Hur kan min blivande fru från Thailand få uppehållstillstånd?

2019-09-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag har träffat en kvinna från Thailand, och vi ämnar att gifta oss och leva i Sverige. Hon har för närvarande arbetsvisum i Polen, och jag har träffat henne hos gemensamma bekanta i Norge när hon besökte dom. Hon kommer till mig nu i okt. och giftermål i feb 2020. Frågan, hur får hon uppehållstillstånd här i Sverige?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver att ni vill leva här i Sverige och då tolkar jag det som att du frågar hur hon kan få permanent uppehållstillstånd i Sverige? Uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen. Vem kan få uppehållstillstånd?Den som vill resa in i Sverige och stanna här längre än 3 månader måste ha ett uppehållstillstånd (2 kap. 4 och 5 §§ utlänningslagen). Uppehållstillstånd kan ges på olika grunder så som arbetare, student, skyddssökande eller på grund av anknytning till familj här i Sverige. I ert fall, antar jag att anknytning med anledning av ert kommande giftermål är mest aktuellt, som regleras i 5 kap. 3a § p1 utlänningslagen. Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b§ utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges ex. om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap. AnsökanAnsökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet eller i ditt fall kan hon göra det i Polen då hon har tillstånd att vara där. Sammanfattningsvis, en person kan få uppehållstillstånd för olika skäl bl.a anknytning till en person i Sverige som den har för avsikt att gifta sig med. Förutsättningarna är att du som ska komma hit kan stärka din identitet, personen i Sverige ska kunna försörja dig och att förhållandet är seriöst. En ansökan kan göras via internet men endast innan personen reser till Sverige. Jag hoppas att detta svarade på din fråga!Vänligen,

Kan någon få visum i Sverige som fått avslag om visum i annat schengenland?

2019-09-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej ! Jag skulle bjuda in min systers son till Sverige för besök . Han är 27 år gammal och bor i Iran . Han fick avslag en gång när han sökte Från Frankrike i förre året . Frågan är Det är om Frankrike och Sverige är i Schengen kan han söka visum från Sverige med tanke att han fick avslag tidigare från Frankrike ??Jag är svensk medborgare .Tacksam för svaret .
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om visum och besöka Sverige regleras i Utlänningslagen. Besöka SverigeMedborgare från vissa länder behöver ansöka om visum när de ska besöka Sverige (2 kap. 3 § utlänningslagen). Iran är ett av de länder där visum är nödvändigt. En person som har fått ett beviljat visum har därmed tillstånd att stanna i Sverige upp till 90 dagar, därefter krävs ett uppehållstillstånd (2 kap. 5 § utlänningslagen). Krav för att få visumFör att få ett visum krävs att du har ett giltigt nationellt pass, en inbjudan från personen som du avser besöka i Sverige, pengar så du klarar att leva i Sverige samt för hemresan och en reseförsäkring. Läs mer här om kraven.Gällande schengensamarbetetInom de länder som har anslutit sig till schengensamarbetet kan en resa fritt. Syftet är att har du fått visum in till ett av länderna kan du resa till fler inom schengenområdet utan att behöva ansöka om visum till var och ett av länderna du vill besöka där. Det råder en s.k gemensam visumpolitik. För att svara på din fråga, så förstod jag det som att du undrar ifall din systerson kan få visum till Sverige trots att han blev nekad visum till Frankrike. Det är inte självklart att han kan då många av länder ställer liknande krav på sina tillstånd. Ifall han inte uppfyllde något krav för Frankrike kanske han inte heller lyckas uppfylla samma krav för Sverige. Men det är inte heller säkert att det är samma krav eller att han inte skulle uppfylla de nu ett år senare när han ansöker till Sverige. Mitt råd är att du samt han läser igenom kraven som ställs för att få visum till Sverige. På så sätt är ni förberedda på vad vad som krävs och om det skulle vara något som han inte uppfyller. Låt däremot inte avslaget i Frankrike hindra dig från att bjuda hit din systerson, för det behöver inte nödvändigtvis innebära att han inte kan komma till Sverige. Jag hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen,

Vad krävs för att bli sambo med någon i annat land?

2019-07-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Min pojkvän vill flytta till mig i Sverige och vi tänkte bo sambo. Han är EU medborgare. Behöver han nån uppehållstillstånd eller kan bara flytta in och folkbokföra sig hos mig?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring uppehållstillstånd finns i Utlänninglagen och det är från den jag kommer utgå. Att bosätta sig med någon i ett annat landOm en person vill flytta till ett annat land med anledning av anknytning till anhörig, behöver ha ett uppehållstillstånd. Det kan vara att man planerar att gifta sig eller bli sambo (5 kap. 3 a§ p1 Utlänninglagen). Det går alltså inte att endast flytta hit och folkbokföra sig. Krav för uppehållstillståndFör att få sådant uppehållstillstånd krävs att personen som en ska bo med i Sverige är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Det finns också ett försörjningskrav, som innebär att personen i Sverige ska kunna försörja båda. Det innebär att båda två ska kunna leva i rimlig standard och ha en tillräckligt stor bostad (5 kap. 3 b§ Utlänningslagen). Mer om försörjningskravet kan du läsa om här. Ett sista krav är att den som ska flytta till Sverige kan styrka sin identitet. Detta görs vanligen genom att uppvisa ett giltigt pass. Det ska även framgå att ert förhållande är seriöst och att inga andra särskilda skäl talar för att tillstånd inte ska ges. Andra särskilda skäl kan vara exempelvis om det finns risk att någon i förhållandet far illa eller kommer att fara illa. Hur ansöker man om uppehållstillstånd?Här är instruktioner på Migrationsverkets hemsida om hur en ansökan på webben kan göras. Där finns också mer information kring hur hela processen går till m.m. Lycka till! Jag hoppas att detta gav svar på din fundering. Vänligen,

Får en åka till Sverige under väntetiden på uppehållstillstånd?

2019-06-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Min pojkvän är i Nya Zeeland just nu och har precis ansökt om ett working holiday visa i Sverige men han har redan köpt en biljett till sverige den 12/9. Får han lämna Nya Zeeland och åka till Sverige innan han har hunnit få sitt working holiday visa godkänt? Jag hörde även att han inte får vara i Sverige när hans holiday working visa godkänns men han kan vara i annat valfritt land och resa tillbaka till Sverige efter att det har godkänts. (tex att vi åker på en kort resa inom Europa medan vi väntar)
Erica Lager |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett working holiday visa är en form av uppehållstillstånd för unga personer som vill arbeta under viss tid i Sverige. Frågor gällande uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen. Måste uppehållstillstånd beviljas innan inresa?Huvudregeln är att en person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige, även ska ha beviljats det tillståndet innan personen kommer till Sverige (5 kap. 18 § Utlänningslagen). Det är alltså inte giltigt att ansökan beviljas när personen redan befinner sig i Sverige. I andra stycket beskrivs undantagen exempelvis om personen har stark anknytning till någon i Sverige, förlängning av uppehållstillstånd eller om det finns synnerliga skäl för det.Vad gäller för er?Jag ser inte att någon av undantagen skulle vara tillämpliga på er situation. Ert förhållande skulle troligtvis inte anses inte som tillräckligt stark anknytning då ni inte är gifta eller sambos. Inte heller verkar någon av de andra undantagen vara tillämpliga. Därmed gäller huvudregeln och din pojkvän får inte komma till Sverige innan hans working holiday visa har beviljats. Däremot som du skriver är det helt ok att vara i Europa som semester medan ni väntar. Det som krävs är endast att hans working holiday visa har beviljats så han kan visa upp beslutet tillsammans med sitt pass när han kommer till Sverige. Mer om handläggningstiden kan du läsa om på Migrationsverkets hemsida här. Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,

Får polisen ta mitt körkort innan jag har blivit dömd för något brott?

2019-09-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJag har fått mitt körkort beslagtaget med omedelbar verkan för grov vårdslöshet i trafik anklagad för att ha deltagit i streetrace jag kom gående på en väg och man har varken sett mig i bil eller deltaga i detta Borde jag inte fått behålla körkort tills detta är undersökt o utrett vekar helt galet Vad skall jag nu förvänta mig eller göra
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om körkort regleras i körkortslagen (1998:488). När får polisen ta ett körkort på plats?Polisen tillsammans med några andra myndigheter ex. Tullverket har rätt att omhänderta någons körkort på plats, ifall föraren uppvisar tydlig onykterhet, om det finns sannolika skäl att körkortet kan återkallas, om föraren inte kan framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt på grund av sjukdom eller andra tillstånd eller om körkortet är ogiltigt (5 kap. 7 § 1 st körkortslagen). Återkallelse av ett körkort ska ske vid bl.a grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och grova trafikbrott (5 kap. 3 § körkortslagen).Vad händer efter körkortet har blivit omhändertaget?Vad händer efter att körkortet har blivit omhändertaget?Efter att polisen har tagit ditt körkort på plats, har du rätt till att köra utan det i 48 timmar ifall polisen har medgett detta. I annat fall anses det som olovlig körning, samma sak gäller även efter de 48 timmarna (5 kap. 7 § 2 st körkortslagen). Körförbudet varar tills dess att Transportstyrelsen har fattat ett beslut i din situation. Det är polisens ansvar att lämna körkortet tillsammans med deras beslut om att omhänderta det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kommer sedan kontakta dig gällande att de har hand om ditt ärende samt för att du ska få yttra dig om saken innan de fattar ett beslut. Om du döms för ett brott kan körkortet bli återkallat under en viss bestämd spärrtid, som kan variera beroende på anledningen till återkallelsen. De kan också besluta om att inget händer och du får ditt körkort tillbaka, detta förutsätter att polisen utredning visar att du inte ska dömas till något brott. Du kan också få en varning ifall omständigheterna inte är tillräckligt allvarliga för en återkallelse. Läs mer här om hur utredningen går till och grunderna för ett eventuellt återkallande. Vad kan du göra?Du som har fått ditt körkort beslagtaget av polisen, kan inte mer än att vänta på kontakt från Transportstyrelsen samt att de ska fatta sitt beslut gällande ditt körkorts öde. Det bör inte ta allt för lång tid. Det finns en publikation från Transportstyrelsen och Polisen tillsammans som är till för de som är i din situation, och den beskriver mer i detalj vad som händer under tiden. Du kan kolla in den här såfall. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Vänligen,

Vad krävs för uppehållsrätt som student i Sverige?

2019-08-05 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor. 1. Jag undrar måste man studera på heltid på högskolan för att ha uppehållsrätt som student i Sverige, om man är EU medborgare? Eller räcker det med 50% studietakt? 2. Om försörjningskravet. Som EU medborgare bör jag kunna försörja mig själv under denna tid jag studerar. Jag bor tillsammans med min make (som är Non EU, men har uppehållskort som min familj). Han jobbar mellan jag studerar. Vi betalar 6000 kr per månad för hyran. Jag undrar räknas det då att jag bör ha tillräckliga medel att försörja mig efter jag har betalat 6000 kr eller delas det mellan min make och jag, dvs att jag bör ha tillräckligt efter jag har betalat 3000 kr för boendekostnad? Tack för ert svar!Med vänliga hälsningar
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen.Fråga 1För att få uppehållstillstånd som student krävs att du är antagen till heltidsstudier (5 kap. 10§ utlänninglagen och prop. 2007/08:147 avsnitt 9, p.47). Studier om 50% eller på distans är inte tillräckligt för uppehållsrätt, utan det krävs heltidsstudier vilket motsvarar 30 högskolepoäng per termin. Fråga 2 gällande försörjningskravetDet krävs att du uppfyller försörjningskravet för att få uppehållstillstånd i Sverige, likt du säger. Migrationsverket har information samt en bra tabell här för hur du uppfyller kravet. Du ska kunna uppvisa att du har egna pengar att leva för här i Sverige, på en bestämd summa om 8 370 kronor per månad. Du ska också kunna visa att du har egna pengar som räcker till hela den tiden som planerar att studera, exempelvis på ett bankkonto, stipendium eller studiemedel från hemlandet. Det är alltså inte tillräckligt att ex. din sambo försörjer dig helt med hans lön utan det måste vara dina pengar som bidrar också. För att svara mer specifikt utifrån ditt exempel så är det inte lika viktigt hur ni delar hyran, då ni bor tillsammans och därför troligtvis kommer försörja varandra till stor del. Det är tillräckligt att du uppvisar att du har minst den bestämda månadssumman för att Migrationsverket kan veta att du inte enbart kommer leva på din sambos pengar eller kunna leva själv ifall du flyttar. Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor!Vänligen,

Måste jag åka hem innan beslut om förlängning av uppehållstillstånd?

2019-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Får en Amerikansk medborgare som sökt uppehållstillstånd för besök för att få stanna längre än 90 dagar i Sverige åka hem tillfälligt till USA under tiden som ärendet behandlas av migrationsverket?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppehållstillstånd för besökNågon som vill stanna längre i Sverige än de 90 dagar som ett visum tillåter kan ansöka om en förlängd rätt att få stanna. Det gäller om en kommer spendera mer än totalt 90 dagar under i en 180-dagarsperiod i Schengerområdet (läs här vilka länder det innebär). Ifall en inte kommer vara mer än 90 dagar under den perioden kan en istället ansöka om förlängt visum. Får jag stanna under väntetiden?Om ansökan lämnas in innan visumet har gått ut har rätt att stanna kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat ett beslut. Personen som ansöker behöver därför inte åka hem under väntetiden på beslut. Mer om uppehållsrätt för besök går att läsa på Migrationsverkets hemsida här. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilket land ska betala ut barnbidrag m.m?

2019-05-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,Har en fråga som jag inte finner ngt svar på efter många timmar framför Google om vad som gäller när man får barn och de olika ersättningarna samt rättigheterna föräldrarna har. Vänligen se frågan nedan. Om bägge föräldrarna är svenska medborgare men den ena av dem är skriven i ett annat EU land. Vad gäller då ang. föräldraledigheten, föräldrapenning & barnbidraget? Tack så mycket på förhand för hjälpen!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring din fråga finns i EU-direktivet 883/2004. Direktivet innehåller samordningsregler för socialförsäkringsrättsliga förmåner inom EU, och det är detta direktivet jag kommer hänvisa till nedan. Vilket land ska betala ut sociala förmåner?Medborgarskap är inte relevant utan avgörande är vilket land familjen bor i samt arbetar i. I direktivet beskrivs att arbetslandet är i första hand ansvariga att betala ut sociala förmåner (art. 11.3a), och bosättningslandet i andra hand ansvariga (art. 11.3e). EU har sagt att både barnbidrag och föräldrapenning är s.k familjeförmåner och ska därför omfattas av direktivet enligt uppräkningen i art.3. Samordningen inom EU innebär bl.a att den som arbetar i ett land får lov att ta med sig de intjänade förmånerna till ett annat land och få utbetalt exempelvis föräldrapenning i landet där du bor istället (s.k exportabilitetsprincipen i art. 67).Jag vet inte utifrån frågan var föräldrarna bor eller arbetar, samt om de bor och arbetar i olika länder etc. Men jag ska försöka svara på hur reglerna ser ut så får du tillämpa det på din egna situation. Situation: Ena föräldern arbetar i land A och familjen bor i land B, den andra föräldern arbetar inte. Då kan familjen ha rätt till föräldrapenning/barnbidrag från båda länderna, men på olika grunder (arbete och bosättning) och då finns en prioritetsordning. I första hand ska arbetslandet betala ut, i andra hand landet som utger pension och i tredje hand bosättningslandet (art. 68.1a)Situation: Ena föräldern arbetar i land A och andra föräldern arbetar i land B + familjen bor i land B. Då kan familjen också ha rätt till förmåner från båda länderna men denna gången är det båda på grund av arbete. Då ska barnets bosättningsland betala ut förmånerna (art. 68.1b). Situation: Ena föräldern arbetar i land A, andra föräldern arbetar i land B och familjen bor i land C. Då ska det av arbetsländerna som har mest förmånlig förmånsersättning betala ut. Det finns även en regel i som säger att arbetslandet betalar ut en förmån som är lägre än den som finns i bosättningslandet, så ska bosättningslandet betala ut mellanskillnaden i ett s.k tilläggsbelopp (art. 68.2) Syftet med regeln är att man ska inte missgynnas av att arbeta i ett annat land än var man bor. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om du fortfarande undrar vad som gäller, kanske om din situation inte passade in här så får du gärna ställa en till fråga. Med vänliga hälsningar,