Återkallelse av körkort efter misstanke om rattfylleri

2020-02-09 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag blev misstänkt för rattfylla vet inte om det är rattfylla eller grov rattfylla. Dom tog mig inte i bilen vid bilen eller med bilnycklarna på mig, jag har inte framfört bilen det var en kompis vi bråka och hon ville sätta dit mig. Jag hamnade i fyllecell och dom omhändertog mitt körkort. Har prövotiden kvar, kommer jag få tillbaka mitt körkort?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du inte har kört alkoholpåverkad ska du inte få körkortet återkallatOm en person har gjort sig skyldig till rattfyller eller grovt rattfylleri, ska körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslagen).Den som för ett motordrivet fordon med en alkoholhalt på minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften gör sig skyldig till rattfylleri (4 § körkortsstrafflagen). Är det så att du inte körde bilen med alkohol i blodet, har du således inte gjort dig skyldig till rattfylleri och ska därför inte få körkortet återkallat. Avgörande för om du kan fällas för rattfylleri är om det går att bevisa att du körde bilen alkoholpåverkad. Det krävs hög bevisning för att någon ska bli fälld för rattfylleri och avgörande är i första hand om åklagare vill väcka åtal för förseelsen och sedan hur en domstol skulle uppfatta omständigheterna i ditt fall. Är det så att din kompis försökte sätta dit dig trots att du inte har gjort dig skyldig till rattfylleri, är det osannolikt att du skulle fällas och få körkortet återkallat. När du inte längre är misstänkt för brottet ska du få ditt körkort tillbaka.LOB-ingripanden kan leda till att körkortet dras inJag vill också nämna att under vissa förutsättningar kan en persons körkort dras in, om han eller hon har uppvisat "opålitlighet i nykterhetshänseende" och därför inte bör ha körkort (5 kap. 3 § körkortslagen). Så kan bli fallet om personen vid upprepade tillfällen har blivit omhändertagen på grund av berusning. Att bli omhändertagen under prövotiden är förstås negativt, men det bör inte, såvida det inte har skett vid flera tillfällen tidigare, leda till att du får körkortet återkallat. Jag vet inte om det är aktuellt i ditt fall och vad det verkar som är det just misstanke om rattfylleri som är orsaken till att ditt körkort blivit omhändertaget.SammanfattningOm du inte körde bilen alkoholpåverkad har du inte gjort dig skyldig till rattfylleri och du ska förstås inte få körkortet återkallat. Du får då tillbaka körkortet när du inte längre är misstänkt för brottet. Om domstol finner att du faktiskt har gjort dig skyldig till det, kan du räkna med att få körkortet återkallat. Det är upp till en åklagare att i sådant fall bevisa att du är skyldig, vilket, som du beskriver vad som har hänt, är osannolikt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Möjligheter att påskynda myndigheters handläggning

2020-01-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Enligt förvaltningsrätten skall Migrationsverket fatta beslut inom 6 månader vid ansökan om uppehållstillstånd. Vår ansökan är nästan 6 månader (29/1), men vi har varken fått en handläggare eller tid för intervju. Därmed ser jag det som uteslutet att de skulle fatta beslut inom den tiden. De har gett oss som förslag att vi kan begära beslut i frågan efter 6 månader, men det ser jag som totalt bortkastat då det knappast kommer att bifallas då ingen intervju genomförts. Vart kan jag vända mig för att sätta press på Migrationsverket att utföra sitt arbete inom utsatt tid?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ärenden ska handläggas snabbtMigrationsverket är en myndighet. En utgångspunkt för handläggningen av ärenden hos myndigheter är att det ska ske snabbt, enkelt och kostnadseffektivt (9 § förvaltningslagen). En myndighet som tar otillbörligt lång tid på sig att handlägga ett ärende agerar därför i strid med förvaltningslagens regler om de allmänna krav som ställs på handläggningen av ärenden.Part får begära att ärendet avgörsSom du nämner finns en möjlighet att efter sex månader begära att myndigheten avgör ärendet (12 § förvaltningslagen). Myndigheten har då fyra veckor på sig att antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. Om det inte finns tillräckligt med underlag för att avgöra ärendet kan myndigheten avslå begäran. Myndighetens beslut att avslå begäran om avgörande kan överklagas till förvaltningsdomstol, som kan ålägga myndigheten att avgöra ärendet snarast eller inom en viss tid (49 § förvaltningslagen).En myndighet kan anmälas till JO på grund av långsam handläggningOm det saknas underlag för att avgöra ärendet inom kort, är det troligt att begäran avslås och att ärendet inte kommer att avgöras inom en snar framtid. Som enskild part finns det tyvärr ofta inte mycket att göra för att snabba på en myndighets handläggning, utan det får ta den tid det tar.Ett vanligt tillvägagångssätt när en myndighet handlägger ärendet för långsamt, är att parten gör en JO-anmälan. Justitieombudsmannen ansvarar för övervakning av offentliga myndigheters verksamhet och kan granska myndigheters handläggning eget initiativ eller efter anmälan från enskilda personer. Om JO också bedömer att myndigheten agerar otillbörligt långsamt, kan JO rikta kritik mot myndigheten. Sådan kritik innebär i praktiken inga bindande rättsverkningar för myndigheten, men myndigheter vill i största möjliga grad undvika att få kritik från JO.Det kan därför vara rimligt att meddela Migrationsverket att ni överväger att göra en anmälan till JO, eller faktiskt göra en sådan anmälan, i hopp om att myndigheten ska snabba på handläggningen.En JO-anmälan kan du läsa mer om och göra på Justitieombudsmannens hemsida.SammanfattningDet krävs av myndigheter att de handlägger ärenden snabbt. Efter sex månader kan en begäran om avgörande göras, men begäran kan avslås om myndigheten saknar tillräckligt underlag. Som sista utväg kan en JO-anmälan göras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att köra med sommardäck på vintern om det inte är vinterväglag?

2019-11-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, hur ska man tolka lagen om att man MÅSTE ha vinterdäck? På transportstyrelsens hemsida står det ju i klartext: "Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag." Är det alltså fullt lagligt att köra med sommardäck en varm dag i mitten på januari bara för att det inte är vinterväglag?Deras definition av vinterväglag råder också: "Definitionen av vinterväglagVinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig."Hur blir försäkringsfrågan i dessa fall, kan försäkringsbolag vägra betala ut försäkring fast det egentligen är fullt lagligt att ha sommardäck?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Transportstyrelsens föreskrifter kan inte tolkas på något annat sätt än att det bara är förbjudet att köra med sommardäck mellan den 1 december och den 31 mars, om det är vinterväglag (7 § TSFS 2009:19). Det innebär att det alltså är tillåtet att köra med sommardäck på vintern så länge det inte är vinterväglag.Vad gäller försäkringsfrågan beror det lite på vad du har för typ av försäkring samt vilken bedömning ditt försäkringsbolag gör. Ett försäkringsbolag kan dock inte vägra betala ut försäkring om de saknar giltig grund för det. För att få ett säkert svar på frågan bör du kontakta ditt försäkringsbolag.Hoppas detta var svar på frågan. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Återkallelse av permanent uppehållstillstånd

2019-07-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min sambo har fått permanent uppehållstillstånd pga. anknytning av med. Jag märkte att hon särskilt snäll och trevlig mot mig och med min son varje gång han behöver mig särskilt när han hade intervju på Migrationsverket. Men jag var blind med allt pga. jag älskar honom. Jag hjälpte honom med allt särskilt med ekonomi (första 3 året) men min mamma tyckte synd om mig så hon ordna ett jobb åt honom som vikarier inom vården. När han började att tjäna pengar då ändrar han jättemycket, väldigt kaxig. Därefter jag fick veta att han var gift och har en dotter i Filippinerna och vill hämta dotter hit i Sverige. Jag är så sårad och känner mig utnyttja pga. han har ljugit om detta. Jag undrar om det finns möjlighet att återkalla hans PUT?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Personen flyttar från SverigeEtt permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning om han eller hon inte längre är bosatt i Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen). Om en utlänning med permanent uppehållstillstånd flyttar från Sverige, kan uppehållstillståndet återkallas.Personen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit viktiga omständigheter i sin ansökanEtt permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet (7 kap. 1 § utlänningslagen). Av betydelse är då vad personen har angivit för Migrationsverket i sin ansökan om uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan då återkallas om den oriktiga upgiften eller förtigandet har haft betydelse för tillståndet beviljande.Har personen befunnit sig i här i landet i mer än fyra år, får uppehållstlilståndet återkallas endast om det finns synnerliga skäl. Sådana synnerliga skäl kan förelägga om personen i själva verket en stor del av tiden har befunnit sig utanför landet och har en svag anknytning hit. Ett annat synnerligt skäl kan vara att personen har uppehållstillstånd också i något annat land och att verkställighet kan ske till det landet.Personen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brottEtt permanent uppehållstillstånd kan också återkallas om personen döms för ett allvarligt brott. Om personen döms till utvisning återkallas uppehållstillståndet, även om personen har haft det i flera år. För att riskera utvisning krävs att personen gör sig skyldig till ett allvarligt brott som kan leda till fängelse (8 a kap. 1 § utlänningslagen).SammanfattningEn utlänning kan förlora sitt uppehållstillstånd om han eller hon flyttar från Sverige, har ljugit eller förtigit omständigheter av betydelse i sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige eller gör sig skyldig till ett allvarligt brott och döms till utvisning.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Måste en myndighet ta emot digitala meddelanden?

2020-01-15 i Myndigheter
FRÅGA |Är inte Försäkringskassan som myndighet skyldig att ha en sk digital myndighetsbrevlåda dit allmänheten kan skriva?. Hur tar man om hand tex synpunkter o klagomål? Sådant av vikt som inkommer en myndighet ska väl också diarieföras?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Myndigheter ska vara tillgängliga för kontakter med enskildaFör myndigheter finns ett krav på att vara tillgänglig för kontakter med enskilda (7 § förvaltningslagen). En myndighet ska också se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla (6 § förvaltningslagen). Avsikten är att myndigheterna ska vara tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Bestämmelserna ska inte tolkas för vidsträckt utan det är i princip upp till myndigheten själv att avgöra i vilken utsträckning den ska vara tillgänglig för allmänheten och på vilket sätt den vill kommunicera.Att ha en digital myndighetsbrevlåda är ett bra sätt för en myndighet att vara tillgänglig och ha kontakter med enskilda. Särskilt för en större myndighet som Försäkringskassan vore det lämpligt att använda sig av en digital brevlåda för att ha kontakt med enskilda på digital väg.En myndighet är med andra ord inte skyldig att kunna ta emot skriftliga meddelanden från enskilda på digital väg, men de bör kunna göra det.Sådant som kan ha betydelse för utgången i ärenden ska dokumenterasMyndigheters skyldighet att dokumentera information och diarieföra samtal gäller bara information som kan ha betydelse för utgången i ett visst ärende som handläggs av myndigheten (27 § förvaltningslagen). Exempelvis ska information som lämnas muntligt dokumenteras, om det är av betydelse för beslutet i ett ärende. Däremot finns det ingen skyldighet för myndigheter att dokumentera allmänna klagomål och synpunkter på myndighetens verksamhet eftersom det saknar betydelse för utgången i ett visst ärende.Klagomål kan göras hos JOOm du är missnöjd med hur en myndighet har handlagt ett ärende eller annars varit behjälplig, kan du istället göra en JO-anmälan hos Justitieombudsmannen. JO tar emot klagomål från enskilda och granskar den offentliga verksamheten, vilket kan resultera i att en myndighet får kritik från JO.Du kan läsa mer om hur man gör en JO-anmälan på Justitieombudsmannens hemsida.SammanfattningDet är klart lämpligt om en myndighet kan ta emot digitala meddelanden från enskilda, men de har ingen absolut skyldighet att göra det.Myndigheten behöver bara dokumentera sådant som kan ha betydelse för utgången i ett enskilt ärende, men inte synpunkter och klagomål i allmänhet eller om det saknar betydelse för utgången i ärendet. Är du missnöjd med hur en myndighet beter sig kan du göra en JO-anmälan.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Får en myndighet sprida falska uppgifter?

2019-12-26 i Myndigheter
FRÅGA |om man lämnar pisseprov hos polisen och får på plats veta att det var negativt. kan polisen då göra fel med att säga att det var positivt till socialen? och kan socialen få information från polisen innan man själv har blivit dömd eller fått någon information?
Gustav Östlund |Hej!Tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga.En myndighet får inte sprida falska uppgifterPolisen är en myndighet. Det finns en skyldighet för myndigheter att agera sakligt och opartiskt och att inte medvetet sprida falska uppgifter (5 § förvaltningslagen). Polisen får med andra ord inte meddela Socialtjänsten att provet var positivt om det i själva verket var negativt. Beslut som har fattats på oriktiga grunder är ogiltiga. Det kan till och med vara brottsligt av en person som jobbar på en myndighet att sprida falska uppgifter (20 kap. 1 § brottsbalken).Du har rätt att få veta vilka uppgifter en myndighet har tillgång tillOm ärendet gäller ditt prov, är du part i ärendet. Som part i ärendet har du rätt att få del av allt material och all information som hör till ditt ärende, förutom det som är sekretessbelagt (10 § förvaltningslagen). Socialtjänsten kan med andra ord inte lägga några uppgifter till grund för ett beslut utan att du själv har fått möjlighet att ta del av uppgifterna.Om du vill veta vilka uppgifter Socialtjänsten har, kan du kontakta Socialtjänsten och be om att få ta del av uppgifterna.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Återreseförbud till Sverige omfattar även Schengenområdet

2019-08-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Om någon får 4 år återreseförbud till Sverige gäller också Schengenländer alltså det står bara Sverige på själv beslutet.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Återreseförbud till Sverige omfattar även SchengenområdetEn person som har fått ett beslut om avvisning eller utvisning får en viss tidsfrist på sig inom vilken personen måste lämna landet. Om personen inte lämnar landet i tid eller om Migrationsverket tror att personen inte kommer lämna landet frivilligt, kan personen få ett återreseförbud.Ett återreseförbud innebär att personen inte får återvända till landet under den angivna tiden. Återreseförbudet innebär också att personen inte får återvända till något av de länder som ingår i Schengensamarbetet, Rumänien, Bulgarien eller Kroatien under den tid återreseförbudet gäller.Visum eller uppehållstillstånd i ett Schengenland kan beviljas för den som har fått återreseförbud, men bara i undantagsfall.I ett beslut om återreseförbud står det ofta inte att förbudet gäller även Schengenstaterna, under rubriken "Beslut". Där kan det stå att det bara att det är förbjudet att återvända till Sverige. Istället brukar den informationen gå att utläsa längre ner, under exempelvis rubriken "Upplysningar". Där kan det vara så att det står att du inte får resa in i Schengenstaternas territorium så länge återreseförbudet gäller.SammanfattningEtt återreseförbud till Sverige innebär också ett förbud mot att återvända till Schengenstaterna, Rumänien, Bulgarien och Kroatien.Eftersom jag inte har tillgång till handlingarna i ditt ärende kan jag inte ge ett närmare svar. Har du fler frågor bör du kontakta Migrationsverket.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Kontrollavgift för att ha väntat med att registrera parkering

2019-07-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Lagen om kontrollavgift. Oskälighet 10§. Jag spelar tennis på en klubb som anlitat parkeringsbolag för att motverka att obehörig parkerar på klubbens mark. När man kommer till klubben ska man registrera bilen i en terminal vid receptionen. Emellertid lyckades parkeringsvakten registrera mig i sin handdator innan jag hunnit in. Det tar 3 minuter att gå in om man går direkt. Mig tog det 7 minuter för att jag väntade på min medspelare. Jag har bestridit avgiften utan att ange skäl. Kan 10§ om oskälighet gälla vid en rättslig prövning?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att när du kom till parkeringen väntade du på din medspelare i några minuter. Sedan registrerade du att bilen stor parkerad. Innan du hann registrera bilen fick du en kontrollavgift för olovlig parkering.Kontrollavgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt att ta ut avgiftenOm du anser det uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift, är det 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som gäller. Enligt bestämmelsen får en kontrollavgift inte tas ut, om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.Av förarbetena framgår att bestämmelsen är avsedd att ha en restriktiv innebörd, men ge utrymme för en mot bilisterna något mildare ordning än vad som medges vid felparkering enligt felparkeringslagen. Hovrätten har förklarat att, för att slippa betala krävs mer än att försummelsen är ursäktlig. Avgift inte bör i princip inte tas ut om endast om försummelsen beror på en oförutsedd händelse som är av mer än bagatellartad natur (se RH 2012:10). I praxis har det rört sig om sådant som en nära anhörigs sjukdom och i det närmaste nödsituationer.Ett fordon är inte felparkerat medan du köper biljett eller registrerar parkeringenDet finns ingen särskild regel som anger hur länge en parkeringsvakt måste låta en bil stå innan den kan ge ut en parkeringsbot. Enligt praxis väntar dock de flesta parkeringsbolag fem till tio minuter innan de ger en parkeringsbot till en bil som står felparkerad. Ett fordon inte är felparkerat under den tid det tar för bilisten att köpa en parkeringsbiljett. Är det exempelvis kö till en parkeringsautomat eller till den plats där förare registrerar sin bil som parkerad, kan en parkeringsavgift inte komma på fråga.Det är inte ett godtagbart skäl att vänta på sin medspelareDet inte troligt att det skulle anses uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgiften, av den anledningen att du väntade på din medspelare innan du registrerade parkeringen. Det gäller trots att det bara passerade sju minuter, eftersom det är mer än vad som behövs för att betala biljetten. Det kan svårligen ses som ett godtagbart skäl för att vänta med att göra det, utan det bör göras snarast möjligt. Som angivits ovan krävs det mer akuta, oväntade händelser.Om det är något som är till din fördel är det att syftet med parkeringen är att parkeringen är till för de som besöker anläggningen. Eftersom du besökte anläggningen hade du skäl att parkera där. Det passerade också väldigt kort tid. Jag tvivlar dock på att de argumenten skulle hålla eftersom det vanligtvis ankommer på den som har parkerat bilen att se till att parkeringsbolaget kan kontrollera att bilen står korrekt parkerad.SammanfattningDet är möjligt att bestrida kontrollavgiften av den anledningen att det vore uppenbart oskäligt att ta ut den, i enlighet med 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Däremot ska lagen tolkas restriktivt och, så som din fråga är formulerad, verkar du sakna tillräckligt starka skäl som skulle kunna medföra att det är uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift i ditt fall. Att du väntade på din medspelare är inte anledning nog att vänta med registreringen.Det kan dock vara en god idé att ändå framföra för parkeringsbolaget dina skäl till varför du inte ska betala och se vad de säger.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,