Vad gäller vid köp av en begagnad bil?

2021-04-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om att reklamera en bil. Jag köpte en byggnad bil för ett par månader sedan, nu har jag märkt att den drar olja. Bilhandlare har försökt en gång att reparera den, men felet kvarstår. Jag har hävdat att jag vill reklamera den och skickat påminnelse. Kan de neka mig reklamationen? Hur skall jag gå till väga om de vägrar. Mvh
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!I ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare. När det finns ett scenario med en konsument och en näringsidkare blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Denna ger ett lite starkare skydd till konsumenten (köparen).Vad räknas som ett fel?För att du ska ha möjlighet att reklamera varan behöver ett fel föreligga. Det första du bör kolla på är om ni skrev ned något specifikt i köpeavtalet, om så är fallet så gäller det. Om det inte följer av avtalet, är varan felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet samt om den inte överensstämmer med den beskrivning som säljaren har lämnat. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. Vad man kan förvänta sig påverkas bland annat av bilens pris, ålder och körsträcka, KköpL 16 §.Om bilen sålts i "befintligt skick" ska varan anses felaktig om den är i sämre skick än kunden med hänsyn till varans pris samt övriga omständigheter kunde förutsätta 17 § KköpL.Vem har bevisbördan?I det fall felet på varan upptäcks efter köpet, är det säljaren som ansvarar för felet om det går att bevisa att felet fanns redan innan köptillfället 20 § KköpL. Uppstår felet inom sex månader från köpet anses felet alltid ha funnits vid köptillfället. I en sådan situation är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte låg 20 a § KköpL.Har reklamationen skett i tid?Konsumenten får däremot inte åberopa att varan är felaktig om denne inte reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att denne tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet 23 § KköpL.Vad som gäller i din situationDet är svårt att göra en bedömning i det enskilda fallet eftersom mycket beror på vad som avtalats mellan dig och säljaren. Jag föreslår därför att du börjar med att kika igenom avtalet. Finns inget avtalat kring reklamationen föreslår jag att du kontaktar bilhandlaren för att nå en lösning. Skulle bilhandlaren säga nej till kraven kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan avgöra tvisten. Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Fel i tjänst hos företag som inte vill samarbeta

2021-04-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vad bör jag göra om jag har en tjänst som inte fungerat under de senaste 6 månaderna? Jag har varit i kontakt med kundservice men det är en labyrint skapad för att trötta ut kunder och skrämma med inkasso så där får jag ingen hjälp, nu orkar jag inte betala för detta mer och funderar på att stämma trots att det är summor som inte riktigt gör det värt, men många bäckar små och jag hatar när företag utnyttjar såhär.
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig eftersom du som privatperson har köpt en tjänst av ett företag. Om tjänsten är felaktigt måste du som konsument reklamera den inom skälig tid. 2 månader efter att du märkt felet anses alltid vara inom skälig tid (17 § KtjL). Är tjänsten felaktig har du som konsument rätt att göra vissa påföljder gällande. Du som konsument kan hålla inne betalningen (19 § KtjL), du kan begära avhjälpande (20 § KtjL), få prisavdrag eller häva avtalet (21 § KtjL). Det går även att kräva skadestånd (31 § KtjL). Eftersom du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat och de flesta företag följer ARN:s rekommendationer. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.Sammanfattningsvis blir alltså min rekommendation till dig att vända dig till ARN eftersom företaget inte verkar vilja samarbeta och ge dig dina rättigheter. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

2021-04-24 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan!Om jag sålt vidare en helt ny produkt (aldrig öppnad eller använd av mig) via blocket (privat) till en köpare och köparen hävdar att varan är defekt och försöker reklamera denna till mig, har köparen rätt till detta? Detta är ingenting jag står för då jag inte ens har använt produkten och alltså är felet antingen någonting som fanns:1) Redan innan jag köpte den av leverantören (Webhallen).2) En skada som uppkom efter köparen testade produkten.Köparen har även fått kvitto av mig. Att varan eventuellt fungerar eller ej är ingenting jag skrev med i annonsen (då jag inte testat den), utan den annonserades enbart som en ny inköpt vara av mig. Om köparen brutit förpackningen sker en värdeminskning av produkten, är det upp till köparen att i sådant fall att kontakta Webhallen och lösa problemet eller har jag en skyldighet att lösa problemet / eventuellt reklamera varan?Så här står det i villkoren:9.1 "Blocketpaketet används när två privatpersoner ingår avtal om köp respektive försäljning av en vara med frakt. För ett sådant avtal gäller inte konsumentlagstiftningen och därför har Köparen ingen ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp.“men om varan visar sig vara defekt eller väsentligt avviker från annonsbeskrivningen så har man reklamationsrätt. Men inte på andra grunder.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att det är ett köp mellan två privatpersoner och konsumentköplagen (KKL) inte gäller så är köplagen (KöpL) tillämplig.Kan köparen reklamera?Om köparen upplever att varan var felaktig när hen tog emot den så har de reklamationsrätt om det gått mindre än två år sedan köpet (32 § KöpL). Eftersom du skrev i annonsen att varan var ny presumeras den fungera, och att den inte gör det räknas som en väsentlig avvikelse. Ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp är ej relevanta faktorer när det kommer till att en vara är felaktig.Är du skyldig att åtgärda felet?Om du har en skyldighet att åtgärda felet eller ej beror på vem som bar risken för varan när skadan uppstod. Risken går vanligtvis över från säljaren till köparen när varan överlämnas, förutsatt att något annat inte avtalats. (13 § KöpL). Det är köparen som i det här fallet ska kunna bevisa att felet uppstod innan avlämnandet. Det är i praktiken svårt att bevisa vid vilken tidpunkt en skada uppkom. Eftersom förpackningen var oöppnad när köparen tog emot varan lär det bli desto svårare för hen att hävda att du orsakat felet.Om köparen kan bevisa att felet är ursprungligtOm köparen skulle kunna bevisa i domstol att felet fanns redan innan hen tog emot varan så har du en skyldighet att åtgärda felet (30 § KöpL). Detta gäller oavsett om du själv orsakat skadan eller om den bara råkade finnas när du sålde den. Hur svårt det blir att bevisa tidpunkten för skadans uppkomst beror till stor del på vad skadans art är, och om skadan kan antas ha uppkommit innan användning. I första hand lär avhjälpande bli relevant som åtgärd (34 § KöpL).Eftersom du köpt varan direkt av Webhallen är konsumentköplagen tillämplig mellan dig och butiken. Om felet visat sig inom sex månader från butiksköpet anses det vara ursprungligt, så länge butiken inte kan visa motsatsen (20 a § KKL). Du kan i så fall kräva att Webhallen åtgärdar felet eller ger dig omleverans, alltså en ny vara (26 § KKL). Om det gått längre tid än så måste du som köpare kunna göra det troligt att felet funnits redan vid köpet.Det finns inget som säger att den nya ägaren av produkten inte själv kan ta upp detta med Webhallen så länge de har kvittot. Den enda situationen då du personligen skulle ha en skyldighet att lösa problemet är just om köparen kan bevisa att felet var ursprungligt. Om felet fanns när du köpte varan av Webhallen är det tekniskt sett du som har den skyldigheten.Vad kan du göra?I din situation skulle jag råda köparen att själv reklamera produkten hos Webhallen. Antingen kommer de att ersätta/reparera varan eller påstå att hen själv orsakat felet. Om hen orsakat felet kan inte heller du hållas ansvarig.Om köparen vägrar att själv gå till butiken kan du välja att göra det istället. Väljer du att låta bli kan köparen i värsta fall välja att ta dig till domstol. Där blir det en fråga om ifall hen kan bevisa att felet var ursprungligt. I det fall du tror att köparen är villig att gå så pass långt över reklamationsfrågan hade jag personligen tagit tillbaka varan och reklamerat den hos Webhallen. Detta för att undvika en lång och krånglig process som i slutändan kan bli dyr, om domstolen skulle finna att felet är ursprungligt. Om felet måste antas ha uppstått under användning bör du kunna bevisa att det är den nye köparen som istället är ansvarig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad har köpare för rättigheter?

2021-04-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en husvagn, Polar 560 från -99, privat på Blocket. Den är besiktigad o gasoltestad u.a för 1 år sedan. Vi frågade om den var fukttestad o dom sa nej. Vi kollar på den och ser att det är rinnande kondens på ena stora rutan. Rullgardinen är nerdragen o jag frågar om det är pga den som det bildats kondens. Och får till svar ja. Vi köper den för 70 000 efter att ha prutat ner den med 10 000 kr. När vi kommer hem så råkar tapeten rivas upp när vi ska sätta dit en grej på gardinen. Vi ser då att väggen är svart i färgen o när vi känner där är det alldeles mjukt av fukt. Vi köper en fukttestare och den visar "high" på hela den kortsidan där fönstret med kondens sitter. Jag ringer till säljaren dagen efter köpet och påpekar detta. Han vill inte häva köpet. Vad har jag för rättigheter?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att avtalet gäller mellan två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig.Om det föreligger ett fel på husvagnen kan säljaren eventuellt behöva ansvara för kostnaderna för reparation och du kan också under vissa omständigheter häva/återkalla köpet. Men på grund av din undersökningsplikt som köpare är det dock inte säkert att detta är ett fel som säljaren ska stå för, vilket förklaras under rubriken "Köparens undersökningsplikt".Nedan följer en redogörelse för gällande rätt. Under rubriken "Slutsats" hittar du en sammanfattning av redogörelsen och tips för hur du kan gå tillväga.Köparens undersökningspliktFör det första kan det konstateras att fel inte föreligger på husvagnen om du som köpare kan antas ha känt till felet vid köpet. Dessutom kan du inte åberopa ett fel som du borde ha märkt vid en undersökning (detta gäller även om du har underlåtit att undersöka bilen). Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder kan dock denna undersökningsplikt bortfalla. Om säljaren exempelvis har vetat om felet men inte sagt något till dig eller aktivt försökt dölja felet från dig kan hen anses ha agerat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I sådana fall ska säljaren ansvara för felet.När är en vara felaktig?Fel på husvagnen föreligger om den avviker från vad som har avtalats. Avtalet kan både vara muntligt och skriftligt. Husvagnen är också felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Med fog kunnat förutsätta innebär att husvagnen inte får avvika ifrån dina befogade förväntningar avseende husvagnens egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett sådant köp (17 § KöpL).Fel föreligger också om husvagnen inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat om varans egenskaper eller användning vid köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har rättat sina uppgifter i tid och på ett tydligt sätt (18 § KöpL).Vad har köparen för rättigheter vid felaktig vara?Om husvagnen är felaktig kan köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (30 § KöpL). Säljaren har dock rätt till att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sin egna kostnader ersatta av säljaren. Dock får säljaren ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § KöpL).För att köparen ska kunna kräva prisavdrag krävs det att avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen (27 § KöpL).Det finns även möjlighet att häva köpet (återkalla det) om felet är väsentligt, vilket är ett högt ställt krav (39 § KöpL). Du kan också begära ersättning om du har lidit skada på grund av felet. Dessutom har du alltid rätt till skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst/garanterat (40 § KöpL). Glöm inte att det är viktigt att du reklamerar inom skälig tid efter att du upptäckte felet (32 § KöpL). Du kan alltså inte vänta hur länge som helst med att meddela säljaren att du vill reklamera. Vad som anses vara "skälig tid" varier från fall till fall.SlutsatsDet är svårt för mig att avgöra om detta är ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av husvagnen. Det kan konstateras att det ställs höga krav på köparen att noggrant undersöka varan, men om felet var svårt att hitta kan det tala för att du inte borde ha upptäckt felet. Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder (se under rubriken "Köparens undersökningsplikt") spelar det dock ingen roll om du borde ha upptäckt felet eller ej, eftersom då anses bilen vara felaktig oavsett. I ditt fall skulle det kunna vara att säljaren visste om fuktskadan och inte sa något. Du rätt till ett antal påföljder (förutsatt att bilen faktiskt är felaktig). Det kan för det första påpekas att säljaren har rätt att själv avhjälpa felet på bilen innan du går till en verkstad. Jag rekommenderar därför att du meddelar säljaren att husvagnen är felaktig och att du kräver avhjälpande. Dock har du rätt till självhjälp om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa, och i sådana fall kan du få ersättning för kostnaderna för att avhjälpa felet (34 § 3 stycket KöpL), så länge dessa kostnader är försvarliga med hänsyn till felets karaktär. Du kan också kräva skadestånd för andra kostnader som har uppstått på grund av felet. Du kan eventuellt häva (reklamera/ångra) köpet, förutsatt att felet är av sådan allvarlig grad att det kan anses vara "väsentligt" och säljaren insåg eller borde insett detta. Angående väsentlighetsbedömningen tittar man på omständigheterna i det enskilda fallet och beaktar köparens förväntningar på varan utifrån avtalet. En fuktskada på en husvagn kan i vissa fall anses vara västenligt, men om felet kan åtgärdas utan större olägenheter talar det för att felet inte är västenligt. Då kan det vara bättre att kräva avhjälpande eller prisavdrag. Det finns tyvärr en risk att säljaren inte kommer vilja göra rätt för sig. I sådana fall kan du vända dig till tingsrätten och ansöka om stämning. Ansökningsavgiften kan dock kosta upp till 2800 kr och om du förlorar i tingsrätten kommer du eventuellt behöva betala en viss summa av motpartens rättegångskostnader. För att se mer om hur du kan göra en ansökan klicka här.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också juridisk hjälp till fast pris (klicka här) och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister (klicka här)Med vänliga hälsningar,

Hur gör man gällande felpåföljder i samband med ett konsumentköp?

2021-04-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte två iPhone 12 PRO på Elgiganten och den ena iPhone har tydligt nåt fel på sig med tanke på att det går inte att överföra mina saker från den gamla iPhone till den nya samt att den stänger av sig och startar om efter nån minuts mellanrum. Har försökt returnera den för att få en ny en men får svara att förpackningen är öppnad och Elgiganten vägrar. Hur går man vidare?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För din situation relevanta regler finns i såväl konsumentköplagen som i distansavtalslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.KonsumentköplagenNär en konsument köper en lös sak av en näringsidkare blir konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Eftersom du, i egenskap av konsument (då det inte framgår något annat av din fråga så utgår jag från att du har handlat i egenskap av privatperson), har köpt en lös sak (en telefon) av en näringsidkare (El-Giganten) så är konsumentköplagen tillämplig i din situation.Enligt konsumentköplagen föreligger det ett fel i varan om denna avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (16 § 3 stycket 3 punkten konsumentköplagen). När man köper en ny telefon så bör man ha fog att förutsätta att denna är i gott skick och att den ska fungera som den ska. I den mån telefonen faktiskt inte fungerar som den ska är det därför möjligt att du kan åberopa att det föreligger ett fel i varan. Det är dock svårt för mig att spekulera i huruvida det du säger om telefonen faktiskt konstituerar ett fel.Vidare är det viktigt att notera att det har betydelse när det eventuella felet har uppstått. Det är nämligen säljaren som ansvarar för fel som uppstått innan varan har avlämnats (20 § konsumentköplagen). Med att varan avlämnats menas, i princip, att du har tagit hand om den (6 § konsumentköplagen).Har felet visat sig inom 6 månader från det att varan har avlämnats så presumeras felet ha funnits vid avlämnandet (20 a § konsumentköplagen). Detta betyder att El-Giganten ansvarar för det eventuella felet om det inte har gått mer än 6 månader sedan du fick telefonen. Observera dock att det är du som måste visa att det är fel på telefonen.Det är dessutom nödvändigt att du reklamerar varan inom skälig tid från det att du har uppmärksammat felet (23 § konsumentköplagen). Vad som är skälig tid kan variera beroende på vilken typ av produkt det rör sig om men en reklamation som görs inom 2 månader anses alltid ha gjorts inom skälig tid.I det fall det kan konstateras att det föreligger ett fel i varan så kan du göra gällande ett antal så kallade felpåföljder (22 § konsumentköplagen). Exempelvis har du rätt att begära att säljaren avhjälper felet eller företar en omleverans, det vill säga reparerar varan eller byter ut den mot en ny (26 § konsumentköplagen). Under vissa omständigheter kan du dessutom ha rätt till prisavdrag alternativt häva köpet (28 § konsumentköplagen). Även skadestånd kan komma ifråga i vissa fall (30 § konsumentköplagen).Alternativa angreppssättDet kan därtill vara värt att uppmärksamma alternativa angreppssätt som kan vara tillämpliga i din situation. Det framgår inte av din fråga men i det fall du har köpt telefonen över internet blir, exempelvis, distansavtalslagen tillämplig (2 kap. 1 § distansavtalslagen). En konsument har ingen lagstadgad ångerrätt vid köp i en fysisk butik men väl vid distansköp (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Har du köpt telefonen över internet har du därför en rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fick varan i besittning (2 kap. 10 och 12 §§ distansavtalslagen). Detta bör gälla oavsett om du har brutit förpackningen eller inte.SammanfattningFör att gå vidare med ditt ärende så kan du således påpeka för säljaren att det föreligger ett fel i varan och att du har rätt att och vill begära avhjälpande eller omleverans. En bra idé kan vara att kontakta säljaren skriftligen i samband med reklamationen. Skulle ni inte komma överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (för mer information rörande anmälan se här). De gör i så fall en bedömning av tvisten och lämnar en rekommendation om hur denna ska lösas. I den mån du har köpt varan över internet finns det dessutom en 14 dagar lång ångerrätt som du skulle kunna åberopa (såvida denna inte redan har löpt ut, givetvis).Det är svårt för mig att ge dig ett utförligare svar på din fråga utan att ha en bättre uppfattning av omständigheterna i just ditt fall. Jag hoppas likväl att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån någonting är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma. Vänligen,

Fel i vara och reklamation - Konsumentköplagen

2021-04-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har av en butik köpt en badrumsmöbel då vi ska renovera badrummet.Möbeln levererades i December, men på grund av coronapandemin försenades renoveringen.Nu i April året därpå packade vi upp möbeln för första gången för att montera den och insåg då att möbeln var sönder.Det finns inga synliga skador på utsidan av emballaget som skulle indikera att det fanns transportskador.Vad gäller med reklamation, var det min skyldighet att packa upp och kontrollera innehållet i förpackningen innan jag skulle använda möbeln?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du som privatperson har köpt en vara av ett företag så blir konsumentköplagen tillämplig, 1 § Konsumentköplagen (KKöpL).Konsumentköplagen ger dig tre års reklamationsrätt (23 § KKöpL) Var det fel på varan redan när du fick den kallas det för ett ursprungligt fel vilket företaget ansvarar för. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Företaget ansvarar dock inte för fel som du har orsakat, men så verkar ju inte vara fallet här.Vid fel på vara har du vissa rättigheter. Du har rätt att hålla inne betalningen (25 § KKöpL), du har rätt till avhjälpande och omleverans (26 § KKöpL), rätt till prisavdrag (28 § KKöpL), eller hävning (29 § KKöpL), skadestånd (30 § KKöpL).Om du och företaget inte skulle komma överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas.Sammanfattningsvis kan du alltså fortfarande reklamera varan och därefter har du rätt till vissa påföljder vid fel på varan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller vid dubbelöverlåtelse?

2021-04-24 i Köplagen
FRÅGA |Muntligt avtal köpHar (part1) ingått ett avtal med part2 om köp av vara av privatperson. Part 3 ringer och frågar om jag (part1) vill avstå köpet för att den skall ha möjlighet att istället köpa. Jag (part1) vill ej avstå, godkänner ej överlåtelse.När jag skall hämta och betala mitt köp visar det sig att part 3 har köpt varan med förevändning att jag (part1) har godkänt detta (= överlåtit mitt köp till part 3). Part 2 har inte hört av sig om detta till mig (part1).Är det lagligt att ange att någon (part3) under falsk förevändning anger att en "köprättighet" har överlåtits?Part 2 (säljare) har vad jag förstått frångått sin lagliga skyldighet gällande muntligt avtal.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Muntliga avtal är bindandeDet ska inledningsvis understrykas att ett muntligt avtal om köp av en vara (en lös sak) är bindande (1 § första stycket avtalslagen). En grundläggande princip är att avtal ska hållas. En part kan inte hur som helst frånträda ett avtal eller ångra sig och därmed sälja varan en gång till, men till en annan köpare. Säljaren har därför frångått sin lagliga skyldighet gällande muntliga avtal.Vad gäller?Du har rätt att få varan om den fortfarande finns kvar hos säljaren. Den tredje parten har då rätt till skadestånd från säljaren (1 kap. 5 § handelsbalken och 41 § köplagen).Om varan har överlämnats till part tre kan det i stället bli fråga om ett godtrosförvärv. Har part tre fått den lösa saken i sin besittning övergår äganderätten till denne under förutsättning att denne var i god tro. Med "god tro" avses att omständigheterna var sådana att part tre inte borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen (2 § godtrosförvärvslagen). Om part tre haft anledning att betvivla säljarens rätt att överlåta egendomen är denne inte i god tro. Eftersom säljaren sagt att den första köparen avstår från köpet tyder detta på att den nya köparen varit i god tro. Part tre har då rätt till egendomen.Även om part tre gjort ett godtrosförvärv har du rätt få tillbaka egendomen mot lösen. Kravet måste framställs inom sex månader från att du fått kännedom om den senare köparens innehav (5 § godtrosförvärvslagen). Du har möjlighet att lösa tillbaka egendomen till det pris som part tre betalat (6 § godstrosförvärvslagen).Du har också möjlighet att få skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eftersom säljaren inte levererar eller håller varan tillgänglig för avhämtande enligt avtalet (27 § köplagen). Är det brottsligt att sälja saken på nytt?Redan genom avtalet om köp av varan har äganderätten tillkommit dig. Däremot har inte varan överlämnats. Om säljaren säljer saken på nytt kan denne göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Du kan också ha rätt till skadestånd för förmögenhetsskada som brottet har orsakat dig (2 kap. 2 § skadeståndslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?

2021-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en promenadscooter på nätet. Tyvärr är vänster backspegel felborrad så man kan endast se ner i vägen, vilket ju är trafikfarligt. Kan jag häva köpet? Måste jag plasta in den vid retur när den nu ska reklameras och skickas tillbaka?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp din fråga där jag först besvarar om du har rätt att häva köpet och därefter går jag in på om du vid en retur är skyldig att plasta in den. Det framgår inte av din fråga om du har köpt din promenadscooter från en privatperson eller från ett företag. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att det är ett företag. Skulle det vara från en privatperson får du gärna skicka in en ny fråga. Om det skulle vara från en privatperson kan svaret komma att skilja sig åt. Det beror på att det är en annan lag som behandlar den typen av köp. Ångerrätt enligt distansavtalslagenNär man som privatperson har köpt en vara från ett företag på nätet gäller distansavtalslagen (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Detta förutsatt att beloppet för varan inte understiger 400 kronor (2 kap. 1 § tredje stycket distansavtalslagen). Distansavtalslagen ger dig som köpare en 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Ångerrätten räknas från den dagen då du mottagit varan eller varan har nått ditt postombud (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Det finns dock undantag från ångerrätten. Det som möjligtvis kan komma att aktualiseras för din del är om promenadscootern skulle ha tillverkats enligt dina anvisningar eller annars har en tydlig personlig prägling (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen). Möjlighet att häva köpet enligt konsumentköplagenDet framgår inte av din fråga när du ingick avtalet. Det kan vara så att dessa 14 dagar redan passerat. Skulle det inte längre vara möjligt för dig som privatperson att nyttja ångerrätten i distansavtalslagen kan du testa att reklamera köpet med hjälp av konsumentköplagen. Inledningsvis vill jag informera dig om att det för hävande av köp föreligger vissa krav. Jag kommer nedan att redogöra för dessa. Fel på varan Att promenadscootern har en backspegel felborrad och att man till följd av detta enbart ser ner i vägen utgör ett fel (16 § konsumentköplagen). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats bedöms ha funnits redan vid avlämnandet (20 a § konsumentköplagen). Reklamation av varanFör att du ska kunna ha rätt att åberopa felet krävs det att du meddelar säljaren det. Detta ska ske inom skälig tid från det att du upptäckte felet (23 § första stycket konsumentköplagen). Som skälig tid räknas ett meddelande som lämnas inom två månader. Andra felpåföljderMeddelar du säljaren om felet och att du har för avsikt att kräva en påföljd kan du inledningsvis välja avhjälpande och omleverans. Väljer du inte någon av dessa kan det vara bra för dig att känna till att säljaren ändå har möjlighet att på eget bevåg avhjälpa felet eller företa en omleverans (27 § konsumentköplagen). Exempelvis leverera en felfri promenadscooter till dig eller fixa backspegeln på den du redan har. Det förutsätter att det sker inom en skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig. HävningOm avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller om det inte sker inom skälig tid efter reklamation är det möjligt för dig att häva köpet (28 § konsumentköplagen). För att kunna häva köpet krävs det att det är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Att felet på backspegeln utgör en enligt dig trafikfara bör tala för att det är av väsentlig betydelse. Föreligger skyldighet att plasta in vid retur?Enligt den allmänna reklamationsnämnden (ARN) är det företaget som ansvarar för varan från det att du som konsument överlämnat den till transportören. Det är därav företaget som ansvarar för om varan går sönder eller om den skadas vid returen. Observera dock att detta inte gäller om företaget kan bevisa att du har varit vårdslös vid paketeringen av den. Jag skulle därför råda dig att plasta in den för säkerhets skull om det var så levererades. Detta för att kunna undgå potentiellt ansvar riktat mot dig framöver. Det kan även föreligga ett villkor eller liknande i avtalet mellan dig och företaget där det framgår att konsument vid retur ska paketera varan på visst sätt. Du bör därav se över om de instruerar dig att vidta en sådan åtgärd för säkerhets skull. Mina råd till digOm du inte har gjort någon specialbeställning av scootern och det ännu inte har passerat 14 dagar bör du meddela företaget att du ångrar köpet (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Var dock noggrann med att spara någon form av kvittens på att du meddelat dem detta ifall det skulle bli en tvist framöver avseende tiden de mottog meddelandet. Har du nu gjort en specialbeställning eller om 14 dagar har passerat bör du häva köpet. Detta förutsatt att du inte skulle föredra någon av de alternativen jag tidigare presenterade, exempelvis avhjälpande av felet. Glöm då inte att likt ångerrätten enligt distansavtalslagen informera säljaren om att du planerar att frångå köpet. Även här kan det vara bra för dig att spara någon form av kvittens på att du skickat en reklamation. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig och att det ordnar sig. Är det någon ytterligare fundering du har eller om något i mitt svar är otydligt är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga! Med vänliga hälsningar,