Säljaren godtar inte begäran om hävning

2021-06-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag ska göra en väldigt lång historia kort. Jag köpte ett spabad i början på oktober 2020, levererades på nyårsafton 2020. Väldigt många dagar efter utlovad leverans. Badet fungerade i 3 månader. En dag när vi ska bada är det tomt på vatten. Vattenläcka konstaterar då 2 olika oberoende tekniker som varit utsända. Första teknikern kom ca 1,2 månad efter startat case. Spabadet är köpt på av ett företag som i sin tur säger att de tagit detta vidare till leverantören som vill att teknikern lägger spabadet på kant och försöker lösa de på så vis. Spabadet har ingen servicelucka så teknikern kommer få såga upp botten på badet och därmed riskera att förstöra något mer. Jag vill nu häva detta köp eftersom att jag tror att badet kommer att få mer problem i framtiden och då utanför garantiperioden. Företaget säger "Vi kommer i nuläget inte att godkänna ett hävande av köp eftersom det finns möjlighet att reparera felet". Hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar här? Tack för en bra sida! Mvh A
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Säljaren har endast under vissa förutsättningar rätt att avhjälpa felet istället för att köpet hävsKöp mellan näringsidkare och konsument, som det är fråga om här, regleras i konsumentköplagen. Vid fel i vara kan konsumenten rikta vissa krav mot det säljande företaget (22 §), såsom avhjälpande eller omleverans (26 §), prisavdrag eller hävning (28-29 §). Du som köpare har alltså rätt att kräva avhjälpande av felet, eller omleverans av varan, men även säljaren har under vissa förutsättningar rätt att på dessa vis åtgärda felet istället för att behöva godkänna att köpet hävs (27 §). Övriga påföljder, såsom prisavdrag och hävning, blir alltså som som utgångspunkt aktuella först efter att avhjälpande och omleverans uteslutits. Säljaren tycks i ditt fall vilja avhjälpa felet. Detta ska, oavsett om det är köparen eller säljaren som begär avhjälpandet, ske kostnadsfritt och inom skälig tid från köparens reklamation, och utan olägenhet för köparen (26 § tredje stycket respektive 27 §). Det låter inte som att företaget agerat tillräckligt skyndsamt i ert fall, men även om de skött sig på den punkten går det att ifrågasätta huruvida sättet företaget föreslår att felet ska åtgärdas verkligen är utan olägenhet för dig som köpare, utifrån hur du beskrivit det. Om avhjälpande och omleverans är uteslutet, har köparen rätt till prisavdrag motsvarande felet eller, om felet är av väsentlig betydelse för köparen, hävning av köpet (28-29 §). Jag rekommenderar att du hör av dig till företaget och argumenterar för att detta inte sker inom rimlig tid om så är fallet, och/eller att detta åtgärdande av felet inte sker utan olägenhet för dig, varför säljaren inte har rätt att avhjälpa felet istället för att godta din begäran om hävning. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när varan jag beställt inte kommer?

2021-03-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har gjort en beställning av två varor den 28 januari. En av varorna kom efter några dagar, men den andra har inte kommit än, nu snart två månader senare. Jag har varit i kontakt med företaget, och de säger att de väntar på att varan ankommer till deras lager i Tyskland, som sen skickas till mig. De säger att de inte har mer information, de säger varje vecka att vara bör ankomma "förhoppningsvis" till lagern i Tyskland veckan. Men ingenting händer. Jag har betalat ordern. Vad kan jag göra?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det utgör dröjsmål enligt konsumentköplagenFörutsatt att du gjort beställningen i egenskap av privatperson, det vill säga som konsument och inte å ett företags vägnar är konsumentköplagen tillämplig på din situation. Eftersom ingenting i din fråga antyder något annat utgår jag ifrån att du handlade i egenskap av konsument. Om varan inte avlämnas i tid, och det inte beror på något du själv gjort, gör säljaren sig skyldig till ett avtalsbrott i form av dröjsmål (9 §). Varan har avlämnats i tid om avlämnandet sker i enlighet med vad som avtalats, eller om det inte framgår av avtalet, inom 30 dagar från ingåendet av avtalet (5 § första stycket). Jag tolkar det som att eventuellt avtalat leveransdatum har passerats. Din vara är alltså försenad och det utgör dröjsmål i lagens mening. Vad du kan göra:Mot säljarens dröjsmål kan du göra gällande vissa påföljder (10 §). Rätten att hålla inne betalningen (11 §) är inte aktuellt i ditt fall eftersom du redan betalat. Du har även rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, förutsatt att det inte vore omöjligt eller orimligt för säljaren (12 § första och andra stycket), men så vitt jag förstår dig har du börjat få slut på tålamod att vänta på fullgörelse. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva köpet, och alltså få dina pengar tillbaka (13 § första stycket). Det är du som behöver bevisa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, men med en så omfattande försening på flera månader som det rör sig om i ditt fall lär det inte vara något problem. Om du lider skada på grund av dröjsmålet har du också som utgångspunkt rätt till skadestånd från säljaren (14 §). Undantaget är om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som varken säljaren eller den säljaren i sin tur anlitat borde ha räknat med eller kunna undvika. Värt att veta är att du fortfarande har möjligheten att häva eller begära skadestånd även om din vara skulle levereras, bara du inte väntar för länge med att meddela säljaren om det (15 §). Lycka till, och om du har fler funderingar så tveka inte att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Konsuments reklamationsfrist

2021-04-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag gjorde ett köp i en butik online i Maj 2019 och behöll ett par byxor som jag inte använt och har prislappar kvar. Nu när jag tänkt använda dem ser jag att det är en spricka i en söm på byxan som gör att de inte kan användas. Jag kontaktade butiken och de sa att man har 6 månades på sig att returnera en produkt med fel och de kan därmed inte hjälpa mig. Kan jag inte reklamera inom 2 år?Tack på förhand,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagens skyddande regler gäller Det låter som att du köpte byxorna i egenskap av privatperson. I så fall är konsumentköplagen tillämplig (1 §). Lagen tar sikte på att skydda konsumenten, och dess regler går inte att avtala bort hur som helst (3 §). ReklamationsfristenNär varan är felaktig har konsumenten rätt att göra gällande påföljder, såsom exempelvis avhjälpande, prisavdrag eller hävning (22 §). Konsumenten får dock inte vänta för länge med att göra gällande att varan är felaktig: man har som konsument rätt att reklamera fel om det är mindre än tre år sedan varan köptes (23 § tredje stycket). Från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts måste man reklamera inom rimlig tid (23 § första stycket). Reklamerar man inom två månader räknas det alltid som inom den tidsfristen, men beroende på omständigheterna kan det alltså även vara längre. Det ska röra sig om ett ursprunglig fel som alltså inte är orsakat sedan varan köptes. Eftersom det ännu inte gått mer än tre år sedan du köpte byxorna kan du alltså fortfarande ha rätt att reklamera felet. Butiken kan emellertid mena att konsumenter som köper kläder rimligtvis borde upptäcka eventuella fel inom sex månader, vilket skulle kunna förklara deras policy om sex månader. Exakt när lagen menar att ett fel borde ha upptäckts kan bero på vilken sorts vara och fel det rör sig om, eller möjligen omständigheter i just din situation, och går tyvärr inte att säga med säkerhet. Jag rekommenderar att du hör av dig till butiken igen, med lagstöd för din rätt att reklamera, och frågar hur det kommer sig att de anser sig kunna ha en sexmånadersfrist för reklamation. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Konsumentens rättigheter när säljaren inte levererar

2020-12-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad säljaren har för skylidghet att leverera en produkt som redan är beställd som de sedan hävdar ha utgått ur sortimentet. I vårt fall har vi beställt en TV på rea, fått orderbekräftelse och sedan 9 dagar senare fått ett medellande om att just den modellen har utgått och ett erbjudande om ersättningsmodell. Efter att ha kollat ersättningmodellens tekniska egenskaper anser vi att den inte blir en likvärdig produkt och kommer därför inte att godta erbjudandet. Däremot så vill vi inte heller "bara" få pengarna tillbaka då vi köpten TV:n på rea och skulle i så fall behöver betala mer nu efter rean för att köpa en likvärdig produkt. Vad har vi för rättigheter/de för skyldigheter? Tack!
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med er fråga! Det låter som att det rör sig om ett köp mellan konsument och näringsidkare, varpå konsumentköplagen är tillgänglig (1 § konsumentköplagen). Den skyddar köparen i större utsträckning än vanliga köplagen, som skulle gälla annars. Säljarens avtalsbrott i form av dröjsmålOm varan inte avlämnas i tid, och detta inte beror på köparen, har säljaren begått ett avtalsbrott genom dröjsmål (9 §). Köparen kan då ha vissa möjligheter, nämligen rätt att häva köpet eller kräva fullgörelse, och i kombination med någon av de påföljderna hålla inne betalningen och/eller kräva skadestånd (10 §). Det som är aktuellt i ert fall är främst möjligheten till att kräva fullgörelse, och möjligheten till eventuellt skadestånd. FullgörelseKöparen har rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, vilket i ert fall skulle innebära att säljaren levererar den TV ni beställt (12 § första stycket). Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger hinder för detta som denne inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle innebära orimliga uppoffringar (12 § andra stycket). Att säljaren helt enkelt fått slut på den varan och den utgått ur sortimentet kan mycket väl vara sådana hinder. Fullgörelse kan alltså inte tvingas fram, men säljaren har fortfarande begått ett avtalsbrott och möjligheten till övriga påföljder som köparen har rätt till enligt 9 § kan fortfarande föreligga. SkadeståndKöparen har rätt till skadestånd för den skada hen lider på grund av säljarens dröjsmål, så länge dröjsmålet inte beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som denne inte heller förväntats räkna med eller undvika (14 §). Det är omöjligt att säga med säkerhet utan mer information, men i ert fall torde det inte röra sig om något som säljaren inte kunnat undvika eller förväntats ha räknat med, och ni borde alltså ha rätt till skadestånd. Bra att veta är att även om dröjsmålet beror på någon säljaren anlitat och inte på denne själv är säljaren skadeståndsskyldig, förutsatt att det inte rör sig om ett hinder som beskrivits ovan för den anlitade. Du nämner att ni nu skulle behöva betala mer för en likvärdig produkt, ett s.k. täckningsköp – häver ni det första köpet och gör ett täckningsköp, ska skadeståndet omfatta prisskillnaden (33 §). Täckningsköpet ska dock göras med omsorg och inte dröja för länge.Sammanfattningsvis har säljaren ingen skyldighet att leverera den TV ni beställde om den utgått, men ni borde ha rätt till skadestånd för den ökade utgiften om ni köper en dyrare, likvärdig produkt. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har fler funderingar!Med vänlig hälsning,