Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

2020-10-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Köpt kattunge 2019.I dag är han 1,7 månader gammal .Fått dödlig sjukdom som heter FIP. .Den sjukdom är som arv från föräldrar och nu blossade upp den .Katten är väldig dålig har kanske några dagar kvar. Kostade mig 9,550kr har inte döds försäkring. Är uppfödare ansvarig ersätta mig något? Hörde att uppfödaren är ansvarig just för denna dolda sjukdom
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetFörst och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation. Jag tolkar det som att du vill veta vilka påföljder du kan göra gällande på grund av fel i varan (katten). Det låter kanske konstigt, men juridiskt set är en katt en lös sak. Det framgår inte av frågan om säljaren är en näringsidkare eller en privat person, men eftersom du skriver "uppfödaren" tolkar jag det som att du har köpt din katt från en näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen tillämplig lag. När är en vara felaktigVaran ska stämma överens med vad som följer av avtalet och din befogade förväntan (16 §, konsumentköplagen). Vidare ska varan stämma överens med uppgifter som har lämnats vid marknadsföringen eller på annat sätt har lämnats före köpet (19 §, konsumentköplagen). När du köper en katt kan du förvänta att den är sund och frisk och att den inte har en dödlig sjukdom. Därmed föreligger ett köprättsligt fel i varan (din katt).Felet ska föreligga vid avlämnandetFrågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnades (20 §, konsumentköplagen). Med andra ord ska felet redan ha funnits när du tog emot katten. Om felet visar sig inom sex månader antas felet ha funnits redan vid riskövergången, vilket innebär att säljaren som utgångspunkt är ansvarig (20 a § konsumentköplagen).Du skriver att din katts har ärvt sjukdomen. Därmed måste felet ha funnits (latent) redan vid avlämnandet. Detta innebär att säljaren är ansvarig och du har rätt att göra vissa påföljder gällande. Du har rätt till vissa påföljderNär varan är felaktigt har du rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (att få en ny motsvarande vara), prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 §, konsumentköplagen). Det är inte relevant för dig att kräva avhjälpande eftersom kattens sjukdom inte kan botas. Prisavdrag är ingen hjälp om katten inte kan överleva. Du kan få en ny katt utan kostnader eller häva köpet samt kräva skadeståndDärmed kan du kräva att få en ny katt (utan extra kostnad för dig). Om du inte litar på uppfödaren vill du kanske inte ha en ny katt därifrån. Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer på fråga kan du istället häva köpet om felet är väsentligt (29 §, konsumentköplagen). I ditt fall anser jag att det är självklart att felet är väsentligt, eftersom katten hade en dödlig sjukdom. Vid hävning ska du få pengarna tillbaka. Du har även rätt till skadestånd om felet är inom säljarens kontroll, vilket det torde vara (30 § konsumentköplagen).Du måste reklamera inom skälig tid Man måste alltid reklamera inom skälig tid från man upptäcker felet. Det är bäst att reklamera direkt. Det innebär helt enkelt att du måste tala om för säljaren att katten var behäftat med ett fel och att du vill ha en ny frisk katt eller häva köpet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 §, konsumentköplagen).Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Hur kan jag kräva pengarna tillbaka när varan är felaktig?

2020-09-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en begagnad klocka via en auktionssida (Tradera). Säljaren är registrerad som företag och påstår sig renovera alla sina klockor innan försäljning. Jag betalade ingen jättestor summa men som student är 1200kr ändå mycket pengar. Jag kände mig trygg i garantier om ångerrätt (mot fraktkostnad) och goda omdömen. Tyvärr visade sig klockan vara i mycket sämre skicka än bilderna i annonsen antydde varpå jag tog klockan till en urmakare som bekräftade att den var svårt vattenskadad. Urmakaren var dessutom kritisk till huruvida klockan verkligen blivit renoverad och menade på att jag betalat alldeles för mycket pengar för en klocka i så dåligt skick. När jag åter tog kontakt med säljaren dröjde det avsevärd tid innan jag fick svar men efter en tid lovades pengarna tillbaka mot att jag stod för frakten tillbaka. I nuläget har jag skickat tillbaka klockan via spårbart paket men säljaren har slutat svara på mail och idag fick jag veta att denne inte hämtat ut klockan som istället returneras tillbaka till mig. Det hela har nu tagit över en månad och jag börjar tvivla på att jag kommer få några pengar. Istället sitter jag här med ett vattenskadat ur och dubbla fraktkostnader. Finns det något sätt för mig att kräva pengarna tillbaka trots att det hela gäller en, i många sammanhang, liten summa? Om det gör någon skillnad så skedde betalningen via PayPal. Stort tack på förhand!
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska agera när du har köpt en felaktig vara och vill kräva pengerna tillbaka. Detta regleras i konsumentköplagen (och lagen om distansavtal), när säljaren är näringsidkare och köparen är konsument.Du har rätt att få pengarna tillbaka Utifrån informationen i frågan har du reklamerat i tid. Ni verkar vara överens om att klockan är behäftat med fel. Därför har du som rätt att få reparerat varan, få en ny motsvarande vara, få prisavdrag eller häva köpet. Du har även rätt till skadestånd (22 § konsumentköplagen). Detta påverkas inte av hur mycket klockan har kostat. Ni har kommit överens om att du få häva köpet, vilket innebär att du pengarna tillbaka och säljaren får klockan tillbaka. Du har redan utfört din del av avtalet, när du skickade klockan retur, och säljaren måste förstås hålla sitt löfte. Detta påverkas inte av att du har betalat via PayPal. Däremot är det förstås viktigt att du även i detta hänseende sparar bevis. Vad kan du göra när säljaren inte håller sitt löfte Det är alltid viktigt att kommunicera tydligt och skriftligt (om möjligt), när det uppstår konflikter som denna. Det är även bra om du sparar konversationen.Du har två möjligheter i nuläget. En möjlighet är att ta hjälp från Kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan börja med att kontakta Kronofogdemyndigheten. Du kan läsa mer om detta här på Kronfogdemyndighetens hemsida.En annan möjlighet är att gå till domstol. I så fall rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan man häva köpet om en häst är farlig att hantera?

2020-08-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har precis köpt en häst som enligt säljare, som är en hästhandlare (näringsidkare) var lätt och snäll i all hantering. Nu har det visat sig efter en vecka att den inte alls är lätt i hantering utan den är stegringsbenägen och är "farlig" enligt veterinärerna att hantera. Detta är så klart inget som säljaren känner till och upplevt innan. Vi menar på att ett sådant beetende gör hästen obrukbar för oss och då vi betalt 160tkr för den så kan man förvänta sig mer av en häst. Vi kan inte lasta den, inte duscha den eller inte åka på tävlingar. Den blir t o m rädd när vi ska ta av tränset och stegrar som flyktbeteende vilket gör att vi inte kan rida den för när vi ska sadla av stegrar den sig och gör sig illa (och oss snart i värsta fall).Vad göra? Kan vi enligt konsumentköplagen häva köpet? Vad har vi för rätt som konsument? Vi har skriftligt skrivit till säljaren att vi vill häva köpet men han vill inte detta. Han kan tänka sig att byta hästen mot en annan han har. Om vi går med på det, vad ska vi då tänka på? Vi vill ju inte bli "brända" en gång till.Om vi väljer att ta strid för detta med juridisk hjälp. Hur går det till?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du i första hand häva köpet. Du vill även veta om du måste acceptera säljarens erbjudande om att du får en annan häst istället. Slutligen vill du veta vad du bör tänkte på, om ni väljer lösningen där du får en annan häst. Jag kommer att besvara dina frågor i nedanstående text.Som du själv skriver är det konsumentköplagen som gäller mellan dig och säljaren. Utifrån beskrivningen håller jag med om att det finns ett köprättsligt fel som ger dig rätt till vissa påföljder.I första hand är omleverans eller avhjälpande aktuellt (26 § konsumentköplagen). Avhjälpande är ingen bra lösning, eftersom du inte kan använda hästen och det blir för krångligt att avhjälpa felet. Omleverans betyder att du får en ny motsvarande häst i avtalsenligt skick. En eventuel omleverans måst ske inom skälig tid, i fall det blir aktuellt.Säljaren har rätt att välja att ge dig en ny motsvarande häst, istället för att häva köpet (26 & 27 § konsumentköplagen). Detta måste dock ske på säljarens räkning utan kostnader för dig. Vidare måste det ske utan väsentliga olägenheter för dig. Om säljaren inte kan se till att du får en annan häst i avtalsenligt skick, kan du kräva att köpet hävas.Felet är av väsentlig betydelse för dig, särskilt med tanke på priset och hästens beteende (28 & 29 § konsumentköplagen).Om ni kommer överens om att du ska få en annan häst, är det viktigt att du kommunicerar dina önskemål tydligt. Det är bra att hålla konversationen skriftligt och spara konversationen. Jag hade varit tydlig med vad jag förväntar mig av hästen och bett säljaren garantera de viktigaste egenskaper.Om det visar sig att den nästa häst är behäftat med fel, kan du argumentera för att du vill häva köpet, eftersom det blir en väsentlig olägenhet att behöva byta häst för tredje gång. Det blir dessutom lätt för dig att visa att hästen är felaktig, om du på förhand får säljaren att garantera att hästen har de egenskaper du söker.Tänk på att du även kan få rätt till skadestånd på grund av felet (30 § konsumentköplagen).Jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,Geske Lovmand Hvid

Fel i varan

2020-10-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Kylanläggning 6år gammal som inte fungerat riktigt från installationen med årliga återkommande besök efter felanmälningar. Köparen privatperson (konsument). Vad gäller?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du vill veta vilka påföljder du kan göra gällande på grund av fel i varan (kylanläggningen).Det framgår inte av frågan huruvida säljaren installerade kylanläggningen. Men jag antar att felet finns i själva kylanläggningen och inte har uppkommit på grund av installationen.Eftersom köparen är konsument är konsumentköplagen tillämplig lag.När är en vara felaktigVaran ska stämma överens med vad som följer av avtalet och din befogade förväntan (16 §, konsumentköplagen). Vidare ska varan stämma överens med uppgifter som har lämnats vid marknadsföringen eller på annat sätt har lämnats före köpet (19 §, konsumentköplagen). När du köper en kylanläggning kan du förvänta att den är stabil och helt enkelt "fungerar". Eftersom du skriver att den redan från början inte har "fungerat riktigt" föreligger ett köprättsligt fel i varan.Felet ska föreligga vid avlämnandetFrågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnades (20 §, konsumentköplagen). Med andra ord ska felet redan ha funnits när du tog emot kylanläggningen.Kylanläggningen är sex år gammal. Eftersom det har varit återkommande problem redan från början bör du dock ändå kunna visa att felet fanns redan när du fick kylanläggningen i din besittning. Argumentationen underlättas förstås om du har sparat kvitto från tidigare reklamationer. Du har rätt till vissa påföljderNär varan är felaktigt har du rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (att få en ny motsvarande vara), prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 §, konsumentköplagen).Säljaren verkar redan ha försökt avhjälpa felet. Eftersom detta inte fungerar rekommenderar jag att du i första hand pratar med säljaren och gör gällande att du vill ha omleverans, vilket innebär att du får en ny kylanläggning. Man måste alltid reklamera inom skälig tid från man upptäcker felet. Utifrån frågan verkar du redan ha koll på detta.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

När kan man avbeställa en vara?

2020-08-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Min mor 70+ har beställt ett par nya progressiva glasögon och efter tre dagar vill hon ångra köpet då hon fått info om att hon har gråstarr. Detta ska opereras. Optikern meddelade INTE henne att hon INTE kunde ångra sig. Utan vill att hon ska betala hela beloppet på ca10.000. Hon trodde konsumentköplagens gällde. De meddelade dock att glasögonen inte skulle bli klara förrän efter två veckor. Då tänkte hon att hon kunde ångra efter tre dagar när hon fått besked från sjukhuset om operation. Glasögonen är inte monterade. Kan hon kräva något av optikern då hon inte kommer få någon användning av glasögonen?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte om din mamma har köpt sina glasögon online eller i en fysisk butik. Om hon har köpt dem online har hon 14 dagars ångerrätt (2 kap., 10 § distansavtalslagen).Men jag tolkar frågan som att hon har köpt sina glasögon i en fysisk butik. I så fall är det korrekt att konsumentköplagen gäller.Eftersom din mamma inte har fått sina glasögon har hon rätt att avbeställa varan (37 § konsumentköplagen). Säljaren har inte rätt att stå fast vid köpet och kräva betalning när hon avbeställer innan hon har fått varan.Men säljaren har dock rätt till viss ersättning när hon avbeställer varan (41 § konsumentköplagen). Men säljaren har endast rätt till särskilda kostnader som hen har haft, som hen inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt. Eftersom din mamma avbeställde varan redan efter tre dagar bör säljaren inte ha haft några särskilda kostnader.Om jag var dig/din mamma hade jag skriftligt underrättat butiken om att hon avbeställer varan. Jag hade gjort detta redan i morgon om det är möjligt.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Lycka till! Vänligen,

Är det fel om jag behåller en annans katt?

2020-08-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag undrar över om jag gör fel som behåller en katt, jag fick en katt på prov som jag hämtade och skulle se om det fungerade med min äldre katt.Jag och kvinnan som lämnade över henne var överens om att ev betalning skulle ske efter att vi båda provat om det fungerade efter två veckor. Det är en huskatt och priset var ca 3000:-.Men efter mycket om och men så bestämde jag att jag inte kunde behålla öka henne.Och bad förra ägaren hämta katten hos mig, vi bor 25 mil från varandra.Och jag försökte skicka katten med en vän, men hon hade ursäkter för att inte kunna ta emot den då, katten kom tillbaka till mig och nu har katen varit hos mig två månader och jag vet inte hur jag ska göra. Hon kommer inte och hämtar katten och jag har ingen möjlighet att köra dit katten pga att jag inte har någon bil. Har bett henne hämta katten flera gånger, har sagt att jag vill ha betalt för att ta hand om hennes katt, pga hon inte verkar intresserad av att hämta den.Nu undrar jag om jag kan behålla katten, för vi kommer ingen vart. Katten börjar känna sig hemma och jag tycker hon bör få ett hem inte flaxa hit till ch dit. Men vad gör jag när hon inte hämtar henne, hur länge ska jag vänta på det? Jag har haft henne 10 veckor, ska hon kunna hämta katten om ett år? Vad gäller? Hon vill ha tillbaka henne om jag kör henne dit dvs 50 mil t.o. R, vilket jag inte tänker göra, för jag är less på att allt ska ske på hennes villkor
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du antigen att kattens ägare hämtar katten, eller låter dig få behålla katten, utan att du köper den. Du vill även få betald för att ta hand om ägarens katt, tills ni har hittat än lösning.Inom svensk rätt är huvudregeln att det måste finnas ett anbud och en accept för att ett giltigt avtal ingås. Därför är svårt för en privatperson att ensidigt binda en annan person rättsligt. Eftersom du inte kan visa att ni har avtalat att hen ska betala för att du tar hand om katten, kan du inte kräva att hen betalar (1 kap. 1 §, 1 stycket, avtalslagen).Som du vet har du har inte köpt katten och därför är din motpart (kattens ägare) fortfarande kattens ägare. Om du vill vara säker på att katten får stanna hos dig, måste ni försöka komma överens om ett köpeavtal. Jag förstår att det verkar orimligt om hen skulle få för sig att hämta katten efter du har tagit hand om den i t.ex. ett år, men tyvärr får du inte "bättra rätt" (hävd) till katten, fastän den är hos dig ett år (eller mer).Jag förstår att svaret inte löser ditt problem men jag hoppas ändå att du har fått en inblick i rättsläget i din specifika situation.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,Geske Lovmand Hvid