Reklamation vid fel i vara

2021-10-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en rosbox som födelsedagspresent som enligt hemsidan ska innehålla omkring 18-22 rosor. När presenten öppnades så lade jag märke till att det innehåller 15 rosor istället för 18-22. Enligt företaget så kan man inte returnera varan om man brutit förpackningen. Hur ska jag göra? Det är inte vad jag köpt och betalat för.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så är du en konsument som har beställt en vara över internet som inte stämt överens med vad som framgick om varan på hemsidan. Regler som är tillämpliga på detta finns i konsumentköplagen (KKL).Retur eller reklamationFörst och främst vill jag betona att det finns en skillnad mellan retur och reklamation. Returer är en form av ångerrätt och detta är företag enbart skyldiga att erbjuda vid distansavtal, t.ex. internetköp. Dock finns det undantag från denna regel då man som konsument ändå inte har ångerrätt. Dessa undantag listas upp i 11 § distansavtalslagen. Däremot har man som konsument alltid rätt till reklamation om det är fel på en vara. Denna rättighet kan företagen inte avtala bort eftersom det skulle vara till nackdel för konsumenten (3 § KKL). Vid reklamation spelar det ingen roll om förpackningen är bruten eller inte.Fel i varanAtt det var färre rosor i rosboxen än vad som framgick av hemsidan innebär att det är fel i varan (16 § KKL). Vid fel i varan har man som konsument alltid rätt att reklamera till säljaren genom att meddela säljaren om felet. Detta måste man göra inom skälig tid från att man upptäckt felet. En reklamation som gjorts inom två månader efter att konsumenten upptäckt felet anses alltid vara gjort inom skälig tid (23 § KKL). Som konsument kan man kräva antingen omleverans eller avhjälpande (26 § KKL). Skulle detta inte ske inom skälig tid så har konsumenten rätt att antingen kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § KKL). Man har även rätt att hålla inne betalningen som säkerhet på att konsumentens krav uppfylls (25 § KKL).Vad kan du göra?Eftersom du fick färre rosor än vad som framgick av hemsidan när du beställde rosboxen så innebär det att du har rätt att reklamera. Jag rekommenderar dig att skicka ett meddelande om detta till företaget så snart som möjligt. Du kan då kräva att få en ny rosbox. I annat fall kan du häva köpet och få pengarna tillbaka. Att förpackningen är bruten har ingen betydelse, du har ändå rätt att reklamera eftersom det är en reklamation och inte en retur du vill göra. Har du ännu inte betalat kan du välja att hålla inne betalningen för rosboxen. Meddela i sådana fall säljaren om detta.Skulle inte företaget gå med på dina krav och uppfylla dina rättigheter så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och göra en anmälan. Här kan du läsa mer om det.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Säljaren motsätter sig reklamation

2021-07-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag som privatperson beställde ett par byxor från en hemsida. Efter att jag tvättade dom, ca 3 veckor efter leverans, upptäckte jag ljusa fläckar på byxorna. Jag följde tvättrådet i dem. Har jag reklamationsrätt? Och isåfall hur ska jag gå tillväga? Jag har redan försökt att reklamera, men de sa att de endast har en skyldighet att göra något åt det om jag som konsument kan bevisa att felet fanns vid leverans. Men det är ju ett tydligt fel på kvaliteten.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du beställde byxorna som privatperson från ett företag så gäller konsumentköplagen (KKöpL). Konsumentköplagen är tvingande och en näringsidkare kan aldrig ge sämre villkor för konsumenten än vad lagen anger (3 § KKöpL).För att en vara ska anses vara felaktig i lagens mening så ska den avvika från vad som är avtalat eller vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (16 § KKöpL). Att det uppstår ljusa fläckar på ett par byxor efter en tvätt är ett sådant fel då man kan förvänta sig att ett par byxor ska kunna tvättas flertalet gånger utan att fläckar uppstår.Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när konsumenten får varan. Även fel som funnits när varan lämnades över till konsumenten men som visar sig senare ska säljaren ansvara för (20 § KKöpL). Om ett sådant fel visar sig inom sex månader efter leverans så är det som utgångspunkt säljaren som ansvarar för felet, om inte säljaren kan visa att felet har uppstått senare (20 a § KKöpL). Eftersom fläckarna på byxorna uppstod efter bara ca 3 veckor så innebär det att utgångspunkten är att felet har funnits där redan vid köpet och att säljaren har ansvaret. Så länge inte säljaren kan bevisa att du har varit vårdslös och orsakat fläckarna så har du rätt att reklamera byxorna.Mitt råd är att du börjar med att kontakta företaget du köpte byxorna från igen och påpeka att bevisbördan för om felet fanns vid leveransen ligger på dem och att du annars kommer göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om företaget fortfarande inte låter dig genomföra en reklamation så är mitt råd att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som då kommer bedöma ditt ärende och lämna en rekommendation om hur tvisten ska lösas.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,