Säljares rättigheter när köparen är missnöjd

2021-12-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag sålde en Epa bil för ca 4 veckor sedan, obesiktad. Köparen var och provkörde bilen, lämnade handpenning och hämtade bilen 2 veckor efteråt. Vi skrev på ett kontrakt där "befintlig skick" angavs. 2 veckor efter köpet börjar köparen skriva att bilen inte gick igenom besiktningen pga brister där bland annat underdelen på bilen behövde svetsas och vill häva köpet. 1 vecka innan han tog kontakt med mig la han själv ut annonsen för samma pris han köpte bilen, alltså 25000. Jag nämnde vid försäljning dem felen jag kände till, jag är ingen bilmekaniker i grund och botten. För det första börjar köparen hota mig att jag själv fick bilen gratis och sedan valde att sälja den till honom, har han något att göra med hur jag själv fick tag i bilen? Sedan börjar han med att hota mig att polisanmäla mig för bedrägeri om jag inte går med på att höva köpet. Jag har erbjudit köparen att köpa tillbaka bilen för halva priset men det går han inte med på. Nu börjar köparens familj hota mig att hänga ut mig på Facebook, UNT samt andra sociala medier för bedrägeri och att jag lurat en 15-åring? Hans pappa var den som var med och kikade på bilen och köpte den. Dem har även sökt upp alla mina kontakter på Facebook och påstår sig ta kontakt med dem och berätta att jag lurat deras 15-årige sån. Och nu till sist så hotar dem att gå via Kronofogden o jag inte går med på att häva köpet. Jag skulle vilja veta vilka rättigheter jag har och hur mycket kan köparen och hans familj hota och anklaga mig?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vilka rättigheter du som säljare har efter att du har sålt ett fordon som privatperson till en annan privatperson, och dels undrar du över om de hot och anklagelser som köparen i efterhand har utsatt dig för är ok eller inte. I det följande går jag först igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har som säljare, därefter går jag igenom hoten som köparen har riktat mot dig. Säljares rättigheter och skyldigheter Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler (hädanefter förkortat KöpL). Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:Vem som har ansvaret När man köper och säljer varor brukar man tala om något som kallas för riskövergång. Riskövergång är den tidpunkt då ansvaret för fel går över från säljaren till köparen. Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen. (12 § KöpL) Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen. (13 § KöpL) Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som själv har ansvar för att bilen har gått sönder eftersom det skedde efter att risken hade gått över från dig som säljare till köparen. Från denna huvudregel finns dock ett undantag och det är om felet fanns redan vid riskövergången, men som visade sig först vid ett senare tillfälle. (21 § KöpL)Det innebär alltså att om felet förelåg redan när du hade ansvaret för bilen men det uppdagades först efter köparen hade kört iväg med den, så kan det ändå vara du som ska hållas ansvarig. Faktumet att fordonet är sålt i "befintligt skick"Som du har beskrivit ditt scenario är bilen såld i "befintligt skick". När man säljer varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att du helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att du således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny. Även om du har sålt bilen med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste bilen ändå:1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta. (19 § 1 st. KöpL)Vad gäller i ditt fallUtifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda. Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om bilens skick. Att komma ihåg är att du inte kan ljuga om nånting som du inte känner till.Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Du skriver dock i din fråga att du har berättat för köparen om de fel som du kände till och det är allt som krävs av dig. Det krävs således alltså inte att du ska ha samma koll på bilens skick som en mekaniker Du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris.Anklagelserna och hoten från säljarenReglerna om hot och dylikt återfinns i brottsbalken (hädanefter förkortad BrB)Olaga hotFör olaga hot kan dömas den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § BrB).Ett hot behöver inte vara öppet för att det ska utgöra olaga hot, utan det kan även vara förtäckt. Med att ett hot är förtäckt menas att det är indicerat eller antytt vad som sägs eller görs. En klassiker är att någon säger något i stil med "Jag vet var du bor". Det du beskriver skulle således eventuellt kunna utgöra ett förtäckt hot.Vad som dock måste noteras är att hot om annat än brottslig gärning inte är kriminaliserade. I detta hänseende kan nämnas att ett skandaliseringshot inte utgör olaga hot, om inte förutsättningarna för exempelvis förtal eller förolämpning är uppfyllda. Det krävs dock även att hotet inte avser ett brott som framstår som helt lindrigt. Att hota om att hänga ut dig utgör således inte olaga hot.FörtalDen som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andra missaktning, dömes för förtal till böter (5 kap. 1 § första stycket BrB). Det som är brottsligt är således att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Paragrafen bidrar dessutom med två stycken exempel, nämligen att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.Eftersom det således är lika brottsligt att utmåla någon såsom brottslig som det är att utmåla någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt, gör man ingen egentlig skillnad mellan att exempelvis skriva att någon har uttryckt sig rasistiskt (hets mot folkgrupp) och att skriva att någon är rasist. Även fast det inte är brottsligt att vara rasist (åsiktsfrihet) kan det således vara brottsligt att skriva att personen ifråga är rasist – eftersom det uppfyller kravet på att utpeka någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt. I ditt beskrivna scenario har de hotat med att hänga ut dig på sätt som både utmålar dig såsom brottslig (att du skulle begått bedrägeri) och att du är klandervärd i ditt levnadssätt. Skulle det fullfölja det skulle de alltså kunna göra sig skyldiga till brottet förtal.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Häva köp när något sålts i "befintligt skick"

2021-05-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Sålde en gammal båt för 6 veckor sedan. Från 1979 och motor från början av -90talet. Priset var 31000kr inkl en bromsad trailer. Köparen var här och tittade på båten och de godkände skicket och det skrevs att båten såldes i befintligt och godkänt skick.Nu hörde köparen av sig och vill häva köpet alternativt ha kompensation på 11000kr för att det visat sig att växelhuset är sprucket.Jag har haft båten i fem år och använt den varje år men de senaste åren har det endast blivit att vi använt den enstaka tillfällen.Har endast haft båten i en liten sjö så på fem minuter har man korsat sjön. Båten har hela tiden fungerat bra och jag har haft den på service hos en pensionerad båtmek. Hela tiden jag ägt båten har det funnits en lagning på växelhuset som syns tydligt. Rådvill säljare
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om köparen till en av dig (som privatperson) såld vara, kan häva köpet alternativt få kompensation för ett fel som upptäckts i efterhand. Som jag förstår din situation har det aktuella felet funnits i alla år som du har haft båten men trots detta har den fungerat felfritt p.g.a. en väl synlig lagning. Du har dessutom fått båten servad av en pensionerad båtmekaniker. I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (hädanefter förkortad KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt eller ska få kompensation för viss typ av upptäckta fel) fyller köplagen ut "luckorna" i erat avtal. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:Köparen har generellt sett ingen rätt att häva köpet eller få kompensationOm varan skulle anses som felaktig i köplagens mening kan köparen exempelvis häva köpet (d.v.s. lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna) eller kräva prisavdrag (kompensation). Denna rätt för köparen gäller dock endast om felet inte beror på köparen själv. (30 § KöpL)Frågan är således vad som utgör ett fel i köplagens mening och, om fel föreligger, om det beror på dig eller på köparen själv. Utgångspunkten är som sagt vad du och köparen har avtalat om. Om du således har sagt att det inte finns någon reparation på växelhuset och att det således aldrig heller har varit något problem med det, skulle alltså fel anses föreligga. Detta följer av att du enligt avtalet i så fall har levererat fel vara till köparen. (17 § 1 st. KöpL)Som du har beskrivit ditt scenario är båten såld i "befintligt och godkänt skick". När man säljer begagnade varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att man helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att man således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny. Även om du har sålt båten med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste varan ändå:1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta. (19 § 1 st. KöpL)Vad gäller i ditt fallUtifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda. Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om båtens skick. Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Även om köparen borde ha upptäckt reparationen av växelhuset vid sin granskning av båten kan det alltså föreligga en plikt för dig som säljare att upplysa köparen om det förhållandet. Det som krävs är att en sådan upplysning skulle ha haft inverkan på köpet. Knäckfrågorna i ditt fall angående p. 2 är således om reparationen av växelhuset är ett väsentligt förhållande som skulle ha påverkat köparens inställning inför köpet. Dessa frågor är svåra för mig att besvara eftersom de till stor del beror på omständigheterna kring din specifika försäljning och kontakt med säljaren. Jag kan åtminstone säga att något som talar för att det är ett väsentligt förhållande som du borde ha upplyst säljaren om är att reparationen tycks ha varit bristfällig. Frågan är dock om den var så bristfällig att du själv måste ha förstått dess väsentlighet. Den frågan tror jag att du med lite självinsikt besvarar bäst själv.Något som däremot talar mot att det är fråga om ett väsentligt förhållande som skulle ha haft inverkan på köparen är att reparationen var väl synlig och att köparen inte ställde några frågor om den. I denna bedömning tar man dock hänsyn till huruvida köparen utifrån dennes sakkunskap borde ha insett förhållandet eller ej. Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris. Även andra omständigheter än pris tas i beaktning här.Sammanfattning Sammanfattningsvis är det alltså svårt för mig att avgöra huruvida ett fel anses föreligga eller ej. Svaret beror nämligen till stor del på specifika omständigheter i just ditt enskilda fall som är svåra att göra antaganden om utifrån hur du har beskrivit scenariot. Så länge du har gjort vad som krävs av dig som säljare enligt de tre punkterna som jag har diskuterat här ovan, har köparen ingen rätt att varken häva köpet eller kräva prisavdrag. Om du däremot brister i någon av punkterna har köparen rätt till såväl hävning som prisavdrag.Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att häva ett köp om man har köpt något av en privatperson. För att man ska få ångra sig i det fallet krävs som sagt att det föreligger ett fel i varan enligt vad som har angetts här ovan. Om man däremot köper något från ett företag har man ett mer långtgående skydd som konsument vilket innebär en mer vidsträckt ångerrätt. Jag hoppas att mitt svar gav dig lite vägledning om vad som gäller angående din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?

2021-04-18 i Köplagen
FRÅGA |HejJag har köpt ett föremål via Blocket och betalat detta.Säljaren skulle då skicka föremålet efter det digitala avtalet som vi skrev på Swiftcourt och signerade med BankID, varan skulle skickas dagen efter.Så har säljaren ännu inte skickat föremålet två dagar efter.Han säger att han skickar tillbaka pengarna, men jag vill ha varan jag har betalat för som står i köpes kontraktet.Hur går jag tillväga? Vad har jag för rättigheter?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka rättigheter du har som köpare när säljaren inte fullgör vad han har åtagit sig att göra enligt ett träffat avtal. Mer specifikt förstår jag det som att säljaren har ångrat sig och inte längre vill prestera den vara som du har betalat för, utan istället vill skicka tillbaka köpeskillingen till dig. Det korta svaret på din fråga är att säljaren inte får häva köpet på detta sätt efter det att ni har träffat ett avtal. I det följande kommer jag emellertid mer utförligt gå igenom vilka rättigheter du som köpare har i denna situation samt vad du kan göra när säljaren inte presterar i enlighet med avtalet.I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (KöpL) som gör sig aktuell. Det är dock en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den beskrivna. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot fyller köplagen ut "luckorna" i avtalet. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler.Dröjsmål med varans avlämnande Eftersom varan inte har avlämnats enligt vad ni som köpare och säljare kom överens om enligt det träffade avtalet har du som köpare rätt att kräva fullgörelse (d.v.s. att säljaren ska göra det han har åtagit sig att göra) och du har dessutom rätt att kräva skadestånd för dröjsmålet. För att du ska få dra nytta av dessa rättigheter krävs dock att dröjsmålet inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida. (22 § KöpL)Som köpare har du alltså rätt att hålla fast vid erat avtal och kräva att säljaren ska prestera varan. Det finns dock ett till undantag för när säljaren inte är skyldig att fullgöra köpet. Om det föreligger ett hinder på säljarens sida som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet så är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet trots att avtal har ingåtts. (23 § 1 st. KöpL)Så länge det inte är objektivt omöjligt för säljaren att fullfölja avtalet är han dock skyldig att prestera enligt överenskommelsen. Det ska alltså vara ett hinder som inte är knutet till säljaren som person. Ett exempel för när det är objektivt omöjligt för säljaren att fullfölja avtalet är om köpet rör en unik vara som efter avtalets ingående har blivit förstörd och inte kan ersättas. Är hindret inte objektivt omöjligt för säljaren men det krävs stora ekonomiska eller fysiska uppoffringar från hans sida, får en avvägning göras mellan säljarens uppoffringar och dina intressen som köpare att hålla fast vid avtalet.Slutligen har du som köpare som sagt även rätt till skadestånd för den skada du lider genom säljarens dröjsmål. Detta förutsätter dock att säljaren inte visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. (27 § 1 st. KöpL)Hur ska du gå tillväga nu?Utifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har säljaren alltså inga möjligheter att ångra avtalet eller köpet i enlighet med lagen – förutsatt att något kontraktsbrott inte har skett från din sida som köpare. Du har alltså ingen skyldighet att acceptera att varan inte levereras och istället få dina pengar tillbaka, utan det rör sig om ett dröjsmål vid avlämnandet av varan från säljarens sida och du som köpare har då rätt att kräva fullgörelse samt dessutom kräva skadestånd.Det du kan göra nu är att vända dig till domstol och stämma säljaren. Domstolsprocesser kan dock vara dyra, segdragna och tidskrävande. Det är såklart ömsesidigt och gäller för båda parter. Jag skulle därför råda dig att i första hand försöka ta kontakt med säljaren igen och försöka göra upp i godo med denna. Ofta kan man komma fram till någon ny överenskommelse som båda kan känna sig nöjda med utan att behöva ta det till domstol. Men för det fall att du inte skulle komma fram till någon lösning med säljaren privat finns blankett och hänvisningar om stämningsansökan till domstol här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bilen går sönder direkt efter köp

2021-10-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej, sålt en bil i befintligt skick och påtalat småfel som fanns på den, köparen provkörde och godkände bilen,. Skrev på ägarbyte och postade det, skrev även ett kvitto som undertecknades av oss båda. Köparen åker hemåt med bilen efter ca 2 timmar ringer köparen och påstår att bilen varnar för olja och att den kokar. Nu vill han att köpet hävs och jag köper tillbaka bilen. Har jag skyldighet att köpa tillbaka bilen när det är han som kört sönder den, felet fanns ju inte innan köpet.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka skyldigheter du som säljare har när du har sålt nånting i befintligt skick och saken sedan går sönder kort därefter när den nya ägaren använder saken (i detta fall en bil). Det korta svaret på din fråga är att du inte har några skyldigheter alls gentemot köparen, så länge det inte rör sig om ett väsentligt fel i bilen som du måste ha känt till och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om. I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad detta innebär och vad lagen säger om dina skyldigheter som säljare samt köparens rättigheter. I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (hädanefter förkortad KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt eller ska få kompensation för viss typ av upptäckta fel) fyller köplagen ut "luckorna" i erat avtal. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:Vem har ansvaret för bilen?När man köper och säljer varor brukar man tala om något som kallas för riskövergång. Riskövergång är den tidpunkt då ansvaret för fel går över från säljaren till köparen. Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen. (12 § KöpL) Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen. (13 § KöpL) Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som själv har ansvar för att bilen har gått sönder eftersom det skedde efter att risken hade gått över från dig som säljare till köparen. Från denna huvudregel finns dock ett undantag och det är om felet fanns redan vid riskövergången, men som visade sig först vid ett senare tillfälle. (21 § KöpL)Det innebär alltså att om felet förelåg redan när du hade ansvaret för bilen men det uppdagades först efter köparen hade kört iväg med den, så kan det ändå vara du som ska hållas ansvarig. Faktumet att bilen är såld "i befintligt skick"Som du har beskrivit ditt scenario är bilen såld i "befintligt skick". När man säljer varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att du helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att du således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny. Även om du har sålt bilen med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste bilen ändå:1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta. (19 § 1 st. KöpL)Vad gäller i ditt fallUtifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda. Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om bilens skick. Att komma ihåg är att du inte kan ljuga om nånting som du inte känner till.Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Du skriver dock i din fråga att det uppkomna felet inte var något du kände till då det enligt din uppfattning är köparen som kört sönder bilen. Du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris.Sammanfattning Sammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra huruvida ett fel anses föreligga eller ej. Svaret beror nämligen till stor del på specifika omständigheter i just ditt enskilda fall, vilka är svåra att göra antaganden om utifrån hur du har beskrivit scenariot. Så länge du har gjort vad som krävs av dig som säljare enligt de tre punkterna som jag har diskuterat här ovan, har dock köparen ingen rätt att varken häva köpet eller kräva kompensation. Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att häva ett köp om man har köpt något av en privatperson. För att köparen ska få ångra sig krävs som sagt att felet i bilen förelåg redan innan riskövergången. Detta är något som köparen måste bevisa, vilket kan vara väldigt svårt. Köparen måste sedan även bevisa att du måste ha känt till det aktuella felet, vilket också kan vara svårt. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har köparen rätt att ångra sig?

2021-05-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt en soffa på blocket. Då köparen som haft den i 3 dagar säger att det är dålig kvalite. De har fått kvittot så det är 10 års garanti. De tog kort att den gått sönder. Då jag zoomar in kortet de skickade att den blivit kantstött och inte i sömnen. De har själva gjort det. De vet att det inte var så när de hämtade den. Då de påpekar att det är dålig kvalite.Har de rätt att lämna tillbaka den till mig?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om köparen till en av dig (som privatperson) såld vara kan ångra sig efter köpet. Anledningen till att köparen vill ångra sig förstår jag det som är p.g.a. att varan har "gått sönder" (blivit kantstött) och att de menar att det beror på att varans dåliga kvalitet. I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt) fyller köplagen ut "luckorna" i avtalet. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer om köparen vill ångra köpet är det alltså följande som gäller:Köparen har generellt sett ingen ångerrättOm varan skulle anses som felaktig i köplagens mening kan köparen exempelvis häva köpet (d.v.s. lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna) eller kräva prisavdrag. Denna rätt för köparen gäller dock endast om felet inte beror på köparen själv. (30 § KöpL)Frågan är således vad som utgör ett fel i köplagens mening och, om fel föreligger, om det beror på dig eller på köparen själv. Utgångspunkten är som sagt vad du och köparen har avtalat om. Om du således har sagt att soffan är av viss kvalitet som inte blir kantstött och den sedan ändå blir det, skulle alltså fel anses föreligga. (17 § 1 st. KöpL)Om ni däremot inte har avtalat om någon specifik kvalitet i avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Så länge det är en "riktig" soffa som du har sålt innebär detta inget problem för dig i ditt beskrivna scenario. (17 § 2 st. KöpL)När man säljer begagnade varor sker det ofta med ett förbehåll om att varan är just begagnad. Det innebär att den säljs i vad man kallar för "befintligt skick" och du gör som säljare således inget anspråk på att varan ska vara fabriksny. Vid försäljning av begagnade varor på detta sätt ska vara ändå:1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristfälligheten,3. slutligen får varan inte vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta. (19 § 1 st. KöpL)Vad gäller i ditt fallUtifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså inga möjligheter att ångra köpet (genom att häva det eller kräva prisavdrag) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda. Att soffan är kantstött har jag väldigt svårt att se ska gå att koppla till någon av de tre punkterna på ett sätt som innebär att det anses föreligga ett fel i varan. Om du däremot har sagt att det inte finns några som helst märken på soffan skulle ett fel kunna anses föreligga. Som du har beskrivit det fanns emellertid inte defekten när du sålde soffan utan den har orsakats av köparen själv under ett senare skede. Det innebär således att felet beror på köparen själv och så länge du inte har marknadsfört det som en soffa som omöjligt kan bli kantstött kan köparen i ditt beskrivna scenario alltså inte ångra köpet på den grunden.Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att ångra sitt köp om man har köpt något av en privatperson. För att man ska få ångra sig i det fallet krävs som sagt att det föreligger ett fel i varan. Om man däremot köper något från ett företag har man ett mer långtgående skydd som konsument vilket innebär en mer vidsträckt ångerrätt. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,