Kan man begära ut domar från Norge?

2021-11-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag undrar om man kan få ut domar ifrån Norge? Kan man kontakta någon som kan fixa det då de är väldigt viktigt!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Norge har, precis som Sverige, offentlighetsprincipen reglerad i lag. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut allmänna handlingar. Domar omfattas av principen och det är därför fritt fram att begära ut domar från Norge.För att begära ut en dom från Norge skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med domstolsadministrationen i Norge. De bör kunna hjälpa dig med att antingen ge ut domen du söker eller hänvisa dig vidare till den som kan ge ut domen du söker.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur anmäler man en kommunal tjänsteman?

2021-11-14 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vill anmäla kommunal tjänsteman.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman så kan du göra en JO-anmälan. En kommunal tjänsteman går att anmäla.Anmälan kan du skicka in antingen genom ett webbformulär eller med post, fax eller e-post. Här kan du läsa mer om hur man gör en anmälan och vad den ska innehålla.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?

2021-10-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Körde 144km/h på en 70 väg och blev av med körkortet på plats, fick precis hem brevet att det blev 6 månader spärrtid. Jag hade prövotid och vet att jag måste göra om alla tester men undrar hur tidigt kan jag börja övningsköra. Läste online att man kan få sitt körkortstillstånd 2 månader innan spärrtiden går ut. Betyder det att jag kan börja övningsköra 2 månader innan straffat är slut
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har förstått det helt rätt. För att kunna få ett nytt körkort måste spärrtiden ha gått ut (5 kap. 13 § körkortslagen). Innan man kan få ett nytt körkort måste man dessutom ha fått körkortstillstånd och sedan klarat förarprovet (5 kap. 14 § 1 st. körkortslagen). Ansökan om körkortstillstånd kan göras tidigast sex månader innan spärrtiden går ut. Tillståndet kan dock inte beviljas förrän två månader innan spärrtiden går ut. När man har fått ut sitt körkortstillstånd så är man fri att börja övningsköra när man vill. Det innebär alltså att du kan börja övningsköra två månader innan straffet är slut, så länge du har fått ditt körkortstillstånd.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?

2021-08-18 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |En släkting till mig blev anmäld för våldtäkt av sin f d sambo. Blev hämtad av polis i hemmet utan förvarning eller någon förklaring. Satt anhållen i nästan tre dygn. Efter förhör, läkarundersökning m m släpptes han och polisen lade ner ärendet. Förutom att han blev chockad känner han sig både ledsen, arg och framförallt kränkt eftersom han är oskyldig och önskar han kan få någon form av upprättelse och därmed också en markering till f d sambon att en så allvarlig anklagelse är helt oacceptabel. Har han någon juridisk möjlighet att få upprättelse och i så fall på vilket sätt?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få upprättelse finns det två saker som din släkting kan göra. Först och främst kan han anmäla din före detta sambo för falsk angivelse, falsk tillvitelse och förtal. Han kan även ansöka om ersättning från staten för att han varit frihetsberövad. Jag kommer gå närmare in på de båda alternativen nedan.Han kan anmäla sin före detta sambo för falsk angivelse, falsk tillgivelse och förtalOm din släktings före detta sambo visste att han var oskyldig till våldtäkt men ändå valde att anmäla honom med avsikt att få honom dömd så kan hon ha gjort sig skyldig till falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken). Om det istället var så att hon anmälde honom trots att hon visste att han var oskyldig, men utan avsikten att få honom dömd så kan hon istället ha gjort sig skyldig till falsk tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken). Båda dessa brott ger ett straff på fängelse i högst två år.Om din släktings före detta sambo har pekat ut din släkting för att ha våldtagit henne så kan han även anmäla henne för förtal. Att peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som syftar till att orsaka andras missaktning är nämligen ett brott (5 kap. 1 § brottsbalken). Det krävs dock att hon har spridit dessa uppgifter till andra än bara polisen eller myndigheter.Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att avgöra om din släktings före detta sambo kommer kunna bli dömd för något av dessa brott, men jag skulle rekommendera din släkting att anmäla henne. Då utreder polis och åklagare brottet för att avgöra om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Polisanmälan görs genom att ringa 114 14 eller genom att besöka en polisstation.Ansöka om ersättning av staten för frihetsberövandeRegler om ersättning vid frihetsberövanden finns i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (fortsättningsvis kallad frihetsberövandelagen).Den som varit anhållen i minst 24 timmar i sträck och blivit släppt eller friad vid en efterföljande domstolsprövning kan ha rätt till ersättning från staten (2 § frihetsberövandelagen). Ersättning kan man få för förlorad arbetsinkomst, utgifter, intrång i näringsverksamhet och lidande (7 § frihetsberövandelagen). Skadan som man får ersättning för måste vara en direkt följd av anhållandet, vilket innebär att ersättning för skador som orsakats av själva brottsmisstanken inte ersätts.Eftersom din släkting suttit anhållen i nästan tre dygn och sedan blev frisläppt då ärendet lades ner så är min bedömning att han har rätt till ersättning. Han måste själv ansöka om ersättningen via Justitiekanslern. Ansökningsblanketten finns att ladda ner på Justitiekanslerns hemsida och där finns även mer information om ersättning vid frihetsberövande.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en kassör neka kunder köp?

2021-11-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får jag som kassör neka en kund köp? Syftar då inte bara på energidryck och tobaksvaror, utan oberoende av vad kunden har tagit fram till kassan? T.ex en otrevlig kund, en onykter kund som kan ha kört till butiken eller nåt liknande? Har läst ett annat svar här som var liknande men då bara syftade på energidryck och då inte gav mig det svaret jag sökte. Måste mitt nekande av köp vara grundat i att personen inte har ålder inne eller inte kan framföra legitamtion?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man handlar i butik så ingår konsumenten och butiken ett avtal. Eftersom det gäller ett avtal så gäller den grundläggande principen om avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att parterna själva får välja om och med vem de vill ingå avtal med. Därmed kan du som kassör välja att neka en kund köp.Enda undantaget från detta är om du skulle neka vissa kunder köp baserat på någon av diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § och 1 kap. 5 § diskrimineringslagen). Detta gäller dock inte om det finns en legitim anledning till nekandet, till exempel att du inte får sälja tobak till en person under 18 år.Sammanfattningsvis får du som kassör alltså välja att neka en kund köp, förutsatt att det inte är baserat på någon diskrimineringsgrund. Att neka en otrevlig kund, en onykter kund som kan ha kört till butiken eller liknande är alltså helt lagligt. Ditt nekande av köp måste följaktligen inte vara grundat i att personen inte har ålder inne eller inte kan visa legitimation. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vart vänder man sig om man är missnöjd med Försäkringskassan?

2021-11-14 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |När Försäkringskassan inte gör det dom är tillsagda att göra i samband med sjukskrivning vart vänder man sig då?!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din fråga så anser du att Försäkringskassan har gjort fel i sin myndighetsutövning. I sådana fall kan du vända dig till Justitieombudsmannen och göra en anmälan. En JO-anmälan kan göras om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet. Anmälan kan antingen skickas in genom ett webbformulär eller med post, fax eller e-post. Här kan du läsa mer om vad anmälan ska innehålla och hur du skickar in den.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Parkeringsböter trots giltig parkeringsbiljett

2021-09-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har husbil och betalat parkeringen men satte lappeen lite otydligt i framrutan pvakten var där kl23.13 på kvällen och såg inte den jag fick 800 i böter vad ska jag göra
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så har du fått en parkeringsbot trots att du betalat parkeringsavgiften och följt alla parkeringsregler och nu undrar du vad du ska göra. Mitt råd är att överklaga boten. Hur du överklagar kommer jag förklara nedan. För att kunna överklaga boten på rätt sätt så måste man skilja på om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. På boten kan du läsa om det är en felparkeringsavgift eller kontrollavgift du har fått.Om du har fått en felparkeringsavgiftOm du fått en felparkeringsavgift så kan du anmäla till polisen att du bestrider boten. I din anmälan ska du då ange de omständigheter som du grundar ditt bestridande på samt den bevisning du åberopar (9 § lagen om felparkeringsavgift). Tänk dock på att du måste betala boten även om du bestrider den (7 § lagen om felparkeringsavgift). Om ditt bestridande godkänns så kommer du få tillbaka pengarna.Vad du ska göra om du fått en felparkeringsavgift är alltså att förklara i ansökan om varför du bestrider boten samt åberopa parkeringsbiljetten som du betalat som bevisning. På polisens hemsida hittar du blanketten som ska skickas in när du bestrider boten.Om du har fått en kontrollavgiftOm du fått en kontrollavgift så kan du överklaga boten till den som utfärdat den. Det framgår ofta av boten eller parkeringsbolagets hemsida vem det är du ska kontakta med din överklagan. Överklagan, som helst ska vara skriftlig, ska innehålla en motivering till varför du överklagar samt relevanta handlingar. Under tiden du bestrider boten får du hålla inne betalningen.Skulle du och parkeringsbolaget inte komma fram till en lösning på överklagan så kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).Vad du ska göra om du fått en kontrollavgift är alltså att motivera varför du överklagar samt bifoga parkeringsbiljetten som du betalat.Oavsett om du fått en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift är min bedömning att din överklagan troligtvis kommer bifallas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det förbjudet att diskriminera de som valt att inte vaccinera sig mot covid-19 och är det digitala vaccinpasset lagligt?

2021-08-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag har läst att det enligt Europas grundlag är förbjudet att diskriminera människor för att de har valt att inte ta ett vaccin. Stämmer detta? Om ja, hur är det då möjligt att många makthavande i olika länder nu har fått lov att kräva att folk måste ha vaccinerat sig mot Covid 19 för att få lov att besöka till exempel Caféer? Strider det då inte mot Europas grundlag? Att inte släppas in på ett Café p.g.a. att man valt att inte vaccinera sig är väl ändå diskriminering?Jag undrar också om huruvida detta digitala "vaccinpass" verkligen kan vara lagligt, eftersom man då digitalt lagrar information om en individs hälsa? Det är väl inte lagligt att förvara sådan information på ett digitalt plattform som de som inte är läkare/Jobbar inom vården kommer åt? Det är ju personlig data om din hälsa.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det förbjudet att diskriminera människor som inte har tagit ett vaccin?Inom EU finns det tre olika lagar som kan likställas med grundlagar, dessa är Fördraget om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan).EU ska bygga på respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Unionen ska även jobba för ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män (art. 2 FEU).För att svara på din fråga om det är förbjudet att diskriminera människor som inte tagit ett vaccin så måste jag gå in på vad förbudet mot diskriminering innebär. Diskriminering enligt EU-stadgan innebär en särbehandling av vissa människor på grund av någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning (art. 21 EU-stadgan). Det kan därför vara diskriminering av de som rekommenderas att inte vaccinera sig, till exempel gravida och andra som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl. Det hade nämligen fallit in under diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Människor som väljer att inte vaccinera sig omfattas däremot inte av någon av diskrimineringsgrunderna. Detta innebär att det inte är diskriminering att kräva att folk som har valt att inte vaccinera sig, utan några medicinska skäl, ska ha vaccinerat sig mot covid-19 för att få besöka exempelvis caféer.Men för att ändå undvika att folk särbehandlas för att de valt att inte vaccinera sig så har EU beslutat att det digitala covidintyget ska kunna innehålla både vaccinationsintyg, intyg om att personen har testat sig för covid-19 och intyg om att personen har varit sjuk i covid-19 och tillfrisknat. På så sätt kan de undvika att diskussioner kring särbehandling och diskriminering uppstår.Är "vaccinpasset" lagligt? Är det lagligt att förvara personlig data om ens hälsa på en digital plattform som andra än de som jobbar inom vården kommer åt?Vad som gäller vid behandling av personliga data regleras i dataskyddsförordningen (GDPR).För att det ska vara lagligt att förvara personliga data om en person så måste uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till personen det gäller. För att det ska vara lagligt krävs det att någon av följande sex punkter är uppfyllda: (art. 6.1 GDPR)a. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.b. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. c. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. d. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.e.Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.f. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.När det gäller vaccinpassen så kan man motivera förvaringen av personliga data om ens hälsa med att det är nödvändigt av ett allmänintresse, nämligen att minska smittspridning bland befolkningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är vem som helst som kan komma åt dessa uppgifter. Det är endast du själv och de myndigheter som samlat in uppgifterna som kommer åt dem.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,