Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en vara på Tradera auktion jag har betalat varan men säljaren skickar inte varan, vad göra ?Jag har mailat några gånger och personen påstår att han ska skicka men inget händer.Det är inte ett företag utan privat person.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka åtgärder en köpare kan vidta när denne köpt en vara, av en privatperson, vars leverans uteblivit. Den aktuella lagen är Köplagen (KöpL). Lagen är tillämplig då en privatperson köper eller säljer lösöre (bl.a. varor) till en annan privatperson (1 § KöpL).Enligt 23 § KöpL har du rätt att kräva att säljaren skickar varan till dig i enlighet med er överenskommelse om det inte föreligger hinder som omöjliggör fullgörelse av köpet eller som förutsätter alltför stora uppoffringar från säljarens sida. Om säljaren inte fullgör sin del av avtalet har du rätt att häva köpet i enlighet med 25 § KöpL. Avtalsbrottet måste då vara av väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Detta kan antas i och med säljaren inte skickar varan till dig. Du har ju intresse av att få varan skickad i och med att du betalat för den. Om du vidare har lidit skada på grunda av säljarens dröjsmål att skicka varan kan du kräva skadestånd enligt 27 § KöpL. Detta förutsätter dock att dröjsmålet inte beror på hinder utanför säljarens kontroll. För att kräva skadestånd måste du väcka talan i domstol och du kommer således behöva bevisa att du inte fått varan. Du som köpare kan sammanfattningsvis i detta fall vidta en rad olika åtgärder. I och med att du redan haft kontakt med säljaren kan du som nästa steg häva köpet och eventuellt väcka talan om skadestånd i domstol.Hoppas du fick svar på diin fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi köpte färg för att måla uterumsgolvet. När vi målade golvet så torkade aldrig färgen helt. Det blev flammigt. Visade sig att något var fel på färgen. Nu är golvet flammigt och man behöver slipa om det för att kunna måla det igen. Vi har anmält detta till företaget som sålt färgen. De har lovat att fixa det men nu 1 år senare så har de fortfarande inte gjort det. I början fick vi en matta att lägga över hela golvet men vi påpeka att vi ville få golvet fixat som kompensation så matten var inget som vi önskade. Nu får vi inte tag på dem. Hur ska vi gå vidare och vilken skyldigheter har företaget. Vi menar att de ska åtgärda och slipa golvet men hur länge kan företaget undvika det?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret inleds med en kort redogörelse av gällande rätt. Därefter förklaras vilka skyldigheter företaget har och jag kommer också ge lite tips för hur ni kan gå tillväga. När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att ni har köpt varan av ett företag som privatperson. Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL).Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till ett antal påföljder.Är varan felaktig?En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKöpL). Om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet är den felaktig (16 § 3 st. punkt 3 KKöpL). I ert fall har ni köpt färg som har visat sig vara felaktig då ett golv som målades blivit flammigt och behöver slipas om på grund av missfärgning. Därmed utgår jag ifrån att det föreligger ett fel enligt konsumentköplagen.Vilka skyldigheter har företaget?Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd(22 § KKöpL). Vad ni kan göra nuNi har alltså rätt till att få felet avhjälpt av företaget (exempelvis genom att företaget slipar golvet), om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (23 § KKöpL). Men i ert fall har det gått över ett år sedan händelsen och ni kan inte längre få tag på företaget, därför verkar det osannolikt att företaget kommer göra rätt för sig och avhjälpa felet. Det ni kan göra istället är att häva köpet och slipa golvet på egen bekostnad (exempelvis genom att anlita ett annat företag). När ni har gjort detta kan ni kräva ersättning för kostnaden att avhjälpa felet, så länge denna kostnad inte är oskäligt hög (28 § KKöpL). Utöver kostnaden för slipningen av golvet kan ni kräva ersättning för andra förluster som har uppstått på grund av felet (30 § KKöpL). Det finns dock en risk att företaget kommer vägra stå för dessa kostnader eftersom ni inte har kunnat få kontakt med dem.Om företaget inte vill göra rätt för sig kan ni göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Ni kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att ni försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas att ni fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer ni undrar över är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om ni är i behov av fortsatt vägledning kan ni också kontakta en av Lawlines skickliga jurister (https://www.lawline.se/boka). Lawline kan också hjälp er med upprättande av ett kravbrev till ett fast pris: https://lawline.se/fixed_priceMed vänliga hälsningar,

Tatueringen blev inte som bestämt

2021-04-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan, jag gjorde nyligen en tatuering på min arm, jag hade visat tatueraren en bil på de jag ville ha och så sa hon att hon la till några detaljer, vilket jag tänkte blir jätte bra men när vi nästan va färdiga så frågade jag om skugga som jag ville ha men då sa tatueraren att det blir för kletigt med de så hon ville inte lägga i de. Skrev till henne efteråt och sa att jag verkligen inte blev nöjd då jag ville ha skugga i och nu vill hon inte fixa de om jag ej betalar för en ny sittning för skugga.. hur gör jag..
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När jag besvarar frågan förutsätter jag att din tatuerare är anställd på en tatueringsstudio och därmed anses du vara konsument (och har därmed starkare skydd). Jag förutsätter också att du inte skrivit på någon typ av avtal som kan påverka situationen. Tatuerarens skyldigheter vid utförandet av tjänstTatueraren har en skyldighet att utföra tjänsten fackmässigt och ta tillvara på hur du ville ha tatueringen. Tatueraren bör i samråd med dig diskutera hur tatueringen skulle bli (4 § konsumenttjänstlagen). Eftersom du hade visat en bild på det du ville ha bör tatueraren ha haft en klar uppfattning om dina önskemål; därför borde det inte varit något större problem att direkt, eller under pågående tid diskutera med dig om hon kände att det skulle bli kladdigt att lägga till skuggan. Eftersom tatueraren inte har följt dina instruktioner och inte heller diskuterat med dig att utelämna skuggan (jag tolkar din fråga som att tatueraren bett om att få lägga till saker; inte ta bort), anses utelämnandet av skuggan kunna göra att din tatuering är "fel i vara" (9 § konsumenttjänstlagen). Dina rättigheter när tjänsten utförts felaktigtEftersom tjänsten utförts felaktigt innebär det att du har rätt att hålla inne betalning och kräva att felet ska avhjälpas (alt. få avdrag på priset) (16 § konsumenttjänstlagen). Du har redan kontaktat tatueraren och förklarat ditt missnöje, vilket innebär att du i praktiken redan har reklamerat (17 § konsumenttjänstlagen). En reklamation är nödvändig för att du ska kunna gå vidare i frågan. Mest aktuellt för dig är förstås att tatueraren avhjälper felet, dvs. att tatueraren helt enkelt åtgärdar problemet genom att boka in en ny tatueringstid och tatuerar in skuggan gratis. Tatueraren kan endast neka detta alternativ om det medför stora olägenheter eller kostnader som anses oskäliga i relation till felets betydelse för dig som konsument (20 § konsumenttjänstlagen). Det är föga troligt att boka en ny tid och kostnaden för bläck skulle anses medföra en så pass stor olägenhet att tatueraren skulle kunna neka ett avhjälpande. Vad ska du göra nu?I första hand råder jag dig att prata med tatueraren. Du kan berätta att du känner till dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen och att du har rätt att få felet avhjälpt. I det fall att du och tatueraren inte kommer överens är ditt andra alternativ att stämma tatueraren i tingsrätt. Detta innebär en tidskrävande process och den som vinner målet står för rättegångskostnaderna, vilket bör beaktas. Det är mycket dyrare att betala rättegångskostnader än de extra tilläggskostnaderna för skuggan. Därför är den bästa lösningen att du fortsätter höra av dig till din tatuerare och förklara läget. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Fel vid köp av begnanad bil

2021-04-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Den 4/4 köpte jag en begagnad bil där kamremmen utlovades bästa bytt för 4000mil sedan. Det upptäcks sedan att papperen på bilen ej medföljt vid köp utan säljaren har dem kvar. Jag pratar med säljaren angående att jag vill ha bevis på att kamremmen är bytt som det står i annonsen och säljaren lovar i 1 veckas tid att han ska ta fram papperen vilket aldrig händer. Är den ej bytt så kommer det att kosta oss ekonomiskt 5-6000 att byta om den inte går sönder innan dess och så går motorn sönder. Säljaren har alltså medvetet skrivit fel information i annonsen och sedan struntat i att ge bevis som utlovat till mig som köpare. Har jag rätt till återköp eller finns något jag kan anmäla honom för?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att avtalet gäller mellan två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig.Om det föreligger ett fel på bilen kan säljaren eventuellt behöva ansvara för kostnaderna för reparation och du kan också under vissa omständigheter häva/återkalla köpet. Men på grund av din undersökningsplikt som köpare är det dock inte säkert att detta är ett fel som säljaren ska stå för, vilket förklaras under rubriken "Köparens undersökningsplikt".Nedan följer en redogörelse för gällande rätt. Under rubriken "Slutsats" hittar du en sammanfattning av redogörelsen och tips för hur du kan gå tillväga.Köparens undersökningspliktFör det första kan det konstateras att fel inte föreligger på bilen om du som köpare kan antas ha känt till felet vid köpet. Dessutom kan du inte åberopa ett fel som du borde ha märkt vid en undersökning (detta gäller även om du har underlåtit att undersöka bilen). Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder kan dock denna undersökningsplikt bortfalla. Om säljaren exempelvis har vetat om felet men inte sagt något till dig eller aktivt försökt dölja felet från dig kan hen anses ha agerat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I sådana fall ska säljaren ansvara för felet.Vad kan utgöra ett fel?Fel på bilen föreligger om den avviker från vad som har avtalats. Avtalet kan både vara muntligt och skriftligt. Bilen är också felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Med fog kunnat förutsätta innebär att bilen inte får avvika ifrån dina befogade förväntningar avseende bilens egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett sådant köp (17 § KöpL).Fel föreligger också om bilen inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat om varans egenskaper eller användning vid köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har rättat sina uppgifter i tid och på ett tydligt sätt (18 § KöpL).Vilka påföljder kan köparen göra gällande? Om bilen är felaktig kan köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (30 § KöpL). Säljaren har dock rätt till att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sin egna kostnader ersatta av säljaren. Dock får säljaren ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § KöpL).För att köparen ska kunna kräva prisavdrag krävs det att avhjälpandet eller omleveransen inte sker inom skälig tid efter reklamationen (27 § KöpL).Det finns även möjlighet att häva köpet (återkalla det) om felet är väsentligt, vilket är ett högt ställt krav (39 § KöpL). Du kan också begära ersättning om du har lidit skada på grund av felet. Dessutom har du alltid rätt till skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst/garanterat (40 § KöpL).SlutsatsDet är svårt för mig att avgöra om detta är ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Det kan konstateras att det ställs höga krav på köparen att noggrant undersöka varan, men om felet var svårt att hitta kan det tala för att du inte borde ha upptäckt felet. Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder (se under rubriken "Köparens undersökningsplikt") spelar det dock ingen roll om du borde ha upptäckt felet eller ej, eftersom då anses bilen vara felaktig oavsett. Du skriver i din fråga att säljaren medvetet har skrivit fel i annonsen, vilket kan tala för att din undersökningsplikt har fallit bort.Du rätt till ett antal påföljder (förutsatt att bilen faktiskt är felaktig). Om bilen är felaktig ska säljaren ansvara för detta. Det kan för det första påpekas att säljaren har rätt att själv avhjälpa felet på bilen innan du går till en verkstad. Jag rekommenderar därför att du meddelar säljaren att bilen är felaktig och att du kräver avhjälpande. Dock har du rätt till självhjälp om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa, och i sådana fall kan du få ersättning för kostnaderna för att avhjälpa felet (34 § 3 stycket KöpL), så länge dessa kostnader är försvarliga med hänsyn till felets karaktär. Du kan också kräva skadestånd för andra kostnader som har uppstått på grund av felet. Du kan eventuellt häva (reklamera/ångra) köpet, förutsatt att felet är av sådan allvarlig grad att det kan anses vara "väsentligt".Det finns tyvärr en risk att säljaren inte kommer vilja göra rätt för sig. I sådana fall kan du vända dig till tingsrätten och ansöka om stämning. Ansökningsavgiften kan dock kosta upp till 2800 kr och om du förlorar i tingsrätten kommer du eventuellt behöva betala en viss summa av motpartens rättegångskostnader. För att se mer om hur du kan göra en ansökan klicka här. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också juridisk hjälp till fast pris (klicka här) och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister (klicka här). Med vänliga hälsningar

Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Den 26.e januari köpte jag på nätet ett par skor för 410kr. högsta leveranstid var 70 dagar i värsta fall. Den 3.e mars skrev jag till företaget för att få info inom leverans. De har aldrig svarat, vad ska jag göra?tack.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller köp av vara mellan privatperson och näringsidkare gäller konsumentköplagen (1990:932) (KKL).Situationen såsom du beskriver den uppfyller kravet på vad som ska betraktas utgöra ett dröjsmål (försening) enligt 9 § KKL. Du har vid sådana situationer rätt att göra gällande de påföljder som framgår av hänvisningarna i 10 § KKL (avstå från att betala tills du fått varan enligt 11 § KKL, kräva att säljaren leverar varan omgående enligt 12 § KKL, häva köpa köpet enligt 13 § KKL samt under vissa omständigheter kräva skadestånd enligt 14 § KKL).Specifikt vad gäller rätten att kräva att säljaren ska leverar varan omgående enligt 12 § KKL samt rätten av framställa ett skadeståndskrav enligt 14 § KKL förutsetter att förseningen inte är på grund av omständigheter som säljaren inte kunnat kontrollera (t.ex att lagret brunnit upp eller dylikt). Är så fallet, har du som köpare fortfarande rätt att åberopa de andra ovannämnda rättigheterna.Om säljaren inte svarar skulle jag rekommendera dig att först skriva/ringa till de igen för att dubbelkolla att de faktiskt har tagit emot ditt tidigare meddelande. Svarar de fortfarande inte kan du vända dig till Kronofogdsmyndigheten för att få hjälp att driva ärendet vidare.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?

2021-04-13 i Köplagen
FRÅGA |HejKöpte en begagnad traktor av ett företag som lev den 8/7-20 med 3900 tim på mätaren för 820000:-Den 1/1-21 med 4450 tim på mätaren så slutar fram-back växeln att fungera och jag lämnar in den på märkesverkstad. Felet lagas för 100000:- men ett nytt fel upptäcks av märkesverkstaden som jag inte märkt vid provkörning och köp av traktorn. Denna reparation slutar på 300000:- märkesverkstaden påstår att felet varit redan då jag köpt traktorn på grund av hur delar och slitage såg ut. Jag kontaktar säljaren och påtalar detta utan respons säger även att dom kan kontakta märkesverkstaden för konsultation. Vilket dom inte gör... Traktorn är på 250hk och 10 ton som jag köpt för att bära en buskröjare och kör snöröjning med. Därav att märkesverkstaden är så säker på att jag inte kunnat orsaka skadorna i växellådan. Jag är enskildfirma och använder maskinen i firman. Har jag några rättigheter? Kan jag begära någon ersättning?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtifrån din fråga förstår jag det som att du i egenskap av enskild näringsidkare köpt en traktor av ett företag. Traktorn används i din näringsverksamhet. Traktorn kostade 820 000 kronor och levererades den 8 juli 2020. Den 1 januari i år slutade fram-back växeln att fungera och du lämnade in den på märkesverkstad för reparation. Felet lagades för 100 000 kronor, samtidigt upptäcktes ytterligare ett fel som du inte märkt vid provkörning och köp av traktorn. Den reparationen slutade på 300 000 kronor. Enligt verkstaden måste felet ha funnits redan när du köpte traktorn. Efter reparationen har du kontaktat säljaren och påtalat detta utan respons. Mellan dig och säljaren gäller, sett till att du inte är att anse som konsument, köplagen. Köplagen är dispositiv innebärande att det går att avtala om annat än vad lagen anger. Lagen är till för det fall att det inte är avtalat om något specifikt. Då jag inte har tillgång till ert avtal kommer jag att besvara din fråga utifrån köplagens bestämmelser. Vad gäller vid fel i vara (traktorn) ?Fel i vara (i förevarande fall traktorn) föreligger om den inte stämmer överens med vad som avtalats vad gäller art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara normalt funktionsduglig (jfr 17 § köplagen). Felbestämmelserna innebär att det får göras en helhetsbedömning vari får vägas in vad som betalts för traktorn, hur gammal den är etc. En köpare får exempelvis räkna med sämre skick på en äldre traktor som köpts billigt än för en nyare som köpts för en högre summa. I ditt fall rör det sig om en förhållandevis dyr traktor med inte så många timmar på mätaren varför det kan argumenteras för att du kan förvänta dig mer.Undersökningsplikten träder in vid riskövergångenKöplagen stadgar inte något generell undersökningsplikt före köpet. Däremot får man som köpare inte som fel åberopa sådant man antas ha känt till vid köpet. Om du undersökte traktorn innan köpet och borde ha upptäckt det felaktiga kan du inte åberopa det som ett fel (jfr 20 § köplagen). Tidpunkten för när ett fel på traktorn föreligger är när risken för den övergår på dig. Säljaren ansvarar således för ett fel traktorn hade när den överlämnades till dig, trots att felet visar sig senare (21 § köplagen). Du har en undersökningsplikt efter att traktorn överlämnats till dig innebärande att du så snart omständigheterna medger det ska undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § köplagen). Det kan som utgångspunkt inte begäras att du ska företa någon djupare undersökning innan köpet. Däremot ska du göra en undersökning efter att den överlämnats till dig. För att åberopa att traktorn är felaktig måste du reklamera genom att lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar man inte köpet inom två år från att man tagit emot varan förloras rätten att åberopa felet (32 § köplagen).Påföljder vid fel i varaDet finns utifrån din beskrivning sådant som talar för att felet som hittats i efterhand är ett sådant fel som du kan hålla säljaren ansvarig för. För att åberopa att traktorn är felaktig måste du reklamera inom skälig tid efter att du märkt eller bort märkt felet, reklamationstiden är kort mellan näringsidkare och ska i regel ske direkt (35 § köplagen).Om vi tänker oss att du har reklamerat i tid är de påföljder du kan göra gällande avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30 § köplagen). Avhjälpande innebär att säljaren ordnar felet (reparerar), omleverans innebär leverans av en annan traktor. Säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller omleverera om det inte medför väsentlig olägenhet för köparen. Om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte skäligen kan krävas att köparen avvaktar avhjälpande eller omleverans så kan köparen själv avhjälpa felet och kräva ersättning för kostnaderna. Avvägning måste göras mellan köparens och säljarens intressen. Omständigheter kan var exempelvis felets art, kostnaderna för avhjälpandet, köparens intresse av att snabbt ha en felfri vara och säljarens intresse av att själv få avhjälpa felet. Köparen kan avhjälpa själv även om han inte krävt att säljaren ska ha gjort det men samma intresseavvägning görs (jfr 36 § köplagen). Häri finns ett problem för din del. Den korrekta gången vore att du först hade reklamerat felet och begärt avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Om du krävde något annat än avhjälpande är utgångspunkten att säljaren skulle givits möjlighet att avhjälpa felet. Det finns vissa möjligheter att kräva ersättning i efterhand utifrån tidigare nämnda intresseavvägning. Du kommer dock att ha en uppförsbacke. Reparationen var som jag förstår det kostsam och det torde ligga i säljarens intresse att exempelvis kunna reparera det själv (om den har kunskapen) eller anlita en verkstad de har ett avtal med för att det inte skulle bli så dyrt.I ditt fall går det inte att ge ett helt klart svar om du har möjlighet att få ersättning. Du kan begära ersättning och hävda att felet var ursprungligt. Du kommer dock, som redogjort för, ha en uppförsbacke i och med att du (som jag tolkar din fråga) reparerat felet innan du reklamerade och gav säljaren möjlighet till avhjälpande. Om du vill undersöka möjligheterna att gå vidare kan en av mina kollegor på Lawline juristbyrå gå igenom ditt avtal och företräda dig i förhållande till säljaren och sända denne ett krav (om ni kommer fram till att det finns grund för ersättning). Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Åldersgräns på alkoholfri öl

2021-04-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag skulle köpa 2 folköl till mej på Ica i Tollarp, min son på 11 år var med och ville också ha en öl så jag tog en alkoholfri öl till honom. När jag kom till kassan sa min son att den alkoholfria ölen var till honom, kassörskan tog genast hans öl och sa att dom fick inte sälja alkoholfri öl till minderåriga. Hon försvarade med att om dom går och dricker ölen på byn så kan folk tro att vi säljer öl till minderåriga. Jag trodde inte mina öron. Är detta förenligt med svensk lag?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln får en person under 18 år köpa lättdrycker, dvs. alkoholfria drycker och drycker med mindre än 2,25 promille alkohol (1 kap. 5 § 2 st. Alkohollagen [2012:1622] [AL] jfr 3 kap. 7 § AL). Däremot hindrar inte detta matvarubutiker från att införa egna åldersgränser för vederbörande drycker. Försäljning av lättdrycker regleras inte av alkohollagen, utan regleras istället på samma sätt som andra handelsvaror. Matvarubutiker har ingen kontraheringsplikt, vilket innebär att de inte har någon skyldighet att sälja sina varor till vem som helst. I praktiken innebär detta att en butik har rätt att införa t.ex. åldersgränser för vissa drycker etc. förutsatt att detta sker på objektiva grunder. De får med andra ord inte enbart neka en specifik person, utan det måste omfatta en viss grupp och det måste finnas objektiva skäl till begränsningen. I det här fallet hade kassörskan således rätt att agera såsom hon gjorde, eftersom den aktuella åldersgränsen utgörs av objektiva grunder. Med vänliga hälsningar

Är ett företag skyldigt att ersätta skada på fastighet i samband med tjänst?

2021-04-12 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Byggbolaget skadade mitt nylagda terassgolv när de skulle sätta upp en markis. Kan jag kräva att de byter ut de skadade brädorna?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en näringsidkare åt en konsument utför arbete på en fastighet, är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig (se 1 § KtjL). I ditt fall är alltså KtjL tillämplig, eftersom du är konsument och företaget är en näringsidkare som arbetade på din fastighet.Om konsumentens egendom skadas under näringsidkarens kontroll, är näringsidkaren skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom (32 § KtjL). Eftersom brädorna i ditt fall skadades i samband med att företaget satte upp en markis, innebär det alltså att skadan skedde under företagets kontroll. Med andra ord är byggbolaget ersättningsskyldiga för den skada som du har åsamkats på ditt terassgolv. Detta förutsätter dock att bolaget inte visar att de inte varit försumliga. Min slutsats är dock att det är svårt för bolaget att visa, då det oftast är försumligt att skada annans egendom. Min slutsats är därför att du har rätt till ersättning för skadan på ditt terassgolv. Därför rekommenderar jag dig att kontakta företag och kräva reparation av golvet eller ersättning för kostnad av reparation.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,