Köp av traktor med ett dolt fel

2021-04-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej Köpte en traktor för ca 3 mnd sedan och använt den ca 50 timmar.Då slutade styrningen fungera och växellådan fungera endast på de tre lågväxlarna.Visste att de inte fanns garantier, men köplagen borde väl gälla, kräver att de skall ta reperationen men de vägrar stå för kostnaden.Traktorn var begagnad men kostade 340 000 kr exkl moms.Äger tillsammans med mina bröder ett jordbruk, och traktorn används där.Taksam för er syn på det hela.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Köplagen gäller i fråga om köp av lös egendom (1 § KöpL). Jag utgår från att traktorn köptes för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Köplagen är därför tillämplig.Är det fel i vara?Varans egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte framgår av avtalet ska varan bl.a. vara normalt funktionsduglig. Varan ska kunna användas för de ändamål som varan är avsedd att användas för. Om så inte är fallet är varan att anse som felaktig. Varan ska också anses som felaktig om den inte stämmer överens med vad köparen har anledning att förutsätta (17 § KöpL). Du som köpare har anledning att förvänta dig att styrningen och växellådan ska fungera som på ett tillfredsställande sätt. Dessutom kan inte traktorn används för ändamålet på grund av felet. Traktorn är därför behäftad med ett köprättsligt fel.Kan felet åberopas?Undersökning av varanHar du undersökt varan eller om du avstod från att undersöka varan när säljaren uppmanade dig att undersöka varan så kan du inte åberopa ett fel som du skulle ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL). Om felet borde ha upptäckts vid en undersökning kan felet inte åberopas. Dolt fel?Frågan om varan är felaktig ska bedömas utifrån varans egenskaper när risken för varan gick över på köparen. Risken för en vara går över på köparen när varan har avlämnats. Att köparen bär risken för varan innebär att köparen står för alla eventuella kostnader gällande varan, till exempel om varan går sönder eller försämras. Säljaren svarar för fel som har funnits vid överlämnandet även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Därmed kan säljaren bli skyldig för dolda fel. I detta fall är det fråga om ett dolt fel eftersom felet visar sig först efter att du använt traktorn i cirka 50 timmar.När avlämnades varan?Om det framgår av avtalet när varan ska anses vara avlämnad gäller detta (13 § KöpL). Om inget har avtalats, finns det bestämmelser som reglerar när varan anses vara avlämnad. Det kan antingen vara fråga om ett transportköp eller hämtningsköp. Vid hämtningsköp hålls varan tillgänglig för avhämtning hos säljaren. Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den (6 § KöpL). Vid transportköp ska varan transporteras till köparen. Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen. I annat fall sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen (7 § KöpL).ReklamationFör att kunna åberopa felet i varan måste du meddela säljaren om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (reklamera). Det framstår som du redan varit i kontakt med säljaren och därmed upplyst säljaren om felet. Du har inte heller förlorat rätten att reklamera eftersom det skett inom två år från det att du tog emot varan (32 § KöpL).Påföljder vid fel i varanAvhjälpande eller omleveransDet finns flera olika påföljder som köparen kan göra gällande (30 § KöpL). I första hand har du rätt at kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen eller företar omleverans. Avhjälpande förutsätter att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Att reparera ett omfattande fel kan innebära en oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren kan därför välja att företa omleverans istället. Det är dock troligt att säljaren inte har en likadan vara. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § KöpL).Säljaren har som huvudregel rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans (36 § KöpL).Prisavdrag eller hävningOm avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). För att häva köpet krävs det att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Ett omfattande fel på traktorn som gör att den inte fungerar och som är behövlig för näringsverksamheten kan anses vara ett fel av väsentlig betydelse. Säljaren borde också förstå att ett sådant fel kan vara av väsentlig betydelse för dig som köpare. Hävning skulle därför kunna bli aktuellt.RekommendationJag rekommenderar dig att kontakta säljaren för att komma fram till en lösning. I annat fall kan det krävas att du upprättar en stämningsansökan. Om du behöver hjälp med ärendet kan du boka tid med vår Juristbyrå här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka pengar efter en ej levererad vara

2021-04-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en splitterny mobil från en säljare på Blocket. Swishade, men fick aldrig telefonen. Vi hade signerat ett juridiskt bindande kontrakt via Blockets samarbetspartner med bankID. Jag polisanmälde saken, samt anmälde till blocket och konktraktsföretaget. Fick sedan ett brev från polisen att förundersökningen lagts ned eftersom gärningsmannen var misstänkt för grövre brott. Hur gör jag för att få tillbaka mina pengar? Jag vill att han ska bli tvungen att betala tillbaka, om så i värsta fall genom utmätning.
Linn Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall rör det sig om antingen vem som bär risken för att en vara inte når köparen enligt köplagen (civilrättsligt ansvar) eller bedrägeri om säljaren inte skickat varan utan istället lurat dig enligt brottsbalken (straffrättsligt ansvar).Civilrättsligt ansvarI och med att jag inte vet vem säljaren är så utgår jag i svaret från att ni båda är privatpersoner, vilket gör köplagen tillämplig. Köplagen är s.k. dispositiv, vilket innebär att ni kan avtala fram era egna regler och villkor för köpet (3 § köplagen). Endast i situationer där ingenting avtalats mellan er gäller köplagen som utfyllnad.Den typen av köp ni avtalat om är ett transportköp i och med att ni inte möttes och bytte ersättning mot vara, utan skickar varan mellan er. I detta fall gäller att om ni inte avtalat något särskild angående vem som ska bära ansvaret för varan medan den är på väg så anses varan avlämnad till dig när säljaren lämnat den hos transportören (7 § andra stycket köplagen). Om detta är fallet så betyder det att risken för att varan inte når dig som köpare, vilar på dig (13 § köplagen) och du är skyldig att betala för varan om den går sönder eller försvinner (12 § köplagen). Dessvärre innebär detta även att du inte kan göra gällande några påföljder mot säljaren såsom hävning, återbetalning eller skadestånd. I dessa fall kan du istället försöka rikta ersättningsanspråket mot transportören, ex. DHL eller Postnord. Viktigt att komma ihåg här är att detta bara gäller om säljaren faktiskt har lämnat varan till transportören. Har hen inte det så hen begått ett avtalsbrott och köpet blir ogiltigt (30 § avtalslagen). Om säljaren är samarbetsvillig ska i detta fall betalningen för telefonen återgå till dig i och med att det inte blev något avtal.Straffrättsligt ansvarOm säljaren har lurat dig så kan hen ha gjort sig skyldig till bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om säljaren kan dömas till detta så kan du begära skadestånd i processen.I ditt fall har utredningen lagts ned vilket tyder på att det inte kommer leda till någon fällande dom i första taget. Det du kan göra nu är att 1. väcka talan vid tingsrätt som tvistemål (civilrättsligt) eller 2. ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Jag ska redogöra för båda alternativen lite mer ingående.TvistemålGår du vidare till att väcka talan i tingsrätt som tvistemål måste du styrka att säljaren inte skickat varan, vilket kan vara svårt. Risken annars är att du förlorar målet i och med att köparen står risken vid transportköp om inget annat avtalats. Att förlora en rättsprocess kan bli väldigt kostsamt. Stämningsansökan skickas till den tingsrätt där bedragaren har sin hemvist (10 kap 1 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken). Läs mer på tingsrättens hemsida HÄR.KronofogdenDu kan få hjälp av kronofogden att driva in en obetald fordran genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det kan du ansöka om här . I ansökan får du skicka in vilket belopp du önskar få betalning för och sedan på vilken grund du yrkar denna betalning. Här kan säljaren i sin tur antingen godkänna eller bestrida betalningskravet.Behöver du hjälp med att utforma din stämningsansökan om du väljer att gå vidare med tvisten som ett civilrättsligt ärende kan Lawlines jurister hjälpa dig (boka tid här). Om du annars vill specificera din fråga är du välkommen att återkomma till Lawline.

Varan överensstämmer inte med det som har marknadsfört, kan det anses som fel på varan?

2021-04-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en begagnad jacka från en manlig privatperson åt min pojkvän. Jackan var annonserad på Facebook Marketplace, och låg i kategorin Herrjackor. Jag talade med säljaren och frågade om det fanns hål eller dylikt, varav säljaren svarade att jackan är i fint skick förutom att öglan som används för att hänga jackan är av. I annonsen var jackan beskriven som storlek S, som jag har provat i butik för att säkerställa att den passar mig.När jag sedan mottagit och provat jackan så märker jag att jackans längd är för kort, och även ärmlängden är kort. Jag undersöker och ser sedan på jackans tvättlapp att det är damstorlek. Jag klagar hos säljaren och ber om återköp då denna information hade varit helt avgörande för köpet, som skriver att han var omedveten om att det var en damstorlek då den passat honom ganska bra trots det. Han skriver att han inte har en skyldighet att ta tillbaks varan då jag godkände köpet, och att jag får sälja den själv. Han betalade dock tillbaka fraktkostnaden som jag betalade för att få jacka till mig.Jag känner mig bedragen då jag godkände ett köp av en jacka i herrstorlek S enligt annonsen. Det är ingen stor summa som jag betalade för jackan, som köptes för 650 kr, men för mig är det principsak och att stå upp för en felaktighet. Säljaren känner inget skyldighet eller ansvar att göra någonting trots dennes fel i annonseringen. Hur kan jag ta detta vidare, och är det rimligt att göra det? Tusen tack för hjälp, det uppskattas enormt.
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du skriver så köpte du jackan av en privatperson och det betyder att din fråga regleras i köplagen (KöpL).Går storlekskillanden mellan en dam och herr modell anses som fel?Ja det kan anses som fel. Fel regleras i 17-18 §§ KöpL. Det är inget direkt fel på jackan utan felet ligger i att jackan inte överensstämmer med det som har avtalats och marknadsfört. Därmed blir 17 § KöpL tillämpbara. Då det anses vara fel på varan om varans art inte överensstämmer med avtalet. Då det var en damjacka och hade marknadsförts som en herrjacka och du hade kontaktat köparen och sagt att du ville köpa herrjackan så bör det anses som ett fel enligt köpeavtalet. Sedan kan det också anses som fel på varan enligt 18 § KöpL då varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Då storlek är en väsentlig faktor om man köper en vara eller inte. Såldes den i befintligt skick?Då den såldes begagnad, så blir frågan om jackan såldes i befintligt skick och om det kan göra att du inte kan reklamera jackan. Så verkar inte vara fallet då för att befintligt skick ska vara aktuellt behöver säljaren ange det vid försäljning och att utgå ifrån informationen som du har skrivit finns det inget som antyder att säljaren angav det vid köp. Dock om det skulle ha sålds i befintligt skick skulle det fortfarande anses som fel på varan enligt 19 § st 1. p 1. KöpL. Har du reklamerat?Att utgå från informationen som du har gett mig verkar det som att du har kontaktat säljaren och påpekat felet på varan, alltså reklamerat enligt 32 § KöpL. Då har du uppfyllt den första delen av reklamationen. Den andra delen är att du måste ha reklamerat inom skälig tid från den tidpunkt du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. När det kommer till vad som anses vara skälig tid har man gjort den bedömning att vid köp av en näringsidkare så har köparen ett par dagar på sig att reklamera fel. När det kommer till köp av en privatperson kan man anta att den är längre men det beror på också vad det är för typ av vara som har köpts för det påverkar också tidsramen för en reklamation.Vad kan du göra?Så om du har rätt att åberopa felet och har reklamerat inom skälig tid har du rätt till påföljder av felet. Det du har rätt till är avhjälpande eller omleverans (34–36 §§ KöpL) eller prisavdrag eller hävning (37–39 §§ KöpL). Att utgå från informationen vill du ha pengarna tillbaka, alltså hävning. För att man ska kunna få häva behöver man först utesluta avhjälpande eller omleverans. Felet går inte att avhjälpa då jackan är för liten och kan inte göras större och det är köp av en privatperson så det är inte troligt att personen har en till jacka i rätt storlek. Då blir hävning (39 § KöpL) aktuellt och då krävs det att du uppfyller två kriterier och de är att felet har väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren ska ha insett eller borde insett det. I ditt fall bör det anses att de kriterierna är uppfyllda och därmed går att häva.Sammanfattning och slutsatsAtt utgå ifrån informationen som du har skrivit så bör du ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka men jag ska poängtera att jag inte besitter all information för att köra en helt korrekt bedömning. Så säljaren kan ha rätt att neka hävning om du har undersökt eller blivit uppmanad att undersöka varan innan köp eller att du inte har reklamerat i rätt tid. Men om du inte har undersökt och inte blivit uppmanad om det och sedan reklamerat i rätt tid har du rätt att häva köpet och få pengar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Fel i vara

2021-04-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej, I höstas köpte vi en katt i tro om att det var en honkatt, som säljaren (privatperson) påstod att det var. Anledningen till att vi köpte en hona var delvis att vi redan har en hane och ville ha en hona samt att de bråkar mindre om de är av motsatt kön. Nu när vi skulle kastrera henne upptäckte veterinären att det faktiskt är en hane. Katten kostade 8500:- då det är en raskatt. Jag och min sambo är såklart väldigt irriterade och upprörda. Vi älskar honom givetvis och vill inte bli av med honom. I avtalet står det att vi köper en hona. Hon påstår att det är veterinärens ansvar. Vi utgår ifrån att hon som säljare ska veta om det är en hona eller hane hon säljer. Kan man kräva prisavdrag eller kompensation, och i sådana fall, hur mycket? Det är tydligt att vi ville ha en hona och inte en hane.
Anna von Fircks |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Eftersom ni har köpt katten från en privatperson är Köplagen (1990:931) tillämplig (1 §). Enligt 17 § ska "varan", alltså katten, stämma överens med vad som följer av avtalet (stycke 1), om varan avviker från vad som står i avtalet ska den ses som felaktig (stycke 3). Det som i första hand blir gällande är omleverans enligt 34 §. Detta betyder att, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er och säljaren insåg eller borde insett detta, har ni rätt att kräva omleverans (alltså att få en ny honkatt). Om omleverans inte kommer i fråga, kan ni kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.Sammanfattningsvis har säljaren i första hand rätt att erbjuda er att byta ut hankatten mot en honkatt, om säljaren inte har en honkatt så kan ni eventuellt få prisavdrag på katten, eller lämna tillbaka den. Om säljaren är en uppfödare (näringsidkare) så ändras rättsläget en aning, då man istället tillämpar konsumentköplagen.Hoppas ni har fått svar på er fråga.Med vänlig hälsning

Fel i bostadsrätt

2021-04-07 i Köplagen
FRÅGA |Vi har nyligen köpt en bostadsrättslägenhet och i helgen när vi flyttat in så upptäcker vi att det tränger upp vatten vid golvbrunnen och i fogen mot golvbrunnen. Vi har fått det bekräftat att det är golvbrunnen som är felaktigt installerad vid en badrumsrenovering 2016. På visningen så syntes inget vatten men säljaren har i mejl nu efter inflytt skrivit att det varit vatten kring golvbrunnen och att fogen har varit fuktig. Finns det chans för oss att hävda dolt fel och kan begära ersättning från säljaren när vi renoverar och fixar allt rätt?
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller köp av bostadsrättslägenhet gäller inte samma regler som för köp av t.ex. en villa. Det är köplagens regler (Köplag 1990:931) som är utgångspunkten i ditt fall. I ditt fall kanske det finns något i avtalet som säger något om skicket på bostadsrätten och om bostadsrätten avviker från detta på något sätt anses det att den är felaktig (17 § köplagen). Det finns fall där något säljs med villkoret att det säljs "i befintligt skick", vilket inte nödvändigtvis behöver betyda något i praktiken. Om bostadsrätten är i sämre skick än vad man kan förväntas att en bostadsrätt i normalskick ska vara så anses även detta som ett fel (19 § köplagen). Utifrån din fråga tolkar jag det som att golvbrunnen är felaktigt installerad och att vattnet tränger upp, vilket borde vara att anse som ett fel. Du får däremot inte ta upp detta som ett fel om du känt till det redan innan köpet (20 § köplagen). Däremot bör detta inte vara fallet utifrån din fråga, utan jag tolkar det som att att detta upptäckts först efter köpet. Vid bedömningen om huruvida det är fel i bostadsrätten måste hänsyn tas till om felet verkligen fanns innan du fått bostadsrätten i din besittning. Om felet fanns redan sedan innan är det säljaren som ska ansvara för detta. Är bostadsrätten att anse som felaktig kan det då bli tal om någon påföljd såsom att säljaren avhjälper felet, du får prisavdrag, möjlighet att häva köpet eller få skadestånd (30 § köplagen)Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vill godkänna ett arbete på byggnad i efterhand, kan uppskov för dröjsmålsränta medges om betalning sker efter besiktning som utförts senare än förfallodagen.

2021-04-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har lagt om tak på mitt hus. Vem bestämmer när arbetet är utfört. Jag anser att jag måste godkänna arbetet först med en besiktningsman innan jag kan betala fakturan.Hur lång tid efter förfallodagen (på fakturan står den 10 dagar netto) har jag på mig innan de kan debitera dröjsmålsränta. Hälsningar
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Fakturan och räntaBetalning ska i huvudregel ske på förfallodagen med risk att dröjsmålsränta annars utgår från och med dagen därpå (3 § första stycket räntelagen (1975:635) (RänteL)). Normalt bestämmer näringsidkaren när arbetet är klart, men rättsligt sett är arbetet inte klart förrän vad som avtalats fullgjorts. Arbetet och besiktning samt rätten att innehålla betalning som påföljd vid felTakbyte är en form av arbete på byggnaden, i detta fall, utfört av en näringsidkare åt en privatperson. Detta aktualiserar konsumenttjänstlagen (1-1a § konsumenttjänstlag (1985:716) (KtjL). Uppdagas fel hänförligt till arbetet i samband med besiktningen, får du som konsument hålla inne betalningen enligt 19 § KtjL (16 § första stycket KtjL). Situationen är således denna att om besiktningsmannen upptäcker fel så behöver du inte betala för vad som kan ge dig säkerhet för dina krav på grund av felet hos tjänsten, även om fakturans förfallodatum inträtt. Följaktligen utgår ingen dröjsmålsränta avseende det belopp du kan hålla inne. Och vice versa om påståendet rörande fel visar sig obefogat i efterhand. Visar sig inga fel och besiktning sker efter 10 dagar kan företaget kräva dig på dröjsmålsränta om 8 procenthenheter avseende fakturabeloppet per år (6 § RänteL) om inte annat avtalats. Ni kan ha avtalat om en högre eller lägre ränta, lagen är inte tvingande.Sammanfattningsvis har du egentligen ingen tid på dig efter förfallodagen innan de kan debitera räntan. Situationen är dock, likt ovan nämnt, annorlunda om fel visar sig. Tänk då på att du endast kan innehålla så mycket som är rimligt i säkerhet för dina krav, och att om du inte betalar resterande belöper ränta på det beloppet, såvitt inte dina krav rimligen avser hela fakturasumman.Hälsningar,

Köp mellan privatpersoner och felaktig vara

2021-04-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde järnklubbor för golf till en privatperson där jag beskrev för köparen att klubborna var i använt skick och har används i 6 år. Därav sålde jag dom billigt. Efter några veckor får jag meddelande från honom där han hävdar att han har varit ut och slagit med klubborna och efter 3 slag så går en av klubborna av nere vid klubbhuvudet (den svaga punkten på golfskaft). Han kräver nu att jag ska betala för reparationen. För mig funkade klubborna felfritt och jag vet inte huruvida han har slagit klubban hårt i backen eller liknande. Golfklubbor kan lätt gå av på den svaga punkten om man slår hårt i backen (har själv varit med om det 5 gånger). Jag vet därför inte om det är han som orsakat felet eller om det möjligtvis fanns en spricka eller liknande innan.Är jag tvungen att betala för reparationen eller inte?
Elias Kröger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig. Av 3 § KöpL framgår att lagen är dispositiv vilket innebär att om du och köparen avtalat om något annat än vad som framgår av KöpL, är det som ni överenskommit gällande över lagen.Som jag förstår det har du, när klubborna var i din ägo, inte själv fattat misstanke om någon skada då de för din del fungerat felfritt. Jag kommer därför att utgå från att du inte känt till några eventuella brister hos klubborna.De generella reglerna för när en vara ska anses vara felaktig framgår av 17 § KöpL. För att inte vara felaktig ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet mellan dig och köparen. Vidare är varan att anse som felaktig om den är i mycket sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta, till exempel utifrån priset.Din formulering "använt skick" i avtalet mellan er är dock möjlig att se som ett sådant allmänt förbehåll (ansvarsfriskrivning) som avses i 19 § KöpL. Av bestämmelsen framgår på vilka grunder en vara kan anses felaktig trots att den sålts i "befintligt skick" eller på liknande villkor. För att varan, trots en sådan ansvarsfriskrivning, ska anses felaktig krävs:1. att den inte stämmer överens med uppgifter som du lämnat om varan innan köpet,2. att du inte upplyst köparen om en eventuell skada som du själv haft vetskap om, eller3. att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta utifrån priset och övriga omständigheter.Av 30 § KöpL framgår att om varan är felaktig och det inte beror på köparen får denne exempelvis kräva avhjälpande och omleverans utifrån 34 § KöpL. Köparen får dock inte åberopa att varan är felaktig utan att ha meddelat säljaren detta inom rimlig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet enligt 32 § KöpL.Slutligen mynnar det ut i vem som bär bevisbördan för när en eventuell skada uppkommit. Det är enligt praxis och doktrin upp till köparen att bevisa att fel fanns redan vid avlämnandet. Troligen blir det dock svårt för köparen att bevisa en tidigare skada i det här fallet då köparen varit ute och slagit med klubban innan den gick av. Möjligen har klubban gått av utan någon bakomliggande skada, så som golfklubbor ibland gör.Utifrån en samlad bedömning – utan vetskap om vilket exakt pris klubborna såldes för – är det troligt att du inte är skyldig att betala för reparationen, förutsatt att du inte lämnat några felaktiga uppgifter om klubborna. Det är å andra sidan möjligt att hävda att köparen, beroende på priset i förhållande till vilken typ av klubbor som sålts, hade kunnat förutsätta att klubborna kunde användas en längre tid innan en av dem gick av.För det fall att du och köparen inte kommer överens kan köparen skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att där lösa den uppkomna tvisten. Med hänsyn till klubbornas ålder, det enligt dig billiga priset och att köparen själv slagit av klubban bedömer jag dock att utsikterna att köparen går vinnande ur tvisten inte är särskilt goda. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?

2021-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Har köpt en husbil av en bilhandlare. Vi skrev på kontrakt och satte över handpenning för en vecka sedan. I "extrarutan" för försäljningen skrev vi in att bilen skulle besiktigas, servas och fukttestas. (Dock står det inte uttryckligen att det ska vara godkända resultat, men det antog vi vid tidpunkten var självklart?)Nu är detta gjort, fukttestet visade på förhöjda värden på två punkter i bilen, enligt protokollet är det "godkänt" men när jag pratar med servicestället så är det lite oklart vad det innebär då två punkter är en bra bit över gränsvärdena. De rekommenderar fortsatt utredning av dessa saker för att ta reda på orsaken. Detta kommer ju innebära någon form av kostnad. Min fråga är, har jag rätt att häva avtalet och få handpenning tillbaka? Alternativt förhandla om priset eller kräva att få frågetecknen uträtade innan vi tar över bilen?
Izel I |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KkL) kommer att i detta fall tillämpas. Konsumentköplagen är tillämplig då en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument (1 § KkL). Jag tolkar det som att du undrar huruvida du kan ångra köpet trots att husbilen inte levererats ännu. Det rör sig sålunda om avbeställning som regleras i 37 §KkL. I de fall ni väljer att använda er av denna rätt har bilhandlaren rätt till skadestånd för de kostnader som tillkommer denne till följd av er avbeställning. Det kan här röra sig om allt ifrån kostnader för kreditupplysning till utebliven vinst till följd av att denne inte kunnat sälja bilen. Det är upp till säljaren att bevisa sina skador. Detta framgår av 41 § KkL. Det är vidare okej för säljaren att i förhand avtala om ett på förhand bestämt belopp för eventuella avbeställning (handpenning), detta belopp måste dock ligga på en skälig nivå. I de fall du väljer att avbeställa husbilen blir du därför bunden av handpenningen.Eventuellt kan du uppge att varan är felaktig, detta med stöd av 16 § KkL som anger att en vara ska "vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används". I det fall fuktnivåerna på husbilen innebär att husbilen inte kan användas som den ska kan detta medföra att den är att betrakta som felaktig. Även i det fall varan sålts i befintligt skick (17§) är det felaktig enligt lagen om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Här måste man se över fuktnivåerna och deras inverkan på husbilen och dess funktioner. I dessa fall är du rätt till vissa felpåföljder som framgår av 22§, här framgår bland annat att säljaren avhjälper felet (26§) och prisavdrag (28§).Värt att beakta är att du måste påpeka detta fel samt att du önskar att vissa påföljder ska aktualiseras, detta ska göras inom skälig tid (23§).Hoppas att du fick svar på din fråga!