Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?

2020-12-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av en privatperson förra veckan. Jag provkörde bilen lite och gjorde en ganska lätt ytlig besiktning. Det här var ju på kvällen så det var ju rätt dumt, men nu gjordes det iaf. Jag swishade betalning för bilen till säljaren, inget köpekontrakt gjordes då han saknade penna och jag tänkte allt är nog i sin ordning. Det jag har är en konversation mellan mig o säljaren, och även Blocketannonsen för bilen som talar om att den är i gott skick. Två dagar efter jag köpt den går kupéfläkten sönder pang bom. Helt död när jag ska starta den på morgonen, det hade varit en väldigt kall natt och hela bilen var igenfrostad. Jag kontaktar säljaren och får bara ett spydigt svar tillbaka att jag kan inte hålla på att bråka om småsaker och sånt här kan gå sönder. Njae tänker jag, lite lägligt att det går sönder precis 2 dagar efter de har lyckats lura på mig skrothögen. Jag har skickat flertal sms till säljaren, det är konstaterat att det är ett fläktmotstånd som är trasigt och jag har bett henne stå för kostnaden, hon svarar inte på något av mina sms. Har jag nån chans att komma någon vart med det här eller ska jag bara inse att jag blivit lurad?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Bilar som säljs begagnat säljs ofta med klausulen "I befintligt skick", och även om det inte har uttalats så är det ofta underförstått. Även om bilen är såld i befintligt skick är det felaktig om den är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter haft fog att förutsätta (19 § 1 stycket KöpL). Att kupéfläkten är trasig skulle eventuellt kunna utgöra ett fel på bilen, det beror bland annat på vad du betalt för bilen och vad du därför haft fog att räkna med gällande bilens skick. Säljaren är dock bara ansvarig för felet om det fanns vid köpet (21 § 1 stycket KöpL). Du anger att kupéfläkten gick sönder "pang bom" 2 dagar efter köpet. Eftersom fläkten fungerade vid köpet lär det bli svårt för dig att bevisa att felet fanns redan vid köpet. Gällande bilar är det trots allt så att de kan gå sönder närsomhelst. Min bedömning är att du troligtvis inte kommer ha framgång med att driva en tvist mot säljaren angående detta. Eftersom det är ett gränsfall så är risken stor att du kommer förlora tvisten och därmed stå med dyra rättegångskostnader. Min rekommendation är därför att se om säljaren kan tänkas gå med på en kompromiss och eventuellt betala en viss del av reparationskostnaden.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen

2020-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en begagnad bil via blocket nyligen. Detta stod i annonsen"Audi A4 2.0 fsi ny besiktad, ny däck ms, ny servis, ny bromsar, kamkedja... fel fritt, rost fritt."Men nu visar det sig att det var fel på bromsar, på motor, på AC, på styraxel, hängande innertak, problem med lukt av bränd olja in i kupén, problem med centrallås & elhissar. Dessutom var senaste besiktningen i februari, och jag köpte bilen i november. Så känner inte att den är nybesiktigad.Jag hörde av mig till säljare så fort jag tagit bilen till service (11 dagar efter köpet) och upptäckte då dessa fel. Jag påtalade dem för säljare via sms och sa att köpt vara inte matchade förväntningar men att de kunde betala tillbaka 4-5000 kr för att åtgärda felen så att den matchade det de sa i annonsen. Svaret jag fick var att de inte var bilfirma och inte lämnade garantier varpå jag sa att det behöver de inte vara. Jag refererade till köplagen paragraf 17 och 30 och sa att de hade över helgen på sig att lämna besked och läsa på om köplagen och att om de inte gick med på att reducera priset skulle jag gå vidare för att häva köpet. Något som skulle innebära kostnad för advokat och möjligen skadeståndskostnad också. Min fråga till er är om jag kan häva köpet och hur jag går vidare.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har du köpt bilen begagnad av en privatperson och inte av en näringsidkare. Därför blir köplagens regler tillämpliga. Bilen överensstämmer inte med de uppgifter som säljaren lämnat om bilen innan köpet åtminstone vad gäller bromsarna eller besiktningen. Jag utgår ifrån att de uppgifter som säljaren lämnade inverkade på köpet, då man kan tänka sig att du inte skulle köpt bilen, åtminstone inte till det priset om du hade känt till felen. Bilen är därför felaktig (18 § KöpL). Nästa fråga som blir aktuell är om du gjort en undersökning av bilen innan köpet. Om du undersökt bilen, eller avstått från undersökning trots att säljaren uppmanade dig att undersöka bilen, kan du inte åberopa de fel du upptäckte eller borde upptäckt vid en sådan undersökning. Om du till exempel provkört bilen innan köpet bör du ha upptäckt det hängande innertaket och eventuellt vissa av de andra problem du nämner. De felen kan du isåfall inte åberopa (20 § KöpL). Samma sak gäller för besiktningen om du undersökt bilen i vägtrafikregistret innan köpet. Har du däremot inte undersökt bilen och säljaren inte heller uppmanat dig att undersöka bilen kan du åberopa dessa fel. Om köparen däremot handlat i strid med tro och heder har du ändå rätt att åberopa felen, trots att du inte fullgjort din undersökningsplikt. Huruvida säljaren har handlat i strid med tro och heder saknar jag information för att bedöma. Det framgår dock av praxis att om säljaren förtigit uppgifter som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om så kan säljaren ha handlat i strid med tro och heder.För att du ska kunna åberopa felen krävs att de fanns vid köpet (21 § KöpL). Det är en bevisfråga som kan vara svår för dig som köpare att bevisa. Det är dock inte särskilt troligt att alla dessa fel skulle uppstå inom loppet av 11 dagar, vilket talar för att felen fanns vid köpet och att du därför kan åberopa dem.Ytterligare en förutsättning för att du ska kunna åberopa felen är att du undersökt och reklamerat i rätt tid. Om du inte reklamerar i rätt tid förlorar du rätten att åberopa felen mot säljaren (31 och 32 § KöpL). De 11 dagar som det dröjde från att du köpte bilen till att du upptäckte felen får sägas ligga på gränsen för skälig tid. Baserat på vad du beskrivit för fel kan man tänka sig att du borde upptäckt vissa av felen redan när du körde hem bilen efter köpet. Huruvida du har reklamerat i rätt tid är därför en fråga som jag lämnar öppen. Precis som ovan angående undersökning innan köpet gäller att du inte förlorar rätten att åberopa felen, trots att du reklamerat för sent, om säljaren handlat i strid med tro och heder.Att bilen är felaktig enligt köplagens mening får sägas stå klart. Om vi utgår ifrån att du även undersökt och reklamerat i rätt tid får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, eller hävning, samt skadestånd (30 § KöpL). I första hand har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans (34 och 36 § KöpL). Omleverans lär dock inte komma ifråga då säljaren inte kan leverera en ny likadan bil till dig. Avhjälpande skulle eventuellt komma ifråga. Dock låter det som att det är ganska omfattande fel på bilen, vilket skulle kunna leda till att ett avhjälpande inte kommer ifråga på grund av att det inte skulle vara lönsamt att reparera bilen. Om inte avhjälpande heller kommer ifråga är nästa alternativ prisavdrag (37 § KöpL). Du har rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde insett det (39 § KöpL). Baserat på felen du beskrivit låter det som att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och min bedömning är att säljaren borde insett det. Du har därför rätt att häva köpet om inte säljaren går med på ett prisavdrag.Som jag tolkar det har du lämnat säljaren meddelande om att du önskar prisavdrag eller hävning. Om säljaren inte går med på det är nästa steg att väcka talan i tingsrätt mot säljaren.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får man returnera en vara köpt på internet när förpackningen är bruten?

2020-09-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan säljaren neka ångerrätt pga en bruten förpackning? Köpte en intimleksak o visade upp den men den var ej till belåtenhet. Förpackning är bruten men ej använd. Skulle vilja göra en retur men blir nekad. Stämmer detta? Vad säger konsumentlagen? Köpt via internet.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du köpt varan på internet är det distansavtalslagen som blir tillämplig (1 kap. 1 § DAL). Enligt huvudregeln har du ångerrätt och därmed rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (2 kap. 10 § DAL). Det finns dock några undantag från huvudregeln. Ångerrätt gäller inte för en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (2 kap. 11 § 5p DAL). En intimleksak får anses vara en sådan vara som inte kan återlämnas på grund av hygienskäl. Min bedömning är därför att säljaren har rätt att neka dig retur av varan.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Köpare undersökte inte varan och vill nu häva köpet på grund av fel

2020-08-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde min farbror gamla dragspel i befintligt skick och sa att jag spelar inte själv så vet ej hur det är. Köpare ville inte kolla på det vid försäljningen utan sa att det gick bra, nu har han hört av sig och säger att en knapp inte fungerar och vill att köpet går tilbaka. Hur gör jag?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson sålt dragspelet till en annan privatperson. Köplagens regler blir därför tillämpliga. Frågan om dragspelet är felaktigt blir beroende av hur stor påverkan den trasiga knappen får på dragspelets funktion, i kombination med priset köparen betalade för dragspelet. Om dessa två i kombination innebär att dragspelet är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta är dragspelet felaktigt (19 § 3 punkten KöpL). Nästa fråga är om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. Om du uppmanat köparen att undersöka dragspelet innan köpet och han struntade i det har han inte rätt att åberopa den trasiga knappen, eftersom det är ett sådant fel han borde upptäckt vid köpet (20 § 2 stycket KöpL). Knäckfrågan blir därför om du uppmanat honom att undersöka dragspelet eller ej.Skulle du inte ha uppmanat honom att undersöka dragspelet har han därmed fullgjort sin undersökningsplikt och får därför åberopa den trasiga knappen om den uppfyller kraven för att anses vara ett fel enligt vad jag beskrivit ovan. Köparen har då rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Avhjälpande skulle kunna vara möjligt, då du skulle kunna lämna in dragspelet till någon som kan åtgärda den trasiga knappen. Det är därför första alternativet. Skulle det inte komma ifråga så blir prisavdrag eller hävning nästa alternativ (37 § KöpL). Köparen får dock bara häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och du insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Frågan om köparen har rätt till hävning av köpet blir därför beroende av hur stor påverkan den trasiga knappen har på dragspelets funktion.De viktigaste frågorna kan därför sammanfattas i två punkter:1. Har du uppmanat honom att undersöka dragspelet vid köpet?2. Hur stor påverkan får den trasiga knappen på dragspelets funktion?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får köpare ångra köpet?

2020-12-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har sålt en klocka på blocket till en person. Jag har skickat iväg klockan, och dom har satt in pengarna. Klockan har kommit fram och dom har hämtat ut den. Nu har helt plötsligt köparen ångrat sig och vill skicka tillbaka klockan, men kan inte ge några detaljer om varför. Jag vet med mig att den är i bra skick, och att jag har upplyst om allting INNAN köpet genomfördes. Skickat massor med bilder och fakta. Trots detta vill dom nu häva köpet, utan anledning. Har dom rätt att göra så?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du som privatperson sålt klockan till en annan privatperson. Köplagens regler blir därför tillämpliga. I köplagen finns ingen ångerrätt. Köparen får endast häva köpet på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av fel på varan (25 och 39 § KöpL). Som jag tolkar det är du inte i dröjsmål med leverans av klockan och köparen har inte heller uppgivit att det är fel på klockan. Du har därför ingen skyldighet att häva köpet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick

2020-10-22 i Köplagen
FRÅGA |Den 6 september köpte jag en begagnad bil från en privatperson. Den 21 september informerade jag säljaren om att bilen tappar kylvätska. Jag kunde inte se detta under inspektionen eftersom det inte alltid tappar kylvätska. Vissa dagar hittar jag en stor våt plats under bilen och ibland kör jag några dagar utan läckage. Säljaren nämnde inte detta problem.Ett annat stort problem är ett fel på min instrumentpanel. Det här felet försvinner när du har satt in och ut bilnyckeln några gånger och det visas bara nästa dag. Den dagen jag köpte bilen kunde jag inte se detta fel eftersom det kan raderas tidigare och visas bara nästa dag. Jag märkte det några dagar efter att jag köpte bilen och trodde först att det var ett dåligt batteri i bilnyckeln eller någon anslutning. Jag undersökte online och fick reda på att det finns en motor som trycker på en stift och låser ratten. När du sätter in och ut flera gånger bilnyckeln försvinner felet och det var därför jag inte kunde se felet när jag inspekterade bilen. Men nästa dag är felet tillbaka igen.Ett annat problem är att vid fotstödet till vänsterbackpassageraren är våt, tappas vattnet från AC-systemet in i bilen när det regnar ute. Jag kunde inte se detta problem när jag inspekterade bilen eftersom det var en solig dag.Jag har ett köpt avtal och det anges att bilen säljer i befintligt skick men det finns fortfarande fel dolda för mig vid köpet.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Du anger också att bilen såldes i "befintligt skick". En bil som säljs i befintligt skick är ändå felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilen egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL). Det framgår inte av det du berättat om säljaren kände till felen eller inte. Det kan bli en svår bevisfråga. Frågan om bilen är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta är inte heller den helt lätt att besvara. Här spelar faktorer som bilens ålder, miltal och pris in. Har du betalt ett högre pris kan du vänta dig att bilen är i bättre skick än om du betalt ett lägre pris. En äldre bil kan man vänta sig har fler fel än en nyare bil. Dessutom påverkar felens omfattning och allvarlighet den här bedömningen. Min kunskap om bilar är tyvärr inte tillräcklig för att jag ska kunna uttala mig om de fel du tagit upp. Allvarligare fel talar såklart mer för att bilen är i sämre skick än du kunnat förutsätta. Huruvida bilen är felaktig eller inte enligt köplagens mening kan jag tyvärr inte uttala mig om utefter den information jag fått. När det gäller din undersökningsplikt som köpare kan jag inte heller säga så mycket eftersom det inte framgår vilken undersökning du gjort.En annan viktig fråga är om felen fanns vid köpet eller inte. Säljaren är bara ansvarig för fel som fanns vid köpet (21 § KöpL). Det är alltid en svår bedömning när det gäller bilar eftersom en bil kan gå sönder när som helst. Framförallt kan det bli svårt att bevisa att läckaget från kylaren fanns vid köpet eftersom du inte verkar ha uppmärksammat det förrän tre veckor efter köpet.Min bedömning är dock att du åtminstone reklamerat felet inom skälig tid (32 § KöpL).Eftersom jag utifrån informationen i din fråga inte kan ge så mycket råd om vilka rättigheter du har i just det här fallet så blir min rekommendation att ta kontakt med säljaren och försöka komma fram till en kompromiss. Kanske är säljaren villig att gå med på ett prisavdrag? Om du ändå inte kommer överens med säljaren kan du stämma honom i tingsrätten och yrka på prisavdrag, att säljaren ska reparera bilen eller att köpet ska återgå. Var dock medveten om att du isåfall kommer ha bevisbördan för att bilen är felaktig och att felet fanns vid köpet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem ska betala reparationskostnaderna för den trasiga bilen jag köpte?

2020-09-01 i Köplagen
FRÅGA |jag köpte en bil av en vännina till mig. Jag provkörde bilen innan betalning och ägarbyte skedde. 12 timmar senare, alltså dagenefter så gick bilen inte att starta och nu vägrar min vännina att stå för reperationer på bilen. I kontraktet vi skrev står det inget om att bilen säljs i befintligt skick eller att det var något fel på bilen. Är nu osäker på hur jag ska göra då jag precis köpt bilen av henne och nu kommer dessa reperationskostnader. vem av oss ska betala?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson köpt bilen av en annan privatperson. Därför blir köplagens regler tillämpliga. Jag kommer bryta ner mitt svar i några delfrågor:1. Är din bil felaktig i köplagens mening?2. Är din väninna ansvarig för felet på bilen?3. Vilka påföljder kan du göra gällande?Är din bil felaktig i köplagens mening?Bilen ska för det första anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som din väninna har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det framgår inte att din väninna har lämnat några uppgifter om bilens egenskaper eller användning. Om hon gjort det och bilen avviker från vad hon sagt är den felaktig.Du skriver att bilen inte såldes i befintligt skick, men även om den skulle sålts i befintligt skick är bilen felaktig om din vännina före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som hon måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Detta innebär att om din vännina kände till att det fanns något väsentligt fel på bilen och struntade i att berätta det för dig, trots att hon visste att du hade avstått från köpet om hon hade berättat om felet, så är bilen felaktig (19 § 1 stycket 2 punkten KöpL). Bilen är också att anse som felaktig om den är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till dess pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Här får göras en bedömning med hänsyn till bilens ålder, hur många mil bilen rullat, bilens synbara skick samt bilens pris. En dyrare och yngre bil kan man förvänta sig mer av än av en gammal bil som säljaren begär ett väldigt lågt pris för (19 § 1 stycket 3 punkten KöpL).Frågan om bilen är felaktig beror därför dels på vad din vännina känt till om bilens skick, vad hon lämnat för uppgifter om bilen innan köpet, samt övriga omständigheter kring köpet, bl.a. bilens pris och ålder.Är din väninna ansvarig för felet på bilen?Om vi förutsätter att något av kraven i första frågan är uppfyllt och att bilen därför är felaktig i köplagens mening går vi vidare och tittar på om din väninna är ansvarig för felet på bilen i sådant fall. Du som köpare har en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa fel som du känt till vid köpet. Fel som du upptäckt vid provkörningen av bilen får du därför inte åberopa (20 § KöpL). Att bilen inte startade är ett fel som du inte borde upptäckt vid provkörningen, eftersom jag utgår ifrån att bilen startade vid provkörningen. Så långt har du därmed fullgjort din undersökningsplikt. Om det dock skulle visat sig några missljud eller andra varningstecken på att det var något allvarligt fel på bilen under provkörningen och du inte undersökt det närmare har du inte fullgjort din undersökningsplikt. Eftersom du inte nämner att något verkade vara konstigt med bilen så gör jag bedömningen att du har fullgjort din undersökningsplikt. Jag går därför vidare till att nämna något kort om tidpunkten för felet.För att din väninna ska vara ansvarig för felet på bilen krävs att felet fanns redan vid köpet (21 § KöpL). På bilar kan den här bedömningen bli svår att göra, då bilar kan gå sönder när som helst. Om det går att bevisa att felet på bilen fanns vid köpet är din väninna ansvarig för felet. Om det inte går att bevisa att felet på bilen fanns vid köpet är din väninna inte ansvarig. Min rekommendation är att du låter besikta bilen för att få en professionell bedömning gällande när felet på bilen kan ha uppstått.Vilka påföljder kan du göra gällande?Om vi utgår ifrån att bilen är felaktig, att du fullgjort din undersökningsplikt samt att felet fanns vid köpet så är det dags att gå vidare och kolla på vilka påföljder som kan bli tillämpliga. Till att börja med måste du reklamera bilen. Det innebär att du måste meddela din väninna om felet på bilen inom skälig tid (32 § KöpL).De påföljder du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd (30 § KöpL). Omleverans kommer inte på fråga då din väninna inte kan leverera en exakt likadan, fast fungerande, bil till dig. Avhjälpande skulle kunna bli aktuellt om din väninna har möjlighet att reparera bilen, vilket du isåfall kan kräva om det inte innebär oskälig kostnad och olägenhet för din väninna (34 § KöpL). Om avhjälpande av felet inte heller kommer i fråga är nästa steg prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL). Prisavdraget beräknas på ett sådant sätt att man räknar ut bilens värde med det upptäcka felet och gör avdrag för mellanskillnaden på det faktiska värdet och det betalade priset (38 § KöpL). Du får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och din väninna insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Med tanke på att bilen inte går att starta kan man tänka sig att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig eftersom jag utgår ifrån att ditt syfte var att kunna köra bilen, vilket även din väninna borde insett. Jag gör därför bedömningen att det i sådant fall finns skäl för dig att häva köpet.Oavsett vilken påföljd du väljer måste du meddela din väninna detta inom skälig tid.SlutordMitt råd till dig är att låta skadebesikta bilen för att ta reda på vad felet på bilen är och när det eventuellt kan ha uppstått. Eftersom det kan vara en svår bevissituation och säljaren i detta fallet är en väninna till dig är mitt förslag att ni försöker komma fram till en kompromiss. Ett prisavdrag skulle eventuellt kunna vara en väg att gå. Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra kunniga jurister via den här länken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?

2020-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har kattungar 5 veckor, till salu. Har fått tingningsavgift 1000 för en hona. Inte skrivit nåt papper. Jag har ångrat mig och vill behålla kattungen. Kan jag meddela det och betala tillbaka tingningsavgiften. Eller hur ska jag göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I och med att köparen av kattungen betalt en tingningsavgift på 1000 kr till dig får ni anses ha ingått ett avtal som innebär att köparen förpliktigas att betala för kattungen och du förpliktigas att lämna ifrån dig kattungen. Eftersom du är uppfödare av kattungar räknas du som näringsidkare oavsett om du bedriver uppfödningen som en hobbyverksamhet eller som en näringsverksamhet. Om du säljer kattungen till en privatperson blir konsumentköplagen tillämplig (1 § KKöpL). Köparen får kräva att du fullgör köpet om det inte föreligger ett hinder som du inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att du fullgör köpet (12 § KKöpL). Att du ångrat dig angående köpet ger dig inte rätt att frångå köpet. Du är därför skyldig att stå fast vid avtalet med köparen av kattungen. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att prata med köparen för att se om ni kan komma överens om en kompromiss. Kanske kan du kompensera köparen ekonomiskt om denne avstår från att köpa kattungen, eller kanske kan köparen tänka sig en kattunge från en eventuell annan kull? Förhoppningsvis kan ni komma fram till en bra lösning!Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,