Körkort som id-handling under spärrtid

2019-10-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |gäller körkortet som legitimation under spärrtiden?
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna kring återkallelse av körkort och spärrtiden regleras i körkortslagen (1998:488).Lagens 5 kap. 3 § reglerar när ett körkort kan återkallas och i 5 kap. 6 § benämns den tid då ett nytt körkort inte får utfärdas som spärrtiden.Ett körkort är en sådan handling som kallas för urkund i lagen och i brottsbalkens 15 kap. finns straffreglering för den som lämnar osanna uppgifter. Straffet för missbruk av urkund regleras i lagens 15 kap. 12 §. Missbruk av urkund innebär att man använder, eller låter någon annan använda, urkund som inte är sanningsenlig gällande identitet eller befogenhet. För att bli dömd för missbruk av urkund krävs det att gärningen medför fara i bevishänseende. Ifall du visar upp ett indraget körkort för någon som har till uppgift att kontrollera det medför detta att personen vilseleds och du gör dig skyldig till missbruk av urkund.Istället för körkort kan du under denna period använda dig av nationellt id-kort eller pass!Vänlig hälsning,

När kan man överklaga avslag om uppehållstillstånd?

2019-10-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag skulle hämta min kille till Sverige Och vi fick avslag När man kan börja söka igenMvh
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som kan få uppehållstillstånd i Sverige regleras i utlänningslagen. Enligt 5 kap. 3 a§ kan uppehållstillstånd ges till någon som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige. Personen som lever i Sverige sedan tidigare måste kunna försörja sig och ha en bostad tillräckligt stor för både sig och utlänningen, enligt 5 kap. 3 b§.Enligt 14 kap. 5 b§ utlänningslagen kan Migrationsverkets beslut gällande upphovsrätt överklagas till migrationsdomstolen. Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dagen ni tagit del av beslutet.Tryck här för att läsa mer om hur du överklagar beslutet!Vänliga hälsningar,