Kan man få pengar tillbaka för inställt studentflak på grund av Covid-19?

2020-05-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!I år förbjuds studentflak för årets studenter. Flaket för min dotters klass är bokat och betalt sedan länge. Har de nu rätt att få pengarna tillbaka?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De rådande omständigheterna just nu är minst sagt märkliga och tråkiga, speciellt när det kommer till studenten och allt som hör därtill.Till att börja med vill jag uppmärksamma att situationen med coronaviruset (Covid-19) är ännu oprövad, och de svar jag ger dig här kan därför inte styrkas med någon säkerhet. Återbetalning på grund av Corona har inte ännu medfört någon vägledande rättspraxis och därför är det något oklart hur denna situation behandlas. Däremot finns det vissa saker som kan sägas angående din situation.Svensk lagstiftningDen allmänna avtalsrättsliga regeln i svensk rätt är att avtal ska hållas, det vill säga att parterna är bundna av sina förpliktelser. Det finns dock undantag till detta och det är om det skulle föreligga ansvarsfrihet för någon av parterna. Det skulle kunna vara om det föreligger en force majeure-klausul i avtalet. Med force majeure menas utomstående omständigheter som inte kan förutses och är bortom konsumentens och näringsidkarens kontroll. Exempel på force majeure-situationer är jordbävningar, tsunami etc. Frågan blir då om Corona täcks av force majeure?Force majeureOm force majeure föreligger i ditt fall kan du få dina pengar tillbaka, då utgångspunkten är att konsumenten kan få full återbetalning vid force majeure- situationer. Dock kan näringsidkaren ha kostnader för förberedelse av tjänsten vilket kan tala för att inte hela beloppet ska återgå till konsumenten. Men problemet är att det inte finns någon lag om force majeure och för att du ska kunna åberopa force majeure är huvudregeln att du och företaget har avtalat om force majeure. Därför är det ytterst viktigt att avtalet måste granskas individuellt.Coronaviruset kan ses som ett force majeure, eftersom effekterna av coronaviruset har varit oväntade. Dock, ha i åtanke att coronaviruset har ännu idag inte prövats rättsligt om det kan ses som force majeure.Rekommendation i ditt fallJag rekommenderar din dotters klass att först och främst läsa igenom avtalsvillkoren och se vad som anges där. Undersök om det finns en avtalsklausul som behandlar force majeure-situationer. Sedan kan klassen åter kontakta företaget och argumentera för att det är fråga om en force majeure-situation.Att tillägga är även att enligt myndigheternas råd och rekommendationer ska ju sådana evenemang inte anordnas, och om studentfirandet ställs in borde detta vara god grund för att få häva avtalet. Konsumentverket har dessutom som huvudregel angående Covid-19 uttryckt att man ska ha rätt till återbetalning vid inställda evenemang som till exempel studentfester (här).Hoppas du fick svar på din fråga!

Har man rätt att ångra ett köp på internet?

2019-12-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har köpt nya kompletta vinterdäck med fälg. Köpet gjordes från en internetbutik. Firman monterar däcken på fälgarna och balanserar dom. Däcken ligger just nu på posten men jag har ångrat mitt köp. Har meddelat butiken att jag ångrat mig. Svaret från dom är att jag inte har ångerrätt på kompletta däck och fälg.Kan det verkligen stämma?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Köp som har gjorts på internet regleras av distansavtalslagen (DAL). Huvudregeln vid köp på internet är att konsumenten har 14 dagars ångerrätt (2 kap 10 § DAL). Dock finns det några undantag från detta, vilket framgår i 2 kap 11 § DAL. Jag tolkar din fråga som att företaget ska montera däcken, men att de inte har gjort det ännu och inte heller påbörjat det, och då gäller inte undantaget i 2 kap 11 § 1 p. DAL. Enligt min tolkning är inte heller någon av de andra undantagen aktuella i ditt fall. Med andra ord har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerfristen börjar gälla från den dagen du mottar däcken med fälgarna (2 kap 12 § DAL). Jag rekommenderar dig att returnera varan så fort du har fått den. När du har returnerat däcken och fälgarna har du även rätt till återbetalning av företaget (2 kap 14 § DAL). Hoppas du fick svar på din fråga!

Reklamation av sjuk katt

2019-10-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en katt ifrån ett katthem, den var 4mån vid köpet och efter 4mån hos mig blir den akut sjuk och enbart sämre så den fick somna in. De misstänks blödarsjuka. Har jag rätt att få ersättning ifrån dem för kostnaden för katten och veterinär kostnaderna eller vad gäller efter så kort tid?Mvh Caroline
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag gäller?Eftersom en katt anses vara en sak i lagens mening, samt att du handlar som privatperson (konsument) av ett katthem som är ett företag (näringsidkare), finns reglerna för din fråga i Konsumentköplagen (KKöpL). Rätt till ersättningI och med att katten var så pass sjuk att den var tvungen att somna in kan jag konstatera att det förelåg fel i katten (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten katten blev sjuk. Katthemmet är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade katten till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på katten efter fyra månader, vilket innebär att vi får anta att blödarsjukan fanns när du köpte katten. Det är därmed katthemmet som måste bevisa att sjukdomen inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga. Hur du ska gå tillväga - påföljdernaDet jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till katthemmet, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I ditt fall kan inte katthemmet avhjälpa felet, då din katt redan somnat in och sedan ser jag att det kan bli svårt att leverera en ny katt, då en katter skiljer sig åt och inte kan ersättas av en ny katt hur som helst. Det du kan göra är att häva köpet (29 § KKöpL), för att få pengarna tillbaka för katten. Sedan kan du kräva skadestånd för att få ersättning för veterinärkostnaderna. Men det krävs att felet på katten låg inom köparens kontroll, det vill säga att katthemmet visste om eller borde vetat om sjukdomen eller kunde förhindra den på något sätt (30 § och 32 § KKöpL). Det är katthemmet som har måste bevisa att detta för att slippa skadeståndsansvar. Dina möjligheterDu ska alltså se till att reklamera så fort du kan för att sedan rikta dina krav (hävning och skadestånd) mot katthemmet. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget. Hoppas du fick svar på din fråga!

Garanti enligt konsumentköplagen

2020-03-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en skoter för c:a 80 000 hos ett företag. Nu efter 3 månader har den skurit. När jag köpte skotern skrev försäljaren in att ingen garanti lämnades. Men efter lite efterforskning om Konsumentköplagen och Reklamationsrätten så förstår jag det som att det finns stöd där. Min fundering är vad som kan göras? Kan jag kräva någon form av kompensation? Mvh
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om konsumentköp finns i Konsumentköplagen (KKöpL), eftersom du köpt en skoter som privatperson av ett företag (1 § KKöpL). Jag tolkar din fråga att din skoter har fått ett problem efter tre månader som gör att den inte fungerar som vanligt, och nu vill du få felet åtgärdat. Fel i varaTill att börja med kan vi konstatera att det föreligger fel i skotern, då den har skurit (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten för felet. Företaget är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade varan till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på skotern efter tre månader, vilket innebär att vi får anta att felet fanns när du köpte den. Det är därmed butiken som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga. Med andra ord om de kan bevisa att skotern skurit sig på grund av ditt egna handlade blir de inte ansvariga. Hur du ska gå tillvägaDet jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till företaget, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I första hand har alltså företaget rätt att till exempel reparera skadan på skotern eller ge dig en ny. Om de inte skulle göra det kan du häva köpet för att få pengarna tillbaka (29 § KKöpL). Jag rekommenderar dig att så fort som möjligt reklamera detta till företaget. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget. Hoppas du fick svar på din fråga!

Reklamation av vara som gått sönder efter två månader

2019-11-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en gräsklippare på ett stort trädgårdsvaruhus. Under två månader fungeradeklipparen fint men plötsligt vägrar den att ens starta. Jag tog med mig klipparen tillförsäljningsstället och bad att få felet åtgärdat. Butiksbiträdet frågar om jag har garantiför gräsklipparen. Efter att ha noggrant läst igenom köpedokumenten tvingades jag svaraatt dokumenten inte säger någonting om garanti. "Synd för dig då!" sa biträdet. "Gräsklipparen fungerade ju när du fick den, så då finns det inget jag kan göra för dig." "Dessutom är det väl du själv som använt klipparen på fel sätt. En ny går inte sönder av sig själv sådär snabbt", tillägger han innan han snabbt skyndar vidare till nästa kund som väntar. Jag vill allra helst lämna tillbaka den trasiga gräsklipparen och få pengarna tillbaka,så att jag slipper ha mer att göra med företaget som sålde den. I annat fall vill jag få en nygräsklippare eller åtminstone få den trasiga reparerad på säljarens bekostnad.Vad har jag för möjligheter med mitt fall?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om konsumentköp finns i Konsumentköplagen (KKöpL), eftersom du köpt en gräsklippare som privatperson av ett företag (1 § KKöpL).Jag tolkar din fråga att din gräsklippare har slutat fungera efter två månader och nu vill få felet åtgärdat.Fel i varaTill att börja med kan vi konstatera att det föreligger fel i gräsklipparen, då den inte längre startar (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten gräsklipparen slutade fungera. Trädgårsvaruhuset är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade gräsklipparen till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på gräsklipparen efter två månader, vilket innebär att vi får anta att felet fanns när du köpte den. Det är därmed butiken som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga.Hur du ska gå tillvägaDet jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till butiken, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I första hand har alltså butiken rätt att till exempel reparera skadan på gräsklipparen eller ge dig en ny. Om de inte skulle göra det kan du häva köpet för att få pengarna tillbaka (29 § KKöpL).Jag rekommenderar dig att så fort som möjligt reklamera detta till butiken. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget.Hoppas du fick svar på din fråga!