Priset för en reparation överstiger det avtalade priset

2021-05-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag lämnar in en dator för reparation och får ett prisförslag på 400-500kr. Men när jag kommer tillbaka för att hämta datorn så får jag en räkning på 1200kr och besked om att moderkortet på datorn var trasigt och att det därför bytts ut. Måste jag betala 1200kr?Mvh: Simon
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag utgår ifrån att du är en konsument, alltså att du har köpt din dator för privata ändamål och inte för att använda i näringsverksamhet. Detta har betydelse för vilka lagar och regler som blir tillämpliga på ditt avtal med återförsäljaren. När det gäller affärsförhållanden/relationer om att en näringsidkare ska utföra tjänster för en konsument så finns det ett specifikt regelverk för detta, nämligen konsumenttjänstlagen. Med detta blir inte konsumentköplagen tillämplig vilket många tror (1§ konsumenttjänstlagen).Priset för att utföra en tjänst är den som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. Om inget pris har avtalats om så ska konsumenten betala vad som är skäligt (36§ konsumenttjänstlagen). Vad som anses vara skäligt är ofta svårt att avgöra. Mätstockar för att avgöra vad som är "skäligt" är t.ex. jämförelser med vad andra näringsidkare skulle utföra samma arbete för. Dock måste man även kompensera skälighetsbedömningen med tjänstens art, omfattning och tid i vilket en individuell bedömning får göras från fall till fall.Undantag finns i 36 § st. 2 konsumenttjänstlagen där kostnaden för en reparation inte får överstiga det avtalade priset med mer än 15 procent. Det innebär alltså i ditt fall 60-75 kr. Det finns två undantag från denna regel:1. Om du och din återförsäljare har avtalat om en högre prisgräns.2. Om din återförsäljare har rätt till pristillägg. För att återförsäljare ska ha rätt till pristillägg krävs att han har gjort ett tilläggsarbete. Ett tilläggsarbete är ett arbete som behöver utföras i samband med det uppdrag som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. När din återförsäljare upptäckte att tilläggsarbete krävdes, borde han ha underrättat dig eftersom reparationen skulle bli så pass mycket dyrare(8§ Konsumenttjänstlagen). Om anledningen till att tilläggsarbetet krävdes berodde på dig – t.ex. att du hade gett någon felaktig uppgift till återförsäljaren – kan återförsäljaren också ha rätt till pristillägg.(Konsumenttjänstlagen 38§)Om du inte tycker att något av undantagen stämmer in på ditt avtal med din återförsäljare, är utgångspunkten alltså att du inte ska behöva betala 700-800 kronor mer än ni hade avtalat för reparationen.Hoppas att du fick ljus på situationen!Hälsningar,Gabriella