen som åberopas inte fanns under din ägotid. ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. I detta fall har köparen kontaktat dig och hävdat att fel föreligger, vilket innebär att en reklamation har gjorts. Sammanfattning och min bedömning av din situationMin uppfattning är att bilens miltal och ålder borde vara påverkande på vad köparen med fog kunnat förutsätta, det vill säga köparen har inte haft fog att anta att bilen är felfri. Om en bil rullat 31.000 mil, så är min uppfattning, att man som köpare inte kan ha alltför höga förväntningar alls, om annat inte avtalats. Köparen har varit och provkört två gånger, varav fått betänketid samt läst av med felkodsläsare, detta borde göra att köparen fullgjort sin undersökningsplikt. Jag råder dig att avvakta helt enkelt. Om du inte vetat om att det finns uttryckliga fel med bilen, så är min uppfattning att inga påföljder bör kunna riktas mot dig i detta fall. Skulle det vara så att köparen vill stämma dig i domstol, så är bevisbördan på honom eller henne. Det är även värt att tillägga att bilens värde (13.500 kr) är relativt lågt i jämförelse med de advokatkostnader som köparen skulle behöva betala för att väcka en talan mot dig. Avslutningsvis råder jag dig alltså att avvakta i detta fall. Du kan även visa upp mitt besvarande av frågan för köparen för att förtydliga att du borde ha rätten på din sida i detta läge.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,