Kan en lag vara både civilrättslig och offentligrättslig?

2020-09-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan en lag vara både civilrättslig och offentligrättslig? Exempelvis utlänningslagen (2005:716) är den civilrättslig eller offentligrättslig eller en kombination?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att en lag är civilrättslig innebär att den i första hand riktar sig till medborgarna på ett handlingsdirigerande sätt, exempelvis genom att styra vad vi kan avtala om, vad som gäller mellan makar/sambor, mellan föräldrar och barn och vad som händer med egendom vid dödsfall. Man brukar säga att civilrättsliga lagar reglerar förhållanden mellan privata rättssubjekt, dvs mellan privatpersoner och/eller näringsidkare. Några civilrättsliga rättsområden är familjerätt och avtalsrätt.Att en lag är offentligrättslig innebär istället att den reglerar förhållanden mellan "det allmänna" (staten) och privata rättssubjekt. Några offentligrättsliga rättsområden är straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt. Utlänningslagen – civilrättslig eller offentligrättslig? Utlänningslagen är en offentligrättslig lag eftersom den reglerar förhållandet mellan personer och staten, exempelvis frågor om uppehållstillstånd, visum, asyl, osv. Kan en lag vara både offentligrättslig och civilrättslig? En lag är som huvudregel antingen civilrättslig eller offentligrättslig i sin natur. Däremot är det inte ovanligt med inslag av båda dessa slags regler. Det rör sig då ofta om att lagstiftaren har tagit in bestämmelser i civilrättslig lagstiftning om hur processen i domstol ska gå till, vilket egentligen hör till den offentliga rätten. Sammanfattningsvis kan en lag alltså till viss mån vara både civilrättslig och offentligrättslig, just gällande utlänningslagen har jag dock svårt att se några civilrättsliga inslag.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

När får man köra moped klass II som är tillverkad innan 2003?

2020-08-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej är just nu 14,5 år gammaloch undrar om jag kan köra en 30 moped gjord före 2003 utan körkort/förarbevis?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar att det är en moped klass II som du syftar på, vilken får ha en hastighet om max 25 km/h. Enligt 2 kap. 3 § körkortslagen behöver du ha förarbevis för att få köra moped klass II. Ett sådant förarbevis kan du få först när du har fyllt 15 år, detta enligt 3 kap. 19 § körkortslagen. Du skriver även att mopeden är gjord före 2003, enligt Trafikverket spelar detta ingen roll utan den räknas som en moped klass II trots att den har ett äldre typintyg än vad som följer av nuvarande bestämmelser. Jag länkar till Trafikverkets sida här så kan du läsa mer själv om vad som gäller! Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna skriva till oss igen! Med vänliga hälsningar

Får man köra moped kortare sträckor utan förarbevis?

2020-08-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får man köra 30 moped under 15 korta sträckor utan körkort eller förarbevis
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 2 kap. 3 § körkortslagen behöver man förarbevis för att få köra moped klass II. Det enda undantaget till detta finns i 2 kap. 10 § körkortslagen där det sägs att förarbevis inte behövs vid färd inom inhägnat område, exempelvis vid tävlingar. Vad som räknas som inhägnat område är inte helt fastställt men det bör vara avskilt från allmän trafik och hela platsen ska vara tydligt inhägnad. Jag kan nämna att ett delvis inhägnat grustag inte har räknats som inhägnat område i ett rättsfall från 1961 (NJA 1961 B 38). Inte heller en bilskrot som avskildes med bom har räknats som inhägnat, detta fastslog Svea hovrätt 2007-05-04 i mål nr B 2864–07. Av detta drar jag slutsatsen att definitionen av inhägnat område är ganska snäv, det verkar främst gälla för tävlingar och andra speciellt avsedda platser. Du får alltså inte får köra kortare sträckor på väg utan förarbevis. Eftersom det inte är helt klart exakt vad som avses med inhägnat område skulle jag råda dig till att vänta med att köra mopeden tills du tagit ditt förarbevis.Jag hoppas att detta var svar på din fråga, om inte får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Folkbokföring för barn över 16 år

2020-08-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hejjag är sedan 2 år skild från barnens mamma och den yngsta är 17 år (sonen är 20 år) och båda har sedan skilsmässan bott och varit skriven på min nya adress. I samband med denna flytt samtyckte barnens mamma till att båda barnen var skriva hos mig. Nu har jag köpt en ny bostad (i samma stad) och bett barnen mamma att samtycka även denna gång (för dotterns del). Men se det går hon inte med på - jag har försökt komma i kontakt med henne och dottern har även bett mamman att gå med på samtycket, detta då dottern bor hos mig ca 90 % av tiden. Hur skall man hantera detta?Med vänliga hälsningarPeo
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att både du och barnens mamma står som vårdnadshavare för dottern. Ni har därför gemensamt rätt att bestämma i frågor som rör henne, men ska också i takt med hennes stigande ålder ta större hänsyn till vad hon själv vill (se 6 kap 11 § och 13 § Föräldrabalken). Flyttanmälan när man är över 16 årEnligt 30 § folkbokföringslagen ska båda föräldrarna skriftligen anmäla barnets flytt. Men om barnet, som det verkar vara i ert fall, är över 16 år kan hon själv anmäla flytten. Detta kan hon göra utan förälders underskrift. Om din dotter har bestämt sig för att hon vill bo hos dig verkar detta vara den absolut enklaste lösningen, eftersom hennes mamma då inte behöver lämna sitt godkännande. Om du anmäler flytten utan mammans samtyckeOm du istället anmäler flytten så krävs fortfarande mammans samtycke. Om mamman inte godkänner detta så kommer Skatteverket starta en utredning om var dottern spenderar mestadels av sin tid, så kallad dygnsvila. Om hon är hos dig 90% av tiden kommer Skatteverket med största sannolikhet bestämma att hon ska vara folkbokförd hos dig. Detta verkar dock som ett sämre alternativ än att hon helt enkelt gör en egen anmälan (se ovan). Vidare läsning Jag skulle även råda dig till att läsa om vad Skatteverket skriver i frågan. Här kan du läsa om hur man anmäler flytt för barn, hitta de blanketter som behövs, osv. Här kan du läsa vidare om folkbokföring för barn. Det går även bra att ringa Skatteverket och prata med en handläggare där!Jag hoppas att detta var svar på din fråga och att flytten går bra för er! Du är välkommen att kontakta oss igen om det är något mer du funderar över. Med vänliga hälsningar