Hur bokar man en jurist hos Lawline?

2019-08-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Vill ha tag på en advokat som kan göra sitt jobb , istället för att tänka på pengar hela tiden ! Jag har flera problem som jag behöver hjälp med och behöver en advokat som kan hjälpa mig , men alla advokater vill bara ha pengar och kan inte ens sköta sitt jobb när de får betalt i förskott , och så är det feg ! Jag vill ha tag på en riktig advokat som kan hjälpa med vissa problem som jag har med myndigheter , som de har gjort mot mig utan anledning !! Kan ni hjälpa mig
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är givetvis välkommen att ta hjälp av en av våra kompetenta jurister på byrån. Skicka ett mail till info@lawline.se med dina kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende så hjälper vi dig att lägga in en bokning. Du är även välkommen att maila ovan nämnda mail om du har fler frågor kring hur våra tjänster fungerar.Vi ser framemot att höra från dig!

När föreligger det fel i vara?

2019-07-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag har nyligen sålt en skoter som jag köpte till min flickvän förra året. Och la ut det för försäljning pga vi ej hade tid eller ork att fixa den. Jag har ingen koll på skotrar och vet absolut inte vad man ska kolla efter då jag är ny på just skotrar. I allafall så sa jag just detta under försäljning att jag har ingen koll alls om skotern utan han får kolla upp allting så det ser bra ut innan han bestämmer sig om köp. Nu två veckor senare säger han att han tror skotern är falskskyltad och vill ha sina pengar tillbaka. Men han kollade igenom skotern vid köp och allting såg bra ut sen så kommer det här helt random. Men då blir ju jag rädd för jag vill ju inte måsta köpa tillbaka något som kan vara stulet heller? Pengarna har också redan använts till räkningar och dylikt så jag mår inte så bra av det här alls.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om en försäljning mellan två privatpersoner tillämpas köplagen. KöpL. Vid bedömningen om det föreligger fel i en vara (en skoter) ska denna, trots att den är såld i befintligt skick eller med annat liknande förbehåll, anses felaktig om:varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Detta framgår av 19 § KöpL. Köparen har dock en så kallad undersökningsplikt, 20 § KöpL, som innebär att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. I ditt fall upplyste du köparen om din okunskap gällande skotrar och du lät även köparen undersöka skotern. Min uppfattning är därför att köparen, delvis genom din information och delvis genom att han undersökt skotern, inte har rätt att hävda att det föreligger fel i skotern. Köparen måste även åberopa felet inom så kallad "skälig tid" efter att han upptäckt felet, annars förlorar han även sin rätt till att överhuvudtaget åberopa fel. Vad "skälig tid" innebär skiljer sig dock mellan fall till fall och det är svårt att ge en specifik tidsgräns. Det framgår inte av din fråga hur lång tid som har gått, men det kan även vara så att det har gått för lång tid för att köparen överhuvudtaget kan göra en invändning.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bunden av abonnemang som sagts upp?

2018-04-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vi tog ett prova på abonnemang i 14 dagar på myhertigate.com och jag minns att vi avslutade medlemsskapet direkt. Nu när 14 dagar har gått har jag blivit debiterad 771kr för ett helt år. Vad gör jag? Vill såklart häva köpet.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att bestrida fordran (räkningen). Detta gör du genom att meddela borgenären (Myheritage) skriftligt att du bestrider fordran samt grunderna till varför. Bolaget kan du välja att antingen acceptera att du inte kommer att betala eller gå vidare till Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten för att driva in betalningen. Om de vänder sig till kronofogdemyndigheten och ansöker om ett betalningsföreläggande mot dig gäller samma sak där, det vill säga att du skall skicka in ett skriftligt överklagande där du anger på vilka grunder du överklagar. Om ärendet går till tingsrätten skall du inge ett svaromål (42 kapitlet 7 § Rättegångsbalken) där du anger bland annat på vilka grunder du bestrider stämningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fel i tjänst - hålla inne slutfaktura?

2017-11-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Vi har fått en del av vårt hem renoverat, bl.a. tvättstuga av hantverkare som både har satt klinker och kakel. På ca 1/3 av golvytan fungerar inte golvvärmen. Vi har påpekat detta för byggherren som påstår att ibland kan det bli så när man renoverar i en källare och inget de kommer åtgärda. Slutfakturan har vi bestridit men på slutfakturan finns det endast med andra åtgärder än tvättstugan. Har läst att man måste betala för de delar som man är nöjd med, vilket innebär att vi i så fall inte kan hålla inne några pengar. Hur ligger det till? Kan vi fortfarande bestrida slutfakturan?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår vidare ifrån i mitt svar att du är privatperson (konsument). En tjänst ska enligt 4 § konsumenttjänstlagen utföras fackmannamässigt, vilket ofta styrs utifrån branschanvisningar. Vidare ska näringsidkaren samråda med konsumenten i den utsträckning detta behövs och är möjligt. Genom detta klargörs att skyldigheten att försöka undanröja missförstånd och andra oklarheter i arbetet i princip ligger på näringsidkaren.Om en tjänst avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva ska tjänsten anses felaktig 9 § konsumenttjänstlagen. Konsumenten har då rätt att hålla inne betalningen 16 samt 19 §§ konsumenttjänstlagen eller kräva att felet avhjälps enligt 20 § eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §. Enligt 17 § här ska en konsument som vill åberopa att en tjänst är felaktig, underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts, dvs. reklamera felet till näringsidkaren. En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än 3 år, såvida inte annat följer av en garanti eller annat avtal.Enligt 19 § här har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge säkerhet för konsumentens krav på grund av ett fel i tjänsten. Dock förstår jag inte riktigt av din fråga om felet (golvvärmen) överhuvudtaget inte har fakturerats (och de redan bortsett från den betalningen) och du vill bestrida slutfakturan på andra grunder? Eller är det en faktura som redan är betald? Om det ej har fakturerats överhuvudtaget har du ingen möjlighet att få avdrag, eftersom det då inte finns något fel att åberopa.Är det en faktura du redan betalt har du möjlighet att reklamera felet till näringsidkaren. Är arbetet då inte fackmannamässigt utfört (4§) har du rätt till att felet avhjälps enligt 20 §.En rekommendation är att vända er till allmänna reklamationsnämnden om ni vill få ärendet prövat.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kundgarantier för en mobiltelefon

2019-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har lämnat in en mobil pga vattenskada, vill ha det på garantin då det står att den ska klara 30 min i 1,5 meters djup. Tappades ned i vattnet när jag böjde mig ner så var i vattnet ca 15 sek på 30 cm djup. Vad gäller? Butiken säger att de skickat iväg telefonen (2 veckor sen), verkstaden säger att de inte mottagit den. Hur gör man här som kund?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det framgår av din garanti att din mobil ska klara av att vara i vatten och att den trots inte klarade av detta, föreligger fel i varan. Det är då din avtalspart (butiken) som ska ersätta den defekta varan. I många fall skickar emellertid butiker defekta varor till en extern verkstad, eftersom de inte själva utför undersökningar och reparationer i butiken.Du står i avtalsrelation till butiken och inte till verkstaden, varför butiken gentemot dig har ett ansvar att se till att du får en fungerande telefon. Det är också butiken som har ett ansvar över telefonen när de har telefonen i sin besittning och ansvarar då för att telefonen kommer fram till verkstaden och det är butiken som får rikta krav emot ett transportbolag om det är dessa som har tappat bort telefonen. Du ska alltså inte alls behöva göra någonting i detta fall, utan om butiken har förlorat din telefon så får de ersätta dig med en ny.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Reklamera varor enligt köplagen - hur?

2019-04-16 i Köplagen
FRÅGA |Hur hanteras reklamationsrätten mellan företag om köparen beställer plåtdetaljer efter specifika mått Och efter 2 månader vill återlämna 1/3 del av hel beställningen? Köparen vill ha kredit för vad löpmeterpriset är medans jag som säljare kan varken sälja vidare plåten och bara kan erbjuda skrotvärdet?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det handlar om en försäljning mellan två företag aktualiseras köplagen. Köparen har då möjlighet att reklamera varan om det föreligger fel i varan om denna informerar säljaren om felet inom skälig tid efter att han upptäckt felet.I ditt fall verkar det emellertid inte röra sig om ett fel i varan, utan snarare bara om att köparen har ändrat sig. Du har därför ingen skyldighet enligt lag att reklamera plåtdetaljerna åt köparen och därför inte heller någon skyldighet att varken ge kredit för löpmeterpriset eller erbjuda skrotvärde.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Reklamationsfrist bostadsrätt

2017-12-07 i Köplagen
FRÅGA |jag sålde min lägenhet o köparen fick fuktskadade efter tre månader vem ta över såna skador .. undrar om det finns lag som säger att säljaren ta över såna skador till sex månader tack
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt är lös egendom och reglerna kring detta hittar du i köplagen. Det föreligger ett köprättsligt fel om lägenheten inte överensstämmer med vad ni avtalat om eller om den avviker från vad köparen kunnat förvänta sig(17§). Bostadsrätten köps som utgångspunkt i "befintligt skick" - se 18 §. Dock föreligger det fel i fastigheten om: 1. varan (bostadsrätten) inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Risken för egendomen går över på köparen när han tar över egendomen men du svarar för fel som funnits innan dess, även om bristerna visar sig först senare(13, 21§). Se 21 §: "Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen."Har du med andra ord vetat om skadan, men ljugit om detta kan du med andra ord bli ansvarig senare.Visserligen ska det ställas emot att köparen har en undersökningsplikt. Köper man en lägenhet har man som huvudregel undersökningsplikt och har man undersökt lägenheten förlorar köparen sin rätt att åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20§) Köparen kan inte göra gällande fel som han borde upptäckt eller hade anledning att misstänka med hänsyn till lägenhetens ålder och skick. Det är alltså endast dolda fel som kan påtalas (ex sådana fel som innebär att man måste ha brutit upp golvet för att se fuktskada).Har det varit en fuktskada som inte gått att upptäcka av köparen vid undersökning, kan detta med andra ord åberopas som fel i egendomen. Köparen har rätt att åberopa fel i bostadsrätt upp till 2 år. ( 32 § 2 st )Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ev. fel i vara

2017-03-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |hej! köpte en ny bil för en månad sedan. undrar vad som gäller om man har ont i ryggen av den nya bilen???måste man stå ut med smärtan eller kan man byta bil???
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är varan felaktig har du rätt att få felet avhjälpt (22 § konsumentköplagen). Det innebär alltså att ett fel måste föreligga med sätet för att du ska ha rätt att få detta avhjälpt (såsom ersättning, prisavdrag eller liknande). Även fel som visar sig upp till 6 månader senare svarar säljaren för (20a§ konsumentköplagen). En förutsättning är alltså att det föreligger ett fel som orsakar dina ryggproblem. Vill du reklamera varan måste du göra detta inom två månader efter att du upptäckt felet (23 § konsumentköplagen) och efter 3 år förlorar du rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!