Blommor till en intagen

2019-09-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om någon som är häktad med restriktioner (inte fulla restriktioner)får ta emot blommor som levereras med bud?Mvh Åsa
Victor Strömwall |Hej.Vad en intagen i ett häkte och inte regleras i många typer av rättskällor. Först och främst finns 2 kap. 11 § Häkteslag, denna föreskriver att "En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter, tidningar och andra personliga tillhörigheter som inte kan äventyra ordningen eller säkerheten." Frågan här är såklart om blommor skulle äventyra ordningen eller säkerheten på häktet. Kriminalvården har vidare ett eget regelverk som de utgår ifrån vid bedömningsfrågor i sådana frågor, dessa kallas föreskrifter och för häktet finns "FARK häkte". Under kommentarerna till 2 kap. 11 § Häkteslag räknas ett antal olika objekt som både som förutsättning eller efter individuell prövning skulle godtas som en personlig tillhörighet. Tyvärr nämns inte växter vidare utan bör tolkas som objekt den intagne inte rimligen bör mottaga på sitt bostadsrum. På Kriminalvårdens hemsida under fliken "123 frågor" # 35 har man uttalat sig specifikt om blommor i en cell och säger "De allra flesta får inte ha blommor på rummet. Vad man får ha i sitt rum beror på vad man är dömd för, hur hög säkerhet fängelset har och på hur den intagna är som person. Men ingen får till exempel ha något som kan användas som vapen eller något som försvårar behandlingen eller gör det svårare att anpassa sig till livet ute i samhället.". Avslutningsvis hittar jag inga rättsfall där just blommor i cellen på ett häkte har prövats, vilket gör det oerhört svårt att bedöma ärendet i din situation. För att vara säker skulle jag rekommendera att du tar kontakt med t.ex ett vakthavande befäl på häktet och ställer frågan direkt. Inte bara själva innehavet skulle kunna anses vara ett problem, utan att de levereras med bud, vilket innebär att budet fysiskt skulle behöva komma in på häktet. Detta är någonting som kriminalvården är extremt återhållsamma till att godkänna och kanske görs det en annan bedömning om du själv lämnar blommorna.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Serveringstillstånd vid vernissage

2019-03-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |BEHÖVER MAN SERVERINGSTILLSTÅND. Hej. Undrar om det är tillåtet att bjuda på alkohol i samband med ett öppet konstvernissage?Det är öppet sällskap som kommer och går, rullande i minst 5 timmar. Man annonserar och informerar om detta i tid, att Galleri bjuder på vin och tilltugg. Däremot (inget mer om t.ex. tonåringar och alkohol.)Det är ett privat Galleri i hyresfastighet = hyrlokaler i en liten stad i södra delen av landet. Dessutom Galleriägaren dricker hela tiden under öppningstiden på vernissagen.Ingen alls kontroll på minderåriga, tyvärr. Under en vernissage kan det komma 250-350 besökare. Det blir mycket trevlig tillställning med cirkulerande och "uppvärmda" konstköparna = besökare. Försäljning och betalningar på Switch sker under vernissagen. Dock den köpta konstverken stannar kvar och hämtas efter utställningens slut.Undrar om det är enligt gällande i landet principer. Tacksam för svar.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln för att kunna servera tillstånd är att det krävs ett serveringstillstånd. Frågor angående detta regleras i alkohollagen, närmast 8 kap 1 §. Det är kommunen där serveringen skall ske som beslutar om tillstånd.Undantagen finns i 8 kap 1a § Alkohollagen som föreskriver att det inte krävs tillstånd om: 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Vad den i er fråga föreslagna konstvernisagen faller på enligt undantagen är att det inte är ett på förväg slutet sällskap, alltså i strid med första punkten.Att ansöka om tillstånd skulle alltså krävas för att ni skulle få servera alkohol på er vernissage, att göra detta hittar ni enklast om ni kontaktar kommunen eller söker på deras hemsida. Hoppas detta gav svar på din fråga!

Olovlig körning - passagerares ansvar samt anmälningssskyldighet

2019-04-12 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Om man vet om att någon kör bil utan körkort, har man skyldighet att informera polisen om detta? Eller klassas det inte som grovt nog för att hamna under anmälningsskyldighet plikten? Sen om man har åkt med personen medans man har körkortstillstådent det vill säga för att övningsköra kan man bli av med den då?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I den svenska rättsordningen finns i Brottsbalken (BrB) genom bestämmelsen i 23 kap 6 § en skyldighet att anmäla brott som är förestående eller pågående. Dock måste det vara särskilt föreskrivet i brottets lagrum att underlåtenhet att anmäla kan leda till straff.Att köra utan ett giltigt körkort faller under benämningen olovlig körning, som regleras i 3 § lag om straff vid vissa trafikbrott. I lagrummet finns dock inte bestämmelse om att underlåta att anmäla skulle leda till en straffrättslig påföljd enligt 23 kap 6 § BrB. Du kan dock vidare bli dömd för olovlig körning om du tillåter någon som t.ex lånar din bil att köra trots att du vet att personen saknar körkort. Kort och gott kan du få en straffrättslig påföljd för att inte anmäla, så länge du inte äger fordonet själv och tillåter personen att framföra det.Vad gäller körkortstillståndet regleras det i körkortslagen. Den som innehar körkortstillstånd skall vara lämplig för detta, enligt 3 kap 2 § körkortslagen. Eftersom du inte kan göra dig skyldig till olovlig körning själv utan att äga bilen som körs så ser möjligheterna att tappa tillståndet små ut.Hoppas detta var svar på din fråga!