Kan jag reklamera en vara för ett fel jag upptäckte efter 2 månader?

2021-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej , Jag köpte en tröja för 2 månader sedan från en hemsida. Nu har det öppna köpet gått ut men jag har precis öppnat paketet (livet kom imellan) . Jag märkte dock att när kag öppnade paketet så vart en av knapparna sönder . Tröjan vart relativt dyr så känner ju inte direkt att jag vill betala för något som kom levererat felaktigt men samtidigt vet jag inte om jag får skylla mig själv då jag väntat såpass länge att det öppna köpet gått ut?Kan jag reklamera detta ändå eller vad gäller? Deras kundservice säger att jag får skylla mig själv då jag haft tid på mig att reklamera men upptäckte det ju som sagt inte förrens efter 2 månader ?????HJÄLP MIG!
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid internetköp är både distansavtalslagen och konsumentköplagen (KköpL) tillämpliga. Jag utgår från att du köpt varan från ett företag i Sverige (om företaget inte vänder sig mot svenska konsumenter så gäller i regel lagstiftningen i det land där företaget finns). ÅngerrättEnligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt vid köp på internet inom Sverige eller övriga EU. Eftersom att ångerfristen har löpt ut stämmer det att du inte längre har öppet köp. ReklamationsrättDock skriver du att en av knapparna på tröjan är sönder vilket innebär att varan du har fått är felaktig. En vara anses som felaktig när den i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § KköpL). Varan ska även vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. I ditt fall har du köpt en tröja med knappar som ska kunna stängas. Varan är således felaktig.När en vara är felaktig ska köparen reklamera det till säljaren inom skälig tid efter det att hen märkt eller borde ha märkt felet (23 § KköpL). Sker reklamationen inom två månader efter det att köparen har upptäckt felet ska det alltid räknas som att det skett inom skälig tid. Du skriver att du köpte tröjan för två månader sedan och att du därefter reklamerat den. Detta innebär att du reklamerat inom skälig tid. En köpare har dessutom tre år på sig att reklamera ett fel och en säljare har en ovillkorlig plikt att ta emot reklamationen. Konsumentköplagen är dessutom tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att ett företag inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen. Ett företag är således skyldig att ta emot en reklamation som görs i tid. Sammanfattningsvis har du rätt till att reklamera tröjan. Om företaget inte kommer överens med dig rekommenderar jag dig att vända till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan (här). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. En anmälan görs dessutom kostnadsfritt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,