Vad innebär serviceskyldigheten?

2021-03-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej,Vad exakt innebär att tjänstemän inom kommun har så kallad serviceskyldighet???
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Serviceskyldigheten innebär bl.a. att en myndighet ska se till att kontakter mellan myndigheter och enskilda blir smidiga och enkla. Vidare ska myndigheten dessutom hjälpa den enskilde så att denne kan ta till vara sina intressen, 6 § FL. Ett exempel på en förvaltningsmyndighet är socialnämnden. Viktigt att tilläggaDet föreligger ingen serviceskyldighet för andra förtroendevalda politiker, exempelvis kommunfullmäktige. Politikerna i fullmäktige är folkvalda och kommunfullmäktige är en beslutande församling, 3 kap. 1 § kommunallag (1991:900). En beslutande församling räknas inte som en myndighet. Därför omfattas alltså inte kommunfullmäktigeledamöter av serviceskyldigheten.Vänligen,

Kan mitt körkort återkallas på grund av att jag transporterat stöldgods i bilen?

2021-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJag bara undrar, ifall jag har blivit stoppad med vad polisen tror är stöldgods i bilen ( men egentligen är det inte det ) kan jag då om det anses bevisat förlora mitt körkort eller få det indraget med en spärrtid?Bilen har framförts på ett säkert och lagligt vis så det finns ju inget i själva körandet som skulle kunna påverka mitt körkort. Anledningen är att polisen på plats påstod att det kan påverka mitt körkort men jag vet inte om han bara ville skrämmasVad gäller vid brottsmisstankar eller domar kopplat till körkort där det inte har med själva körandet att göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Grunderna för att återkalla ett körkort finns i 5 kap. 3 § KörkortsL. Att befatta sig med stöldgods kan innebära att man gör sig skyldig till häleri eller häleriförseelse (9 kap. 6 och 7 § BrB). Dessa brott räknas inte upp i grunderna för att återkalla ett körkort, och ditt körkort kan därför inte återkallas på grunden att du transporterat stöldgods i bilen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

2021-03-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej.Jag hyr ett garage av Bostadsbolaget i en länga bestående av 5 garage med nedfart från gatan in i garaget.Utanför garagen finns en yta som man står med bilen på innan man kör in i garaget och som är skyltad parkering förbjuden. Jag kom till garaget och ställde min bil utanför garaget för att lasta ur mina sommardäck som jag hämtat upp hos min bror och för att placera dem i garaget. jag var tvungen att organisera om i garaget för att få plats med däcken så att jag kunde komma in med min bil. Under tiden 10 minuter som jag gjorde detta så fick jag parkeringsböter på 850 kr. Detta handlade inte om att jag skulle parkera bilen utanför utan stod där 10 min i samband med urlastning för att därefter köra in bilen i garaget. Dörren till garaget stod på glänt så att man klart kunde se att någon befann sig i garaget. Parkeringsvakten kontrollerade inte om det fanns någon i garaget vilket hade inneburit om han gjort detta fått reda på att jag skulle köra in bilen i garaget och inte hade avsikt att parkera bilen utanför garaget. Jag bestred boten och förklarade händelsen för Göteborgs Stads Parkeringsbolag men fick avslag då dom ansåg att jag parkerat bilen där. Jag har nu skrivit tillbaka och förklarat att jag inte har parkerat där utan höll på med urlastning av material från bilen och att min avsikt var att köra in bilen i garaget som jag hyr. Jag har ännu inte fått svar från dem men förväntar mig inte att svaret ska bli annorlunda än det svar jag fick först. Vad gör jag!
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt har du fått en parkeringsbot på grund utav att du ansetts ha parkerat bilen utanför garaget medans du organiserade om för att få plats med bil och däck. Det med parkering och av/på lastning är något som många inte riktigt vet reglerna kring och det är lätt att det blir missförstånd mellan parkeringsbolagen och den som får boten. Jag hoppas att jag kan hjälpa dig att förstå vad de grundar sin bedömning på. Till sist kommer jag även förklara hur du ska gå till väga för att överklaga parkeringsboten. Till att börja med finns inte någon bestämd tidsram för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan parkeringsböter utfärdas. En vakt behöver i princip därför inte avvakta med att skriva ut böter, men de väljer ofta att vänta av praktiska skäl. Tiden de väljer att vänta varierar, men det finns inget lagstadgat minimum. I teorin innebär det att en parkeringsvakt kan bötfälla dig inom minuten efter att du avlägsnat dig från bilen, även om detta sällan är något som sker i praktiken. Som du säger är det tillåtet att lasta av och på bilen där parkeringsförbud gäller. I den frågan ges inte någon tidsbegränsning på hur länge av och på lastningen får ta. Däremot får inte lastningen fördröjas. Det ska alltså ske utan avbrott. I praktiken innebär det att du inte får avlägsna dig från platsen och att det under hela lastningen ska vara tydligt vad du gör. Därmed får du inte föra godset från bilen in till lägenheten eller i vissa fall garaget, om det ligger för långt bort från där bilen är parkerad. Vill man vara på den säkra sidan bör man därför plocka ut godset ur bilen och sedan flytta bilen till en plats den får stå, för att sedan bära in godset. SammanfattningNär det kommer till din fråga har inte jag någon vetskap om hur långt det är mellan garaget och din bil. Det kan därför vara så att förflyttandet av däcken var helt i sin ordning. Tyvärr räknas inte omorganisering för att få plats för däcken och få in bilen som en del av förflyttandet och det är troligt att det är vad parkeringsvakten baserar sin bot på. Detta eftersom du inte längre befinner sig på platsen av bilen när du organiserar garaget och parkeringsvakten inte kan se att det är en förflyttning som pågår. . Vill du bestrida parkeringsboten ska du skriftligen anmäla det till polismyndigheten. I anmälan ska de omständigheter som ditt bestridande grundar sig på anges, samt den bevisning som du åberopar för att stödja din sak. Anmälan ska ske inom sex månader efter att avgiften har betalats (9 § Lag om felparkeringsavgift).Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

2021-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hi,I was caught driving with a learner's license in Dec 2020 and in March 2021 I received a "strafföreläggande" with the amount that I need to pay, from the Prosecutor's office. I have been working in Sweden since 2017 and am due to get my Permanent Residency in Sep 2021. I would like to know if the criminal injuction that I received will affect the decision on my permanent residency or not?
Nathalie Chahine |Hello and thank you for reaching out to Lawline with your question!As I understand your case, you have received a criminal injunction due to unlawful driving and now you're wondering if this might affect the decision on your permanent residency which you are due to get this year in September. The law that regulates residencies and permanent residencies is lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). As stated in 17 a §, a person who is seeking permanent residency can be denied if they pose a threat to public order and security or if they have committed a crime or crime in conjunction with other misconduct. So the short answer is yes, the criminal injunction can affect the decision of your residency. Although, just because it can, does not mean it will. The Swedish Migration Agency (Migrationsverket) makes an individual examination of each case and the criminal injunction might not affect the outcome of the decision on your permanent residency. It is up to them. If you have further questions, do not hesitate to contact us again. Best regards,

Förklaring av begrepp? (skolfråga)

2021-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Förklara kortfattat följande sex begrepp och ange i tillämpliga fall relevanta lagrum eller motsvarande.a) Traditionsprincipen b) Bruksvärdesprincipen c) Tvesalad) Utförandeentreprenad e) Kontrollansvarf) Datapantbrev
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Tyvärr är det så att vi på Lawline har som policy att inte besvara skolrelaterade frågor (vilket jag tolkar din fråga som). Därför kommer jag endast redovisa dessa begrepp kortfattat och hänvisa dig till eventuella relevanta lagrum och informationscenter som kan hjälpa dig hitta svaret på dina frågor. Traditionsprincipen är en allmän princip som ofta används inom avtalsrätten och köprätten och innebär att köparen får ett sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer först när besittningen av en lös sak har överlåtits. Information om vad Bruksvärdesprincipen innebär finner du i 12 kap. 55 § Jordabalken. Tvesala är ett äldre begrepp som modernt kan uttryckas som "dubbelöverlåtelse". Regler om tvesala för fastigheter hittar du i 17 kap. Jordabalken. Utförandeentreprenad är ett begrepp som används inom byggindustrin, mer om begreppet kan du läsa på exempelvis HSB:s hemsida. Kontrollansvar kan främst syfta på två saker; dels en ansvarstyp som anger olika förutsättningar för när någon ska betala skadestånd. Och dels den kontrollansvariga som krävs vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov etc. Mer om det senare hittar du bland annat i Plan- och bygglagen och på Boverkets hemsida. Datapantbrev är digitala pantbrev som hanteras elektroniskt. Mer information om dessa hittar du på Lantmäteriets hemsida. Hoppas detta hjälper dig lite på vägen, om du har andra juridiska frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Olaglig belysning på bil

2021-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Har en kort fråga om Led Ramper och utryckningsfordon.Är fasligt trött på att bli bländad av dessa starka lampor som ovan nämnda fordon blinkar med, nattetid är de tillräckligt farliga för att i sig skapa en olycka.Är dessa verkligen lagliga att ha på och använda så illa som dom används, vad säger lagen samt transportstyrelsen ?Vad Polismyndigheten etc. tycker själva är ointressant, myndigheter har vart på djupt vatten och sjunkit med cykeln förr.
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras i Trafikförordningen och såna ljuskällor som du beskriver kan vara olagliga. PersonbilarDå en bil inte får ha någon belysning som kan på något sätt blända andra förare enligt 3 kap 67 § Trafikförordningen.Sedan får inte en bil visa annat ljus än vitt eller gult ljus när bilen färdas på vägen enligt 3 kap 76 § Trafikförordningen. Så att sätta dit belysning på en bil utöver det som redan finns kan vara olagligt om det blända andra förare. Sedan om det är en annan färg än vitt eller gult så är det också olagligt.Utryckningsfordon När det kommer till utryckningsfordon finns det undantag enligt 11 kap Trafikförordningen. Som exempel där utryckningsfordon får använda sig av larmanordningar, som blinkande lampor, för att signalera till andra förare enligt 11 kap 12 § Trafikförordningen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur tar jag reda på om någon har körkort?

2021-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har XX giltigt körkort
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information gällande hur man kan hitta om en viss person har körkort. Jag kommer i mitt svar att använda mig av offentlighet och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingarFör allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana, enligt offentlighet och sekretesslagen. Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen, detta finner vi i tryckfrihetsförordningen. Ett körkort är en allmän handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet i enlighet med 2kap 3§ tryckfrihetsförordningen.För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom e-postkontakt. Uppgift om körkort är som huvudregel inte skyddad av sekretess, endast själva referensnumret för körkortet, detta i enlighet med 18kap 10§ offentlighet och sekretesslagen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Jag hade dubbla p-skivor, kan jag bestrida boten?

2021-03-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Parkerade strax innan 14:00 och och la p-skiva på kl 14:00 i rutan framför förarplatsen.Framför passagerarplatsen satt en deffekt/nollställd digital p-skiva som blinkar 12:00. Denna sitter med klister och går inte bort.Fick en bot på 900kr pga dubbel/oklar ankomsttid. Boten är skriven från 14:01 till 14:03.Är det bara att bita i det sura äpplet eller bestrida?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om P-skiva Lagen (1984:318) om kontrollavgift anger i 10 § att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. Detta undantag tillämpas dock restriktivt. Förarbetena till lagen anger att avgift inte bör få tas ut om försummelsen berott av någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Sjukdom är en sådan omständighet. Regler om p-skivor finns i varje kommuns trafikföreskrifter. Det normala är att endast en p-skiva får finnas i framrutan. Det är annars inte möjligt för parkeringsvakten att veta ankomsttid. Om båda hade visat samma tid hade du kanske kunnat bestrida men i detta fall kommer du med stor sannolikhet att behöva betala boten. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,