Jag ska gifta mig med asylsökande, hur gör vi för att han ska få stanna i Sverige?

2019-05-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag ska gifta mig med en man frånIrak, som söker asyl men fått avslag. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Måste han åka till ett annat land ett tag och sedan återvända till Sverige för att få stanna. Kan man i så fall lösa det på annat sätt. MVH.
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlar regler som finns i Utlänningslagen (UtlL). Om uppehållstillstånd vid ingående äktenskapEn person med avsikt att ingå äktenskap med en som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige, kan få uppehållstillstånd om förhållandet framstår som seriöst och inte andra särskilda skäl talar emot det (5 kap. 3 a§ 1p UtlL). Bedömningen ifall förhållandet görs genom att titta på olika faktorer ex. hur långt förhållande, hur ofta de träffas, om personerna talar samma språk, hur god kännedom de har om varandra och om de har eller väntar barn tillsammans. Särskilda skäl som skulle tala emot är exempelvis om den ena partnern riskerar att bli utsatt för våld i förhållanden. För att få uppehållstillstånd finns också ett försörjningskrav samt krav på att kunna styrka sin identitet. Måste personen söka uppehållstillstånd från hemlandet?Huvudregeln är som du skriver att den ansökande personen ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller annat land där den har tillstånd att bo. Det finns vissa undantag när någon kan söka om den redan befinner sig i Sverige. Undantaget gäller när personen har ett annat uppehållstillstånd ex. arbetstillstånd, har barn eller väntar barn med någon i Sverige och verkställighetshinder vid avslag av asylansökan.Om sökande personen befinner sig i Sverige och verkställighetshinderOm personen har fått avslag för asyl i alla instanser och är tvungen att lämna landet, kan återresan avbrytas ifall det framkommer ny information till situationen exempelvis att familjesituationen förändras. Detta kallas verkställighetshinder (12 kap. 18§ UtlL). Då kan personen skriva till Migrationsverket och beskriva den nya situationen och varför de ska på den grunden pröva asylskälen igen. Mer om detta kan du läsa här på Migrationsverkets hemsida. Den nya informationen prövas alltid individuellt för varje fall, men det ska vara en bestående omständighet som den sökande inte hade kunnat eller haft skälig anledning att inte åberopa tidigare (12 kap. 19§ UtlL). Vad kan ni göra?Din blivande man befinner sig i Sverige och har fått avslag på sin asylansökan. För att kunna ansöka om verkställighetshinder på grunden att ni nu ska gifta er, krävs det att han har överklagat och fått avslag i alla domstolsinstanser. Har så skett kan ni ansöka genom instruktionerna på Migrationsverkets hemsida som jag hänvisat till ovan. Om han endast har fått ett första avslag hos Migrationsverket har ni en väg att gå innan han kan ansöka om verkställighet. Det är inte heller säkert att ert blivande äktenskap är tillräckligt för att vara en ny omständighet som innebär att han får stanna. Bedömningen görs i varje enskilt fall av Migrationsverket. Men då han redan befinner sig i Sverige, och det på grund av asylskäl, är det en möjlighet värt att gå på.Det andra alternativet är att ansöka om uppehållstillstånd på grund av kommande äktenskap. Tydliga instruktioner finns Här om hur en sådan ansökan går till. Det går att göra både via webben eller vanlig utskriven ansökan som skickas in. Denna måste dock göras från hemlandet eller annat land där ansökningspersonen har rätt att bo. Jag kan inte råda er till mer än att kanske testa verkställighetshinder, men jag tror att båda sätten innebär en längre handläggningstid. En vanlig ansökan är möjligtvis en säkrare väg, men innebär samtidigt att han måste lämna Sverige för en tid. Om ni är ändå osäkra så kan ni kontakta Migrationsverket ifall de har några åsikter eller råd för er situation. Lycka till!Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, och annars får du gärna återkomma vid fler funderingar!Vänligen,

Kan jag återförenas med mitt barn i Sverige?

2019-04-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag är gift med en man som har varit i Sverige mer än 20 år och jag själv har varit i Sverige i 3 år. Jag kom till Sverige genom giftermålet.Kvar i hemlandet har jag ett minderårigt handikappat barn och undrar om det är möjligt att återförenas med barnet i Sverige ( med andra ord att barnet kan bosätta sig i Sverige med).Tacksam för ett svar.Demka
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har rätt till familjeåterförening?Familjeåterförening innebär att en person i utlandet kan få uppehållstillstånd på grund av att den personen har anknytning till en person bosatt i Sverige. Ifall du får lov att återförenas med din familj i Sverige som anknytningsperson beror på vilken typ av uppehållstillstånd eller skyddsstatus du har. Som det är nu kan den som har permanent uppehållstillstånd, skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande+ ansökte om asyl senaste november 2015 ha rätt till familjeåterförening (Migrationsverket). Familjeåterförening gäller endast för närmaste familjen. Det handlar främst om make/maka, sambo och sina barn under 18 år (5 kap. 3§ Utlänningslagen)FörsörjningskravetFör att få lov att ta hit din familj finns ett försörjningskrav. Det innebär att du måste kunna försörja dig själv och din familj som kommer hit, men även kunna ha en tillräckligt stor bostad för er och kunna uppehålla en bra levnadsstandard för hela familjen. Mer om försörjningskravet kan du läsa om på Migrationsverkets hemsida. Gällande din situation, tolkar jag det du skrev som att du inte kom till Sverige med ett skyddsbehov, utan med anledning att gifta dig, och då har du troligtvis ett permanent uppehållstillstånd.Till sist vill jag sammanfatta med att det inte bör vara ett problem för dig att få återförenas med ditt barn i Sverige, under förutsättning att du har permanent uppehållstillstånd och uppfyller försörjningskravet. Lycka till!Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma om du har andra funderingar.Vänligen,

Vad gör jag om min afghanska id-handling inte är tillräckligt för styrka min identitet?

2019-05-03 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag funderade på att behöver man att ha ett Afghanskt pass vid ansökan när man har bott i Sverige i åtta år ?Migrationsverket påstår att ett Afghanskt id-handling kan ej styrka innehavarens identitet i sådan utsträckning som krävs för styrkt identitet i ärende om svenskt medborgarskap.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ansöka om svenskt medborgarskap och undrar hur du kan få ett sånt även om Migrationsverket tycker att din afghanska id-handling inte uppfyller kraven för att styrka din identitet. Svenskt medborgarskap och kravet på styrkt identitetFör att bli svensk medborgare måste du kunna styrka din identitet, fyllt 18 år, ha permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt, bott i Sverige en viss tid och levt ett skötsamt liv under den tiden i Sverige (11§ i lagen om svenskt medborgarskap).Gällande kravet på att kunna styrka sin identitet, så kan det uppfyllas på olika sätt. Man kan visa pass i original från hemlandet eller annan identitetshandling i original, samt kan en nära släkting intyga din identitet. Dock för vissa länder ex. Afghanistan har Migrationsverket utfärdat särskilda krav på identitetshandlingar. Detta på grund av att Migrationsverket av olika anledningar inte alltid accepterar id-handlingar från de undantagna länderna som tillräckligt tillförlitliga för deras krav. Vilka fler länder det är och varför kan du läsa om på Migrationsverkets hemsida här. Kan man få svenskt medborgarskap även om inte kan styrka sin identitet?Ja, Migrationsverket kan göra olika undantag om du har bott i Sverige minst 8 år och har en trovärdig identitet (bl.a. har haft samma identitet under hela den perioden du bott i Sverige) och även saknar möjlighet att skaffa sådan id-handling som krävs för att styrka din identitet. Om du har en nära släkting (maka/make, föräldrar, barn,syskon) som är svensk medborgare kan också denna person styrka din identitet. Förutsättningar för detta kan du läsa om här. Sammanfattningsvis, det finns andra sätt som du kan få svenskt medborgarskap på även om Migrationsverket nekar din afghanska id-handling. Då du har bott i Sverige i 8 år kan Migrationsverket pröva om du har en trovärdig identitet och genom det få medborgarskap, eller om du har en nära släkting som redan är svensk medborgare så kan denna styrka din identitet. Jag råder dig till att kontakta Migrationsverket igen och berätta om din situation utifrån de undantagen som finns, så bör de kunna hjälpa dig vidare med din ansökan. Lycka till!Vänligen,