Befintligt skick - konsumentköplag / köplag

2018-02-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej köpte en husbil års 88 ! Ser jätte fin ut , jag åker å kollar på denna ! Ber han göra fukttester å ser bra ut ! Okej inga andra problem ! Nej den säljs i biffigt skick säger han! Ok jag köper den, sagt o gjort kör hem 22mil ! Kommer hem tar in den på jobbet ! Märker då att golvet är rutet fuktigt i ett hörn man ej ser fören man tar väck en vattenberedare ! För jag fick ej i gång den ! Där av upptäckten ?! Vad gör jag! Jag skickade bilder till han! Han i fråga visste inget om detta säger han !
Julia Zarour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag uppfattar din fråga har du köpt en husbil med fuktskador du inte vetat om av en bilfirma. Det jag dock inte riktigt förstod var om du köpte husbilen privat eller i samband med den verksamhet du bedriver. Detta med hänsyn att du uttrycket i din fråga att du tagit in husbilen på jobbet. Varför det är viktigt för mig att veta om du köpt den privat eller genom näringsverksamhet är för att svaret kan få två olika utfall med hänsyn till om konsumentköplagen eller köplagen ska bli tillämplig. Här nedan kommer jag ge dig svar utifrån båda lagarna som alternativ ett och två. Alternativ ett – Du köpte den privat När en privatperson handlar från en näringsidkare så blir konsumentköplagen tillämplig. Denna lag är tvingande till konsumentens fördel. Enligt 17 § konsumentköplagen ska en vara som sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll anses som felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Eftersom denna regel är beroende av omständigheterna kring köpet så kan jag inte exakt ge dig svar på om du har rätt att göra köpet ogiltigt och få pengarna tillbaka. Däremot kan jag ge kontrollpunkter du kan ta och fundera över. Har priset för husbilen varit betydligt lägre än marknadspriset varför du borde förutsatt ett sådant fel eller kunde du förväntat dig mer av pengarna du lagt ut? Om det är så att du även har vana av sådana köp så är kravet högre eftersom En förväntas kunna mer. Gav säljaren utfästelser och förtroendegivande svar när du frågade om fel m.m.?Hur ser andra husbilar ut från den årsmodellen i allmänhet?Undersökte du husbilen noga före köpet?Vad visade fukttestet? I din fråga nämner du att En behöver ta väck en vattenberedare för uppmärksamma fuktskadan. Dessvärre har jag inte någon praktisk kunskap på hur detta sker, men om det kräver ett rätt så djupgående jobb så kan det inte förväntas av Dig att du ska göra så djupgående undersökning. Om du efter mitt svar bedömer att köpet borde hävas med hänsyn till att du kan bevisa att det är fel på varan enligt 17 § konsumentköplagen och säljaren vägrar hjälpa dig så kan du vända dig först till allmänna reklamationsnämnden. De hjälper dig att handlägga ditt ärende med ett beslut du kan uppvisa säljaren innan du vänder dig till domstol. Alternativ två – Du köpte den i samband med din näringsverksamhetNär en näringsidkare handlar från en näringsidkare så blir köplagen tillämplig. Denna lag är dispositiv varför parterna är fira att avtala om annat. Enligt 19 § köplagen ska en vara som sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll anses som felaktig om: Den inte stämmer överens med de uppgifter och egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet,Säljaren före köpet underlåtit att upplysa Dig om väsentliga förhållanden rörande varans egenskap eller användning som han måste antas ha känt till och Du med fog kunde räkna med att bli upplyst om under förutsättning att detta kunnat inverka på ditt val av köp. Här gäller det att kunna argumentera för att fuktskada ska falla in under ordvalet av "egenskaper eller användning". Det räcker inte med att du starkt tror på att säljaren kände till felet., Varan är i väsentligt sämre skick än vad Du med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. OBS - Det räcker att en av dessa tre rekvisit i nämnda lag ovan är uppfylld. Det går inte att vända sig till allmänna reklamationsnämnden om köplagen ska tillämpas. Bedömer du att varan ska anses som felaktig enligt 19 § köplagen och säljaren vägrar att hjälpa dig så måste du vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan. Sammanfattning Den största skillnaden mellan dessa två lagar i ditt fall är ordvalet av: sämre skick – konsumentköplagen väsentligt sämre skick – köplagen Konsumentköplagen är gynnsammare eftersom det sker en "snällare" bedömning om man ska uttrycka det mer vardagligt. Däremot sker bedömningen på samma prövning varför du kan använda kontrollpunkterna som ovan givits för att förutse dina chanser till att göra köpet ogiltigt. Lycka till och skulle det vara så att du behöver komma i kontakt med en specialiserad jurist klicka "här".Med vänliga hälsningar!