Den A-traktor som mitt barnbarn har köpt är behäftad med fel. Vad gäller?

2021-12-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har ett barnbarn, som just köpt en A-traktor för 25.000:- av en privatperson via en annonssida på nätet! Den gick inte genom besiktningen, och när kontakt togs med en reparatör som skulle laga de rostskador som anmärktes på besiktningen, så visade det sig att hela underredet på bilen var rostskadat, lappat, lagat, tejpad och spacklat, med en yta av underredsmassa ovanpå! Således rena bedrägeriet mot en 15-åring, och han vägras återköp av fordonet, så nu står han där 25.000:- fattigare! Någon rättvisa mot bedragare måste det väl finnas, så därför lyfter jag ärendet här, och hoppas att det finns någon lösning!
Casper Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ditt barnbarn har köpt en A-traktor av en privatperson och att denna (A-traktorn) nu visat sig vara behäftad med fel. Eftersom din fråga gäller köp mellan privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Fel i varanOm A-traktorns art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om A-traktorn inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § första stycket KöpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL). Avhjälpande och omleveransKöparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Det betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera den felaktiga varan. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen dessutom kräva omleverans (34 § andra stycket köplagen), vilket innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket KöpL).Prisavdrag och hävningI andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För att köparen ska få häva köpet krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).Efter köpet måste köparen undersöka varan så snart omständigheterna medger detAvslutningsvis bör dock poängteras att för att köparen överhuvudtaget ska kunna få åberopa felet krävs att han eller hon – efter köpet – har undersökt varan så snart omständigheterna medger det (31 § KöpL). Om köparen låter bli att undersöka varan efter köpet, kan det leda till att han eller hon inte hinner reklamera varan i tid och därför går miste om sin möjlighet att göra felet gällande (NJA 1982 s. 301). Som jag tolkar din fråga har ni dock undersökt A-traktorn så snart omständigheterna medger det och därför inte gått miste om rätten att åberopa felet.Vad gäller i ert fall? Min bedömning är alltså att ni har undersökt A-traktorn så snart omständigheterna medger det och att den (A-traktorn) faktiskt är behäftad med fel. Omleverans – som skulle innebära att ditt barnbarn får en helt ny och felfri A-traktor – kommer sannolikt inte i fråga. I stället har ni i första hand rätt till avhjälpande. I andra hand har ni rätt till prisavdrag och hävning, om avhjälpande inte blir aktuellt och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för ditt barnbarn samt om säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vi på Lawline kan hjälpa er!Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!Vänligen,

Har jag ångerrätt enligt konsumentköplagen?

2021-11-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en frysvara från en kassörska och direkt därefter lämnade jag tillbaka den. Han sa att det inte var någon ångerrätt på frysvaror. Har han rätt och måste man skriva under sitt namn efter åtrlämnandet? Jag kände inte för att göra det efter att ha slösat min tid på att övertala han.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – köpte en frysvara i en matvarubutik (hos en näringsidkare) och direkt därefter önskade lämna tillbaka den, men att kassören då menade att det inte var någon ångerrätt på frysvaror och att du därför undrar om det verkligen stämmer. Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL).Det finns ingen allmän ångerrättEn konsument som ingår ett avtal med en näringsidkare utanför dennes affärslokal – till exempel genom internet, postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning eller liknande – har alltid rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända näringsidkaren ett meddelande därom inom 14 dagar (2 kap. 10 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). En konsument som ingår ett avtal med en näringsidkare i dennes affärslokal har dock inte samma rätt att frånträda avtalet. Det vill säga, en konsument som har köpt en vara i näringsidkarens butik kan inte frånträda köpet enbart för att han, hon eller hen har ångrat sig (om inte annat har avtalats). Om det är fel i varan Däremot: om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är varan felaktig (16 § KköpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KköpL). Hävning påminner om ångerrätt. Att köpet hävs, innebär nämligen att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För rätt till hävning krävs dock att avhjälpande och omleverans inte kommer i fråga samt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för konsumenten (29 § KköpL).SlutsatsDet korta svaret på din fråga är alltså att kassören hade rätt; en konsument som har köpt en vara i en näringsidkares butik kan inte frånträda köpet enbart för att han, hon eller hen ångrar sig (om annat inte har avtalats). Om varan är felaktig – däremot –, har konsumenten rätt till hävning, i fall avhjälpande och omleverans inte kommer i fråga samt om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om ni har fler frågor!Vänligen,

Har jag rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen?

2021-11-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo köpte en bil av en bilhandlare (enskild firma) i mars 2021. Pris 97.000,- miltal 14500km. Direkt efter att vi köpt bilen märker vi att den börjar rycka när vi kör den. Detta fel uppkommer först efter att man kört bilen ca 1h, vilket man inte gör när man provkör den, vilket därför inte kunde upptäckas. Inte heller har vi informerats om detta fel. Vi kontaktar säljaren och åberopar dolt fel. Säljaren tar in bilen för reparation. Vi får betala för delarna. Vi får inte någon lånebil eller ersättning för resekostnader Sthlm-Nkpg. Vi är utan bil i 3v. Vi får tillbaka bilen, igen med samma fel. Vi påpekar detta men är inte villiga att igen behöva åka till Nkpg och ta oss hem utan bil, för att sedan vara utan bil i flera veckor. (Vi har tvillingar på 2 år). Det drar ut på tiden och vi får ingen hjälp om vi inte "går med på" hans önskemål om att lämna bilen i Nkpg. Tillslut får vi nog och lämnar in den på en verkstad i sthlm där vi bor. Vi fakturerar säljaren för verkstadskostnaden och informerar om vad felet anses vara denna gång och att vi vill laga den i sthlm. Han nekar och säger att vi måste köra till Nkpg då det är billigare att laga på "hans" verkstad. Efter många om och men kommer han upp och hämtar bilen, den har nu varit inne på verkstaden i 3v utan något besked om när vi får tillbaka den. Vi undrar nu, om felet kvarstår vad har vi för rätt att häva köpet utan kostnad för vår del? Samt vad har vi rätt att kräva för ersättning?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din sambo – i egenskap av konsumenter – har köpt en bil av en bilhandlare, att denna (bilen) för tillfället är inne på reparation hos bilhandlaren och att du och din sambo undrar om ni har rätt att häva köpet ifall felet fortfarande finns kvar efter reparationen. Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om ni inte har köpt bilen som konsumenter av en näringsidkare, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.Hävning förutsätter fel i varaAtt köpet hävs, innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. En viktig förutsättning för att köparen ska få häva köpet är dock att den av honom eller henne köpta varan faktiskt är felaktig (22 § KköpL) och att köparen lämnar säljaren ett meddelande därom – det vill säga, att köparen reklamerar felet (23 § KköpL). När föreligger fel i vara? En vara är inte avtalsenlig, om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Stämmer varan inte överens med avtalet, föreligger ett fel i varan. Detsamma gäller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KköpL). Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel i vara? I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL). Köparen kan dock inte göra gällande vilken av felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (26 § KköpL). I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL).För rätt till hävning krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KköpL). Detta innebär att en helhetsbedömning måste göras, varvid bland annat köparens individuella förutsättningar och säljarens möjligheter att rätta till felet genom övriga påföljder beaktas.Vad gäller i ert fall?Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ni i första hand har rätt till avhjälpande eller omleverans. I andra hand har ni rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter er reklamation. För att ni ska få häva köpet krävs dessutom att felet är av väsentlig betydelse för er. Eftersom en helhetsbedömning måste göras, är det svårt att här ge ett konkret svar på frågan om felet är av väsentlig betydelse för er; men med hänsyn till den tid ni kommer ha fått vänta på att bilen ska repareras – samtidigt som ni ju faktiskt är i behov av en fungerande bil då ni har tvillingar på två år – är min bedömning dock att så mycket sannolikt är fallet. Det vill säga: i så fall har ni rätt att häva köpet om felet fortfarande finns kvar efter reparationen.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!Vänligen,

Befintligt skick samt undersökning före och efter köpet enligt köplagen

2021-10-26 i Köplagen
FRÅGA |Vi har sålt en husvagn för 30000 kr i befintligt skick och skrev det även på kvittot. Vi talade om för köparen att den inte var fuktestad och vi har inte märkt något när vi bott i den.Mannen kröp och lyste med ficklampa och var nöjd med det han såg. Nu efter en vecka har dom gjort ett test och rivit fronten och det visar dig vara mycket skadat.Dom har kontaktat oss. Vad gör vi. Vi har ju investerat i en mindre vagn.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni har sålt en husvagn i egenskap av privatperson och att köparen nu menar att den (husvagnen) är behäftad med fel. Eftersom din fråga gäller köp mellan privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Om ni har sålt husvagnen i egenskap av näringsidkare till en konsument, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig i stället.Såld i befintligt skickAv din fråga framgår att ni har sålt husvagnen i befintligt skick. Inledningsvis kan därför nämnas att en befintligt skick-klausul är en form av friskrivningsklausul som brukar användas vid försäljningen av begagnade varor och innebär frihet från felansvar. Även om varan är såld i befintligt skick kan den dock vara att se som felaktig, till exempel om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till dess pris och omständigheterna i övrigt (19 § första stycket tredje punkten köplagen). Detta innebär alltså att den av er sålda husvagnen kan vara felaktig enligt köplagen, även om ni har sålt den i befintligt skick.Efter köpet måste köparen undersöka varan så snart omständigheterna medger detFör att köparen överhuvudtaget ska kunna få åberopa felet krävs dock att hen – efter köpet – har undersökt varan så snart omständigheterna medger det (31 § KöpL). Om köparen låter bli att undersöka varan efter köpet, kan det leda till att hen inte hinner reklamera varan i tid och därför går miste om sin möjlighet att göra felet gällande (NJA 1982 s. 301). Eftersom köparen både har hunnit undersöka husvagnen och kontakta er inom en vecka är min bedömning emellertid att hen inte dröjt för länge med att undersöka husvagnen och att hen därför också fortfarande har möjlighet att åberopa felet.Köparen får inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid undersökning före köpetDäremot nämner du att köparen även har undersökt husvagnen före köpet. Enligt köplagen har köparen inte någon allmän skyldighet att undersöka varan före köpet, men om köparen ändå gör det, får hen inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid denna undersökning (20 § andra stycket KöpL). Det är dessvärre inte möjligt att här ge ett konkret svar på om köparen av er husvagn borde ha märkt felet eller inte. Bedömningen om köparen borde ha gjort det görs i vart fall med med beaktande av hur omfattande hens undersökning varit och vilka möjligheter hen haft att upptäcka felet med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter.Vad gäller i ert fall? Slutsatsen är att köparen mest sannolikt inte har dröjt för länge med att undersöka husvagnen efter köpet och att husvagnen faktiskt skulle kunna vara felaktig, även om ni har sålt den i befintligt skick – till exempel om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till priset och omständigheterna i övrigt. Om köparen borde ha märkt felet vid sin undersökning av husvagnen före köpet, får hen emellertid inte åberopa det (felet).Vi på Lawline kan hjälpa er!Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!Vänligen,

Vilka felpåföljder kan jag göra gällande som konsument?

2021-12-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en vinterjacka för 1500:- Den 8/10 Eftersom det är en vinterjacka har jag använt den sen i november. Dragkedjan har börjat krångla och den fastnar i den lilla bit tyg som sitter mellan dragkedjan och själva jackan. Den har nu gått sönder på 3 ställen. Dragkedjan har lossnat från själva jackan på dom ställenaVid kontakt med företaget så erbjuder dom kompensation på 25% eller att jag får skicka tillbaka jackan för att dom ska utreda det trasiga och sedan bestämma om jag har rätt till en ny och jag får då pengar tillbaka och får köpa jackan igen. Detta innebär att jag blir utan jacka under en tid mitt i vintern. Det känns ju orimligt, även att jag då ska behöva köpa ännu en jacka. Har jag någon rätt här eller är det deras vilkor som gäller? Kan jag som kund kräva något eller är det bara att lyda och välja något av dom alternativ som dom erbjuder.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har köpt en vinterjacka av en näringsidkare, att jackan nu har gått sönder och att du därför undrar vad du har rätt till som kund.Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du inte har köpt jackan som konsument av en näringsidkare blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.Fel i varaOm varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är varan felaktig (16 § KköpL). Säljaren svarar emellertid enbart för fel som fanns vid varans avlämnande (20 § KköpL). Sådana fel som visar sig inom 6 månader från att varan avlämnades anses dock alltid - om inte annat visas - ha funnits vid avlämnandet (20 a § KköpL). Av din fråga framgår att du köpte jackan den 8/10. Felen har alltså visat sig inom 6 månader och de presumeras därför ha funnits redan vid köpet. Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel i vara?När varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KköpL). Köparen kan dock inte göra gällande vilken av felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt till avhjälpande och omleverans (26 § KköpL). Avhjälpande betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera den felaktiga varan medan omleverans innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara.I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För rätt till hävning krävs dock att avtalsbrottet dessutom är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KköpL).Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är alltså att den vinterjacka du har köpt är behäftad med fel. Du som kund kan därför kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. I första hand kan du dock kräva att säljaren reparerar jackan eller levererar en ny och felfri jacka av samma slag. I andra hand kan du kräva prisavdrag eller hävning. Eftersom jackan är så pass trasig som den är och inte kan användas nu när den faktiskt är tänkt att användas (vinter) är min bedömning dock att felet kan vara att se som av väsentlig betydelse för dig och att du därför har rätt till hävning. Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänligen,

Kan byggfirman överskrida det pris de uppgivit i offerten?

2021-11-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan Har lite frågor Har nyligen anlitat en byggfirma för totalrenovering utav mitt badrum , fått offert som jag godkänt och signerat digitalt med bank id. Företaget har även en samarbetspartner där jag fick välja valfritt kakel och klinker för upp till 20 000:- som jag utnyttjade , jag beställde det via firman och sedan skulle byggfirman hämta ut det. Nu har det gått en liten tid och dom har precis kaklat och lagt klinker osv i badrummet. Igår den 7/11 så fick jag ett mail av projektledare med en bifogad faktura på tilläggsarbete avseende uppsättning av kakel på väggar då jag valt granitkeramikplattor , jag är lekmän och har ingen koll på vad som är kakel eller granit, företaget vill alltså ha 14 271:- för detta utöver den redan godkända offerten på 135 225:- , företaget har varken ringt eller försökt kontakta mig angående att det är mer arbete för dom att sätta upp dessa plattor så jag som lekman har varit helt ovetandes tills nu.I fakturan står det även betalningsvillkor på 5 dagar ? Känner mig ganska så lurad , vad ska jag göra i denna situation ?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har anlitat en näringsidkare (en byggfirma) för utförande av tjänst (en totalrenovering av ditt badrum) och att du i samband med detta har fått en offert, men att byggfirman nu frångått denna (offerten) och att du därför undrar hur mycket de kan ta betalt för renoveringen samt om de inte borde ha underrättat dig under arbetets gång. Tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL).Utgångspunkter för utförandet av tjänstenInledningsvis kan sägas att näringsidkaren med tillbörlig omsorg ska ta till vara konsumentens intressen och samråda med honom eller henne i den utsträckning som behövs (4 § KtjL). Med andra ord ska näringsidkaren dels ställa sin yrkeskunskap till konsumentens förfogande, dels diskutera sitt utförande av tjänsten med honom eller henne. Näringsidkaren kan få överskrida det uppgivna prisetVidare kan konstateras att en offert blir bindande för avgivaren, när mottagaren accepterar det anbud som lämnats genom offerten. Vid tjänster som avser arbete på saker och byggnader kan det dock vara svårt att på förhand avgöra hur stort det slutliga priset kommer att bli och näringsidkaren har därför rätt att överskrida det uppgivna priset med upp till 15%; om det angivna priset är att se som en ungefärlig prisuppgift (36 § andra stycket KtjL) – det vill säga, om det uppgivna priset utgör en oförbindande uppskattning.Utgångspunkten är att näringsidkaren ska underrätta konsumenten om tilläggsarbetenOm det när tjänsten utförs framkommer behov av annat arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt – s.k. tilläggsarbete –, ska näringsidkaren däremot underrätta konsumenten och begära hans eller hennes anvisningar (8 § första stycket KtjL). Även här har näringsidkaren dock rätt att i vissa fall utföra tilläggsarbete trots att han eller hon inte fått några anvisningar om det av konsumenten, nämligen om (1) priset för detta är obetydligt eller är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten eller om (2) det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § andra stycket KtjL). Vad gäller i ditt fall?Sammanfattningsvis kan alltså sägas att byggfirman har rätt att överskrida det i offerten uppgivna priset med 15% eller mindre, om den uppgivna prisuppgiften var en ungefärlig uppskattning. Det är svårt att med säkerhet svara på om så är fallet i din situation, men klart är i vart fall att 14 271 kr motsvarar 10,55 % av 135 225 kr. Eftersom den överskridande delen således inte överstiger 15%, har byggfirman rätt att avvika från det först uppgivna priset med 14 271 kr, om det var en ungefärlig uppskattning. Observera att du dock fortfarande har möjlighet att invända mot tilläggsarbetet, om priset inte är lågt i förhållande till priset för hela renoveringen eller om det inte finns särskilda skäl att anta att du önskat få tilläggsarbetet utfört.Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra om min bostadsrätts kvadratmeter avviker från vad som angavs i köpekontraktet?

2021-10-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har nyss köpt en lägenhet i Jönköping den 15 oktober 2021.Helgen den 17 oktober 2021 träffade vi granne och fick information att lägenhetens storlek är fel i hans lägenhet så han rekommenderar att vi skulle mäta våran lägenhet.Resultat är att vår lägenhet är ungefär 56 m2, inte 70 m2 som finns i köpekontraktet. Jag kontaktade mäklaren och fick information att jag ska prata med ordförande av Bostadsrättsförening och lösa detta. När jag kontaktade ordförande, sa han att det är mäklarens och säljarens ansvar.Jag vill fråga:- Vad kan jag göra nu? - Var och vem kan jag komma och anmäla om detta fel? - Hur mycket ersättningar som jag ska få? Kan ni ge mig råd? Det är lägenheten med 70 m2 som jag lade bud och ville köpa, inte lägenheten med 56 m2. Jag känns som jag fick lurad här. Det är inte ens som i köpekontraktet.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har köpt en bostadsrätt, att denna ska vara 70 kvadratmeter (m²) enligt köpekontraktet men i själva verket enbart är 56 m² och att du därför undrar vad som kan göras åt saken.Bostadsrätter utgör lös egendom och tillämplig lag är därför köplagen (KöpL).Fel i bostadsrätten Inledningsvis kan sägas att om bostadsrättens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är bostadsrätten inte heller avtalsenlig. Om bostadsrätten inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). Detta innebär alltså att om den felaktiga storleken på bostadsrätten lades fram i anslutning till överlåtelsen, är bostadsrätten också mest sannolikt behäftad med fel (NJA 2016 s. 237). Om köparen inte lyckas påvisa att bostadsrätten är felaktig enligt 17 § KöpL, kan han eller hon även göra gällande att bostadsrätten är felaktig enligt 18 § KöpL. Detta kan du läsa mer om här.Köparen måste reklamera felet inom skälig tidHär bör dock observera att köparen inte får åberopa att varan är felaktig, om han eller hon inte reklamerar felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet genom att lämna säljaren ett meddelande därom (32 § KöpL). Detta innebär alltså att du så snart som möjligt måste meddela säljaren om felet.Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande? Om varan är felaktig och köparen har reklamerat felet i tid, kan köparen i första hand kräva att säljaren företar avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan köparen kräva prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Vilka felpåföljder kan du mest sannolikt göra gällande? Avhjälpande och omleverans kan dock inte komma i fråga i ditt fall, eftersom avhjälpande betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera den felaktiga varan medan omleverans innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Det som kan komma att bli aktuellt i ditt fall är i stället därför hävning eller prisavdrag. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Min bedömning är därför att du i första hand kan ha rätt till prisavdrag och alltså inte hävning.Beräkning av prisavdragPrisavdrag innebär att varans pris sätts ned, så att det svarar mot förhållandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § köplagen). Av din fråga framgår inte hur mycket du har betalat för bostadsrätten, men för att kunna beräkna prisavdraget måste du därför först ta reda på hur mycket du har betalat per m². Detta kan du enkelt göra genom att dividera (÷) priset som du har betalat för bostadsrätten med antalet m² som bostaden angavs till i köpekontraktet. Prisavdraget utgörs sedan av priset som du har betalat per m² multiplicerat (×) med antalet m² som saknas. Slutsats Slutsatsen är därför att den bostadsrätt du har köpt troligtvis är behäftad med fel. Om bostadsrätten är behäftad med fel, har du mest sannolikt rätt till prisavdrag (se ovan om hur prisavdrag beräknas). För att du överhuvudtaget ska få åberopa felet krävs dock att du så snart som möjligt reklamerar felet genom att lämna säljaren ett meddelande därom. Min rekommendation är därför att du kontaktar säljaren så fort du kan. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänligen,

Jag ångrar mitt köp, har jag rätt att häva det?

2021-09-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag ångrar ett bilköp. Kan jag häva det efter en vecka?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har köpt en bil av en näringsidkare på plats i hans eller hennes affärslokal och att du nu undrar om du har rätt att häva köpet efter en vecka. Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du inte har köpt bilen som konsument av en näringsidkare, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.Hävning förutsätter fel i varaAtt ett köp hävs, innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. En viktig förutsättning för att köparen ska få häva köpet är emellertid att den av honom eller henne köpta varan är felaktig (22 § KköpL).Fel i varaEn vara är inte avtalsenlig, om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Stämmer varan inte överens med avtalet, föreligger ett fel i varan (16 § KköpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL).Kort om avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävningKöparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (26 § KköpL). I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL). För att köparen ska få häva köpet krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KköpL). Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att du inte enligt reglerna i KköpL har rätt att häva köpet av bilen för att du har ångrat dig. Om ett fel föreligger har du som köpare dock i första hand rätt att kräva att säljaren företar avhjälpande eller omleverans. I en sådan situation har du i andra hand rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation.Kort om konsumentens ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokalerDet bör dock observeras att en konsument som har ingått köp över (till exempel) internet, postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning eller liknande, har rätt att ångra sig och frånträda köpet inom 14 dagar från det att ångerfristen började löpa (2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Detta innebär alltså att om du – i egenskap av konsument – har köpt bilen av näringsidkaren på distans eller utanför hans eller hennes affärslokal, har du rätt att frånträda köpet inom 14 dagar från det att ångerfristen började löpa. Om du vill läsa mer om konsumentens ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan du göra det här.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,