Finns lydelsen ”tro och heder” i flera lagar?

2021-10-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Återfinns lydelsen ''tro och heder'' i andra lagar än avtalslagen och köplagen?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över lydelsen "tro och heder" finns i andra lagar än avtalslagen och köplagen. Svaret på din fråga är ja, lydelsen "tro och heder" finns fler lagar.Exempel på lagar där lydelsen "tro och heder förekommer":44 och 45 § kommissionslagen 17 § 2 st. konsumenttjänstlagen 24 § konsumentköplagen Och som du själv nämnde:20 § 2 st., 33 §, 35 § och 39 § 2 st. köplagen33 § avtalslagenJag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem kan begära ut en polisanmälan?

2021-10-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hejsan,jag har gjort en polisanmälan på att det stulits saker från min mammas grav .saken är den kan någon uppge mitt personnummer utan min tillåtelse för att få ut den polisanmälan.
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.Svaret på din fråga regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.Är en polisanmälan en offentlig handling?För att ta reda på om en polisanmälan är en offentlig handling krävs det att den uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en polisanmälan i regel uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom polisanmälan är upprättade hos en Polisen, vilket är en myndighet, är den att ses som allmänna (2 kap. 10 § TF), under förutsättningen att sekretess inte har föreskrivits.SlutsatsEn polisanmälan är i regel en offentlig handling som följaktligen kan begäras ut. Observera att polisanmälan inte kommer lämnas ut om den är sekretessbelagd. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan en hyresvärd kräva att man ska vaccinera sig?

2021-10-27 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hejsan rådgivarna på Lawline! Jag undrar om det är okej att som hyresvärd be hyresgästerna att vaccinera sig mot Covid19 eller är det olagligt? Mvh ****
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det föreligger ett grundlagsstadgat skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Detta innebär att man inte kan bli tvingad att vaccinera sig (2 kap. 6 § regeringsformen). Det får dock göras undantag men då behöver undantagen ske genom lag (2 kap. 20 § regeringsformen). Det föreligger ingen lag i nuläget som ger hyresvärdar rätt att tvinga sina hyrestagare att vaccinera sig mot Covid19. Detta hindrar dock inte hyresvärden från att uppmana hyrestagarna till att vaccinera sig.Svaret är alltså att hyresvärden inte kan kräva att man vaccinerar sig då det är ens egna beslut att ta, men hen kan uppmana till att man ska vaccinera sig.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Vänligen,

Försvinner pricken från Lawline efter fem år?

2021-10-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, Jag blev dömd för ringa narkotikabrott för innehav av kokain och fick dagsböter som jag givetvis betalade. Min prick i belastningsregistret kommer finnas kvar i fem år. Min fråga är om den försvinner "för gott" därefter? Alltså att det dels inte syns på ex MrKoll, lexbase och liknande men även om man exempelvis ska till USA på en resa och ansöka om visum? En tilläggsfråga är egentligen om detta kommer ge mig några slags begränsningar överlag efter att dessa fem år passerat? Stort tack på förhand,
Lucas Gardebrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säger så kommer pricken i belastningsregistret finnas kvar i 5 år från det att domen vann laga kraft. De uppgifter som MrKoll och lexbase behandlar kommer däremot inte från belastningsregistret, utan de sparar domar från domstolarna. Det betyder att det inte finns någon gräns för hur länge dessa sidor kan behålla uppgifterna. Det finns dessvärre inget som hindrar sidor som dessa att behålla uppgifterna i all evighet. Huruvida detta är rimligt utreds för tillfället, och regeringen har i detta nu utredare som utreder saken. Det har däremot ännu inte kommit någon ändring som påverkar situationen. Till dess finns det inte så mycket att göra.Huruvida detta kan ge dig några begränsningar är svårt att veta, vissa arbetsgivare slår upp sökande i databaserna, vissa arbetsgivare begära ett utdrag ur belastningsregistret (som kommer vara gallrat om 5 år), vissa begär inget alls. Det beror också en hel del på vilket yrke du har. Vid sökande av visum specifikt så begärs ditt belastningsregister. När domen är gallrad så bör det alltså inte vara några problem.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtidenMed vänlig hälsning

Vem får parkera vid besöksparkeringen?

2021-10-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag bor själv men min flickvän är på besök väldigt ofta och hon är skriven på en annan adress. Hon ställer sig då utanför min bostad på besöksparkeringen, det finns ingen skylt för hur länge man får stå där. Grannarna har lagt märke till att hon står där ofta och kommer och bråkar även fast det inte finns andra p-platser tillgängligt. Får hon stå där så ofta hon vill eller måste hon ställa sig på ett annat ställe?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Allmänt Parkeringsplatser som har tilläggstavlan besökande orsakar ofta problem av det här slaget. Det som alltid gäller är att det är förbjudet att parkera på en besöksplats vid sitt hem eller sin arbetsplats. Dessutom ska parkeringen användas av besökande till den fastighet eller det område som har anordnat parkeringen. Ditt fallEftersom du beskriver att din flickvän är folkbokförd på en annan adress, och därmed inte hos dig, är utgångspunkten att hon är att betraktas som en besökare. Skulle det däremot vara så att hon istället har sin vistelse hos dig, dvs. regelmässigt tillbringar sin dygnsvila hos dig, är hon att anses vara bosatt hos dig och ska i ett sådant fall inte parkera hos dig.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka fordon kan köras utan körkort?

2021-10-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har fyllt 15 år innan 2009 och vet att jag får köra gammal 30 moppe utan körkort. Får jag även köra traktor, epa och a traktor utan körkort?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilka fordon du får köra utan körkort.Om du saknar körkort innebär det att du inte får framföra fordon för vilka körkort är ett krav så som personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass I, terrängvagn och motorredskap klass I.Såvida du inte har förarbevis eller traktorkort är det få motordrivna fordon du har rätt att köra om du inte har ett körkort. Det finns emellertid en möjlighet att köra moped klass II utan körkort, traktorkort eller förarbevis om du har fyllt 15 (Transportstyrelsen).Sammanfattningsvis kan du alltså endast rätt att köra en moped av klass II typ utan körkort, och därmed inte en traktor, epa eller a-traktor.Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ingen hastighetsskylt efter korsning

2021-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Sebastian heter jag är så här att den 17 september blev jag lasrad i 72km/h på en påstådd 40 väg. Nu till min fråga jag körde ut från en parkering via en korsning, mellan denna korsning och där polisen stod är det 500meter. På denna biten på 500 meter så saknas det 40 skyltar men däremot sitter det 70 skyltar. 70 skyltarna sitter 50m innan där polisen stod och lasra. Jag blev mätt på 106 meter. Jag har video dokumentation samt att på Google maps Street view ser man också att det saknas 40 skyltar. Är detta något jag kan vinna på om man tar detta vidare till tingsrätten?Mvh
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår ditt scenario rätt så är det alltså du i din bil på en 40 väg, sen är det 56 meter till en 70 skylt och därefter är det en polis 50 meter bakom 70 skylten. Och din hastighet blev mätt när du befann dig på sidan med 40km/h gräns. Tyvärr så kan man åka dit för fortkörning även om det saknas en hastighetsskylt. Detta då den senaste hastighetsskylten du passerar ska gälla till nästa hastighetsskylt. Man ska anpassa sin hastighet till vad trafiksedlighet kräver enligt 3 kap 14 § trafikförordningen. Enligt tidigare rättsfall så är det också bilförarens skyldighet att hålla sig informerad om den föreskriva hastigheten. Det är normalt att en hastighetsmärkning sätts upp efter varje korsning med väg som har en annan hastighetsbegränsning. Men skyltar sätts däremot inte upp efter en vägkorsning om den korsande vägen har samma hastighet. Detta enligt 2 kap 8 § vägmärkesförordningen. En hastighetsmärkning behöver alltså inte vara upprepad efter en korsning. Det kan hända att en skylt har försvunnit av någon anledning på denna sträcka. Vad som kan vara vägledande i det här fallet är vilken hastighet som den korsande vägen har. Man ska som förare också kunna anpassa sig till bashastighet. Bashastigheten är 50 km/h runt tätbebyggt område och 70 km/ h på landsväg enligt 3 kap 17 § trafikförordningen. Jag skulle rekommendera att du bestrider boten. Då har inget att förlora på detta, och det kan hända att en skylt har försvunnit som skulle vara där. Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad kan Transportstyrelsen kräva vid prövning av körkortstillstånd?

2021-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Blev av med mitt körkort i dec 2020 pga medicinska skäl. ( hade fått diagnosen lungcancer 2019 och började dricka mycket whisky för att dämpa min ångest). Diagnosen visade sig vara fel tursamt nog men vårdcentralen anmälde missbruk till TSTR som omgående återkallade körkortet vilket möjligen var rätt beslut då mina alkoholmarkörer låg alldeles för högt. Slutade helt med starksprit omgående och drack bara lite vin på kvällen. Började med terapi och kontroller av markörer. i mars var alla värden ok utom CDT som fortfarande var högt. Slutade helt med alkohol 8/6 och i början av augusti var även CDT ok (Inga prover togs i juni -juli så rent medicinskt borde värdet varit ok redan i slutet av juni ). Skickade in ett bra läkarintyg för en vecka sedan och fick svar idag: ytterligare minst tre månader med minst 2 provtagningstillfällen med godkända prover.Undrar: Kan man verkligen bara gå på provresultat och inte ta hänsyn till helheten av min fysiska och psykiska status. 5 av 6 markörer har varit ok sedan i mars; bara cdt har hängt efter.Känns som om man måste vara helnykterist för att få ha körkort. Kan tilläggas att jag aldrig på något sätt varit i klammeri med rättvisan och fortfarande vid 75-års ålder jobbar timtid som geotekniker.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om Transportstyrelsen har rätt att kräva ytterligare minst tre månader med minst två provtagningstillfällen med godkända prover. Svaret hittar vi i körkortslagen (KörkL). För att få körkortstillståndDet är Transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd (7 kap. 2 § 6 punkten KörkL). Ett körkortstillstånd får endast utfärdas till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses vara en lämplig förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § KörkL). Den som söker ett körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för att säkerställa att man är en lämplig förare (3 kap. 3 § KörkL).Vad det innebär för digTransportstyrelsen prövar frågor om körkortstillstånd och har rätt att kräva de prover de anser behövs för att säkerställa att du är en lämplig förare. Eftersom att du tidigare har haft ett alkoholmissbruk och blivit av med körkortet finns ett ökat behov av att säkerställa att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende. Om Transportstyrelsen anser att ytterligare tre månader med minst två provtagningstillfällen med godkända provresultat är behövligt har de rätt att kräva detta. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning