Felaktigt angiven boyta vid köp av bostadsrätt

2006-12-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Vår hyreslägenhet har ombildats till en bostadsrättslägenhet och vi har köpt den. I det gamla kontraktet står det att ytan på lägenheten är 55 kvm, men när vi har mätt den enligt SIS regler visar den sig vara betydligt mindre, 50 kvm. Eftersom ytan är den största faktorn när det gäller att beräkna priset på lägenheten undrar vi nu om vi skulle kunna kräva tillbaka en del av insatsen eftersom vi uppenbarligen har betalat för yta som inte finns.
Peter Ahlström |Hej! Köp av bostadsrätter regleras i köplagen, se http://lagen.nu/1990:931 , i och med att en bostadsrätt klassas som lös egendom. Det bör dock beaktas att köplagen är dispositiv, dvs den gäller inte som du och säljaren har avtalat om annat. Det kan framför allt röra som friskrivningsklausuler e.d. Om det visas att en bostadsrätt är mindre till ytan än vad som var beräknat och avtalat när den köptes så föreligger det fel i varan, se http://lagen.nu/1990:931#P17 . Fel föreligger även om bostadsrätten inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av bostadsrätten eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, se http://lagen.nu/1990:931#P18 . Däremot får du som köpare inte åberopa felet om du måste antas ha känt till felet före köpet, se http://lagen.nu/1990:931#P20 . Detta verkar dock inte vara aktuellt i ditt fall. Du får heller inte åberopa felet om du före köpet undersökt bostadsrätten eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, och om du då borde ha märkt felet. Av vad som framgår i din fråga verkar detta således inte heller vara aktuellt. De påföljder som kan göras gällande hittar du http://lagen.nu/1990:931#P30 . Här vill jag poängtera vikten av att du så snabbt som möjligt (inom skälig tid) reklamerar detta fel till säljaren, vilket framgår av 32 §. Enligt 37 § http://lagen.nu/1990:931#P37 och 38 § http://lagen.nu/1990:931#P38 får du kräva prisavdrag, vilken var den påföljd du ville göra gällande. Lycka till! Vänligen

Ersättning enligt konsumentköplagen och köplagen

2006-12-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är frisör och sysslar på fritiden med att göra hårförlängningar. Jag hade aldrig handlat från företaget X eftersom de för det första tar väldigt höga överpriser för sina produkter. Men då jag ville testa nytt keratinvax (som man fäster löshår med) tänkte jag prova att köpa deras. En keratinstav kostade 39:- (andra är betydligt billigare) och man förväntade sig att de skulle hålla så jag betalde glatt för två limstavar + frakt och satte i håret på kunden. Bara några dagar senare ringer kunden och säger att hennes löshår har ramlat av. Hon har själv haft förlängning i flera år och jag har utfört det i snart två år. Jag tycker att det verkat skumt då folk inte klagat tidigare, men erbjuder mig att kostnadsfritt sätta om det till kunden, då får jag tom köpa nytt hår som kostar 600! Men jag satte i håret på kunden och tänkte att det nu skulle hålla. 4 dagar senare hör kunden av sig igen och de flesta har ramlat av ännu en gång. Kunden var på min sida, vilket kändes bra, men det kändes onödigt att göra om det ännu en gång. Jag mailade X kundtjänst där jag förklarade allt och bad om pengarna tillbaka + ersättning för utebliven inkomst då kunden självklart vill ha sina pengar tillbaka, och jag inte gjort något fel. (Kan även tillägga att måtten inte överrensstämde med beskrivningen och jag fick tälja limstavarna för att de skulle passa.) X gick med på att ge tillbaka pengarna för limstavarna till slut, men problemet med kunden kvarstår ju fortfarande. Jag har inget ansvar för att deras produkter fungerar och jag förlorar alltså inkomst p.g.a dom genom att jag måste ge kunden hennes pengar tillbaka + att jag redan lagt ut 1200:- på löshår. De lovade iaf att sätta in pengar för limstavarna på mitt konto, och jag lovade att kontakta en jurist, efter en påminnelse var pengarna för limstavarna + frakten insatta. Eftersom jag inte driver något företag har jag ingen organisation som t.ex frisörföretagarna att vända mig till, detta är min hobby, dock betalar jag givetvis skatt på detta i deklarationen. Min fråga är nu, har jag någon rätt att få pengar av X för utebliven inkomst? Mig spelar det egentligen ingen roll, men jag vet ju att kunden vill ha sina pengar tillbaka, och jag personligen kan inte ge tillbaka det som hon betalde för tjänsten då det inte har hållt p.g.a deras keratinvax. Tidigare har jag aldrig haft något problem med att förlängning har trillat av, men nu gjorde den det två gånger.
Miranda Berg |Hej, Om det är en hobbyverksamhet och inte en näringsverksamhet du driver (näringsverksamhet är det om det bedrivs yrkesmässigt och varaktigt i vinstsyfte) faller köpet under konsumentköplagen, vilket är förmånligare för dig än köplagen. Enligt Konsumentköplagen 30-33§§, se http://lagen.nu/1990:932, har du rätt till skadestånd på grund av fel i varan för utgifter, inkomstförlust, täckningsköp samt annan förlust på grund av felet. Du skulle alltså enligt konsumentköplagen ha rätt till ersättning för den uteblivna vinsten från kunden och för det extra löshår (600 kr) som gick förlorat. Jag vet inte i vilken omfattning du bedriver den här verksamheten, men om det inte handlar om något enstaka tillfälle är risken stor att du inte anses som konsument utan som näringsidkare. Då är det istället köplagen som blir tillämplig. I så fall kan du inte få ersättning för utebliven vinst, men väl för de utgifter du haft för löshåret, se 40§ och 67§ köplagen http://lagen.nu/1990:931. Lycka till! Med vänlig hälsning

Fel vid konsumentköp av kakel

2006-12-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpt ett parti kakel, som visar sig efter uppsättning när fogen kommit på plats att de skiftar i två via nyanser istället för att alla plattor har samma vita färg. Ringer affären omedelbart när jag upptäckt felet. De hävdar att hantverkaren ska kolla alla plattor innan de sätts upp, så de kan inte ersätta. Två hantverkare och jag såg när plattorna var uppsatta utan fog, då såg vi ingen skillnad. När sen fogen kom upp så kom skillnaden fram. Jag har talat med flera plattsättare som säger att det är svårt att se nyansskillnad innan fogen kommer på plats. Vilka skyldigheter/rättigheter har jag som konsument och affären som säljare. Med vänliga hälsningar Melitza Lindström
Martin Andersson |Hej! Det rör sig om ett konsumentköp och en felaktigt vara enligt 16 § Konsumentköplagen. Konsumentköplagen ger dig rätt till omleverans/avhjälpande enligt 26 § och skadestånd enligt 30 § p.g.a. felet. Att butiken försöker skylla på hantverkarna spelar ingen roll eftersom varan var felaktig när den levererades och butiken har ansvar för att det inte ska finnas fel i varor som de säljer. Om de framhärdar rekommenderar jag att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden. Hoppas att du har hjälp av mina svar Med vänlig hälsning

Ansvar för fel vid köp av bostadsrätt

2006-12-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har köpt en bostadsrätts radhus 1 november 2006 och ´har nu efter vi flyttat in 25 november upptäckt att golvet i ena badrummet saknar lutning mot golvbrunnen, vilket gör att vattnet under badkaret inte rinner ner när man ska duscha. Säljaren har inte upplyst om detta problem utan har hela tiden pratat om att badrummet är fackmassamässigt gjort osv. Vi har pratat med vårt försäkringsbolag som säger att det måste åtgärdas, det är inte godkänt då en fuktskada kan uppstå. Vad har säljaren för ansvar i detta fall? Vi önskar att de ersätter kostnaden för att åtgärda detta som skulle gå på runt 20 000:-. Vi har inte anlitat någon besiktingsman när vi köpte bostadsrätten då vi inte ansåg att det fanns några synliga fel och säljaren eller mäklaren uppmanande inte oss att göra det heller. Vad som tillkommer är att säljaren ljugit om varför badkars fronten inte satt på plats, först sa hon att det var pga den inte fick plats efter omkakling, sen när vi konstaterade att det visst gjorde det så sa hon att de inte hade den pga trasiga fästen, men det visar sig nu att det var pga man måste stå och skrapa bort vatten under hela badkaret så fort man duschat, man kommer inte åt under badkaret om fronten är på. Vad kan vi göra? Mvh Carolina.
Ludvig Lagerkranz |Hej! I första hand gäller det köpeavtal som tecknats mellan köpare och säljare. Finns inte den uppkomna situationen eller frågan reglerad i avtalet blir i andra hand, då det rör sig om köp av bostadsrätt, köplagen (KöpL) http://lagen.nu/1990:931 tillämplig. Badrumsgolvet skulle kunna utgöra ett fel i varan. Definitionen av fel finns i 17 § KöpL där det bl.a. framgår att det är ett fel om varan inte stämmer överens med vad som avtalats. I 18 § KöpL sägs att som fel räknas även om varan avviker från uppgifter som säljaren lämnat om varans egenskaper före köpet och dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Den situation du beskriver skulle alltså kunna utgöra ett fel enligt 18 § KöpL. För att ett fel ska anses föreligga krävs också att felet fanns vid köpet, 21 § KöpL, vilket alltså är rätt uppenbart i detta fall. Skulle man anse att golvet i badrummet utgör ett fel i varan har man som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet och om det inte sker kräva ersättning för kostnader för att själv avhjälpa felet, 34 § KöpL. För att göra gällande ett fel måste man som köpare reklamera felet till säljaren inom skälig tid från att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, 32 § KöpL. Vad som är skälig tid beror på felets art och vilken typ av vara det rör sig om, någon generell tid finns inte så ju tidigare desto bättre. Efter två år från köpet förlorar man helt rätten att reklamera fel om säljaren inte har lämnat någon form av garanti (då reklamation kan göras under hela garantitiden), handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Har man som köpare undersökt varan före köpet får man som fel inte åberopa sådant man borde ha märkt vid undersökningen, 20 § KöpL. Det blir här alltså en bedömning av om ni som köpare vid undersökningen borde ha upptäckt att badrumsgolvet saknade fall mot golvbrunnen. Till er fördel skulle kunna tala att säljaren har uttryckt att badrummet är ”fackmannamässigt utfört” och de skiftande förklaringarna kring badkarsfronten. Till er nackdel talar dock att felet troligen hade varit relativt enkelt att upptäcka vid undersökningen. Vad gäller säljarens uttalanden krävs naturligtvis även att dessa på något sätt går att bevisa. Något definitivt svar går därför inte att ge utan det beror dels på vad som står i avtalet, dels om felet borde ha upptäckts vid undersökningen eller om säljarens felaktiga uppgifter om badrummet kan anses tillräckliga. Kan situationen inte lösas föreslår jag att ni tar kontakt med en sakkunnig för vidare rådgivning. Mvh

Dolt fel i badrum (bostadsrätt)

2006-12-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bostadsrätt för ett litet tag sedan och efter köpet säger ordföranden i bostadsrättsföreningen att i och med att badrummet inte är helkaklat kan fuktskador uppkomma. Vilket kan innebära att jag i slutändan kan bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen om min granne får problem av fuktskadan. Enligt föreningen finns det ett sätt att undvika detta och det är genom att helkakla badrummet, vilket för min del skulle innebära en hög kostnad. Borde jag inte fått reda på detta innan köpet? Hur ska jag gå tillväga?
Ingela Höggren |Hej, Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen och dess regler till skillnad från köp av fast egendom då jordabalken gäller. Köplagen kan du läsa http://lagen.nu/1990:931. För att du ska ha rätt till ersättning måste det först konstateras att lägenheten haft ett fel vid tiden då du köpte den. Om det fanns en fuktskada redan vid köpet måste det anses utgöra ett fel, däremot är det tveksamt om ett fel föreligger enbart genom att ett säkert ytskikt saknas. I äldre bostäder är det vanligt att vattensäkert ytskikt saknas helt eller delvis eftersom man inte duschade lika ofta förr som nu. Om slutsatsen är att lägenheten är behäftad med ett fel måste du även visa att du fullgjort din undersökningsplikt. Denna är inte lika långtgående som vid köp enligt jordabalken, men du måste ändå visa att felet inte hade gått att upptäcka vid en normal undersökning. Om felet består i att det fanns en fuktskada redan vid köpet bör du kunna hävda detta, däremot blir det svårt att påstå att det inte gick att se att badrummet inte var helkaklat. Om det fanns en fuktskada vid tiden för köpet krävs att du reklamerar felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Maxtiden är dock 2 år utom i de fall säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Exakt vad "i strid mot tro och heder" innebär är inte klarlagt i praxis, men i vart fall måste det röra sig om någon sorts medveten illojalitet från säljarens sida. Slutsatsen är alltså att bara det faktum att badrummet inte är helkaklat troligtvis inte medför att lägenheten anses ha varit behäftad med ett fel och att om så ändå skulle vara fallet blir det svårt att visa att du inte borde ha upptäckt detta. Undantaget skulle vara om du kan visa att du fått någon slags utfästelse från säljaren om att det skulle vara helt riskfritt att blöta ned den ej kaklade delen av badrummet. Då kan du nämligen hävda att lägenheten skiljer sig från det som utfästs av säljaren. Om det däremot förelegat en fuktskada vid köpet är det ofta möjligt att visa att denna inte upptäckts och inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Därmed kan du få ersättning både för felet i sig och för de följdskador som uppstått innan köpet. Det är dock svårare att få ersättning för eventuella skador som uppstått efter köpet eftersom du då antagligen skulle anses bort veta att du måste vara försiktig med att duscha på en yta utan vattensäkert ytskikt. Frågor av detta slag är ofta svåra att hantera själv. Därför rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som är specialiserad på området, eller i vart fall kontaktar en besiktningsman, mäklare eller någon annan inom branschen. Mvh

Gymmet kräver mer pengar än avtalat för träningskort

2006-12-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit medlem i vårt kommunala gym. Jag betalade 1300 kronor. De har nu begärt att jag ska betala ytterligare 400 kronor, eftersom 1700 kronor är det pris som kommunpolitikerna bestämmt att det ska kosta. De gav alltså mig ett "felaktigt" pris. Jag vill av principiella skäl inte betala detta. Vad ska jag göra? Kan jag få rätt hos ARN?
Joel Wickman |Hej, Konsumenttjänstlagen, se http://lagen.nu/1985:716 , är tillämplig mellan dig och det kommunala gymmet. Enligt både konsumenttjänstlagen och allmänna rättgrundsatser är en näringsidkare skyldig att följa ett avtal. Som näringsidkare innefattas även kommunala bolag. När du betalade överenskommet pris och fick ditt kvitto på köpet av gymkortet har bindande avtal ingåtts. Detta har gymmet ingen möjlighet att tillbakaträda från. Du behöver alltså inte betala de resterande 400 kr. Bästa sättet att slippa betala dessa är att skriftligen bestrida räkningen och vända dig till ARN.

Felaktig boyta angiven i objektsbeskrivning

2006-12-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag skulle mäta min nyinköpta bostadsrätt och upptäcka att areaangivelsen inte stämmer mot vad som står i prospektet. Undrar om det finns någon möjlighet att kräva återbetalning av felangiven boarea vid köp av bostadsrätt. Spelar det någon roll om det är föreningen som lämnat uppgiften till mäklaren?
Filip Skoglund |Eftersom en bostadsrätt utgör lös egendom blir köplagen tillämplig på köpet. Köplagen är dispositiv vilket innebär att den gäller i den utsträckning inte annat har avtalats mellan dig och säljaren(http://lagen.nu/1990:931#p3). Om boytan är uttryckligen angiven i köpeavtalet men det senare visar sig att den faktiska boytan är mindre än vad som angivits föreligger fel i varan ( http://lagen.nu/1990:931#P17 ) . Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder ( http://lagen.nu/1990:931#P30 ) . Lämpligt i förevarande fall är att begära prisavdrag ( http://lagen.nu/1990:931#P37 ). Även när boytan finns angiven i objektsbeskrivningen men inte i avtalet kan det vara fråga om fel i varan, förutsatt att den faktiska boytan är mindre än den som angivits i objektsbeskrivningen. Säljaren har ett ansvar för uppgifter som mäklaren lämnat i objektsbeskrivningen för dennes räkning om uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet ( http://lagen.nu/1990:931#P18 ). Om så är fallet föreligger fel i varan och du kan begära prisavdrag enligt ovan. I fastighetsmäklarlagen finns vissa skyldigheter som fastighetsmäklare har att leva upp till. Bland annat ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt, iaktta god fastighetsmäklarsed samt tillvarata både säljarens och köparens intresse. Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter kan han bli skyldig att utge skadestånd ( http://lagen.nu/1995:400#P20 ). Enligt rättspraxis kan en fastighetsmäklare i allmänhet vidarebefordra uppgifter som han får från säljaren eller föreningen utan att själv kontrollera uppgifterna. Endast om det finns anledning att misstänka att uppgiften är felaktig är mäklaren skyldig att kontrollera den innan den vidarebefordras. Vänligen,

Skillnad mellan återförsäljare och handelsagenter

2006-11-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Undrar vad det är för skillnad mellan återförsäljare och handelsagenter vad det gäller försäljning. Är det någon skillnad om man ser på det sakrättsligt respektive obligationsrättsligt? Vore tacksam för svar så snart som möjligt!
Filip Skoglund |En återförsäljare är någon som handlar i eget namn och för egen räkning. Han innehar äganderätten till de varor som han säljer och blir avtalspart i det köpeavtal som uppstår vid försäljning. För att uppnå sakrättsligt skydd när man köper varor av en återförsäljare ställs det olika krav beroende på om man är konsument eller ej. I de fall då en konsument köper en vara av en näringsidkare (t.ex. en återförsäljare) blir konsumentköplagen tillämplig. Enligt 49 §(Se http://www.lagen.nu/1990:932#p49 ) i denna lag blir ett köp giltigt mot säljarens borgenärer i och med avtalet. Detta förutsätter antingen att det rör en bestämd vara eller att säljaren har vidtagit någon åtgärd för att avskilja varan så att det framgår att den är avsedd för köparen. Att ha ”skydd mot säljarens borgenärer” innebär att den vara man köpt är skyddad mot eventuell utmätning eller konkurs som drabbar säljaren innan köparen fått varan i sin besittning. Om en näringsidkare köper en vara av en återförsäljare blir istället köplagen tillämplig. Köplagen innehåller inte någon regel om skydd mot säljarens borgenärer. För att sakrättsligt skydd skall uppnås gäller istället den s.k. traditionsprincipen. Det innebär att varan måste komma i köparens besittning för att han ska få skydd mot säljarens borgenärer. I vart fall måste säljarens rådighet till varan avskäras. Om inte detta sker kan varan utmätas eller säljas om säljaren kommer på obestånd eller drabbas av konkurs. Detta trots att köparen har erlagt betalning för varan. En handelsagent i lagens mening är någon som handlar för en huvudman i dennes namn och för dennes räkning. Normalt sker detta genom att agenten tar upp anbud och verkar för att avtal om köp eller försäljning skall träffas mellan huvudmannen och tredje man. Agenten förmedlar således köpet men har normalt inte rätt att ingå avtal för huvudmannens räkning (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p17 ). Agenten har normalt ingen eget varulager utan varorna skickas till köparen direkt från huvudmannen. Ibland har dock agenten ett mindre lager för att kunna visa varor eller klara av snabba leveranser. Varor och eventuella pengar som agenten innehar för huvudmannens räkning måste han hålla åtskilda för att dessa ska vara skyddade om agenten går i konkurs eller drabbas av utmätning (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p6 ). Obligationsrättsligt blir köpet giltigt i och med köpeavtalet, både vid agentur och vid återförsäljning. Avtalsparter blir köparen och huvudmannen respektive köparen och återförsäljaren. En köpare kan alltid vända sig till återförsäljaren för att åberopa fel i varan eller dröjsmål med avlämnandet. Om ett köp förmedlats av en agent kan en sådan reklamation göras via denne eller direkt till huvudmannen (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p23 ). Vänligen