Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?

2021-01-24 i Köplagen
FRÅGA |Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?I annonsen användes ett lätt felstavat designernamn, och bilder från originaltillverkaren. Priset var lågt, men inte iögonenfallande lågt (20% av nypris).På plats gjorde jag inga undersökningar av möbeln, utan tog säljaren på orden att detta var en äkta vara.Hemma inser jag att det är piratkopia.Den är ganska bra gjord, men avviker dels i trämaterial (spånskiva i stommen i.s.f. massivt trä), konstruktion (rank) och lådornas passform.Har jag varit underlåten i min undersökningsplikt? (Lådorna var iskjutna med borttagna handtag, så de gick inte lätt att prova).Eftersom försäljning av piratkopior är olaglig, bör jag väl kunna hävda fel i vara enligt KPL 19, 33 och 39?
Madelen Henriksson |Hej! Vad kul att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. Underlåten i undersökningspliktEftersom ni är två privatpersoner är det köplagen som gäller. Att säljaren inte har uppmanat dig vid köpet att undersöka varan samt faktumet att du undersökte den när du kom hem pekar på att du uppfyllt din skyldighet. Det i samband med att det har varit svårt för dig att undersöka den på plats talar för att du haft godtagbar anledning att vänta. Enligt min bedömning har du undersökt möbeln så snart det varit möjligt för dig (31 § köplagen). Möjlighet att hävda fel i varaDå du har fått en piratkopia och inte den varan du har haft för avsikt att köpa så föreligger det ett fel i varan (17 § köplagen). Som du säger så föreligger det ett fel i varan även om varan har sålts i befintligt skick eller liknande, eftersom den inte stämmer överens med det ni har avtalat om (19 § köplagen). Detta räcker för att fel ska anses föreligga i varan. Det som kan vara till din nackdel är att det varit felstavat designernamn. Att du däremot betalat 20% mindre än originalet, samt att säljaren använt sig av bilder från designern talar enligt min bedömning till din fördel. Du behöver lämna en reklamation till säljaren så snart det är möjligt (32 § köplagen). Du har då rätt till de olika felpåföljderna, såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § köplagen). Att du haft för avsikt att köpa en äkta designermöbel borde säljaren ha insett då den har inkluderat bilder från originalet. Även utifrån de övriga omständigheterna du anger förstår jag det som att det har varit av väsentlig betydelse för dig att möbeln utgör en piratkopia varvid du har rätt att häva köpet (39 § köplagen). Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig. Om du funderar på något annat är du alltid välkommen att skicka in en ny fråga eller kontakta någon av Lawlines jurister. Med vänliga hälsningar,

Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan,Den 4 november 2020 köpte jag en bil till min mamma via blocket. Till en början tyckte hon om bilen men efter ett tag började hon känna att den var lite för svag (för lite hästkrafter) och då hjälpte jag henne sälja den helt enkelt via blocket. Så 6 januari 2021 såldes bilen till en äldre herre som imorse (12 januari 2021) skrev till mig och menade att motorlampan börjat lysa och att kostnaden för detta är 17 000kr som han vill att jag ska föra över till honom inom en vecka alternativt att han ska lämna tillbaka bilen. Om jag säger nej till båda så ska han stämma mig enligt hans ord.Varken jag, min mamma, min pappa eller min syster har någonsin märkt av att en motorlampa eller en lampa överhuvudtaget lyst i panelen. Jag kan även tillägga att bilen var servad för ungefär 100-200 mil innan han köpte den.Min fråga är därmed hur min situation ser ut i detta läge? Har jag/vi gjort något fel? Kan han lyckas med stämningen? Vad exakt ska han stämma mig på? Att jag borde ha sagt att det var något fel på bilen fastän jag/vi inte hade någon aning om detta?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation, utifrån de omständigheter som du nämner, som att du har sålt en bil åt din mamma. Nu, 6 dagar efter köpet, hör köparen av sig och menar att det är fel på bilen. Köparen vill att du ska betala för att åtgärda felet, eller att han kan lämna tillbaka bilen och får köpeskillingen tillbaka. Skulle du inte gå med på detta, säger han att han tänker stämma dig. Jag tolkar vidare att din fråga gäller, om du eller din mamma gjort något fel vid försäljningen, och om köparen kan lyckas med en eventuell stämning.Jag kommer först att gå igenom och förklara vilka regler som är aktuella, och sedan applicera dessa på din situation. Jag kommer skriva i slutet skriva sammanfatta vad jag kommit fram till och även skriva mina rekommendationer på hur ni kan gå vidare.StämningsansökanSå som jag tolkar det, vad köparen menar med en stämning, är att han vill på rättsliga väg få ersättning för reparationen eller häva köpet. Genom att ansöka om stämning, kan tvisten tas till domstol och hamna i tingsrätten. Då är det tingsrätten som bedömer om du ska betala ersättning till köparen, eller om köpet kan hävas.Försäljning av bil till privatpersonNär det handlar om försäljning av saker mellan privatpersoner, är det köplagens regler som gäller (förkortad KöpL). Denna lag är dispositiv, vilket innebär att man kan kommer överens om att lagens regler inte ska gälla i specifikt avtal. Så som du beskriver situationen, utgår jag från att ni inte har något sådant avtal. Därför blir lagens regler aktuella.Risken för varanSom utgångspunkt är det köparen som bär risken för varan när överlämnande av varan har skett. Det betyder, att fel som uppstår efter köpet och som inte beror på säljaren, ska köparen själv ersätta (13 § och 21 § KöpL). Denna risk för varan övergår på köparen när köparen tar hand om varan (6 § KöpL). Det betyder i ditt fall, att köparen ska som utgångspunkt ersätta de skador som uppstått på bilen efter köpet, då han har bilen hos sig när han märker att motorlampan börjar lysa. Köparen menar dock att felet funnits redan när du sålde bilen till honom, och han vill att du ska antingen betala kostnaden för reparationen eller köpa tillbaka bilen. Skulle det vara så att det blir en tvist gällande detta, är det han som ska bevisa att felet fanns redan vid köpet.Fel på varanEn bedömning behöver göras om det föreligger ett fel på varan, i ert fall bilen. Ett fel föreligger om inte varan stämmer överens med art, mängd, kvalitet, eller andra egenskaper som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). I detta fall, handlar det om att motorlampan har börjat lysa på bilen, vilket påkallar att det är just ett fel på motorn som behöver åtgärdas. Detta får då alltså bedömas mot vad du sagt om bilens skick vid försäljningen. Vad jag förstår utifrån omständigheterna, fanns det inte så pass stort fel på bilen när du sålde den, i alla fall inte vad du eller din mamma kunnat märka under tiden din mamma haft bilen. Detta verkar också vara den uppfattning som köparen fått. Därför kan detta anses vara ett sådant fel som köparen vill kräva en påföljd för.Köparen får dock inte åberopa ett fel på varan, som köparen måste antas ha känt till vid köpet (20 § 1 stycket KöpL). Köparen får inte heller åberopa fel som köparen kunnat märka av vid en undersökning av varan före köpet. Detta gäller även om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan (20 § 2 stycket KöpL). Detta är en undersökningsplikt som betyder att köparen har ett visst ansvar att undersöka den vara som hen tänker köpa. Vid en sådan undersökning utgår man från vad en "normalperson" bör kunna upptäcka vid en sådan undersökning. I ert fall, ska köparen ha gjort en viss undersökning av bilen för att upptäcka eventuella fel. Nu är det inte säkert att motorlampan skulle börja lysa redan vid en sådan undersökning, med tanke på att det har tagit 6 dagar för den att börja lysa efter köpet. Det är därför inte säkert att köparen kunnat upptäcka felet med hjälp av en undersökning vid försäljningen av bilen.ReklamationOm köparen upptäcker ett fel på en köpt vara, ska en reklamation göras. Det innebär att köparen hör av sig till säljaren och förklarar felet på varan och nämner vilken påföljd som köparen vill ha som kompensation för felet. Detta ska dessutom göras inom skälig tid från det att köparen upptäckte felet (32 § KöpL). I ditt fall, har köparen hört av sig till dig och nämnt felet med motorlampan. Han har även sagt att han önskar att du ersätter skadorna, eller att han får lämna tillbaka bilen. Detta har han gjort när motorlampan börjat lysa och när han fått ta del av hur stor skadan är. Det innebär att han har uppfyllt kravet för reklamation.PåföljdDe påföljder som kan bli aktuella vid fel på en vara är avhjälpande av felet, prisavdrag, hävning av köp eller skadestånd (30 § KöpL).Den påföljd som köparen har krävt av dig i första hand är avhjälpande av felet, då han vill att du ska betala kostnaderna för reparationen av bilen. För att säljaren ska behöva göra detta, krävs att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § 1 stycket KöpL). Även detta är en bedömningsfråga, utifrån de omständigheter som var vid försäljningen och kostnaden för felet. Köparen menar att felet kostar 17 000 kronor att reparera, vilket är en stor summa. Här skulle kunna priset av bilen vid försäljningen spela in, och även då bedömningen som jag nämnde tidigare, kring om felet ska anses ha funnits redan vid köptillfället eller inte.Skulle det vara så, att köparen kan bevisa att felet redan kan ha funnits när ni sålde bilen, så kommer ni behöva avhjälpa felet med att bistå med kostnaderna för reparationen.Den påföljd som köparen kräver i andra hand är hävning av köpet. Detta kan endast göras om felet är ett så pass väsentligt avtalsbrott, vilket säljaren också måste ha insett eller borde ha insett (39 § 1 stycket KöpL). Felet på bilen verkar ligga i motorn, och är ett måste att reparera för att kunna använda bilen. Det kan vara ett sådant fel som är att klassificera som ett väsentligt avtalsbrott, beroende på vad ni sagt om bilen och dess skick vid försäljningen. Men eftersom du även nämner att ni inte alls märkt något av detta, och inte kunnat föreställa er att det var ett sådant fel på bilen, är det inte säkert att hävning av köpet kan bli aktuellt. Även detta blir en bevisfråga, och köparen ska visa på att ni som säljare av bilen agerat så pass svikligt.SammanfattningDå jag inte har alla konkreta omständigheter som skett före och under försäljningstillfället, är det tyvärr svårt att besvara din fråga helt och hållet.Om en stämning skulle ske, kommer köparen troligtvis vilja ha det som han redan nämnt för dig, ersättning för skadan eller hävning av köpet. Han kommer också antagligen påpeka att felet måste ha funnits där redan vid köptillfället.Om stämning skulle ske är det köparen som har bevisbördan för att felet fanns redan vid köpet. Det betyder att det är han som ska bevisa att felet fanns på bilen redan när du sålde den. Här kommer bedömningen bland annat göras om vad du sagt om bilens skick och om han gjort en undersökning av bilen innan han köpte den. Skulle det vara så att han lyckas bevisa detta, kan det bli så att ni behöver ersätta honom för kostnaderna av felet på bilen. Vid hävning av köpet, har köparen även här skyldighet att bevisa att ni agerat så pass svikligt och att felet är ett väsentligt avtalsbrott. Skulle han lyckas med detta, kan bilköpet istället hävas.Varken du eller din mamma har gjort något rättsligt fel, om det inte är så att ni medvetet undanhållit information om bilen och dess skick vid försäljningen. Du beskriver omständigheterna som att det endast är hästkrafterna som din mamma tyckt varit svaga, men inte bilen i sig eller något annat som kan tänkas tyda på ett motorfel. Utifrån de omständigheterna du nämner, kan jag inte se att ni gjort något fel under försäljningen.RekommendationDet är alltid önskvärt att försöka komma överens på egen hand. Men om det inte är möjligt, kan det vara så att köparen ansöker om en stämning och därmed utfärdar en stämningsansökan. Om detta skulle ske, är det alltid bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med hur du ska besvara en sådan ansökan. Du får gärna ta hjälp av en av våra jurister, om den situationen skulle uppstå, här: https://lawline.se/bokaDu är också välkommen att ringa till oss om du har fler funderingar: 08-533 300 04Som ett litet tips för framtiden, skulle jag rekommendera vid köp eller försäljning av varor mellan privatpersoner, att alltid genomföra en undersökning av varan. Kanske speciellt när det gäller just bilar eller andra fordon. Även om man som säljare är säker på att det inte finns några fel alls, är det alltid bra att upplysa en eventuell köpare om att undersöka den. Samma sak gäller om man är köpare av en bil, att genomföra en undersökning. På så sätt kan eventuella fel visas i ett tidigt skede, och man har också uppfyllt den undersökningsplikt som finns i köplagen. Då blir även eventuella fel lättare att hantera.Jag hoppas jag besvarat din fråga! Jag hoppas även att ni lyckas komma överens och lösa er situation på bästa sätt för alla inblandade. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss på Lawline, om du har fler funderingar!Vänligen,

Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en begagnad sadel på Hästnet. I annonsen stod det en välskött väl omhändertagen sadel. Nu vill köpare att jag köper tillbaka sadeln då hon anser att den inte motsvarar annonsen. Hon säger att där är sprickor, vilket det inte var innan sadeln skickades till henne. Sadeln såldes för 14000kr, vilket är det pris som jag gav för den när jag köpte det för några månader sedan, även då begagnad. Är jag skyldig att köpa tillbaka sadeln?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!För att veta vilka villkor som gäller vid köp är det främst köpavtalet som besvarar frågan (3 § köplagen). Om ni inte avtal om något särskilt gäller istället reglerna i köplagen.Är det fel på sadeln?För att det ska anses vara fel på en vara krävs att den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (18 § köplagen). Om varan säljs i befintligt skick, vilket kan vara fallet när varan är begagnad, är varan också felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter säljaren har lämnat (19 § köplagen).Om sadeln har marknadsförts som välskött och väl omhändertagen, men det är sprickor i lädret, är det möjligt att det finns ett fel i köplagens mening. Det är dock inte helt säkert, då visst slitage är naturligt på begagnade varor. Frågan är dock vad som gäller ifall det visar sig vara fel på varan.Vem är ansvarig för transportskador?Du skriver i din fråga att felen inte fanns när du skickade sadeln. Frågan är då när skador på sadeln bli köparens ansvar, och när ansvaret fortfarande ligger på dig. Som huvudregel har säljaren ansvar för fel ända tills köparen har fått varan (13 § köplagen).Om varan ska transporteras till köparen, och ska skickas till en annan ort, går ansvaret för varan över på köparen när du lämnade sadeln till transportören (7 § andra stycket köplagen). Om köparen finns på samma ort som du har du dock ansvar tills varan är överlämnad (7 § första stycket köplagen).Påföljder vid felVad är du då skyldig att göra, om det är fel på sadeln och ansvaret för felet inte ligger på köparen?I första hand har köparen rätt att kräva avhjälpande, dvs. att du står för reparation av sadeln. Det är dock inte möjligt om det är oskäligt dyrt för dig, t.ex. om det är billigare att köpa en likadan ny sadel än att reparera den skadade (34 § köplagen). I så fall får köparen kräva ett avdrag på priset (37 § köplagen).För att köparen ska kunna häva köpet, eller tvinga dig att köpa tillbaka sadeln, krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (39 § köplagen). Sannolikt är sprickor i sadeln inget väsentligt fel, utan något som kan gottgöras genom prisavdrag.Sammanfattningsvis har du antagligen ingen skyldighet att köpa tillbaka sadeln. Köparen har sannolikt inte rätt till någon annan påföljd heller, om hon bor på en annan ort och leveransen sköttes av en utomstående transportör.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?

2021-01-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte 2 katter av någon för 2600 kr.Nu ångrar jag mej. Och hon tar bara tillbaka katterna men hon betalar inte tillbaka mej pengarna är det rätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Djur räknas enligt lagens mening som lös egendom (saker). Det finns inget lagrum som konstaterar detta men av 1 kap 1 § jordabalken (1970:994) följer att fast egendom är jord. Allt annat än jord är därmed lös egendom, vilket även innefattar djur. Jag tolkar din fråga som att du köpt katterna av en privatperson. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner blir köplagen (1990:931) tillämplig. I köplagen finns det ingen lagstadgad möjlighet till ångerrätt vid köp. Köplagen är dock enligt 3 § dispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala om andra villkor än de som anges i lagen. Vid ett köp mellan privatpersoner kan parterna alltså själva avtala om att ångerrätt ska gälla. Detta kan ske både skriftligen och muntligen. I ditt fall framgår inte att ni har avtalat om någon ångerrätt. Om det är så att ni har avtalat om ångerrätt, så har du rätt att lämna tillbaka katterna och få pengarna tillbaka. Om ni inte har avtalat om någon ångerrätt har du däremot inte rätt att ångra köpet och få tillbaka dina pengar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej!! Vi har ett. mindre AB (jag och min kollega)som håller på att bygga upp en veterinärklinik. Vi beställde i somras boxar och ett utestall som enligt avtal skulle levererats 11 oktober annars skulle de se till att vi fick ersättningsboxar (skriftligt avtal). Vi har inte fått något av det trots intensiv mailväxling där de hela tiden lovat att komma "nästa vecka". Vi förlorar 600kr/dygn/box (4 boxar) och nu håller det inte längre. Jag fakturerade det företaget för 3 boxar (de var bokade men kunde ju int ta emot de hästarna) men får inte betalt. Förmodar att dom inte har pengarna. Vi har betalt 50% av slutpriset i handpenning.Hur gör vi?Vi vill ha pengarna tillbaka eller produktVi vill ha ersättning för förlorad inkomst pga deras avtalsbrott.Det känns ju kriminellt att hela tiden utlova att komma och därmed lägga nya avtal men nästa vecka igen bryta avtalet. Har även hört att andra drabbats. Bör detta anmälas på något vis?Vi vill ju helst lösa det och få tillbaka våra pengar men vill ju helst att andra slipper drabbas.Tacksam för hjälp!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga har ni genom ert företag beställt boxar och ett utestall som skulle levereras i oktober 2020. Om leverans ej kunde ske skulle leverantören se till att ni fick ersättningsboxar. Ni har varken fått någon leverans efter avtal eller några ersättningsboxar. Ni har påtalat detta men leverantören har endast återkommit med att de ska komma "nästa vecka". Ni vill nu ha pengarna tillbaka eller produkt och ersättning för förlorad inkomst. Enligt er känns det dessutom kriminellt att hela tiden utlova att komma och därmed lägga nya avtal som sedan bryts. Därför undrar du om det bör anmälas på något sätt. Har det skett ett brott?Som jag tolkar din fråga har inte leverantören utfört vad ni kommit överens om i avtalet. När ni tryckt på om ersättningsboxar har sådana utlovats, men det utlovade har inte hållits. Det är däremot inte brottsligt att inte fullfölja ett ingånget avtal. Min bedömning i ert fall är att det inte har skett ett brott som kan polisanmälas. Tvisten mellan er och leverantören är civilrättslig. Att tvisten är civilrättslig innebär att ni kan behöva driva ärendet i domstol själva och att det enkom handlar om prestationer och ev. skadestånd, inget straff.Köplagens bestämmelserNu har jag i ert fall inte mycket att gå på och det ligger utom min vetskap vad som gäller när man beställer boxar och utestall (dvs. ska dessa byggas eller ska de "bara" levereras?). Ska de bara levereras kan man tänka sig att köplagens bestämmelser är tillämpliga. Köplagen gäller vid köp av lös egendom, däremot är lagen inte direkt tillämplig om det handlar om att leverantören ska bygga stall m.m. till er.I köplagen finns regler vid dröjsmål med varans avlämnande. Om varan inte avlämnas eller varan avlämnas för sent och det inte beror på köparen, får köparen kräva fullgörelse och dessutom kräva skadestånd (22 § köplagen). Fullgörelse innebär att köparen får hålla fast vid köpet och kräva att säljaren levererar (23 § köplagen). En köpare får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § köplagen). En köpare har även rätt till ersättning för den skada hen lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (27 § köplagen).Det är viktigt att poängtera att köplagens bestämmelser är dispositiva vilket innebär att det går att avtala om annat än vad som står i lagen; såväl vad som gäller t.ex. skadestånd som hävning. Som jag förstår det finns det ett avtal mellan er och leverantören, då gäller det först. Om det finns något som inte är reglerat i avtalet gäller däremot köplagens regler. Skulle det inte röra sig om ett köp utan att ni beställt en tjänst (dvs. att boxar m.m. ska byggas hos er) gäller inte köplagen direkt. Då får man utgå från avtalet er emellan och man kan eventuellt göra analogivisa bedömningar från köplagen (en analogivis bedömning innebär att man kan åberopa köplagens regler ändå, just för att omständigheterna är så pass lika).Vad kan ni göra?Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom det avtal ni har med leverantören samt den korrespondens som har skett. Juristen kan sedan vara behjälplig med att kontakta er motpart med de krav ni har avseende skadestånd, leverans m.m. Skulle det inte hjälpa och ni inte kommer överens, kan juristen vara behjälplig med att hjälpa er om ni vill stämma er motpart i domstol för att den vägen få fastställt ett skadestånd.Om ni är intresserade av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag har ett mindre båtvarv utanför Vaxholm. I somras sålde jag en väl begagnad segelbåt. Mast o segel blev hämtade, men sedan blev inte båten hämtad. Jag har sökt ägaren men har ingen adress o tel nr är utbytt. Jag har försökt på alla sätt, men ägaren är helt oanträffbar. Köpesumman var mycket blygsam och den motsvarar hyreskostnaden för båten där den ligger nu. Min fråga är ägandet kan gå över till mig när personen inte är anträffbar och jag har ett hyreskrav till denne som motsvarar båtens värde?mvh
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köparens skyldigheter Även köparen har vissa skyldigheter under processen för ett köp. En del av denna skyldighet rör betalningen, men köparen är också skyldig att medverka till köpet så att du som säljare kan fullgöra köpet samt har skyldighet att hämta eller ta emot varan, 50 § köplagen. Avtalsbrott och dess konsekvenserOm säljaren eller köparen inte uppfyller de förpliktelser som följer av avtalet så föreligger ett avtalsbrott. I ditt fall har köparen inte hämtat båten. Således föreligger bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köparen inte har fullföljt sin del av avtalet så kan du i detta läge vidta åtgärder enligt 51 § KöpL, förutsatt att det inte beror på dig som säljare att köparen inte har medverkat till köpet. Hålla fast vid köpetDu kan välja att hålla fast vid avtalet och kräva att köparen medverkar till köpet genom hämtning enligt 51 - 52 § KöpL. Ett undantag från när köparen inte behöver fullfölja köpet är om det föreligger ett hinder som köparen inte kan övervinna.HävningDu kan häva köpet på grund av att köparen inte hämtar båten om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och köparen borde ha insett det, 55 § KöpL. Dessutom måste det framgå att du som säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med båten. Vid bedömningen av vad som är ett väsentligt avtalsbrott tar man hänsyn till en rad omständigheter så som köpets karaktär och typ. Om man häver ett köp återgår prestationerna och vardera part får kräva att motparten lämnar tillbaka vad denne har mottagit, 64 § KöpL. Det innebär att du måste lämna tillbaka betalningen och köparen måste lämna tillbaka masten och seglet. Efter en hävning har alltså ägandet gått tillbaka till dig.Du har även möjlighet att förelägga en bestämd tilläggstid inom vilken köparen ska hämta varan. Om köparen då ändå inte hämtar varan eller medverkar till köpet och det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med det som du har sålt, kan du häva köpet utan att behöva bevisa att väsentligt avtalsbrott skett, 55 § köplagen. Omständigheter som kan tala för din sak är exempelvis att båten är skrymmande och tar upp en hel båtplats. Skadestånd Om det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med båten har du rätt att få viss ersättning för att köparen inte har hämtat varan, 57 § köplagen. Ersättningen avser då främst ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet, 67 § köplagen. Det är tänkbart att kostnader för hyra kan tänkas ingå som en sådan ersättningskostnad.Sammanfattning och handlingsplan:Köparen verkar i ditt fall avvika från det som avtalats avseende hämtningen av båten. Du bör kunna häva köpet på grund av bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köpet avser en båt så är det fullt förståeligt att båten kan vara till belastning för dig att förvara och det skulle kunna bli kostsamt om du behöver ordna med båtplats för att förvara båten. Jag anser därmed att du har goda chanser för att få häva köpet. Problemet i ditt fall är att nå köparen och som du skriver är hen okontaktbar. I det fallet du inte lyckas nå köparen, skulle du kunna stämma köparen vid tingsrätt. Jag rekommenderar dock att du i första hand meddelar köparen att hen har en viss tilläggstid på sig att hämta båten, annars kommer köpet att hävas. När tilläggstiden löpt ut och köparen inte hämtat båten är köpet hävt och prestationerna ska återgå. Du är då ägare till båten. Om köparen inte lämnar tillbaka masten och seglet kan du skicka in antingen en ansökan om vanlig handräckning till kronofogden eller en stämningsansökan till tingsrätten i din kommun. Vanlig handräckning fungerar endast om köparen inte går i svaromål, om köparen protesterar skickas ärendet nämligen vidare till tingsrätten. Du kan också i tingsrätten yrka skadestånd för de kostnader som uppstått på grund av att köparen inte hämtat båten. Att tänka på är dock att en process i domstol både kan bli långdragen och kostsam. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning

2021-01-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej Vet inte om jag kan få hjälp med en fråga till erMen vi prövar.Jag har ett Aktiebolag inom fönstertätning och vi har tätat 175 st fönster till en BRF i StockholmDom är inte helt nöjda med våran tätning, ca 30 st fönster av 175 vill dom att vi kommer och fixar tillVi ha sagt att det gör vi självklart.Nu har fakturan gått ut för 5 dagar sedan och dom vill inte betala något alls till dom har hittat ett företag som kan göre en besiktning på tätningen Min fråga är: Kan dom verkligen hålla inne hela summan 100 tusen kr tills dom behagar hitta någon som tittar på deras fönster ???Vi har åtagit oss att lösa felen dom säger men dom hänvisar till röda dagar mm.
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ditt aktiebolag har sålt en tjänst i form av fönstertätning som köparen vill reklamera. Du liksom köparen (bostadsrättsföreningen) är näringsidkare.För att besvara din fråga så måste jag först utreda vilken lag som är tillämplig på din situation. Därefter ska jag utreda ifall köparens val att hålla inne betalningen samt att avböja ditt avhjälpande var rättsenligt.Steg 1: Tillämplig lagTypiskt sett så är det köplagen (KöpL) som är tillämplig på transaktioner mellan näringsidkare. Däremot så framgår det av lagtexten att köplagen endast ska tillämpas vid köp av lös egendom, 1 § KöpL. Det finns en möjlighet för köplagen att vara tillämplig vid så kallade monteringsleveranser, men det krävs att tjänsten inte utgör den övervägande delen av köpet, 2 § st. 2 KöpL. Däremot så verkar det i ditt fall vara fönstertätningen som utgör den övervägande delen av köpet vilket utesluter tillämpningen av paragrafen.En lag som reglerar köp av tjänster är konsumenttjänstlagen (KTjL). Däremot kräver tillämpningen av lagen att säljaren (du) är en näringsidkare och att köparen (bostadsrättsföreningen) är en konsument. Typiskt sett så betraktas bostadsrättsföreningar som ekonomiska föreningar. Detta talar för att bostadsrättsföreningen snarare omfattas av näringsidkarbegreppet enligt lagen. Därmed så är inte KTjL tillämplig på din situation.Vad gäller tjänster som utförs mellan näringsidkare så finns det således ingen direkt tillämplig lag. Istället är det avtalsfrihet som gäller. Med detta avses det som näringsidkarna har kommit överens om. Först och främst så är det alltså avtalet som du ska utgå ifrån när du utreder vad köparens handlingsutrymme vid innehållande av betalning samt avhjälpande är. Om det inte framgår vad ni har avtalat angående detta så går det att se till andra lagar (exempelvis köplagen) för tolkningsstöd.Eftersom jag inte har fått någon information om hur avtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen ser ut så kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från köplagens regler. Det är alltså viktigt att du först ser till avtalet som gäller mellan er, då det är denna som gäller före köplagen i ert fall. Jag kommer benämna lösningen med köplagen som "Steg 2a" och "Steg 2b".Steg 2a: Får köparen hålla tillbaka köpeskillingen?Utifrån uppgifterna du har givit mig så har ditt företag utfört tjänsterna som avtalats mellan er. Köparen anser däremot att förhållanden hos tjänsten delvis inte överensstämmer med avtalet och har åberopat att ett fel föreligger.Köparen har möjligheten enligt köplagen att åberopa de olika påföljderna som erbjuds såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet och dessutom kräva skadestånd samt att avvakta med betalningen, 30 § KöpL.Mot denna bakgrund så kan köparen åberopa ett antal olika påföljder. Dessa påföljder kan endast aktualiseras ifall köparen reklamerar varan genom att åberopa felet hos säljaren, vilket tycks ha skett i ditt fall (32 § KöpL).Att hålla inne betalningen när ett fel har uppstått är alltså något som tillåts enligt köplagen, 42 § KöpL. Däremot så måste beloppet vara skäligt då köparen annars kan göra sig skyldig till betalningsförsummelse för den delen av tjänsten som faktiskt överensstämde med avtalet. I ditt fall så skriver du att de har varit nöjda med en betydande del av tjänsten (ca 145/175 fönster) vilket talar för att innehållandet av hela summan på 100 000 kr skulle kunna kvalificeras som betalningsförsummelse enligt köplagen.Steg 2b: Kan köparen avböja ditt försök att avhjälpa felet?Enligt köplagen gäller det typiskt sett att köparen kan åberopa avhjälpande utan kostnad för köparen, vilket verkar har skett i ditt fall enligt 34 § KöpL. Däremot så har säljaren en möjlighet att avhjälpa felen om det kan ske utan väsentlig olägenhet eller kostnader för köparen, 36 § KöpL. I och med att det krävs att det föreligger en väsentlig olägenhet för att köparen ska kunna avböja avhjälpande från säljaren (dig) så är alltså säljarens möjligheter att utföra avhjälpandet tämligen stort.Köparen kan alltså inte avböja ditt försök att avhjälpa felet förutsatt att en väsentlig olägenhet inte föreligger.Vad gäller då i ditt fall enligt köplagen?Fastän det är möjligt för köparen att hålla inne betalningen enligt köplagen så måste detta ske till en skälig andel. Detta anser jag inte har skett då köparen tydligen varit nöjd med en stor del av tjänsten. Det finns alltså en möjlighet att de har begått betalningsförsummelse som medför att ditt aktiebolag kan utkräva ansvar för detta, se 48–51 §§ KöpL. Detta är särskilt aktuellt då fakturan har förfallit till betalning.Angående avhjälpandet så skriver du att köparen har reklamerat felet men att de hellre vill kontakta någon annan för att avhjälpa felet. Likt det jag skrev angående betalningen så har köparen tydligen varit nöjd med fönstertätningen avseende en betydande del av fönsterna (145/175), vilket talar för att det inte handlar om en kompetensbrist hos ditt företag som utgör orsaken till att de hellre anlitar någon annan. Förutsatt att inga andra förhållanden föreligger som kan anses vara väsentliga olägenheter för köparen så ska du som säljare få möjligheten att avhjälpa felet själv.Likt det jag skrev ovan så är denna utredning endast tillämplig ifall det inte föreligger ett avtal som reglerar dessa förhållanden mellan dig och köparen. Jag föreslår därför starkt att du i första hand utreder vad ni har kommit överens om tillsammans vid ingåendet av avtalet och därefter se vilket utrymme avtalet har gett köparen att agera. Detta särskilt i förhållande till innehållandet av betalning samt om köparen verkligen kan avböja avhjälpande från dig.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner

2021-01-13 i Köplagen
FRÅGA |Jag heter X jag sålde en bil nydligen och sa att jag trodde de kunde va startmotorn så den andra betalade 5000 och tog med bilen. Sen ringde han och säger att han vill ha pengar tillbaka för att de är fler fel på bilen och han vägrar skriva ägarbyte mellan han och mig. Han har hotat med skicka faktura till mig och även sakt att han ska bogsera runt denna bilen och ställa på olika ställen för att jag ska få parkerings böter. Jag anser ju att han skulle själv göra en genomgångs plikt när han köpte bilen... Vad gäller i dette
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning och tillämplig lagAv dina omständigheter att döma tolkar jag att din fråga handlar om köparens undersökningsplikt respektive säljarens upplysningsplikt i ett köprättsligt sammanhang. Jag tolkar det även som att det rör sig om ett köp av lös egendom (bil) mellan två privatpersoner. Därför använder jag mig av köplagen (nedan förkortad KöpL) för att kunna besvara din fråga.Föreligger det en undersökningsplikt för köparen?Enligt köplagens bestämmelser har köparen normalt ingen skyldighet att undersöka varan före ett köp. Det som däremot framhålls i lagen är att köparen inte får åberopa sådana fel som han måste antas ha känt till vid köpet (20 § stycke 1 KöpL). Det innebär att en köpare som är införstådd och medveten om varans felaktigheter inte efter köpet ska kunna göra gällande dessa gentemot säljaren. Men för att köparens rätt att åberopa fel ska anses som förlorad, räcker det inte bara med att köparen känt till en viss omständighet. Det krävs även att köparen varit införstådd gällande omständighetens betydelse för felet och dess samband.Vidare framgår det av bestämmelsen att, om köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, så får han inte åberopa sådana fel som han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § stycke 2 KöpL). Regeln indikerar att det kan vara av vikt för köparen att undersöka varan grundligt eftersom regeln även omfattar fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning. Regeln indikerar även att det inte föreligger någon generell undersökningsplikt för köparen vid köp av lös egendom. Har en undersökning av varan däremot skett innan köpet, eller om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får köparen inte åberopa vad han borde ha upptäckt.Föreligger det en upplysningsplikt för säljaren?Enligt köplagens bestämmelser finns en lagstadgad upplysningsplikt för säljaren vilken fastställer följande: Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll ska den anses felaktig, om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (19 § stycke 1 punkt 2 KöpL). Det krävs dock inte att säljaren haft ett syfte med att inte lämna sådana upplysningar, det räcker helt enkelt med att säljaren uteblivit med sådana. Däremot ska den uteblivna upplysningen beröra ett "väsentligt förhållande" och kunna antas ha inverkat på köpet. Det innebär att upplysningar av mindre betydelse inte inbegrips i upplysningsplikten.Vad detta innebär i ditt fallVad som ovan presenterats är generella bestämmelser inom det köprättsliga området. Men för att applicera detta på din fråga så kan det först och främst framhållas att du (som jag tolkar det), ska ha upplyst köparen om att det kan föreligga ett fel på bilens startmotor redan innan köpet genomfördes. Detta föranledde att köparen betalade 5000 kronor och tog med sig bilen från köpstället. Därför är det rimligt att anse att köparen bör ha varit införstådd och därigenom medveten om felet på bilens startmotor eftersom du upplyste denne om detta felet inför försäljningen, och att köparen trots det valde att genomföra köpet.Angående de andra uppkomna felen som köparen efter köpet upptäckte blir det något klurigare. Mot bakgrund av att köparen ska ha köpt bilen för 5000 kronor är det rimligt att hävda att bilens kvalitet och befintliga skick även svarar för prissättningen, och att man som köpare i ett sådant fall får vara införstådd med att eventuellt fler brister kan förekomma. En bil för 5000 kronor kan exempelvis inte förväntas leva upp till samma kvalitetskrav som en bil för 50 000 kronor. Kraven på bilens beskaffenhet måste sålunda stå i proportion till det överenskomna priset och övriga omständigheter.Det framgår inte om köparen undersökte bilen innan köpet. Det framgår heller inte om du som säljare uppmanat köparen att undersöka bilen. Jag väljer dock att tolka det som att köparen inte undersökte bilen innan köpet. Beroende på de fel som upptäcktes efter köpet, så kan köparen inte åberopa sådana fel som han måste ha känt till vid köpet eller som han borde ha märkt vid en undersökning. Är felen sådana att köparen tydligt hade upptäckt dessa vid en undersökning kan dessa i efterhand inte åberopas till dig som säljare. Köparen får heller inte medvetet underlåta att undersöka något som denne tror kan vara felaktig. Finns det anledning att tro att bilen kan ha ett fel, kan det vara av vikt för köparen att undersöka den. Om köparen däremot inte hade någon anledning att tro att det var något fel på bilen så har denne heller ingen undersökningsplikt. Som jag var inne på ovanför, borde priset spela en viss roll i bedömningen avseende vilka kvalitetsmässiga krav som kan ställas på bilen.Det blir svårt för mig att kunna ge dig ett solklart svar eftersom jag hade behövt ytterligare information. Har du och köparen upprättat ett skriftligt avtal där det framgår vad som gäller mellan er ska avtalet gälla före köplagens bestämmelser (3 § KöpL), vilket även spelar en roll i bedömningen om vad som gäller för just ditt fall.Mitt råd till dig är att själv anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen, du kan läsa mer om hur du gör det här. Som säljare ska du då uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Denna kod visar att du hade tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset, vilket även uppdateras omgående i vägtrafikregistret efter ägarbytet. Transportstyrelsen kommer därefter ta kontakt med den nya köparen och låta denne yttra sig.Jag hoppas det gav någorlunda svar på din fundering. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,