Är ett företag skyldigt att ersätta skada på fastighet i samband med tjänst?

2021-04-12 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Byggbolaget skadade mitt nylagda terassgolv när de skulle sätta upp en markis. Kan jag kräva att de byter ut de skadade brädorna?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en näringsidkare åt en konsument utför arbete på en fastighet, är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig (se 1 § KtjL). I ditt fall är alltså KtjL tillämplig, eftersom du är konsument och företaget är en näringsidkare som arbetade på din fastighet.Om konsumentens egendom skadas under näringsidkarens kontroll, är näringsidkaren skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom (32 § KtjL). Eftersom brädorna i ditt fall skadades i samband med att företaget satte upp en markis, innebär det alltså att skadan skedde under företagets kontroll. Med andra ord är byggbolaget ersättningsskyldiga för den skada som du har åsamkats på ditt terassgolv. Detta förutsätter dock att bolaget inte visar att de inte varit försumliga. Min slutsats är dock att det är svårt för bolaget att visa, då det oftast är försumligt att skada annans egendom. Min slutsats är därför att du har rätt till ersättning för skadan på ditt terassgolv. Därför rekommenderar jag dig att kontakta företag och kräva reparation av golvet eller ersättning för kostnad av reparation.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

2021-04-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag såg en annons för en plattång på facebook marketplace jag ville ha, så jag kontaktade säljaren och sa att jag var intresserad. Efter att vi hade en konversation om pris och frakt så skickade jag pengarna genom swish till numret som sades. Jag väntade och väntade men varan kom aldrig så jag skrev igen och hade konversationer, men varan har fortfarande inte kommit och jag får inte längre svar.. Jag har blivit lurad! Vad kan jag göra, jag lever på existensminimum och jag har inte råd att bara låta det vara? Har jag några rättigheter, framför allt för att få tillbaks pengarna? :(
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du har köpt plattången av en privatperson och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig. Lagen är tillämplig i den mån inte annat följer av ert köpeavtal, därför gäller det som står nedan endast under förutsättning att ni inte har avtalat om något annat. (2 § KöpL) Säljarens dröjsmål Att säljaren inte levererar varan inom rätt tid är ett avtalsbrott. På grund av säljarens dröjsmål med att leverera varan har du rätt till ett antal påföljder (22 § KöpL). Du kan kräva fullgörelse (23 § KöpL) eller häva köpet (25 § KöpL) och dessutom kräva ersättning om du har lidit skada på grund av dröjsmålet (27 § KöpL). Hur du kan gå tillvägaOm du fortfarande vill ha plattången kan du kräva fullgörelse. Börja med att att kontakta säljaren och meddela att du har rätt till att få varan levererad och att du kommer häva köpet om så inte sker. Om säljaren inte svarar eller vägrar göra rätt för sig kan du meddela att du häver köpet, vilket innebär att säljaren ska betala tillbaka pengarna. Om du har lidit någon typ av ekonomisk skada på grund av dröjsmålet kan du också kräva skadestånd i samband med att du kräver fullgörelse eller häver köpet. Om du inte vill ha plattången längre kan du på en gång meddela att du häver köpet. Det finns tyvärr en risk att säljaren inte kommer göra rätt för sig. I sådana fall kan du vända dig till tingsrätten och ansöka om stämning. Ansökningsavgiften är dock 900 kr och om du förlorar i tingsrätten kommer du eventuellt behöva betala en viss summa av motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 a § rättegångsbalken). För att se mer om hur du kan göra en ansökan klicka här. Du skriver att du har blivit lurad, vilket kan innebära att du har blivit utsatt för ett brott, nämligen bedrägeri (9 kap. 1 § BrB). Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du anmäler det till polisen. På polismyndighetens hemsida finns mer information om hur du kan gå tillväga, klicka här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Bilhandlares garanti täcker inte fel

2021-04-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har en bil som jag köpte för endast 2 månader sedan för 237 tusen kronor. Igår varnade bilen för låg kylarvätska, röd lampa tändes som sa "stäng av motorn".Svängde förbi en verkstad, verkstaden gjorde en kortare felsökning i form av tryckmätning på systemet och kunde snabbt konstatera att en läcka finns någonstans.Avböjde en närmare felsökning då jag ville kontakta bilhandlaren i första hand. Vid min telefonkontakt med firman där jag har köpt bilen så får jag instruktionen att besöka verkstad för felsökning och verkstaden jag ska besöka består av två olika verkstadskedjor som bilhandlaren valt.När jag frågar om bilhandlaren kommer hjälpa mig med felet så hänvisar de sin till garanti som jag fått av dem och hävdar att de hjälper mig endast om felet som upptäcks skulle visa sig finnas med i garantin.Jag påtalar vad konsumentköplagen säger vid sådana här ärenden och hela den biten om vad som står skrivet om fel som upptäcks inom 6 månader från köp. Säljaren uppger att dom följer konsumentköplagen men var samtidigt väldig tydlig med att de endast hjälper mig om det är ett fel som finns med i deras garanti.Kan tillägg att läckan verkar ske väldigt långsamt då mätstickan rört sig väldigt lite sedan påfyllning men verkstad har bekräftat läckage med hjälp av tryckmätning.Vill fråga vad som gäller när en säljare hävdar att de hjälper en endast om felet täcks av deras egna garanti och om jag har rätt att besöka valfri auktoriserad verkstad?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentköplagenPrecis som du själv nämner i din fråga är det konsumentköplagens (KKL) regler som gäller när du köper en bil hos en bilhandlare. Detta innebär att du har rätt att reklamera fel som fanns när du köpte fel, så kallade ursprungliga fel, i upp till tre år. (Se 23 § 3 st KKL)Fel som visar sig inom sex månader efter att du tagit emot bilen ska anses ha funnits vid köpet om säljaren inte kan motbevisa detta (eller om säljaren kan visa att du borde kunnat förvänta dig felet/bristen p.g.a bilens skick) Se 20 a § KKL.Vad gäller vid bilgaranti?En garanti kan aldrig ge sämre skydd än lagen, utan ska endast kunna ge dig ett bättre skydd. Din lagliga reklamationsrätt påverkas alltså inte av en garanti och det går inte att på något sätt avtala bort dina lagstadgade rättigheter som konsument (se 3 § KKL). Kom ihåg att en grundregel är att bilen ska vara trafiksäker vid köp, och eftersom din bil inte tycks vara det då lampan som tänds ber dig stänga av motorn, är det att räknas som ett fel. Enligt konsumentköplagen har du rätt att klaga till bilhandlaren om du klagar inom tre år från köpet (denna klagorätt föreligger oavsett om det finns en garanti eller inte), alltså även om garantin säger annat. Eftersom du verkar ha klagat inom två månader från det att du upptäckte felet, och på så sätt reklamerat inom skälig tid, har du rätt att i första hand kräva att bilhandlaren kostnadsfritt reparerar bilen/bristen på bilen eller ger dig en annan, likvärdig bil. Det är alltid bra om du har skriftligt underlag som visar på att du har kontaktat bilhandlaren för att klaga och när du gjorde detta. Eftersom du har ringt bilhandlaren kan det vara bra att spara detta och att du efter samtalet skickar ett mail till bilhandlaren där du detaljerat förklarar situationen samt sammanfattar vad/när ni diskuterat. "Bristen täcks inte av garantin"Bilhandlarens argument om att bristen inte täcks av garantin är inte hållbart eftersom bristen upptäckts två månader efter köpet och de inte lyckats visat på att felet inte är ett ursprungligt fel som fanns vid köpet. Om en viss funktion på en vara utesluts ur garantiavtalet så kan alltid köparen åberopa sina rättigheter genom KKL. Din garanti kan alltså inte ta bort dina konsumenträttigheter som fastställs i lag. Det enda sättet för säljaren att befrias från felansvar vid en garanti är genom att visa på att bilens försämrade skick troligtvis är en följd av felaktig hantering, olycka, eller annan orsak som köparen är skyldig till (se 21 § KKL). Du har alltså rätt till att de åtgärdar bristen om detta ej kan visas. Är det en begagnad bil du har köpt så brukar bilhandlaren oftast föreslå en reparation än att ge dig en likvärdig bil, då det är ett betydligt enklare alternativ. I andra hand kan det även bli aktuellt med ett prisavdrag eller hävning av köpet (se 28-29 §§ KKL). Bilhandlaren har dock i ditt fall rätt att försöka reparera samma fel/brist totalt två gånger innan hävning kan bli aktuellt (något som framkommit i Allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis). Med reparationsförsök avses inte felsökning.Sammanfattning i ditt fallJag rekommenderar att du försöker kontakta bilhandlaren igen (och se till att spara allt skriftligt) och förklara situationen och dina rättigheter. Det är endast i undantagsfall du kan ha rätt att vända dig till ett annat företag för att laga felet (exempelvis om du är utomlands och inte kan använda bilen för att ta dig vidare), därför skulle jag tro att det är bäst att du väntar med att besöka en annan verkstad än de två som bilhandlaren hänvisat till. Låt någon av bilhandlarens verkstäder undersöka bristen och sedan försöka åtgärda felet (avhjälpa felet enl. 26 § KKL). Skulle de vägra att avhjälpa dig ber jag dig att se till Hallåkonsument som beskriver vad nästa steg är om bilhandlaren skulle vägra att åtgärda felet. Lycka till, jag hoppas att allt löser sig och att din bil snart fungerar som den ska!Allt gott,

Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?

2021-04-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Köpte en bil på blocket via en bilhandlare. Skrev under att dom inte ger några garantier på bilen. Däremot så har dom skrivet innan jag åkte 75 mil för att köpa att bilen är genomgången ur säkerhetssynpunkt. Sedan efter drygt 50 mil så börjar däcken och vobbla. Svänger av huvudvägen och sedan lossnar däcket och slår sönder skärmkanten, fälgen lite skada och lackskada på framskärmen. 2 bultar har gått av.Sedan för att flytta från platsen tänkte jag ta en bult av varje 3 återstående däck men märker även då att det endast sitter 4 bultar när det ska vara 5 på alla däck. Har varit i kontakt med firman men dom vill ej kompensera på något sätt. Har jag rättigheter i detta?Väldigt tacksam för svar Mvh
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättsliga möjligheter du har att ta till i din situation. Jag utgår från att du agerat i egenskap av konsument och att du köpt bilen av en näringsidkare. Din fråga regleras i Konsumentköplagen (KköpL), då det är en lös sak (en bil) och rättssubjekten (parterna) är konsument och näringsidkare 1§ 1 st KköpL.Då du hämtat bilen har risken gått över på dig (8§ KköpL 1-2 st) vilket innebär att du står risken för fel och skador som uppkommer från denna tidpunkt. Men det finns undantag – om felet fanns redan vid avlämnandet är det säljaren som ansvarar (20§ KköpL 1 st). Det finns även en presumtion, alltså att man antar/utgår från, att om felet uppstår inom 6 månader fanns felet innan avlämnandet (20a § 1 st KköpL) och det är då säljaren som får ansvaret. Detta ska vi undersöka i det följande.Föreligger fel?I 16§ KköpL definieras vad som anses med fel, ex ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren givit, annars anses den felaktig och påföljder kan göras gällande. Utgångspunkten är det avtal du slutit med bilhandlaren. I ditt fall har bilhandlaren uttryckligen inte gett några garantier på bilen, vilket kan liknas med att den sålts i befintligt skick eller med ett annat likande förbehåll. Detta kan innebära att man som köpare får acceptera att varan är i ett något sämre skick. Konsumentköplagen erbjuder dock ett slags minimiskydd – varan anses felaktig om den avviker från vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter haft fog att förutsätta (17§ 1 st KköpL). Bedömningen i ditt fallFör att du ska kunna göra rättsliga påföljder gällande när varan sålts med ett förbehåll måste varan avvika från vad du haft fog att förutsätta med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Vad bilen såldes för samt annan närmare specifikation framgår inte men det man kan ta ställning till är att säljaren sagt att bilen varit genomgången ur säkerhetssynpunkt. Att bilen börjar vobbla och att däcket trillar av till följd av att två bultar gått av, i kombination med att det saknades bultar på däcken kan tänkas innebära att bilen är i ett väsentligt sämre skick än vad du som köpare med fog kunnat förutsätta, då du nog förväntade dig en körduglig bil trots att förbehållet lämnades (17§ 1 st KköpL). Att felet visade sig redan på hemvägen från köpet uppfyller presumtionen om att felet fanns redan vid avlämnandet och att det därför är säljaren som ska ansvara för det (20a § 1 st KköpL)Dina rättigheterOm det föreligger ett fel kan du ha rätt till kompensation 22§ KköpL. Du bör i första hand kräva avhjälpande ( 26§ KköpL), alltså att bilhandlaren exempelvis tar in bilen på reparation. Du har även rätt att be om omleverans enligt samma paragraf om det inte är oskäligt, alltså betungande exempelvis tidsmässigt eller ekonomiskt, för säljaren. Om avhjälpande eller omleverans inte sker kan du även kräva prisavdrag (28§ KköpL) och om felet är av väsentlig betydelse kan du ha rätt att häva löpet (29§ KköpL). Utöver detta kan du eventuellt kräva skadestånd för den skada du lidit genom att varan är felaktig (30§ KköpL 1 st). Detta kan exempelvis tänkas täcka den skadade lacken till följd av att däcket lossnade. SammanfattningDå varan hade överlämnats till dig som köpare hade risken för eventuella fel gått över på dig som köpare, men till följd av att felet uppstod så tidigt antas ansvaret gått över på säljaren. Bilen såldes utan garantier men hade blivit genomgången ur säkerhetssynpunkt, vilket gör att du eventuellt kan förvänta dig en vara i sämre skick men som fortfarande ska vara körduglig och säker. Att bildäcket lossnade samt att det saknades bultar kan tänkas avvika från vad du kunnat förutse viket innebär att du har rätt att göra påföljder gällande.Det är dessa påföljder du kan göra gällande som är dina rättigheter i denna situation, om alla rekvisit i respektive påföljd är uppfyllda. De påföljder du bör kräva först är avhjälpande eller omleverans, alternativt att du begär prisavdrag eller hävning om felet väsentligen påverkar dig. Du kan även kräva skadestånd.Om du agerade som näringsidkare i köpet hade rättsläget ändrats en aning då Köplagen istället hade tillämpats. Du är välkommen att ställa en ny fråga om så var fallet! Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg:)Vänligen,

Ångerrätt vid köp av tjänst med enskild firma?

2021-04-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan jag som enskild firma ha rätt till ångerrätten vid beställning/köp av tjänst via telefon försäljare?Har kontaktat företaget men dom påstår att dom redan har börjat bygga min hemsida så det går inte. Enligt säljaren Detta var igår 7/4-21, kontaktade dom idag 8/4-21
Josefine Ljungberg Palm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att det rör sig om köp av tjänst vilket gjorts genom din enskilda firma, i form av dig som näringsidkare. Konsumenttjänstlagen eller distansavtalslagen blir därför inte tillämpliga. Du som firmatecknare är personligt ansvarig för avtal som ingås då en enskild firma inte är en egen juridisk person. Köp av tjänster mellan näringsidkare, som i detta fall, regleras inte i lag. Här råder som utgångspunkt avtalsfrihet, sedvana och branschpraxis. Det blir därför aktuellt att titta på avtalet i första han och vad ni avtalat om. Om avtalet framstår som oklart eller om ångerrätt inte står reglerat finns olika tillvägagångssätt för att hantera frågan vidare.- Ett tillvägagångssätt är att tolka partsviljan, alltså vad avsikten med avtalet var vid tidpunkten för avtalets ingående.- Man kan även se till allmänna avtalsrättsliga principer, däribland lojalitetsplikt och omsorgsplikt vilka i korthet innebär att avtalsparter har ett visst ansvar att utföra sina förpliktelser gentemot varandra med omsorg och visad hänsyn till varandras intressen. Detta är dok något som kan variera i varje enskilt fall. - Ytterligare en möjlighet är att tillämpa köplagen analogt, man tillämpar alltså köplagens bestämmelser fastän lagen inte är tillämplig på situationen. En analog tillämpning ska dock göras med stor försiktighet. Domstolarna är försiktiga med analogier då de vill undvika tillämpning av en lag som inte haft som syfte att reglera den aktuella situationen. Köplagen har dock inte någon lagstadgad ångerrätt. Avslutningsvis, det är avtalet som gäller i första hand. Därför är det alltid en god idé att dokumentera kontakten mellan dig och den andra avtalsparten för att på så vis undvika tvister om avtalstolkning. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Konsuments reklamationsfrist

2021-04-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag gjorde ett köp i en butik online i Maj 2019 och behöll ett par byxor som jag inte använt och har prislappar kvar. Nu när jag tänkt använda dem ser jag att det är en spricka i en söm på byxan som gör att de inte kan användas. Jag kontaktade butiken och de sa att man har 6 månades på sig att returnera en produkt med fel och de kan därmed inte hjälpa mig. Kan jag inte reklamera inom 2 år?Tack på förhand,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagens skyddande regler gäller Det låter som att du köpte byxorna i egenskap av privatperson. I så fall är konsumentköplagen tillämplig (1 §). Lagen tar sikte på att skydda konsumenten, och dess regler går inte att avtala bort hur som helst (3 §). ReklamationsfristenNär varan är felaktig har konsumenten rätt att göra gällande påföljder, såsom exempelvis avhjälpande, prisavdrag eller hävning (22 §). Konsumenten får dock inte vänta för länge med att göra gällande att varan är felaktig: man har som konsument rätt att reklamera fel om det är mindre än tre år sedan varan köptes (23 § tredje stycket). Från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts måste man reklamera inom rimlig tid (23 § första stycket). Reklamerar man inom två månader räknas det alltid som inom den tidsfristen, men beroende på omständigheterna kan det alltså även vara längre. Det ska röra sig om ett ursprunglig fel som alltså inte är orsakat sedan varan köptes. Eftersom det ännu inte gått mer än tre år sedan du köpte byxorna kan du alltså fortfarande ha rätt att reklamera felet. Butiken kan emellertid mena att konsumenter som köper kläder rimligtvis borde upptäcka eventuella fel inom sex månader, vilket skulle kunna förklara deras policy om sex månader. Exakt när lagen menar att ett fel borde ha upptäckts kan bero på vilken sorts vara och fel det rör sig om, eller möjligen omständigheter i just din situation, och går tyvärr inte att säga med säkerhet. Jag rekommenderar att du hör av dig till butiken igen, med lagstöd för din rätt att reklamera, och frågar hur det kommer sig att de anser sig kunna ha en sexmånadersfrist för reklamation. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Avboka fotograf pga. coronarestriktioner

2021-04-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejJag och min sambo skulle gift oss i början av augusti 2021, men pga av rådande restriktioner och pandemilag har vi valt att avboka (vi har redan ändrat datum 2 gånger sendan 2020 pga av pandemin). I skrivande stund är det ju varken tryggt ur ett smittspridningsperspektiv eller lagligt att ordna ceremoni med över 8 pers - samt en middagsbjudning måste avslutas vid 20. I januari i år skrev vi på ett nytt kontrakt med en fotograf. Vi betalade en deposition på ca 4000 kr. Totala summan för hela tjänsten ligger på ca 20000 kr. I kontraktet står det att han har rätt att begära 50% av totala kostnaden om vi avbokar.Nu kommer vi ju att avboka med hänsyn till rådande restriktioner och pandemilag. Är det rimligt att vi då måste betala 50% av en tjänst som aldrig genomförts och som ej är möjlig att genomföra i dagens läge?Tack!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller avtal så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. När det gäller fotografer har detta både inslag av en vara (leverans av foton) och en tjänst (själva fotograferingen). Jag utgår ifrån att fotografen ni anlitat gör detta yrkesmässig (dvs. är professionell) och man får då även söka vägledning i både konsumenttjänstlagen (KtjL) och konsumentköplagen (KKöpL). Jag kommer börja med att se till vad som hade gällt om inget avtal som reglerade avbeställningen hade funnits, för att sedan gå in på hur avtalet förändrar situationen. Till sist kommer jag gå igenom möjligheterna att jämka avtalet för att sedan avsluta med en sammanfattning. Avbeställningen Utgångspunkten är att fotografen har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts samt det arbete som inte kan avbrytas. Dessutom har fotografen rätt till ersättning som han går miste om (han har kanske tackat nej till ett annat bröllop då han bokat in er) (42 § 1 & 2 st. KtjL). Ersättningen får dock aldrig överstiga priset för fullbordat tjänst (dvs. 20 000 kr i det här fallet) (42 § 3 st. KtjL). Fotografen måste göra så gott han kan för att begränsa sina förluster, exempelvis om han kan boka in ett nytt bröllop istället ska han inte få ersättning för att han tackat nej till ett annat bröllop tidigare. Hur stor ersättning fotografen skulle haft rätt till om inget avtal funnits baseras alltså på om han kan lyckas boka in ett annat uppdrag den dag ni avbokar eller inte. Hur förändrar avtalet situationen? Fotografen får förbehålla sig ett fast belopp vid avbeställning (43 § KtjL). Denna måste dock vara skälig sett till vad han annars skulle fått enligt 42 § KtjL (alltså det som jag redogjorde för ovan). Jag har ingen särskild kunskap i hur svårt det är för fotografer att få in nya bokningar, och bedömningen om 50% är skäligt eller inte är således ingenting jag kan besvara säkert. Dock kan sägas att fotografen åtminstone som utgångspunkt har rätt till 50% enligt avtalet. Kan avtalet förklaras ogiltigt? Det finns vissa möjligheter att avtal åtminstone jämkas. En av de allra viktigaste paragraferna inom avtalsrätten är 36 § AvtL som stadgar att avtal kan jämkas med hänsyn till vad som är skäligt. Här tar man hänsyn till att fotografen är näringsidkare och ni endast är konsumenter. För bedömningen om vad som är skäligt krävs dock en mer ingående kunskap inom fotobranschen än vad jag kan erbjuda. Avtal kan också alltid förklaras ogiltiga med hänvisning till "force majeure", vilket kan sägas vara extraordinära händelser som naturkatastrofer, krig, eller en pandemi. I det här fallet är det dock, trots att det råder en pandemi, tveksamt om ni kan avboka fotograferingen med hänvisning till force majeure eftersom ni (som jag förstår det) vid ingåendet av avtalet visste om att pandemin rådde. Om corona inte hade börjat sprida sig i Sverige vid ingåendet av avtalet är det möjligt att ni kan avboka med hänvisning till force majeure och i så fall inte behöva betala. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att 50% måste vara en skälig ersättning. Kan fotografen utan större svårigheter boka in någon annan på den dagen ni hade bokat honom skulle detta kunna tyda på att avtalet är oskäligt och ni inte behöver betala hela beloppet. Om fotografen dock inte kan boka in någon annan med så kort varsel får avtalet förmodligen anses skäligt och han har rätt till ersättningen. Min rekommendation är att ni kontaktar fotografen och förklarar situationen samt redogör för hur ni ställer er till betalningen. Förhoppningsvis kan ni komma fram till en kompromiss ni båda är nöjda med. Om inte annat rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå för ytterligare vägledning. Jag hoppas detta har besvarat din fråga och att er situation löser sig. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Reklamera solceller

2021-04-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |För fyra år sedan köpte jag en solcellsanläggning (36 paneler). Efter ett par år noterade jag att en av panelerna började se annorlunda ut, och genererade lägre effekt än de intilliggande. Nu har jag konstaterat att glaset är spräckt i många mindre delar. Orsaken till detta är okänd, och min fråga är om jag kan kräva en ersättningspanel från installatören, och vilken bestämmelse som i så fall kan åberopas.Med vänlig hälsning
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan få ersättning eller kompensation av solcellsleverantören för en trasig solpanel. Jag utgår från i mitt svar att leverantören är att anse som näringsidkare och du som konsument (dvs du använder solcellerna i privat syfte och inte i någon näringsverksamhet). Jag kommer att använda mig av konsumentköplagen (KKöpL) i mitt svar för att utreda frågan då denna är tillämplig vid köp/försäljning mellan näringsidkare och konsumenter av lös egendom (egendom som inte utgör fastigheter). Fel på varaEftersom solpanelen har gått sönder, av oförklarligt anledning, långt innan de andra panelerna visar sådana effekter, får det anses att det du köpte inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket. Det är alltså fel på varan. Varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten). Nu har ju denna solpanel uppenbarligen inte samma standard och levnadslängd som de andra panelerna eller vad som kunde förväntats. Varans felaktighet ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, 20 §. Jag kan även tillägga att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet och ligger därför en presumtion på säljaren att motbevisa felet, 20 a §. ReklamationReklamation ska göras inom tre år från det att man tagit emot varan, annars förlorar man rätten, om inte annat följer av en garanti. När det är fel på en vara måste köparen lämna meddelande om felet inom skälig tid efter att man märkt felet. Vad som menas med "skälig tid" kan variera i olika situationer, men man brukar säga att om det lämnats inom två månader efter att man märkt felet ska det alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 §.Vad innebär detta för digDet som har skett kan absolut anses som fel av vara enligt lagens mening. Rätten att reklamera solpanelerna har dock dessvärre fallit bort, då det har gått 4 år sedan köp medan reklamation enligt lag endast är möjligt inom 3 år från att varan införskaffades. Detta medför att du inte kan kräva leverantören på någon kompensation, om ni inte har avtalet om någon längre garantitid vill säga (vilket inte framgår av din information, varav jag inte kan yttra mig gällande den delen). Hoppas att det var svar på din fråga!