Vilken lag är tillämplig om en tjänst utförs mellan två företag?

2020-07-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Ponera att ett mindre företag vill ha hjälp att renovera ett rum. De kontaktar då ett annat litet företag som utför den sortens tjänster och kommer överens om vad som skall göras. När arbetet är klart är det förstnämnda företaget företaget missnöjda med det utförda arbetet. Vilken lag blir då tillämplig? Blir det konsumenttjänstlagen även att beställaren är ett företag, eller regleras detta någon annanstans? Och vad har det anlitade företaget för rättigheter om de anser att de har utfört tjänsten fackmannamässigt?
Amila Zahirovic |Vilken lag blir tillämplig?När det gäller tjänster mellan företag så finns det ingen direkt lag som reglerar situationen. I första hand gäller då att det är avtalet mellan er som styr vad som har avtalats och vad som gäller. I de fall avtalet inte ger tydlig vägledning, får man tillämpa konsumenttjänstlagen analogt då den i första hand gäller mellan en konsument och ett företag. Att tillämpa en lag analogt innebär därmed att man kan använda den för vägledning. Vad har det anlitade företaget för rättigheter om de anser att de utfört tjänsten fackmannamässigt?Ett fackmannamässigt utfört arbete ger företaget den rättigheten att de har utfört tjänsten enligt den kompetens och de krav som finns inom branschen. Det kan därmed vara svårare att rikta krav på fel mot ett företag som utfört ett arbete fackmannamässigt än om fallet inte hade varit så. Företaget som utfört tjänsten fackmannamässigt kan därmed hävda att det är så man ska utföra tjänsten och att de ej agerat felaktigt.Även om det anställda företaget anser att de utfört tjänsten fackmannamässigt kan den ändå vara felaktigt utförd ifall företaget som anlitade dem är missnöjda med tjänsten eftersom att den exempelvis avvek från vad som avtalats. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ansvarar jag för ett fel på båten vid försäljning som jag inte visste fanns?

2020-07-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde min båt för två dagar sedan! Nu har köparen ringt tillbaka till mig och säger att det är ett hål i skrovet och båten tar in vatten. Vid köp provkördes aldrig båten för den stog på land. Det är en gammal båt, över 30 år och den såldes för 42000 kr. Jag informerade köparen om alla brister jag visste om på båten men att det va ett hål i skrovet hade jag ingen aning om. Han undersökte aldrig skrovet varken invändigt eller utvändigt vid köp eller leverans. Båten kördes ca. 20 mil till köparens bostad på en oregistrerad 30-kärra utan fjädring. Jag vet inte hur han har behandlat båten efter att han hämtat båten. Har jag några skyldigheter att ersätta honom för reparation av skrovet eller kan säljaren till o med häva köpet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. KöplagenDin fråga besvaras av Köplagen (KöpL). Lite beroende på om ni har ett skriftligt avtal eller muntligt, vilka avtalsvillkor som finns eller inte gör att situationen kan tolkas olika. Lagen är dispositiv och om annat avtalats mellan er gäller den inte (3 § KöpL). Jag kommer därför gå igenom vad som generellt sett gäller. Båtens skickBåten ska stämma överens med vad som följer av avtalet, men om inget specifikt angetts ska båten vara ägnad för det ändamål köparen har (17 § KöpL). Avviker båten på något sätt från vad köparen borde kunna förutsätta är båten att anse som felaktig (17 § KöpL). Även om du lämnat information om båten som den avviker ifrån kan båten anses felaktig (18 § KöpL). Det innebär att felet behöver avhjälpas av dig som säljare, antingen genom att du betalar för reparationen, ger prisreduktion eller att köpet går åter (30 § KöpL). Detta gäller dock endast om felet inte beror på något som köparen har gjort. Befintligt skickVanligt när något säljs begagnat är att man avtalar om att varan säljs i befintligt skick. Det gör däremot inte att man helt saknar ansvar. Är båten exempelvis i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till pris och övriga omständigheter anses båten ändå felaktig (19 § KöpL). Du som säljare blir på så vis ansvarig för felet. Köparens undersökningspliktDu nämner att köparen aldrig undersökte skrovet. En köpare har däremot en undersökningsplikt (20 § KöpL). Borde köparen ha upptäckt hålet i skrovet vid undersökningen kan köparen inte åberopa det som fel. Undersökningen som krävs är vanligtvis vad en normal person kan tänkas se vid undersökning och ett dolt fel kan därför göras gällande. Alltså, hade köparen kunnat se felet om han genomfört en normal undersökning ansvarar du som säljare inte för felet. Däremot är det viktigt du som säljare inte på något sätt påverkat köparens möjlighet eller inställning till att undersöka båten (20 § KöpL). Har du gjort det kan du ändå behöva ansvara för felet. RiskövergångOm hålet däremot är sådant att det borde ha upptäckts av köparen eller att det på annat sätt inte kan ligga dig som säljare till last har du inget ansvar. Har hålet uppkommit efter att köparen hämtat båten har risken för båten övergått till köparen (13 § KöpL). Då är köparen skyldig att betala för båten (12 § KöpL). SammanfattningKöplagen är dispositiv men gäller i din situation förutsatt att inga avtalsvillkor skiljer sig från lagen. Det innebär att du som säljare är skyldig att avhjälpa, ge prisavdrag eller häva köp om båten är felaktig. Båten anses felaktig om hålet i skrovet inte kunnat upptäckas vid normal undersökning samt utgör sådant fel som köparen inte hade kunnat räkna med. Borde däremot felet ha upptäckts vid normal undersökning eller troligtvis har uppkommit under transporten ansvarar du inte för felet. Om du behöver hjälp med ärendet är du varm välkommen att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,

Köpare av lägenhet vill reklamera spis

2020-07-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har precis sålt min lägenhet, och nu några dagar efter tillträdet påstår köparen att två av plattorna på spisen inte fungerar. Jag använde spisen för en månad sedan och då fungerade plattorna utan problem. Köparen kommer nu att skicka en reklamation till mig angående detta. Vad gäller i detta läge? Kommer jag bli tvungen att ersätta köparen på något sätt? Även då det inte går att avgöra vilken tidpunkt spisen halvt slutade fungera? Värt att tillägga är att spisen är gammal och säljs inte längre.
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att köparen av din lägenhet vill reklamera spisen, då hen anser att felet inte beror på hen och har funnits redan innan personen tagit över lägenheten och att det därmed är ditt ansvar. Vilken lag är tillämplig? I detta fall är köplagens regler tillämpliga eftersom att en lägenhet och därmed spisen är att se som lösegendom (1 § Köplagen) (1 kap. 1 § jordabalken). Lagen är dispositiv, vilket innebär att om ni har avtalat om annat än vad som framgår av din fråga, gäller det (3 § KöpL). Jag kommer att använda mig av lagens bestämmelser i mitt svar. Är spisen felaktig? Spisen ska stämma överens med vad som följer av ert avtal. Om det inte står något om spisen i ert avtal, ska den fungera på det sätt man i allmänhet förväntar sig att den ska fungera och kunna användas för det ändamål den är avsedd för. Då det kan antas att man förväntar sig att alla plattor på en spis ska fungera, är den felaktig, eftersom den avviker från detta (17 § KöpL).Avgörande tidpunkt för bedömningen om fel föreligger För att bedöma om spisen är felaktig, ska hänsyn tas till spisens skick när risken för den gick över på köparen (21 § KöpL). Att risken går över på köparen innebär att det är köparen som har ansvar för varan (12 § KöpL). I detta fall har risken för spisen gått över på köparen, eftersom att köparen tagit över lägenheten (13 § KöpL). Det är dock viktigt att ha i åtanke att du ändå svarar för fel som visar sig först senare, men som funnits redan innan överlämnandet. Om en försämring uppkommer när risken gått över på köparen, är den också felaktig om felet beror på ett avtalsbrott från din sida. Detta innefattar också om du utlovat en garanti eller liknande om spisen (21 § KöpL). Enligt praxis går bevisbördan för felet över på köparen så snart köparen tagit emot varan utan att direkt meddela säljaren om felaktigheten. För att du ska ha bevisbördan måste köparen reklamera direkt vid mottagandet.Undersökning före köpetNormalt har köparen ingen skyldighet att undersöka varan. Har köparen dock undersökt lägenheten eller ombetts att undersöka den men inte gjort detta, så får köparen inte åberopa vad köparen borde märkt vid denna undersökning. Om köparen alltså haft denna möjlighet och vid undersökningen bör ha märkt att spisen inte fungerat, så kan köparen inte åberopa det som fel (20 § KöpL).Undersökning efter köpet och reklamationKöparen ska också så snart hen kan undersöka den köpta varan och om detta inte görs i tid, kan det vara för sent att reklamera (31 § KöpL). Av vad som framgår har köparen reklamerat spisen endast några dagar efter inköp, vilket bör anses som skälig tid, (32 § KöpL) (35 § KöpL).Eventuella påföljder Om det kan visas att felet inte beror på köparen eller något köparen borde upptäckt vid en eventuell undersökning eller uppmaning till undersökning samt att köparen reklamerat i tid, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Köparen har även rätt att hålla inne betalning (30 § KöpL). Du har isåfall rätt att i första hand avhjälpa felet på egen kostnad eller välja omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Hoppas du fick hjälp med din fråga, annars får du gärna återkomma! Hälsningar,

Kan jag polisanmäla när köparen inte betalar?

2020-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har sålt ett klädesplagg på appen Plick. Det är ett par oanvända jeans som jag själv köpte för 200kr men gick med på att sälja till en tjej för 90kr inklusive frakt. Frakten kostade 66kr och jag gick och skickade iväg hennes byxor tillsammans med några andra paket.Nu har det gått ett bra tag och hon har inte svarat mig. Hon skulle betala efter jag skickat bildbevis på att jag postar paketet men det verkar inte som hon kommer betala. Jag har alltså förlorat jeans värda 200kr plus det jag betalade för frakten (66kr) vilket inte är så mycket men för mig som är ungdom utan någon ordentlig inkomst är det inte så roligt.Hur kan jag gå tillväga med detta? Vet inte om hon använt ett falskt namn eller om hon bara inte finns med någonstans för jag kan inte hitta information om henne när jag söker. Uppskattar verkligen svar för vill veta vad jag kan göra åt detta. Går det att anmäla för en så liten summa eller är det helt enkelt mitt eget fel för att jag inte tog betalt innan jag skickade iväg paketet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Jag tolkar din fråga som att ni båda är privatpersoner som avtalat om att ni ska genomföra en försäljning och köp. Det innebär att Köplagen (KöpL) är tillämplig (1 § KöpL). Ett avtal kan upprättas både muntligt och skriftligt och gäller då båda parterna accepterat vad man avtalat om, exempelvis kostnaden för ett par jeans och frakt ska betalas när du överlämnat paketet till transportören (1 kap 1 § Avtalslagen). Bryter en av parterna mot denna överenskommelse har ett avtalsbrott genomförts. Inga summor är för småDå det inte framgår av frågan om ni har avtalat om när varan ska anses avlämnad men du anger att ni kommit överens om att betalning ska ske när du lämnat paketet till transportören, tolkar jag det som att risken för varan går över då du lämnat paketet till transportören (7 § KöpL). Det innebär alltså att du gjort allt vad du kan för att uppfylla ert avtal. Om sedan köparen inte betalar trots att du gjort allt du ska göra föreligger ett avtalsbrott oavsett om det bara rör sig om små summor. Vad du kan göraSom säljare kan du kräva fullgörelse av betalning och kräva att köparen medverkar till köpet (52-53 § KöpL). Du har även möjlighet att kräva skadestånd i vissa fall (51 § KöpL). Du nämner bland annat att du inte hittar information om personen någonstans och inte får tag på personen. Upplever du att personen från början aldrig hade för avsikt att betala för varan bör du vända dig till Polisen och göra en anmälan om bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Det är dock inte något brott att hamna i insolvens, en situation då man inte har möjlighet att betala för det man köpt. Däremot ska man alltid försöka betala och du kan ta hjälp av Kronofogden för att driva in betalning. Vad du kan göra för att få betalt är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, däremot tillkommer en kostnad på 600 kronor som främst ska betalas av köparen, men kommer behöva betalas av dig om Kronofogden inte får tag i köparen. Slutligen kan du även vända dig till Plick och se ifall de kan erbjuda någon hjälp förutsatt att du hållt dig till Plicks användarvillkor. SammanfattningNär det kommer till avtalsbrott är inga summor för små för att kräva fullgörelse av köp. Upplever du att köparen hade för avsikt att vilseleda dig från början så kan du polisanmäla för bedrägeri. Du kan alltid vända dig till Kronofogden för hjälp men i ditt fall får du fundera på om du vill ansöka om betalningsföreläggande då du kan behöva betala en avgift på 600 kronor. Jag rekommenderar även att du vänder dig till Plick för att se om de har eventuella rutiner för hantering av den här typen av händelser. Med vänliga hälsningar,

Är säljaren skyldig att svara för fel som borde ha upptäckts vid en undersökning?

2020-07-16 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde min båt privat med ett blocketkontrakt utan några tillägg! Köparen kom inte och tittade på båten vilket jag tyckte att han självklart skulle göra! Han betalade och skickade en lastbil att hämta den.6 veckor senare kommer han med krav på att jag skall laga några fel som han tyckte var uppenbara! Jag har inte märkt av dessa fel! Båten fungerade felfritt för mig!Båten är från 70 talet. Motorn från 2002.I kontraktet står det att köparen skall besiktiga båten innan betalning och att de brister som då upptäckts skall skrivas in i kontraktet. Eftersom han inte undersökte båten skrevs inget in.Jag hade haft båten en ett år och bara bytt turbon. Båten gick givetvis bättre och fortare med ny turbo och köparen har haft den i 6 veckor. då har förslitningsskador visat sig. Han har fått ringa mig och fråga om allt möjligt. Jag har inte försökt dölja något!Är jag skyldig att ersätta honom ändå??
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är du skyldig att ersätta köparen?Det beror på. Eftersom köplagen är dispositiv så kan man avtala bort reglerna i köplagen. Det blir då avtalet som reglerar. Jag utgår från att ni inte har avtalat bort reglerna i köplagen. För att du inte ska bli skyldig att ersätta köparen måste du bevisa att felen är av sådan art att de hade kunnat upptäckas vid en besiktning. Dessutom måste du också kunna bevisa att du inte kände till felen och inte har undanhållit information som kan ha inverkats på köpet. Det är alltså möjligt för dig att slippa ersätta köparen.Köpeavtalet utgör vad som gäller mellan dig och köparenInom avtalsrätten så är det framförallt avtalet som gäller. De villkor som finns i avtalet är det som är bindande för dig och köparen.Som framgår av din fråga, så har du sålt din båt i egenskap av privatperson. När det gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner så blir köplagen tillämplig (KöpL 1 §). Köplagen är dock dispositiv (KöpL 3 §) – vilket innebär att man kan avtala bort reglerna i köplagen genom att skriva det i avtalet. Jag utgår från att både du och köparen har gått med på avtalet och att båda har skrivit under på avtalet. Ni är därmed bundna av de villkor som finns i avtalet. Det är omöjligt för mig att veta vad som har avtalats. Ifall att ni har avtalat bort regler från köplagen så blir de reglerna i köplagen utan verkan.Vad anses som fel i varan enligt reglerna i köplagenEnligt köplagen ska en vara stämma överens med det som står i avtalet. Om varans egenskaper avviker från vad som står i avtalet ska varan anses felaktig (KöpL 17 § första stycket). Varan ska vidare stämma överens med ändamålet – dvs. att varan ska kunna användas på det sätt som man brukar använda det (t.ex. när man har köpt en bil, ska man kunna köra bilen på vägar) (KöpL 17§ andra stycket). Varan ska inte avvika från vad som står i avtalet eller från ändamålet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta (KöpL 17 § tredje stycket).Fel anses föreligga om säljaren har lämnat oriktiga uppgifter om varans egenskap och användning vid marknadsföring eller vid köpet. Och det kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 18 § första stycket).Köparens skyldighet att undersökaEn köpare har en skyldighet att undersöka varan innan köpet sluts. Detta regleras i köplagen 20 §. En köpare får inte åberopa fel som han antas måste ha känt till vid köpet (första stycket). Vidare får en köpare inte åberopa fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Detta gäller också ifall att en köpare, utan godtagbar anledning, underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan. En säljare kan dock alltid åberopa fel som han borde ha märkt vid undersökningen om säljaren handlat i strid mot tro och heder (andra stycket).Fel som visar sig senareKöparen har rätt att åberopa fel som fanns vid tiden för avlämnandet men visar sig först senare (KöpL 21 § första stycket). Paragrafen innebär att en säljare ska svara för fel som visar sig först vid en senare tidpunkt om felet fanns vid riskövergången (när köparen får varan i sin besittning KöpL 13 §). Svar på din frågaSom framgår av din fråga tyckte köparen att felen var uppenbara. Frågan är alltså om han borde ha upptäckt felen vid undersökningstillfället. Om så är fallet så kan han inte göra något anspråk på dig – förutsatt att du inte handlat i strid mot tro och heder (KöpL 20 § andra stycket). Men som framgår av din fråga, har du inte märkt av de fel som köparen åberopar. Köplagen 21 § kan då bli aktuellt och du skulle kunna bli skyldig att hjälpa köparen.För att kunna slippa skyldigheten att avhjälpa eller ersätta måste du kunna visa att felen var av sådan art att han borde ha upptäckt om han hade kommit för att undersöka båten. Dessutom måste du kunna visa att du inte kände till felet och att du inte har undanhållit att berätta för köparen om felen. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man få tillbaka pengarna för en skadad vara som man köpt på blocket?

2020-07-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Vår svärdotter köpte en begagnad barnvagn på Blocket . Säljaren sa att den hade använts av ett barn. Den var från 2013. Svärdottern tyckte den såg fin ut och provkörde den inomhus hos säljaren. Dock ej med ett barn i den.Dagen därpå provkörde svärdottern vagnen med dottern sittandes i den utomhus på trottoaren. Plötsligt gav ett hjul vika och lossnade men tack och lov så fångade hon upp dottern utan att hon skadades...Nu upptäcktes en spricka i "chassit "där hjulet sitter (i metallen alldeles ovanför hjulet). Hur gör man nu? Går det att kräva pengarna tillbaka av säljaren (annons på Blocket). Vi ringde upp honom men han svarar att det är ju alltid en chansning att köpa saker på Blocket...Vi försökte hänvisa honom att detta verkligen var en etisk fråga...Jag hoppas verkligen inte att fler unga föräldrar råkar ut för denne säljare...
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När man som privatperson köper en vara från en annan privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Första frågan blir om barnvagnen kan anses vara felaktig. En vara som säljs begagnat ska anses vara felaktig om:varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (19 § KöpL).Första punkten kan vi bortse ifrån då det inte framgår att säljaren lämnat några uppgifter som rör barnvagnens skick. Den andra punkten blir desto viktigare. Här blir frågan om säljaren kände till sprickan i chassit. Om han gjorde det och underlät att upplysa din svärdotter om det får barnvagnen anses vara felaktig, eftersom det rör ett sådant väsentligt förhållande rörande barnvagnens egenskaper som din svärdotter med fog kunde räkna med att bli upplyst om och som skulle inverkat på köpet. Det kan dock vara svårt att bevisa vad köparen kände till om sprickan. Därför är den tredje punkten det som blir mest relevant för din fråga. Här blir det en bedömningsfråga bland annat med hänsyn till barnvagnens pris. En spricka i chassit som innebär att ett hjul ger vika och lossnar får nog dock nästan alltid anses innebära att barnvagnen är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Barnvagnen är därför felaktig.Nästa fråga blir om din svärdotter har uppfyllt sin undersökningsplikt som köpare. Om hon undersökt barnvagnen innan köpet får hon inte åberopa sådana fel som hon borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren agerat i strid med tro och heder (20 § 2 stycket KöpL). En spricka i chassit får (beroende på omfattningen) anses vara ett sådant fel som din svärdotter borde upptäckt vid undersökningen av barnvagnen. Att säljaren handlat i strid med tro och heder blir som sagt svårt att bevisa. Din svärdotter har enligt min bedömning inte uppfyllt sin undersökningsplikt som köpare, och får därför inte åberopa felet på barnvagnen och kräva ansvar av säljaren. Det ska dock påpekas att jag svarar utifrån den begränsade information jag fått i frågan och att det kan finnas omständigheter som gör att din svärdotter ändå får anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Skulle din svärdotter anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt blir nästa fråga om hon reklamerat barnvagnen i tid. Eftersom du skriver att ni kontaktade säljaren tolkar jag det som att ni reklamerat inom skälig tid (32 § KöpL). Eftersom avhjälpande eller omleverans troligtvis inte kommer på fråga i ditt fall så är det prisavdrag eller hävning som blir aktuellt (37 § KöpL). Eftersom felet är av väsentlig betydelse för din svärdotter, och säljaren borde insett det får din svärdotter isåfall häva köpet av barnvagnen (39 § KöpL). Som sagt är detta beroende av om hon uppfyllt sin undersökningsplikt eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Har man rätt till ett återköp av hund?

2020-07-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Lawline! Jag är hundpsykolog (sedan 2001). Jag blev kontaktad av ett par med en treårig son som hade köpt en hund, en engelsk springer spaniel på 10 månader. Uppfödaren var ansluten till Svenska Kennelklubben. Uppfödaren uppgav att hunden var bra med små barn. Men redan första dagen blev barnet bitet i fingret så att det blödde. Jag tror att barnet skulle klappa medan hunden hade något ben eller annan tuggsak. Hunden har också skällt mot barnet på ett sätt som föräldrarna uppfattade som aggressivt. Jag blev tillkallad för att utvärdera hunden och börja träna den. Hunden är en fin hund på många sätt, dess problem är att den har tendens att vakta resurser. Barnet kan till exempel krama hunden, men om barnet kommer nära hunden när den har något eller är på väg att hämta något, så markerar hunden mot barnet. Mamman är förstås mycket orolig. Jag insåg att man inte kan träna en treåring och att det skulle krävas konstant övervakning av hund och barn eller ha dem separerade för att vara 100 procent säker. De vill att kennelägaren ska köpa tillbaka hunden, men hon är ovillig. Jag har också rått henne att vända sig till SKK, bli medlem där och sedan kunna kontakta deras jurist. Vad anser ni? Har köparen av hunden rätt att få en del av beloppet tillbaka? De betalade 14,000 kronor!
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till djur och försäljning så har frågan varit uppe för diskussion flertalet gånger men inte genererat någon lagstiftningsmässig förändring vilket innebär att en SKK-registrerad uppfödare oftast ses som näringsidkare i det förhållandet vilket gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Hunden räknas alltså som lös sak i juridisk mening. I KköpL 16 § står att varan ska överensstämma med vad som följer av avtalet vad gäller art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Avviker varan från detta, har säljaren medvetet undanhållit viktig information (alltså vilselett på något sätt) eller om varan på något annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta så anses varan vara felaktig och man kan då vidta vissa åtgärder, t ex ett återköp, skadestånd eller annat som följer av KköpL 22-31 §§. Så till problemet. Som du säkert vet med din erfarenhet av hundar så finns inga garantier, trots att man som uppfödare bedriver ett seriöst och långsiktigt avelsarbete, och särskilt inte när det kommer till mentala egenskaper. Det skulle innebära att hundar som inte presterar som avsett skulle kunna bli föremål för juridiska tvister vilket inte skulle vara försvarbart eller hållbart i längden. Det finns inget sätt att garantera att ens den snällaste hundrasen kommer att reagera som vi vill och önskar, att garantera det skulle vara omöjligt och eftersom det inte går att avtala om så kan man heller inte hävda det som ett fel. Det finns vissa extrema undantagsfall vad gäller fel på hundar men det har då handlat om hundar som haft så grava höftledsfel att de avlivats i förväg och det har visat sig att uppfödarna i fallet medvetet avlade på föräldradjur med svåra fel och underlät att berätta om detta till köparna och dessutom underlät att berätta att det inte gick att försäkra valpar som hade så felaktiga föräldradjur. I det fallet blev utkomsten skadestånd eftersom det gick att bevisa att felet var en direkt följd av avelsarbetet och något som hade gått att undvika. Vad gäller mentala egenskaper, såsom att tåla barn eller att inte uppvisa bevakning av resurser går det inte att härleda samma händelsekedja eller samband mellan medveten dålig avel och sannolikheten att hunden ska bli felaktig på ett sätt som föranleder skadestånd. Det är alltså upp till uppfödaren om de vill köpa tillbaka hunden och till vilket pris. Ett hundköp är alltid förenat med viss chanstagning, det är därför självklart önskvärt att man köper en hund från en duktig erfaren SKK-ansluten uppfödare och kontrollerar föräldradjuren bakåt, mer än så går tyvärr inte att göra. Köparen kan såklart sälja hunden vidare till överenskommet pris till en ny ägare om inte uppfödaren vill köpa tillbaka den! Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Lynnesfel vid köp av häst, hur löser man det på ett bra sätt?

2020-07-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag sålde våran barnponny eftersom barnen håller på växa ur henne och även vill byta till westernridning. Ponnyn är född 2005 och används hos oss till barn mellan 2 och 7 år, dom kunde allt med henne utan problem, en riktigt snäll och fint barnponny som härinnan an änvändes på ridskola och ponnylager också till barn utan problem.Nya ägaren har varit hos oss och provade ponnyn rida både på longeringslinje och lös utan problem och de ville gärna köpa henne.Efter en vecka hos dom fick jag meddelande om att ponnyn stegrar när dom tar ut henne från hagen, håller på med henne och rider henne.Något som hon absolut aldrig har gjort för. Jag gav dom så gott jag kan lite tips och de rådfrågade även deras ridskolelärare. Nu typ 5 dagar senare frågar dom om jag vill köpa tillbaka henne eftersom hon fortsätter stegra och i deras ögon inte är en trygg barnponny. Vilket jag självklart förstår utifrån deras synpunkt. Dock har hon aldrig visat något sånt förr, inte hos oss, inte hos förra ägaren heller. Jag är lite rädd att som kanske har förstörd henne och jag få tillbaka en häst med dåligt beteende, hur går man vidare, hur ska man lösa det här på ett bra sätt?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell regleringJag förutsätter att ni både är privatpersoner, vilket gör att köplagen är tillämplig. Först och främst gäller dock det köpavtal som ni har skrivit vid köpet. Där kan det stå olika saker om hästens kvalité, ålder och vad den ska användas till. Allt detta sätter därefter den standard som hästen ska ha och avvikelser från denna standard kallas för "fel". Fel i en vara aktualiserar sedan ett par påföljder så som avhjälpande, prisnedsättning, hävning och skadestånd.Fel i häst - lynnesfelRegleringen inom köp av häst är omfattande och kan oftast anses vara en enskild bransch så kallad "hästjuridiken". Det som har drabbats denna häst är ett lynnesfel som är i princip en rubbning i hästens tidigare beteende och som resulterar i att den är obrukbar under de omständigheter den skulle användas till. Gränsdragningen är väldigt svår. Ett lynnesfel kan uppkomma på flera olika sätt, bland annat ändring av miljöer, nya rutiner, ny ryttare och felhanteringar av hästen.Vad som är av vikt i detta fall frågan om när detta "fel" började uppkomma. Frågan om när det började uppkomma är viktigt för frågan om vem som har ansvaret för felet. Om felet var innan köpet så är det att anses som säljarens ansvar, om felet uppkom efter köpet så är det naturligtvis köparens ansvar att detta beteende har uppkommit. Tidpunkten för ansvaret beskrivs enligt köplagen som "riskens övergång", se 13§ köplagen. Kan köparen bevisa att felet fanns innan så är kan påföljderna som ovan nämnd åberopas, mer om bevisfrågor nedan.BevisfrågorDet är den som påstår något som har att bevisa detta. Om köparen påstår att felet fanns innan köpet och att du är ansvarig för detta så är det upp till köparen att framkalla bevisning på detta. Av naturliga skäl är det väldigt svårt att på ett övertygande sätt framkalla bevisning som talar för att lynnesfelet funnits innan och inte efter köpet. Detta för att det finns så många olika anledningar till att det kan ha uppkommit. I samband med detta har köparen även att försöka motbevisa de vittnesmål som kan vittna om att hästen inte hade ett lynnesfel innan eller vid köpet (då de har provridit hästen innan).Ett exempel om svårigheterna att bevisa när felet uppkom kan tas från stockholms tingsrätt (T 8936-99). Vid köpet uppvisades ett veterinärintyg, som visade att hästen var frisk. Fyra månader efter köpet yrkade köparen återgång av köpet och under hänvisning att hästen var behäftad med fel vid köpet. Felet var väldigt svårt att upptäcka och upptäcktes först vid ett tredje veterinärbesök. Felet bestod i att hästen hade defekter i knä och kotled, vilket gjorde att den inte kunde användas för ridning eftersom hästen kastade av ryttaren ett flertal gånger. Tingsrätten fann i målet att det fanns ett fel, som kunde göras gällande i målet men att det inte fanns någon veterinärmedicinsk bevisning som visade att felet förelåg vid tidpunkten för köpet. Det gick inte heller att dra några säkra slutsatser av att hästen hade varit svår att rida efter köpet. Köparen hade därmed inte förmått visa att hästen varit behäftad med fel vid köpet.Sammanfattning och rådMin bedömning är att köparen inte kommer att kunna bevisa att felet har funnits innan köpet (enligt omständigheterna har detta inte heller funnits). Du har därmed ingen skyldighet att köpa tillbaka hästen eller ge prisnedsättning.Vi har fastställt att du inte har någon skyldighet gentemot köparen att ge prisnedsättning eller att häva köpet. Det är helt upp till dig vad du vill göra. Känner du att det är helt okej att köpa tillbaka hästen så kan du göra detta. Självklart vill man inte köpa tillbaka en häst med ett dåligt beteende. Det kan inte skada att t.ex "låna" tillbaka henne ett par veckor och se om det dåliga beteendet går bort i din omvårdnad. Om du vill göra detta så bör du göra det klart för köparen att du endast kommer att köpa tillbaka hästen om beteendemönstret slutar när du lånar tillbaka henne.Du har bokat telefontid. Jag ringer dig imorgon, tisdag den 14 juli, kl 12:00. Om denna tid inte funkar så hör av dig till binh.tran@lawline.se så löser vi en tid som passar.vänligen,