Köprättslig fråga vid köp av katt som är defekt.

2021-03-30 i Köplagen
FRÅGA |För ett tag sedan köpte min vän en katt som enligt uppfödaren hade en fin stamtavla för 2000 kr. Efter ett tag märker min kompis att katten har en defekt i hjärnloben som de inte visste om. Hon skrev till uppfödaren och tyckte att han gjort fel vid köpet. Men han säger att han informerat dem att katten opererats av veterinär och på grund av det fått ett billigare pris. Min kompis frågade veterinären som sa att hon opererat katten men att det inte gick att åtgärda helt. Min kompis tycker inte att hon blivit informerad om detta, medan uppfödaren tycker det och säger att han inte räknas som en näringsidkare då han inte säljer katter så ofta och i så stor utsträckning. Vad ska man göra i detta fall och vem har rätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagTill att börja med behöver vi fundera över om konsumentköplagen (KköpL) eller köplagen (KöpL) är tillämplig. En katt är en lös sak i juridisk mening och omfattas därför av båda dessa lagar. Du skriver att uppfödaren påstår att han inte är en näringsidkare på grund av att han inte säljer katter så ofta och i så stor utsträckning. Det ska dock konstateras att en uppfödare kan räknas som näringsidkare oavsett om uppfödning bedrivs som hobbyverksamhet eller yrkesmässigt. Jag vet dock inte i vilken omfattning han bedriver försäljning av katter men jag skulle nog säga att så länge har har någon slags kontinuitet, dvs föder upp katter en gång om året eller liknande, så är det mycket möjligt att han skulle räknas som näringsidkare. Jag kan dock inte göra en närmare bedömning om han är näringsidkare eller inte.En liten notering är dock att om han är att anse som näringsidkare kan du göra en anmälan hos Allmänna reklaimationsnämnden (ARN). Jag rekommenderar er därför att skicka in en anmälan till ARN för att se om de kan lösa tvisten.Jag kommer dock i frågan att utgå ifrån att han handlat i egenskap av privatperson eftersom konsumentköptlagen är en skyddslagstiftning och då jag inte kan göra en närmare bedömning om den är tillämplig här. Jag kommer därmed besvara frågan utifrån köplagen. Det spelar dock inte någon större roll i detta fallet eftersom båda dessa köplagar innehåller i princip samma regler vad gäller regler om felaktiga varor.Felaktig vara?För att det ska vara möjligt att kräva några köprättsliga påföljder krävs att en vara är felaktig. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL). Om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan också att anse som felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Eftersom katten har en defekt på hjärnloben är katten troligtvis att anse som felaktig.Undersökningsplikt?Som köpare har man dock en undersökningsplikt vilken innebär att man inte får åberopa såsom fel vad man måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Vid bedömningen om en person har fullgjort sin undersökningsplikt utgår man ifrån vilken noggrannhet en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt.I detta fall vill jag framhålla att du skriver att katten hade en fin stamtavla men endast kostade 2000 kr. Pris på en vara kan vara en indikation på att en vara är felaktig/defekt. Jag vet dock inte vad det är för katt i detta fallet och vad en sådan "borde" kosta, men eventuellt borde din vän ha reagerat på det "låga" priset. Priset kan alltså utgöra en sådan faktor som innebär att din vän förlorar sin rätt att åberopa felet, eftersom det kan göra att hennes undersökningsplikt blir mer långtgående. Köprättsliga påföljderOm varan anses vara felaktig finns möjlighet att göra gällande påföljder. Till att börja med måste man ha reklamerat (dvs lämnat meddelande till säljaren om att varan är felaktig) för att få åberopa fel (32 § KöpL). Det verkar din vän ha gjort. De köprättsliga påföljder som kan bli aktuella är; avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning (34-39 § KöpL). Även skadestånd kan bli aktuellt (40 § KöpL). Dessa påföljder aktualiseras i en fallande skala. Jag kommer dock inte gå in närmare på vilken eventuell påföljd som kan aktualiseras i detta fall, men detta kan vara bra att känna till.Avslutning och rådI första hand skulle jag råda er att återigen kontakta säljaren och framställa era krav, kanske kräva prisavdrag. Mot bakgrund av uppgifterna i din fråga verkar det dock inte som att säljaren är villig att lösa situationen varför tvisten kan behöva hänföras till en domstol. Det är alltså ytterst sett domstolen som bedömer vem som har rätt i fallet. Det är dock mycket dyrt att gå till domstol, men det är ett alternativ. Det är i sådant fall viktigt att samla bevis på att felet inte kunde upptäckas innan. Om det dock är så att priset på katten faktiskt är låg (mot bakgrund av dess stamtavla), kan det dock tala emot att din vän får rätt att kräva påföljder på grund av felet. Det skulle nämligen kunna bedömas som att din vän borde ha upptäckt felet, eller åtminstone borde frågat om varför priset var så lågt. Det är därmed ganska stor chans att din vän inte skulle få rätt i tvisten i domstolen heller.Det kan därmed tyvärr bli svårt att göra något i detta fall. Om ni vill kan ni boka tid hos en av våra jurister här, för att få närmare rådgivning och eventuellt hjälp att lämna in en stämningsansökan. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ersättning för skada på föremål som inte tjänsten avsåg

2021-03-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag anlitade ett företag för att slipa golven i min lägenhet samt behandla golven med hårdvaxolja. När jag får tillbaka min lägenhet upptäcker jag att golvlisterna har blivit förstörda med både fläckar, märken och att färgen på listerna har delvis skavt av (förmodligen när de tog bort tejpen). Jag har ringt, skickat sms och mail till företaget, till vd:n för företaget samt han som var arbetsledare för arbetet men ingen svarar... Kan jag polisanmäla för skadegörelse eller hur gör jag? Tack på förhand
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser bl.a. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar eller på andra fasta saker (1 § KtjL).Har du rätt till ersättning?Näringsidkaren har ett produktansvar (ett ansvar att ersätta sakskador). Näringsidkaren blir skadeståndsskyldig vid skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten när egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § fjärde stycket KtjL). Golvlisterna är ett föremål som inte tjänsten avsåg och som blev missfärgade på grund av tjänsten. Du har därför möjlighet att få ersättning för skada som hade samband med den aktuella skadehändelsen.Det är viktigt att du reklamerar inom skälig tid (17 § KtjL). Du har dock redan försökt få kontakt med företaget. Jag rekommenderar dig därför att initiera ett ärende hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Här hittar du deras hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Importera och sälja vin

2021-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Är det lagligt att importera vin från ett EU land och starta upp ett svenskt företag som inriktar sig på att sälja vin och ost online?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar och lagrumJag antar att du med vin menar alkoholhaltiga vin-drycker. Alkoholhaltiga drycker regleras av Alkohollagen (2010:1622). Får man importera vin från ett EU land?Privatpersoner får införa alkohol från ett EU-land med vissa krav. Det skall vara för sitt egna eller ens familjs personliga bruk, personen som inför alkoholen skall vara 20 år gammal (4 kap. 4 § 2 st. alkohollagen). Man måste även betala alkoholskatt till Skatteverket innan alkoholen transporteras till Sverige.Får man sälja alkohol i ett svenskt företag? Som konstaterats ovan är det endast privatpersoner som får importera vin för sitt egna bruk. Detta innebär att företag, som huvudregel, inte kan importera eller sälja alkohol.Av Alkohollagen framgår även att Systembolaget har ett detaljhandelsmonopol på alkohol i Sverige. Det är alltså endast Systembolaget som får sälja alkoholhaltiga drycker till konsumenter. Systemet är det enda företaget som får sälja spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i butik (5 kap. 2 § Alkohollagen). SammanfattningDet är lagligt att importera vin från EU länder, men endast som privatperson. Detta betyder alltså att du inte kan sälja det importerade vinet online i ett svenskt företag.Här kan du läsa mer om importering av alkohol från EU länder på Skatteverkets hemsida. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva att säljaren ska stå för kostnaden för hantverkare som behövs för att byta en felaktig möbel?

2021-03-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejKöpt en badrumsmöbel med vask på nätet. Krävde både snickare och vvs-montör för att installera.Efter ett tag började den släppa i färgen, och jag kommer få ut en ny.Men undrar om inte leverantören av vasken skulle ta kostnaden för hantverkarna vid bytet?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som blir aktuell i detta fall är konsumentköplagen (KKöpL).I och med att badrumsmöbeln släppte i färgen och en omleverans har blivit godkänd av företaget du köpte möbeln ifrån, utgår jag från att det rörde sig om ett fel i varan. När man köper en vara som är felaktig är omleverans en möjlig påföljd, det vill säga att säljaren levererar en ny, likadan vara. Omleverans kan även kombineras med skadestånd (22 § KKöpL). Du som köpare har, under vissa förutsättningar, rätt till skadestånd för den ekonomiska skada du har lidit till följd av att varan var felaktig, vilket kan vara som i ditt fall, att du måste anlita snickare och vvs-montör ytterligare en gång. För att du ska ha rätt till ersättning för detta krävs det att felet inte låg utanför säljarens kontrollansvar. Felet låg utanför kontrollansvaret om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara berodde på: ett hinder, som legat utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § första stycket KKöpL). Det är svårt för mig att göra en bedömning av huruvida jag tror att säljaren kommer kunna gå fri från ansvar eller inte, då jag inte vet tillräckligt mycket om felet och övriga omständigheter. Det är säljaren som har bevisbördan. Det innebär att det är säljaren som måste bevisa att felet på badrumsmöbeln låg utanför hens kontrollansvar för att kunna gå fri från skadeståndsskyldigheten. Kan hen inte bevisa detta, så har du rätt till ersättning för vad det kostar för dig att anlita de som ska installera den nya möbeln.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad skulle hända om bilen jag sålde inte skulle fungera som den ska och vi inte har ett skriftligt avtal?

2021-03-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, sålde idag en bil för 37 tusen kr jag vet att det har varit "fel" på bilen under en tid och även lämnat in bilen på verkstad och dom har gjort en felsökning och inte hittat några fel, bilen har varit seg startad men efter verkstads besöket har den fungerat klockrent.Jag nämnde för nya ägaren att bilen har varit svårstartad och att bilen har varit på verkstad och dom inte har hittat några fel men den fungerar som den ska, dum som jag är så skrev jag inget avtal eller kvitto då det var en bilfirma som kom och köpte den.Den nya köparen köpte bilen över telefonen och en annan kom och hämtade provkörde inte ens, jag har nämt alla fel som jag vet om i annonsen, förutom att den var svårstartad, det förklarade jag för han i telefon förklarade även för killen som hämtade bilen att den har varit svårstartad och att dom inte hittat några fel på verkstaden. Frågan är nu om den inte skulle starta inom en framtid vad gör jag då? Vi har inget kvitto, inget avtal och har inte sålt bilen i befintligt skick. Vill tillägga att bilen fungerade när han hämtade den
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det inte handlar om ett konsumentförhållande så blir köplagen (KöpL) tillämplig i detta fall (1 § KöpL). Genom att ha läst frågan kan jag förstå att du är orolig över vad som kommer hända om bilen inte skulle fungera som den ska. Och om jag har uppfattat frågan korrekt så sålde du bilen till en bilfirma. Nedan kommer jag redogöra rättsläget. Redan nu kan jag dock säga att du inte behöver vara orolig eller i alla fall inte behöver oroa dig för mycket."Vi har inget kvitto, inget avtal och har inte sålt bilen i befintligt skick"Inom svensk rätt råder det avtalsfrihet. Det innebär att avtalsparterna får själva bestämma hur de vill ingå ett avtal. För att avtal ska vara bindande krävs det alltså inte att det ska vara skriftligt, utan det räcker med att det finns ett anbud och en accept (1 § avtalslagen). Muntligt avtal är alltså lika bindande som skriftligt avtal. Det som är bra med skriftligt avtal är att det är lättare att bevisa något då det skriftliga avtalet kan fungera som ett bevisunderlag. I ditt fall så föreligger det ett muntligt köpeavtal där du står som säljaren.Befintligt skickEn vara som säljs "i befintligt skick" säljs "precis sådan som den är". Rent språkligt, har därför en köpare aldrig fog för att förvänta sig att varan är på annat sätt än "precis sådan som den är". Av frågan framgår att du har nämnt för köparen att bilen har varit svårstartad och att den har varit på verkstad men att verkstaden inte hittat några fel. Dessutom har du även nämnt alla fel som du vet i annonsen. Man skulle alltså kunna argumentera att bilen har sålts i befintligt skick då du har uppmärksammat köparen om alla fel som du har kännedom om.När en vara såldes i "befintligt skick" ska den anses felaktig om den inte överensstämmer med de uppgifter om dess egenskaper eller användning som du har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första och andra stycket KöpL).När varan har sålts i befintligt skick får alltså köparen inte förvänta sig att varan är på annat sätt än "precis sådan som den är". Köparen får därmed inte heller åberopa fel som hänför sig till varans befintliga skick (se nedan). Undantag från huvudregeln finns dock (se punkt 1 – 3 ovan). Kort innebär undantaget att köparen ändå får åberopa fel om säljaren har varit vilseledande eller har handlat i ond tro – vilket jag inte tror att du har gjort i detta fall.Om fel skulle uppståOm köparen skulle komma till dig med en invändning att bilen är felaktig så finns det en regel som i viss utsträckning kan hindra köparen från att göra detta. Enligt lagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Paragrafen hindrar alltså köparen från att åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet - alltså de fel på bilen som du har uppmärksammat köparen. Regeln hindrar dock inte köparen från att komma med en invändning om fel om det rör sig om ett annat fel som både du och köparen inte visste om innan. Köparens undersökningspliktKöparen har normalt ingen skyldighet att undersöka varan före köpet. Men om köparen har faktiskt undersökt varan före köpet får denne inte åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid undersökningen. Detsamma gäller om du har uppmanat köparen att undersöka varan men att köparen utan godtagbar anledning låtit bli att undersöka varan. (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge du inte har handlat i strid mot tro och heder – vilket du verkar inte ha gjort i detta fall. Som framgår av frågan så har köparen inte provkört bilen. Det framgår dock inte huruvida du faktiskt har uppmanat köparen eller inte. Om du hade uppmanat köparen att undersöka bilen men köparen lät bli att undersöka den så kan köparen inte åberopa fel som denne borde ha upptäckt om denne hade gjort undersökningen.Det betyder dock inte att köparen får åberopa alla fel om denne inte har gjort eller inte har blivit uppmanad till att göra en undersökning. Som sagt ovan får köparen inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till. Varje köpare har anledning att inför köpet skaffa sig kunskap om allt som den inte kommer att kunna åberopa gentemot säljaren såsom fel. En köpare av en begagnad bil eller båt, har t.ex. inte fog för särskilt högt ställda förväntningar. Den gör därför klokt i att försäkra sig om huruvida varan svarar mot förväntningar som den i och för sig har, men som inte är befogade i köprättslig mening. En köpare av en begagnad bil, får nog räkna med att den kan ha rostskador. Förekomsten av rost är därför inget fel i bilen och kan följaktligen inte åberopas gentemot säljaren. En köpare har därför anledning att inför köpet undersöka om bilen är rostskadad. Rostskadan omfattas av köparens undersökningsrisk.Köparen har inte fog för att förvänta sig att bilen saknar rostskador. Undersökningen och upptäckten av rostskador påverkar därför inte felbedömningen. Den ger däremot köparen bättre underlag för det eventuella beslutet att köpa bilen. Antag emellertid att köparen vid undersökningen också upptäcker att bilen saknar ratt. Köpare av bilar har – åtminstone än så länge – fog för att förvänta sig att bilarna har ratt. Avsaknaden av ratt utgör därför i allmänhet ett fel i bilen. För just den här bilen, medför emellertid köparens upptäckt att köparen inte längre har fog för att förvänta sig att bilen har ratt. Den kan därför inte gentemot säljaren åberopa avsaknaden av ratt som ett felSammanfattningAvslutningsvis kan jag väl säga att du inte behöver oroa dig för något. För det första kan jag säga att avtalet är bindande trots att ni inte har något skriftligt avtal. Det är dock bra att ha skriftligt avtal då det kan tjäna som ett bevisunderlag och kan då styrka dina påstående vid en eventuell tvist. För det andra, tycker jag att du inte bör svara för felet om bilen inte skulle starta inom en framtid. Jag tycker att du har gjort allt du kan för att uppmärksamma köparen om de fel som finns och de fel som kan komma att uppstå. Det finns som sagt regler som i viss utsträckning skulle kunna hindra köparen att med framgång hävda fel. Slutligen kan jag tipsa dig om att ta kontakt med en jurist om det skulle uppstå en tvist mellan dig och köparen. En jurist kan då se närmare de omständigheterna i fallet och hjälpa dig med dina rättigheter. Vill du ha hjälp av en av våra jurister kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Hur långt sträcker sig näringsidkarens rätt till att avhjälpa?

2021-03-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Förra sommaren köpte jag en dator hos en elektronikkedja. Sedan dess har datorn krånglat med diverse problem och den har varit inlämnad på reparation 3 gånger, varav de utbytt hårdvarudelar två av dessa tre. Den tredje gången fick jag tillbaka datorn där de påstod att det inte var något fel kvar. Jag införskaffade mig därmed tydliga video- och bildbevis för att kunna påvisa felet ytterligare. Jag hade nämligen fått detta som rekomendation från en servicemedarbetare i butiken. Jag besökte därmed butiken en fjärde gång för att kräva hävning av köpet, något de dementerade då de påstod att jag som konsument inte har rätt till det med grund av deras regler samt svensk konsumentlagstiftning. Jag godkände inte detta och lät mig därmed ta kontakt med både Hallå Konsument samt kommunal konsumentvägledning, vilka båda påvisade att jag hade rätt, trots detta vägrar de fortfarande att godkänna hävning av köpet av samma grund, att jag enligt lag inte skulle ha sådana rättigheter. Vad gäller enligt svensk lag? Har jag rätt att häva köpet? De har nu skickat in datorn för en fjärde reparation och påstår även att de skulle ha rätt att reparera den ytterligare en gång efter detta om felet kvarstår. Stämmer detta verkligen? Vad gäller?
Izel I |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar över din rätt till hävning i förhållande till elektronikkedjan.Tillämplig lagEftersom du är en privatperson (konsument) och elektronikaffären är en näringsidkare så är konsumentköplagen (även kallad KKL) tillämplig. Detta framgår av 1 § 1 st. KKL. Köp av dator är att likställa som köp av "lös sak". Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten när denne köper något av en näringsidkare. Bestämmelserna utgör minimiskydd för konsumenten (3§ KKL). Detta innebär att näringsidkaren kan ge konsumenten ett mer långtgående skydd än vad lagen säger. Att ha regleringar som innebär ett inskränkt skydd för konsumenten är därför inte tillåtet. Elektronikkedjan är således bunden av lagen.FelHuruvida datorn är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när den köptes. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Avviker datorn från vad som avtalats eller från vad du som konsument med fog kunnat förutsätta utgör vidare även detta ett fel (16 § 1-3 st. KKL). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). PåföljderI detta fall är datorn felaktig. Det finns då ett antal påföljder som du som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), däribland häva köpet. Häva köpet är möjligt om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell, även om du i första hand inte önskar detta (27 § KKL). Det framgår vidare här att detta enbart kan göras om detta sker inom skälig tid samt utan väsentlig olägenhet för dig.I ditt fallI ditt fall har elektronikaffären ett flertal gånget försökt reparera din dator, men dessvärre utan framgång. Viktigt att beakta här är om det är samma problem samtliga gånger eller om felen varit olika vid varje tillfälle. Utifrån vad du beskriver skulle jag vilja påstå att du nu borde ha rätt till en ny dator med hänsyn till att reparation av datorn uppenbarligen inte verkar hjälpa. Det verkar helt enkelt vara ett fabrikationsfel eller liknande. Genom att säljaren gång på gång försöker avhjälpa felet utan någon framgång så anser jag att detta blir till väsentlig olägenhet för dig. Vad som utgör väsentlig olägenhet får bedömas i det enskilda fallet. Bedömningen tar sikte på hur mycket besvär som avhjälpandet skulle orsaka dig. Du kan då motivera att det med att datorer är en väldigt central del av våra liv (inte minst nuförtiden då de blir ett viktigt verktyg för distansarbetare). Du kan även beskriva de olägenheter som reparationer medför för din del. Exempelvis om du måste köra långa sträckor för att lämna in den eller att du inte får er lånedator. Innebär reparationerna att dina arbeten försvinner från hårddisken eller att du måste nollställa datorn varje gång kan även detta framföras.Jag råder dig därför att försöka hävda att du nu borde ha rätt till en ny datorn med hänsyn till att reparation på din dator inte verkar hjälpa och att detta därför blir till väsentlig olägenhet för dig. Du kan också hävda att avhjälpande inte har skett inom skälig tid! Du har rätt till att häva köpen om felet är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Här ska en helhetsbedömning göras och den ska ske utifrån den enskilde köparens förutsättningar. Att felet har varit av väsentlig betydelse behöver inte ha varit synbart för elektronikkedjan, felet ska dock inte vara sådant att det för köpare i allmänhet skulle vara av ringa betydelse. Detta framgår av förarbetena till lagen (se prop. 1989/90:89 s. 127). Då felet i minst två fall inneburit byte av hårdvarudelar och dessutom behövts åtgärdas fyra gånger talar detta för att felet är av väsentlig betydelse.Lycka till och hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Frånträda distansavtal

2021-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag såg en reklam från tiktok om små projektors man kan köpa för 100 spänn så jag klickade på länken och köpte 1. De la till en extra projektor i slutet så jag fick betala dubbelt 2. Jag har inte fått någon information om mitt köp, inget har kommit in i mailenJag behöver hjälp
Isak Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar det som att din fråga är hur du kan få tillbaka pengarna för den extra projektor som du har blivit tvungen att betala för. Ett allmänt råd är att försöka kontakta säljaren och påpeka att du endast har beställt en projektor och vill ha pengarna tillbaka pengarna för extra projektorn.Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler 1 kap. 1 §. Enligt 1 kap. 2 § andra stycket DAL är ett distansavtal "ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans". Under förutsättning att du ingått avtalet i egenskap av konsument (dvs. fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, se 1 kap. 2 § femte stycket DAL) är DAL tillämplig eftersom avtalet mellan dig och säljaren av projektorn ingåtts på distans (dvs. då säljaren och köparen samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens affärslokal, 1 kap 2 § fjärde stycket DAL). I 2 kap 9 § DAL stadgas att: "Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen". Du är alltså inte tvungen att betala för en extra projektor eftersom du endast påtagit dig att betala för en projektor. Om så inte är fallet har du enligt 2 kap. 10 § DAL rätt att frånträda avtalet genom att skicka ett meddelande till säljaren inom 14 från och med den dagen då du fått projektorerna i din besittning (dvs. när du fått dem levererade till dig) enligt 2 kap 12 § första stycket.Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Köp av husvagn med fuktskada

2021-03-26 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en gammal husvagn som inte blivit fukttestad men där skulle inte finnas någon fukt enligt säljarna. Vi undersökte den och hittade inget synligt och den luktade heller inget, så vi slog till. Eftersom vi skulle måla om den tog vi sen ut inredningen och bakom där hittade vi såklart fuktskador och det visade sig sen att den är fuktskadad runt om hela vagnen, något man inte kunde uppmärksamma eftersom det syntes först bakom inredningen. Har vi några rättigheter här eller är det bara att bita i det sura äpplet eftersom vi köpt vagnen i "befintligt skick".
Ebba Kristensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns möjlighet att fel föreligger fast husvagnen är köpt i "befintligt skick"?Köp av lös egendom behandlas i Köplagen (KL). I lagen beskrivs reglerna för situationer när lös egendom sålts med förbehållet "befintligt skick" (19 § första stycket KL). Jag tolkar frågan såsom att dessa regler är tillämpbara på din situation. Det beskrivs också tre situationer när den köpta varan anses vara felaktig:1. För det första om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller. 3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Vad betyder lagen ovan? Alltså betyder det att endast det faktum att du köpte husvagnen i "befintligt skick" inte är skäl nog för säljaren att friskriva sig från ansvar. I och med att säljaren har sagt till dig att det inte finns fuktskador i husvagnen kan punkt 1 bli aktuell. Annars kan man argumentera för att fuktskadan är ett sådant väsentligt förhållande i punkt 2 som säljaren måste ha känt till och som du borde kunnat räkna med att bli upplyst om. För båda dessa punkter måste även ett krav på att det ska haft inverkan på köpet vara uppfyllt. Utifrån hur jag tolkar din fråga tycker jag det är uppfyllt. Detta då fuktskadan verkar vara omfattande.Din undersökningsplikt och rätten att åberopa feletVidare i köplagen följer dock att du som köpare inte får åberopa fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av husvagnen (20 § andra stycket KL). Det blir alltså en fråga om ifall du har uppfyllt din undersökningsplikt. Det är svårt att ge ett absolut svar på det utifrån information som finns i frågan. I allmänheten kan sägas att jag tolkar det som att du har uppfyllt undersökningsplikten. Detta eftersom säljaren har uppgett att fuktskada inte föreligger och att det inte funnits någon lukt som kunnat ge misstanke om att en mer noggrann undersökning bör göras. Dessutom har fuktskadan varit så pass dold att det skulle krävt en relativt ingående undersökning för att upptäcka den. I NJA 1996 s 598 föreligger liknande omständigheter och där bedömde HD att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet.ReklamationDessutom krävs det att du reklamerar felet inom skälig tid till säljaren (32 § första stycket KL). Formen på reklamationen kan vara antigen skriftligt eller muntligt beroende på vad du känner dig mest bekväm med. Tidsfristen för att reklamera felet börjar löpa när du som köpare faktiskt upptäcker felet, men fristen kan också ha börjat löpa när du borde upptäckt felet (31 § första stycket KL). Rätten att reklamera felet går förlorad efter två år från den tidpunkt som du tog emot husvagnen (32 § andra stycket KL).FelpåföljdSlutligen får felet inte bero på dig eller något förhållande på din sida. Om detta är uppfyllt har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § första stycket KL). Observera att säljaren inte bara har skyldighet att avhjälpa felet (34 § första stycket KL). Säljaren har även en skyldighet att avhjälpa felet utan kostnad för dig som köpare om detta kan ske utan olägenhet (36 § första stycket KL). Om avhjälpande emellertid inte kommer på fråga kan du kräva prisavdrag (37 § första stycket KL). Sista utvägen skulle kunna vara att du häver köpet men för att kunna göra det krävs att felet varit av väsentlig betydelse för dig som köpare samt att säljaren bort insett detta (39 § första stycket KL).SammanfattningI din situation föreligger omständigheter som talar för att fel föreligger. Jag tycker därför att du absolut har rättigheter värda att ta till vara på. I första hand skulle jag rekommendera att kräva avhjälpande från säljaren och i andra hand prisavdrag. Om säljaren inte går med på detta kan du såklart ta vidare fallet till domstol men jag skulle rekommendera att försöka komma fram till en lösning med säljaren innan du överväger nästa steg.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,