Vad kan länstyrelsen göra om någon brustit i djuransvar och har flera anmälningar på sig ?

2021-09-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad kan länstyrelsen göra om någon brustit i djuransvar och har flera anmälningar på sig ?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Djurskyddslagens regler kompletteras av Djurskyddsförordning (2019:66) som ger föreskrifter bl a för hantering av djur och djurhållning.Om LSt (länsstyrelsen) bedömer att det finns grund för anmälningarna kan den enligt Djurskyddslag (2018:1192) 9 kap företa olika åtgärder, bl a djurförbud (9:1), avlivning (9;4) och omhändertagande (9:5).Dessutom kan LSt anmäla till åtal så att åklagare kan besluta att åtala och straff ev utdömas av domstol enligt 10 kap. Vidare kan åklagare besluta åtala för djurplågeri enligt BrB 16:13.LST:s utredning får innan åtal kompletteras med polisutredning.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

Kallelse till förhör

2021-07-30 i Polis
FRÅGA |Är det vanligt att polisen skickar kallelse till förhör med stämpel HEMLIGT på?i detta fall grovt bedrägeri och bokföringsbrott?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Du kan inte vända dig till någon myndighet för att få reda på att du har blivit polisanmäld, anledningen bakom detta är för att den person som anmälde brottet ska skyddas och fortsätta vara anonym. Så länge det står tid och plats för kallelsen så kan du ringa polisen och dubbelkolla anledning till varför de skickade brevet med hemligt stämpel på.Förhoppningsvis löser det sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan man ta tillbaka polisanmälan?

2021-07-23 i Polis
FRÅGA |Jag har gjort en polisanmälan på min ex pojkvän för olaga hot. Kan jag ta tillbaka anmälan?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går tyvärr inte att ta tillbaka en polisanmälan eftersom polisen är skyldig att utreda brott enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken. Du kan däremot ändra eller komplettera din anmälan i efterhand antigen via telefon, på internet eller i ett b rev.Med vänliga hälsningar,

Hur påverkar 60 dagsböter mitt medborgarskap?

2021-07-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hejsan,Jag har bott i Sverige i snart 7 år. Jag har fått dagsböter två gånger. 60 dagsböter i September 2018 och 60 dagsböter igen i Oktober 2019.Jag undrar hur lång tid får jag vänta då för att ansöka om medborgarskapet ?på Hemsidan står det att man måste vänta 2 år om man har fått 60 dagsböter. Men hur kan jag rakna tiden i mitt fall. Det har gått två år efter mitt första straff och snart i Oktober går det också två år efter mitt andra straff. Är det så man raknar karenstiden eller hur funkar det?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om svenskt medborgarskap.För att din ansökan ska beviljas krävs bland annat att du har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt (lagen om svenskt medborgarskap 11 § femte punkten).Just kravet på hederligt levnadssätt innebär att kriminalitet kan påverka din ansökan om svenskt medborgarskap.På migrationsverkets hemsida står att om du begått ett brott så kan du fortfarande bli svensk medborgare, men att du kan behöva vänta en tid beroende på vilket straff du fick. Dagsböter på 60 dagar två gånger gör att personen behöver vänta två år till ansökan om medborgaskap beviljas beroende på när straffet bestämdes.I ditt fall ska du vänta tills det har gått två år efter andra 60 dagarsdagsböter för att din ansöka omJag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Vänligen,Gabriella

Kallelse till förhör

2021-07-30 i Polis
FRÅGA |Är det vanligt att polisen skickar kallelse till förhör med stämpel HEMLIGT på?i detta fall grovt bedrägeri och bokföringsbrott?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Du kan inte vända dig till någon myndighet för att få reda på att du har blivit polisanmäld, anledningen bakom detta är för att den person som anmälde brottet ska skyddas och fortsätta vara anonym. Så länge det står tid och plats för kallelsen så kan du ringa polisen och dubbelkolla anledning till varför de skickade brevet med hemligt stämpel på.Förhoppningsvis löser det sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Räknas mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning som allmänna handlingar?

2021-07-27 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om de mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning är allmänna handlingar?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, Ifall mallarna förvaras hos myndigheten då är de allmänna handlingar.Jag hoppas trots allt att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

2021-07-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!jag har tillfälligt upphållstilstånd, är gift med en tjej som fick svensk medborgarskap för mer än 2 år sedan, vi är gifta och bor tillsammans för 18 månad sedan jag ska sök om förlängning till min upphållstilstånd kan jag får permanent upphållstilstånd för att jag är gift med en svensk?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan bli permanent om du är gift med en person som är svensk medborgare och du har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst två år (5 kap. 16 § UtlL). Undantaget från detta gäller endast om den som du åberopar anknytning till har beviljats uppehåll som flykting eller alternativt skyddsbehövande (8 § begränsningslagen). I ditt fall är personen du har gift med svensk medborgare och du bör därför kunna få permanent uppehållstillstånd dock så länge du har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst två år.Med vänliga hälsningar,Gabriella

Legalitetsprincipen

2021-06-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |En 17-årig tjej har tagit en sexualiserad nakenbild av sig själv, och visar bilden för sin 22-årige sambo. Har tjejen därvid gjort sig skyldig till barnpornografibrott genom att visa honom bilden?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det följer av legalitetsprincipen att man skall döma efter de lagar som gällde vid tidpunkten för handlingen. Om det inte finns föreskrift om att något är förbjudet, så är det tillåtet. Detta innebär att man inte kan dömas för något man gör om det inte finns ett nedskrivet straffbud.SammanfattningsvisTjejen har inte begått brott eftersom alla normala sexuella handlingar är tillåtna dem emellan.Hoppas detta har klargjort läget för dig!Mvh,