Kemtvätt förstörde jacka, hur gör man?

2021-03-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!,Jag lämnade in min Moncler jacka som ligger på 16.500kr till en butik för att laga en liten skada och för att kemtvätta den. Dem berättade hur dem skulle laga den och att den skulle vara lite synlig. Jag får tillbaka hem jackan och ser att min dragkedja har gått sönder och är av, och lagningen dem skulle göra har förstört jackan helt. Vad ska jag göra?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänsten du köpt omfattas av konsumenttjänstlagen (KtjL 1§ 1st 1p). Butiken har haft en skyldighet att utföra tjänsten "fackmässigt" (KtjL 4§ 1st). Bara för att det önskade resultatet inte uppnåddes betyder det inte nödvändigtvis att utförandet inte var fackmässigt. Dessutom måste den varning som butiken gav vägas in i bedömningen. Dock verkar det i din situation vara väldigt mycket som gått fel till eftersom t.o.m en ny skada uppstått på jackan. Utan att vara expert på branschen anser jag därför att det finns en god chans att utförandet inte ses som fackmässigt. Detta innebär att tjänsten är felaktig (KtjL 9§ 1st 1p). Om butiken gav en missvisande beskrivning av slutresultatet är även det en grund för att klassa tjänsten som felaktig (KtjL 10§ 1st 1p). Eftersom jackan är helt förstörd kommer nog butiken inte kunna återställa den vilket är den normala följden av en felaktig tjänst (KtjL 20§). Detta kan möjligen ske gällande dragkedjan iochförsig. Annars är det prisavdrag/hävning som är den relevanta följden. Prisavdrag innebär att du inte behöver betala den summa som motsvarar "felet" (KtjL 21§ 1st). Hävning blir relevant endast om syftet med tjänsten är förfelat - dvs resultatet är värdelöst för dig - och innebär att du inte behöver betala något alls (KtjL 21§ 2st). Beroende på hur förstörd jackan är kan alla dessa tre följder bli relevanta och jag kommer inte kunna göra en bedömning med den information jag har. Hur ska du då göra för att tillvarata din rätt? Det första du bör göra är såklart att kontakta butiken och meddela att du häver tjänsten eller i vart fall kräver prisavdrag. Se till att göra detta snarast eftersom du är skyldig att göra det inom "skälig tid" (KtjL 17§ 1st). Om de vägrar detta du stämma butiken i domstol men detta är tidskrävande och kostsamt. Även om 16 500 kr är mycket för en privatperson så är det förmodligen inte värt att gå till domstol över - iallafall om du inte är helt säker på en vinst. Istället bör du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De fungerar som en inofficiell domstol för konsumenter och är väldigt behjälpliga i ärenden som dessa. Ett avgörande från dem är inte bindande för butiken men kan sätta press på den att samarbeta. Klicka här för att komma till ARN:s hemsida. Jag hoppas detta besvarade din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Jag önskar dig lycka till i ditt ärende!

Vilket pris gäller vid arbete på fast egendom?

2021-03-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi skulle renovera vårt tak pga en mindre fuktskada och fick en offert med fast pris på 17,000 kr. När arbetet var klart så hade vi fakturerats för 29 timmars arbete när de faktiskt varit på plats knappt 4 timmar. När vi ifrågasatte detta så fick vi till svar att genom att fakturera högre antal arbetstimmar så skulle vi få ett högre rotavdrag. Vi har betalt räkningen på 17,000 men det känns inte ok. När hantverkaren först var här och inspekterade skadan borde han kunnat avgöra tidsåtgången?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som innebär arbete på fast egendom eller på en byggnad (1 § KtjL).Vilket pris gäller för tjänsten?AvtaletI första hand gäller det pris som har avtalats. Det kan till exempel vara ett i förhand bestämt totalbelopp eller också ett avtalat timpris. Att debitera för fler timmar utöver vad som har arbetats skulle strida mot ett avtal där priset är bestämd utifrån arbetstiden.Skäligt prisOm det inte finns ett avtal ska konsumenten betala vad som är "skäligt". För att avgöra vad som är ett skäligt ska hänsyn tas till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (36 § KtjL). Att godtyckligt fakturera för fler timmar än vad som har arbetats kommer att påverka priset. Det begärda priset kan då inte anses vara skäligt. Näringsidkaren måste kunna bevisa vilka omständigheterna som gör det begärda priset skäligt. Ungefärlig prisuppgiftOm näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent. Det förutsätter dock att inte någon annan prisgräns har avtalats eller att näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § KtjL). I detta fall uppger du att näringsidkaren har lämnat en offert om 17 000 kr. Priset får därför inte överskrida 19 550 kr (17 000 kr x 1,15 = 19 550). Det framkommer dock inte om ni har avtalat om ett timpris utöver den fasta kostnaden. Om så är fallet gäller vad som avtalats utöver vad som nyss redovisats.Specificerad räkningJag rekommenderar dig att begära en specificerad räkning från näringsidkaren. En näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats (40 § KtjL). Näringsidkarens skyldighet att avrådaDet finns ingen skyldighet för en näringsidkare att upplysa konsumenten om hur lång tid ett arbete kommer att ta. Däremot har en näringsidkaren en omsorgs- och upplysningsplikt. Om en tjänst med hänsyn till priset inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, ska näringsidkaren avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten (6 § KtjL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur fungerar ångerrätten på specialtillverkade produkter?

2021-03-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Fråga om distansavtalslagen / ångerrättJag har ett onlinebaserat företag som säljer hästprodukter, bland annat sadlar. De flesta sadlar jag säljer tillverkas av sadelmakare efter beställning, dvs. enligt kundens önskemål. Min fråga gäller ångerrätt. Kan en kund returnera en sadel som tillverkats för just denne kund? När sadeln beställs kan kunden välja mellan olika storlekar och färger och sadeln tillverkas därefter enligt önskemål. Till saken hör även att i samtliga fall en sadel säljs, så prövas den även av köparen till häst, dvs. den läggs på hästens rygg, spänns fast och rids med. Den begagnas således och kan ifall den återsändes till mig, aldrig säljas som ny. Den måste prissänkas innan den säljs igen. Vad har ett företag för rättigheter gällande detta?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar om ångerrätten fortfarande gäller även om sadeln har tillverkats enligt kundens önskemål. Konsumenters ångerrätt och dess undantag vid distansköp, t.ex. via internet regleras som du skriver i Distansavtalslagen. Som huvudregel har konsumenten 14 dagars ångerrätt från det att konsumenten får varan i sin besittning När en vara säljs via internet, har en konsument rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att varan har kommit i dennes besittning (2 kap. 10 §). Man kan alltså säga att "ångerfristen" börjar ticka från det att konsumenten har tagit hand om varan, t.ex. hämtar ut den på postombudet (2 kap. 12 §). Detta förutsätter dock att du som säljare har informerat om ångerrätten. Har du inte det, börjar ångerfristen ticka från det att köparen har fått information om ångerrätten, men kan som max användas ett år från köpet (2 kap. 10 §). Om konsumenten väljer att använda sin ångerrätt, så ska varan inom 14 dagar lämnas tillbaka till säljaren och säljaren ska betala tillbaka det som konsumenten har betalat (2 kap. 13 och 14 §§). Ångerrätt gäller inte för specialanpassade produkter Om du tillverkar en vara enligt konsumentens anvisningar eller att varan annars får en personlig prägel, gäller inte ångerrätten (2 kap. 11 § 3p.). Vad innebär då detta? Jo, för att undantas som en specialtillverkad produkt måste varan tillverkas på grund av konsumentens individuella val eller beslut eller att varan annars har fått en tydlig personlig prägel genom t.ex. att ett namn har ingraveras, adresslappar, varan kräver särskilda mått, viss design anpassat efter konsumentens önskemål, eller att det krävs en beställning av en specifik komponent för att kunna uppfylla konsumentens beställning m.m. Om det gör det tydligare kan det sägas att undantagsregeln är framtagen för att det annars skulle vara svårt för näringsidkare, att sälja varorna på nytt när kunden använt sin ångerrätt. Motpolen till detta är dock att dessa undantag till ångerrätten ska användas med återhållsamhet för att säkerställa ett högt konsumentskydd. Vad jag förstår det som, utgör de valen som kunden gör i samband med att de beställer en sadel från dig, inom vissa, av dig på förhand, bestämda ramar. Dessvärre anses det inte vara präglat av konsumentens individuella val, om konsumenten väljer bland alternativ som du i din verksamhet redan fastställt på förhand, dvs att kunden därmed väljer olika alternativ ur ditt "ordinarie" sortiment. Enbart det faktum att kunden kan välja att anpassa sin sadel efter färger och storlekar som du har i ditt sortiment, kommer därför inte kunna anses omfattas av detta undantag. ARN har i ett ärende, angående ett par ridstövlar funnit att det inte utgjorde en specialtillverkad produkt. Konsumenten kunde i samband med beställningen göra ett antal val hur ridstövlarna skulle utformas, t.ex. med eller utan dragkedja. Dessa val låg inom ramen för vad som kunde benämnas som "standardval" som kunde göras vid beställningen och kunden hade därför ångerrätt. När det gäller att sadeln tillverkas av en sadelmakare och att den sedan provas på hästen, kan jag inte med säkerhet enbart utifrån de förutsättningarna du anger, se hur det skulle bedömas. Är det så att sadeln tillverkas efter särskilt angivna mått eller liknande skulle det kunna ses som en specialtillverkad produkt då den därmed får en personlig prägel, med tillhörande faktum att det är svårt för dig att sedan sälja vidare sadeln. Samtidigt som jag vill betona att det inte är säkert att utfallet skulle bli så då konsumentskyddet till synes är väldigt starkt varför undantagsreglerna ska tillämpas sparsamt. Sammanfattningsvis är det svårt att se exakt hur din produkt skulle bedömas enbart utifrån de förutsättningar du anger. Det skulle möjligtvis kunna ses som en produkt med personlig prägel; men det beror som sagt på "hur specialtillverkad" sadeln blivit genom sadelmakeriet och utprovningen. Jag hoppas att det gav en liten vägledning för hur du kan tänka. Om du skulle vilja att en jurist kollar mer på hur din produkt skulle bedömas, rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister på https://lawline.se/boka .Vänliga hälsningar,

Vara har inte levererats, vad kan hända?

2021-03-16 i Köplagen
FRÅGA |Sålde två varor på en hemsida för 9 dagar sedan. Mottagaren har fortfarande inte fått sitt paket från leverantören och han hotar nu med polisanmälan och att jag ska betala tillbaka honom pengarna.Vem har rätt här? Är jag skyldig att betala tillbaka honom?Han ville att jag skulle skicka det spårbart men jag valde att skicka det med frimärke i en blå påse från leverantören.Kommer det hända något av polisanmälan?Han säger även att han aldrig får brev i brevlådan för att brevbärarna tydligen stjäl hans post.Han har haft kontakt med hemsidan och enligt honom säger de att jag begått regelbrott, men när jag kontaktade dem sa de att vi skulle avvakta och att det inte är mitt fel.
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Då du som privatperson har sålt en vara till en annan privatperson tillämpas köplagen. Risken för varanRisken för varan står du som säljare för fram tills dess att varan är avlämnad (13 § köplagen). Eftersom varan levereras med hjälp av en leverantör räknas det som ett transportköp. När du postar varan så övergår även risken för den till köparen (7 § köplagen). Du som säljare måste däremot kunna bevisa att du har överlämnat varan till posten. Val av transportVärt att ha i åtanke är att köplagen är dispositiv, innebärande att det du och köparen har avtalat om går före lagens bestämmelser (3 § köplagen). Vad jag förstår det som har du och köparen inte avtalat om att du ska skicka paketet spårbart utan detta var ett önskemål från köparens sida. Eftersom hemsidan verkar sakna ett villkor gällande kring om paket ska skickas med spårning eller inte är det upp mellan köpare och säljare att avgöra om hur det ska ske. Beroende på om köparen informerade dig om att brevbäraren stjäl hans post innan du valda att skicka paketet kan det ifrågasättas om du, genom att inte välja spårbart paket, valde ett lämpligt transportval (8 § köplagen). Om det inte går att bevisa att du har skickat varan kan du som säljare vara i dröjsmål med avlämnandet. Köparen kan därför kräva att du fullgör köpet (23 § köplagen). Skulle inte detta vara möjligt kommer köparen kunna häva köpet. Du kommer då behöva betala tillbaka pengarna (25 § köplagen). Hemsidan verkar erbjuda ett tvistlösningsförfarande du kan använda dig av. Vill du ha mer hjälp från oss är du varmt välkommen att ta hjälp av någon av Lawlines jurister. Vänliga hälsningar,

Vem bär risken för en vara som skickas med posten?

2021-03-18 i Köplagen
FRÅGA |Sålde en tröja via facebook marketplace för 150kr som skulle skickas. Skickade den som brev för 94kr då köparen inte meddelat något annat. En vecka senare får jag via Swish "var är tröjan????", svarar henne på sms att den kanske finns hos ett utlämningsställe och ber henne kolla postnordsapp. Får ett sms tillbaka att jag ska kolla upp det annars anmäler hon mig. Svarar henne att jag inte har möjlighet att kontrollera post i hennes namn och att post ibland kan bli felsorterad. Nämner även att post- och telecentralen finns. Får tillbaka "ligger inget! Så de är du som får göra detta". Nu har jag gjort en anmälan till post- och telecentralen. Skickat en screenshot på anmälan och att hon gärna får meddela om tröjan dyker upp. Är det mitt ansvar att göra detta? Vad säger lagen? Är det mitt fel att posten inte dykt upp? Hon kunde valt att ta det spårbart? Försöker verkligen hjälpa henne, finns bildbevis att jag skickat brevet från posten.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Regler om köpeavtal finns i köplagen (KöpL).Vem bär risken för varan?Säljaren bär risken för varan tills dess att varan har avlämnats till köparen (13 § KöpL). Att bära risken för varan innebär att man har ansvar för olika händelser, t.ex. att varan kommer bort. När varan ska anses vara avlämnad, och risken därmed övergår till köparen, beror på hur leveranser sker. I ditt fall är det fråga om ett transportköp eftersom att varan skickats med post (7 § KöpL). Transportköp innebär att varan ska transporteras till köparen, till skillnad från hämtningsköp som innebär att köparen hämtar varan (6 § KöpL). När varan ska anses vara avlämnad vid transportköp beror på om leveransen har skett inom samma ort eller inte. I de fall transporten sker inom en och samma ort anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen, dvs. när köparen har omhändertagit varan (7 § st 1 KöpL). Om transporten inte sker inom en och samma ort sker avlämnandet istället när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten (7 § st 2 KöpL).SammanfattningRisken för varan övergår från säljaren till köparen när varan har avlämnats. När det gäller transportköp bedöms tidpunkten för avlämnandet på olika sätt beroende på om varan har levererats inom samma ort eller inte. Om leveransen skett inom samma ort övergår risken på köparen när denne har omhändertagit varan, men om leveransen inte sker inom samma ort räcker det med att varan har överlämnats till transportören för att köparen ska bära risken. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Konsumentens rätt till ersättning för inkomstbortfall till följd av fel i vara

2021-03-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har en bil som är strax över 2 år gammal, bilen har kvarvarande nybilsgaranti. För 2 månader sedan fick jag ett fel på högre strålkastare fram på bilen. Jag tog kontakt med den auktoriserade verkstaden där jag bor och bokade en tid. Efter första besöket, fick jag förklarat för mig att någon del var trasig. Dom beställde delen och den kom ett par dagar senare. Dom tog då kontakt med mig och bokade en ny tid, då delen hade kommit. Verkstan ringer tillbaka för att meddela att bilen är klar för avhämtning. Det går sen ett par dagar (3-4 dagar) så dyker samma fel upp igen på bilens instrumentpanel. Jag tar ny kontakt med verkstaden, dom hävdar att jag måste rengöra min bil, då en del sensorer är väldigt känsliga. Jag göra som dom säger men felet kvarstår. Vid tredje kontakten med verkstaden börjar mitt tålamod att ta slut. En ny tid bokas och jag lämnar in bilen. Senare på dagen ringer verkstaden och frågar om jag har rengjort min bil? Vilket jag finner mycket kränkande, då jag hade gjort som dom bad om. Senare samma dag ringer dom tillbaka, för att informera mig om att höger strålkastare fram är trasig. Detta är något som kommer att gå på bilens garantin. Efter ca 3 veckor är nu allt avklarat och felet är borta. Det som jag har förlorat är utebliven arbetstid, under dessa dagar då jag varit utan min bil. Har jag rätt till något ersättning för detta? Tack på förhand.
Karolina Sandgren |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du om du har rätt att kräva ersättning från bilfirman för det inkomstbortfall problemen med din bil orsakade.Jag utgår ifrån att du frågar i egenskap av privatperson (konsument) som köpt en bil från en bilfirma (näringsidkare), vilket gör konsumentköplagen tillämplig.Reklamationsrätt vid fel i varaI 20a § konsumentköplagen sägs att ett fel som uppstått inom sex månader efter varans avlämnande ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inget annat visas. Av din fråga framgår dock att det är mer än två år sedan du köpte bilen, varför felet inte anses ha funnits vid köpet, om du som köpare inte kan bevisa motsatsen. När sexmånadersfristen har löpt ut är det alltså du som konsument som har bevisbördan för att felet fanns redan vid köpet och att varan därmed är felaktig. Reklamationsrätt har man som köpare i tre år, 23 § 3 st konsumentköplagen.GarantiI ditt fall har du dock fortfarande nybilsgaranti. En garanti är ingen lagstadgad rättighet på samma sätt som reklamation, utan en frivillig utfästelse som säljare kan lämna till köpare och som säger att produkten i fråga i vart fall ska hålla garantitiden ut, och om så inte är fallet åtar säljaren sig att bekosta/åtgärda felet. I 21 § konsumentköplagen kan man också utläsa en slags förlängning av sexmånadersfristen som anges i 20a §. Enligt 21 § ska nämligen fel som uppkommer under garantitiden anses föreligga på samma sätt som om de upptäckts inom sex månader efter köpet, om varan under den angivna tiden försämrats i det avseende som garantin omfattar. Detta gör bestämmelserna om skadestånd i konsumentköplagen tillämpliga.Rätt till skadeståndAv din fråga framkom att felen på din bil har ansetts omfattas av garantin, och du har således rätt att kräva skadestånd i den omfattning som anges i konsumentköplagen. 22 § konsumentköplagen stadgar att köparen när fel i varan föreligger har rätt att kräva skadestånd enligt 30 – 32 §§.30 § konsumentköplagen anger att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om säljaren inte kan visa att felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I lagkommentaren förtydligar man att köparen har rätt att kräva skadestånd för i princip alla skador som kan ha uppkommit till följd av felet i varan, såsom t.ex. inkomstbortfall och kostnader för resor till och från verkstaden för att få felet avhjälpt.Du som köpare måste dock kunna visa att du verkligen tillfogats en förlust, t.ex. ett intyg som styrker ditt inkomstbortfall, samt att denna förlust var en följd av felet i varan.Hur du kan gå vidareI ditt fall hade jag börjat med att ta kontakt med bilfirman och förklarat hur det ligger till, kanske är de så pass tillmötesgående att du inte alls behöver gå vidare med ytterligare åtgärder.Om du däremot inte blir nöjd med bilfirmans sätt att hantera situationen på kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar ärenden mellan konsumenter och näringsidkare, se deras hemsida www.arn.se för mer information.Ytterligare ett alternativ är att stämma bilfirman, dvs. ta tvisten till domstol. Om du överväger att göra detta råder jag dig att anlita en jurist som kan hjälpa dig. Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline Juristbyrå kan du maila till info@lawline.se så hjälper de dig vidare.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Måste man godkänna fakturor för arbete som inte finns med i offerten?

2021-03-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej , vi har ett företag anlitat för att bygga ett fritidshus . Nu är huset nästan klar och företaget skickar flera fakturor för extra material , extra arbete .... Som finns inte med i offerten . Måste vi godkänna de fakturorna eller kan vi bestrider eller delvis bestrider dom ? Hur skriver man till företaget ? Tack för hjälpen .
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att utgå från att fritidshuset byggs åt er som privatpersoner och att ni därmed är att betrakta som konsumenter. När en näringsidkare utför denna typ av tjänst för en konsument blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. Lagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att näringsidkaren inte får tillämpa avtalsvillkor som är är sämre för konsumenten än de krav som följer av lagen. Offerten är bindande En offert är att betrakta som ett anbud från näringsidkaren. Det är ett förslag på pris och villkor för tjänsten. Om ni har accepterat offerten och inget annat skriftligt avtal upprättats mellan er blir offerten bindande. Om det i offerten har avtalats om ett fast pris ska det priset gälla. Har näringsidkaren däremot endast lämnat en ungefärlig prisuppgift har de rätt att göra ett pristillägg på upp till 15 % av det pris som står i offerten, såvida ni inte har avtalat om något pristak (36 § KtjL). Näringsidkaren har generellt en underrättelseskyldighet Om näringsidkaren har börjat utföra tjänsten och det visar sig att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än vad ni som konsumenter hade kunnat räkna med är näringsidkaren skyldig att underrätta er om detta och begära era anvisningar. Får den inte tag på er ska arbetet som regel avbrytas, om det inte finns särskilda skäl som talar för att ni ändå vill få tjänsten utförd (6 § KtjL). Skulle näringsidkaren utföra arbetena trots att det finns starka skäl som talar för att ni som konsumenter hade avbeställt tjänsten har denne inte rätt till ersättning för det arbetet (7 § KtjL). Detta gäller alltså när priset blir mycket högre än vad som framgår av offerten. Näringsidkaren kan ha rätt att utföra tilläggsarbeten utan era anvisningarOm näringsidkaren under utförandet av tjänsten inser att det finns behov av arbete som har ett nära samband med uppdraget och därför lämpligen bör utföras samtidigt kallas detta för tilläggsarbete. Näringsidkaren ska då i första hand underrätta er som konsumenter och begära era anvisningar. Kan näringsidkaren inte få tag på konsumenten eller av någon annan anledning inte få anvisningar inom rimlig tid får tilläggsarbetet utföras utan anvisningar från konsumenten. Förutsättningarna för detta är att priset är lågt i förhållande till det avtalade priset eller att det finns skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört (8 § KtjL). I den här situationen har näringsidkaren rätt att ta betalt för tilläggsarbetet (38 § KtjL).Sammanfattning Det finns inte tillräckligt med information för att jag säkert ska kunna uttala mig om huruvida det är möjligt för er att bestrida fakturorna. Det beror på vad som står angående priset i offerten och hur stort belopp fakturorna ligger på. Om offerten endast anger ett ungefärligt pris för tjänsten och ni inte har avtalat om något pristak har företaget rätt att göra ett pristillägg på upp till 15 % av det som framgår i offerten. Generellt kan man säga att företaget bör rådgöra med er innan de utför dyrare arbete än vad som har avtalats. Har priset dragit iväg och blivit betydligt dyrare än vad ni förväntat er, utan att företaget har bett om era anvisningar, kan ni bestrida fakturorna. Om det extra arbetet däremot är att se som nödvändiga tilläggsarbeten till ett förhållandevis lågt pris har de rätt att få betalt för detta. Mina råd till erI första hand råder jag er att kontakta företaget och be dem om en utförligare beskrivning av vad det är för extra arbete de har utfört och varför det blev dyrare än vad som stod i offerten. Då kanske ni kan se om det finns några giltiga skäl till detta.Vill ni bestrida fakturorna är det bäst att göra det så snart som möjligt, helst innan förfallodagen. Detta bör göras skriftligen, exempelvis genom mail. Se till att dokumentera kommunikationen med företaget och förklara vilka fakturor ni bestrider och varför.Om ni inte kommer överens med företaget är ett tips att ni kan vända er till er kommun för rådgivning, då många kommuner erbjuder kostnadsfri konsumentvägledning. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och önskar er lycka till.Vänliga hälsningar,

Vem betalar returfrakt vid reklamationsärende?

2021-03-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vem står för returfrakten vid reklamation av vara om varan är köpt via till exempel letsdeal.se som säljer den för något annat företag? Säljaren säger att företaget begär att varan skickas till fabriken för undersökning för att säkerställa att jag inte orsakat felet och kräver då att jag godkänner att jag står för frakten om de lyckas bevisa att det är mitt fel, ska jag godkänna detta då jag vet att jag ej orsakat skadan? Kan jag behöva betala ändå?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller köp av vara mellan privatperson och näringsidkare gäller Konsumentköplag (1990:932) (KKL). Betalar köpare eller säljare returfrakt vid reklamation? Vid reklamation av en vara som är felaktig ska köparen enligt 30 § KKL ha rätt till ersättning för den skada denne har lidit föutsatt att säljaren inte kan bevisa att felet i varan var orsakat av något eller någon utanför dennes kontroll. I denna ersättning inbegrips även merkostnader såsom returfrakt vid reklamation. Kan säljare kräva att man står för returfrakten om felet anses orsakad av köparen? Ja, är varan skadad av köparen själv blir reklamation inte aktuellt och säljaren ska då inte bära något ansvar. Med detta försvinner även köparens rätt till ersättning för merkostnader såsom returfrakt vid reklamation. Vad bör du göra? Om du vet att skadan inte är orsakad av dig som köpare bör du godkänna att du står för returfrakten om de skulle kunna bevisa att felet är orsakat av dig. Skulle företaget du köpte varan av trots dessa omständigheter påstå att skadan är orsakad av dig som köpare även fast så inte är fallet, bör du vända dig till allmänna reklamationsnämnden för att få kostnadsfri hjälp i att driva ärendet vidare. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,