Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?

2021-05-05 i CSN
FRÅGA |Min mann har en arbetsstillstånd och jag och barnen kom till Sverige på grund av familjeåterförening. Har jag rätt till CSN för att studera om jag är anknytning person till min mann som har arbetsstillstånd ?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När får man studiestöd?Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som tillhandahåller studiestöd (1 kap. 2 § Studiestödslagen). Huvudregeln är att man ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd för att ha rätt till studiestöd (1 kap. 4 § och 5 § Studiestödslagen). Man kan få studiestöd även om man inte är svensk medborgare men p.g.a. anställning eller liknande har rätt till andra sociala förmåner enligt EU-rätten, EES eller avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiz (1 kap. 4 §, första och andra stycket Studiestödslagen). Detta gäller även familjemedlemmar till en person som har sådana rättigheter (1 kap. 4 §, tredje stycket Studiestödslagen).Det här innebär att om du har permanent uppehållstillstånd, eller om din man har det så kan du få studiestöd. Om du eller din man är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan du också ha rätt att få studiestöd. Vad säger CSN?På CSN.se går det att läsa att en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning normalt inte har rätt till studiestöd. Ett arbetstillstånd som din man har är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som normalt sett gör att studiestöd inte kan ges ut (6 kap. 1 § Utlänningslagen).Såvida din man inte har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan du inte få studiestöd av CSN.Min rekommendation till dig är dock att vända dig direkt till CSN för att få råd. Huvudregeln är att du inte kan få studiestöd om din man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men undantag kan alltid finnas som är värt att undersöka. Med vänliga hälsningar,

Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?

2021-01-19 i CSN
FRÅGA |Hej,Fråga angående studieresultat hos csn: För att få nytt studiebidrag behöver jag klara 75% av 30hp. Men säg att jag saknar några poäng, skulle jag då kunna använda några poäng av den tid jag läste utan studiebidrag? Jag läste 60hp utan studiebidrag under 2019-2020.
Amanda Aitomäki |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om studiemedel hos CSN regleras i Studiestödslagen (1999:1395) samt Studiestödsförordningen (2000:655).ResultatkravKravet för att få nya studiemedel är att du ska ha bedrivit dina studier i normal takt (3 kap. 7 § första stycket studiestödslagen). Det innebär att du ska ha klarat en viss procent av de poäng du läste senast du fick studiemedel (3 kap. 5 § studiestödsförordningen).När du ansöker om studiemedel ska du ha klarat 62,5 procent av studierna de första 40 veckorna och därefter gäller att du ska ha klarat 75 procent av studierna (3 kap. 5 § studiestödsförordningen)Perioden som poängen beräknas på är den föregående perioden med studiemedel. Du får räkna med alla poäng från den senaste perioden med studiemedel samt poäng du läst efter den senaste perioden. Poäng du klarade innan du fick studiemedel kan alltså inte räknas in.Exempel:Du har studiemedel under hösten 2020. När du ska söka nya studiemedel för våren 2021 kommer CSN att pröva resultatet från föregående period med studiemedel. Alltså från höstterminen 2020.De poäng som du får tillgodoräkna dig är de poängen du läste under senaste perioden med studiemedel (hösten 2020) och eventuella poäng du tagit efter detta. Poäng du läste utan studiemedel hösten 2019 och våren 2020 kan du således inte tillgodoräkna dig eftersom dessa poäng togs före din senaste period med studiemedel. SammanfattningsvisEnbart poäng avklarade under senaste studiemedelsperioden och efter detta får räknas med.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler funderingar om ditt enskilda ärende hos CSN skulle jag rekommendera dig att vända dig till dem för vidare råd och vägledning. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har fler frågor eller funderingar.Vänligen,

Har man rätt till studiestöd om man inte är svensk medborgare?

2021-01-06 i CSN
FRÅGA |Hej! Har jag rätt till CSN bidrag om jag ska börja plugga på universitet i Sverige som EU medborgare (21 år gammal)? Jag har även släkt i Sverige men inte föräldrar (vi tre är bara EU medborgare). Tack!
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är medborgare i ett EU-land och studerar på ett svensk universitet kan du har rätt till studiestöd (bidrag och lån) från CSN förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Vem som kan få studiestöd regleras i tredje kapitlet i studiestödslagen. Nedanför kommer de olika kraven kortfattat att förklaras. För att få studiestöd räcker det med att du fyller upp ett av kraven. Listan är inte uttömmande utan jag har har sammanställt några punkter som eventuellt kan vara relevanta för din situation.-Om du är anhörig till en person som arbetar eller driver företag i Sverige kan du har rätt till studiestöd. Anhörig innebär att du ska vara partner, barn eller styvbarn (barn är under 21 år) till en medborgare i EU. Om du är över 21 år kan du ändå anses vara ett barn om du är ekonomisk beroende av en förälder som arbetar i Sverige.-Om du är varaktig bosatt i Sverige kan du få rätt till studiestöd. Migrationsverket ska då ha gett dig status som varaktig bosatt.-Om du har ett permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt kan du ha rätt till studiestöd. Du kan läsa mer om hur man får detta på migrationsverkets hemsida om du klickar här. Om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har man oftast inte rätt till studiestöd.-Du kan få studiestöd om du har en särskild koppling till Sverige. Detta brukar kallas för att man har en varaktig anknytning. Du har varaktig anknytning till Sverige om du har arbetat i åtminstone två år i Sverige, om du är gift eller har sambo i Sverige sedan minst två år tillbaka eller om du var under 20 år när du flyttade till Sverige och någon av dina föräldrar bor och arbetar här. Det krävs dessutom att du har uppehållsrätt och bor i Sverige. Om du bor i Sverige har du oftast också uppehållsrätt.-Om du har arbetat i mindre än två år i Sverige kan du ha rätt till studiestöd om du arbetar eller har ett eget företag i Sverige och fortsätter arbeta under studierna. Det krävs att du arbetar ungefär minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Du måste också få lön eller annan ersättning av arbetet. Om du slutar arbeta kan du ha kvar din rätt till studiestöd om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl är exempelvis om du är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom/skada eller om du vidareutbildar dig inom ditt yrkesområde och utbildningen har samband med ditt arbete i Sverige.-Rätt till studiestöd kan föreligga om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger om du har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige. Du ska vara gift eller sambo med den svenska medborgaren. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

​Kan du få a-kassa som student under sommaren ifall du förlorat jobbet?

2020-08-18 i CSN
FRÅGA |Jag var tjänstledig för studier och hade en överenskommelse att jag skulle jobba över sommaren. Pga covid fick jag sparken och sökte då a-kassa för min förlorade inkomst. De gav mig avslag med hänvisning att jag inte är berättigad det under studietid.Jag kan förstå att man inte kan söka a-kassa för att vara ledig men jag har ju fått sparken och förlorat min inkomst?Tacksam för svar
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan du få a-kassa som student under sommaren ifall du förlorat jobbet?Din fråga regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Ersättning lämnas inte till sökande som deltar i utbildning (10 § första stycket första punkten ALF). Man kan vara berättigad a-kassa samtidigt som du studerar på heltid ifall vissa förutsättningar är uppfyllda. Ditt arbete får inte ha upphört på grund av studierna, studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete, studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd och du behöver ha studerat minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete. Även om du förlorat ditt arbete och blivit arbetslös under sommaren så är du inte arbetslös i arbetslöshetsförsäkringens mening. Detta beror på att din utbildning endast har uppehåll under sommaren vilket gör att du fortfarande räknas som studerande under den tiden. För att ha rätt till ersättning efter studier behöver du ha avslutat eller avbrutit dem. Hoppas du fått svar på din fråga!

Begära rättelse av CSN beslut

2021-01-20 i CSN
FRÅGA |Hej hur ska man gå tillväga om jag vill få rättelse från CSN de kräver pengar som jag har inte ansökt! Det är står att jag har sökt 1989 men jag har inte kommit hit i Sverige förrän 1992? Och när jag har kommit hit till Sverige jag gick bara SFI som är inte berättigad att av csn.
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Olika lånetyper hos CSNCSN har olika lånetyper beroende på vilket år du lånat. Om du någon gång mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 tagit studiemedel från CSN kommer dessa datum att stå på exempelvis besked om återbetalning. Det betyder inte nödvändigtvis att du tagit lån under år 1989 utan det betyder bara att du någon gång under den perioden fått studielån från CSN. Här kan du läsa mer om de olika lånetyperna.Har du någon gång under perioden 1 januari 1989 och 30 juni 2001 haft studiemedel från CSN är det troligen det som återbetalningen avser. För vidare information om ditt specifika ärende, kontakta CSN.Rättelse eller överklaganOm du aldrig fått stöd från CSN ska du givetvis inte kunna bli återbetalningsskyldig.Har du inte mottagit stöd från CSN bör du kontakta dem med denna information omgående. Det kan då röra sig om ett skrivfel eller liknande, kanske har siffrorna i personnumret blivit fel vilket resulterat i att du fått ett felaktigt beslut. Om det är en sådan uppenbar felaktighet som beror på ett skrivfel eller liknande från CSN:s sida får de rätta beslutet (36 § förvaltningslagen). Om rättelsen kan ske snabbt och enkelt är CSN dessutom skyldiga att ändra beslutet (38 § förvaltningslagen).ÖverklaganSkulle de ändå inte ändra beslutet kan du göra en överklagan. Överklagan ska göras skriftligen till förvaltningsrätten men ska skickas till CSN (6 kap. 10 § studiestödslagen och 43 § förvaltningslagen).I överklagandet ska du skriva:- vilket beslut som du överklagar- på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras (där ska du alltså beskriva omständigheterna, att du aldrig tagit något stöd från CSN och så vidare)- dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer)På CSN:s hemsida kan du läsa mer om överklagande och om du tittar på ditt beslut från CSN bör du hitta information om du kan överklaga det och vilka uppgifter du i så fall behöver ha med, vart överklagandet ska skickas och så vidare.Överklagandet ska ha kommit in till CSN senast 3 veckor från den dag som du fick del av beslutet (44 § förvaltningslagen).VägledningJag skulle rekommendera dig att höra av dig till CSN för att få information om ditt specifika ärende. Du bör förklara för dem att du aldrig fått studiemedel från dem och att du önskar rättelse av beslutet. Om det bara rör sig om ett "slarvfel" och du faktiskt aldrig tagit emot stöd från CSN kommer de troligen att kunna se detta snabbt och kunna ändra beslutet. Skulle de ändå inte ändra beslutet kan du göra en överklagan. Tänk dock på att överklagan måste ha kommit in till CSN senast 3 veckor från att du fick del av beslutet, vänta alltså inte för länge med din överklagan!Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

2021-01-19 i CSN
FRÅGA |Ansökan om avskrivning från sitt lån på csn Står att man ska göra förljande: beskriva varför du tycker att hela eller delar av studieskuld skall skrivas av.Frågan är då hur skall man formulera ett sådant ? Min tidigare skolbakgrund har varit helt fel, och aldrig fått en chans hamnat rätt ifrån början.
Amanda Aitomäki |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avskrivning av studieskuld kan beviljas om du bedöms ha synnerliga skäl för det (4 kap. 25 § andra stycket Studiestödslagen). Exakt hur du ska formulera din ansökan är svårt att svara på. Du behöver som du själv skriver, beskriva varför du tycker att studieskulden ska skrivas av. I din ansökan ska du förklara vad du har för skäl till att beviljas avskrivning av studielånet. Du skriver att din skolbakgrund har varit helt fel och att du inte fått någon chans att hamna rätt. Jag tycker att du ska skriva just de sakerna i din ansökan och utförligt förklara varför din skolbakgrund varit fel, vad som gjort att du inte fått någon chans och så vidare. De behöver få ett underlag att göra bedömningen på och det är därför viktigt att du utförligt beskriver dina personliga skäl. Om det finns någon sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande som påverkat studierna kan de även vilja ha till exempel ett läkarintyg på detta. Kontakta CSN för mer information om eventuella intyg som kan behövas i din ansökan. Jag hoppas att jag kunnat ge dig lite vägledning i frågan. Du kan också gå in på CSN:s hemsida och läsa mer om avskrivning här.Vidare skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med CSN om du har fler funderingar om vad ansökan ska innehålla, eventuella intyg eller liknande. Vänligen,

Hur många högskolepoäng behöver jag klara för att få nytt CSN?

2020-12-21 i CSN
FRÅGA |Hej! Jag studerar på Universitet och går i termin 1 H20. Jag var osäker på om jag skulle fortsätta till våren så jag sökte bara CSN fram tills termin 1 tar slut. Jag har haft 2 kurser med tentor och labbmoment. Jag fick godkänt på labbmoment 1 som var 6hp och underkänt på första tentan som var 9hp. Har inte fått resultat på andra tentan och labbmomenten. För att kunna ansöka om nytt csn för nästa terminer, måste jag få godkänt på dessa två moment? Jag läser helfart alltså 30hp per termin.
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om studiemedelReglerna om studiemedel hos CSN regleras i Studiestödslagen (1999:1395) samt Studiestödsförordningen (2000:655).UtgångspunktJag förstår din fråga så som att det här är första terminen du studerar med studiemedel och kommer därför att ha det som utgångspunkt i svaret.Regler om studieresultatNär du studerat den här höstterminen med studiemedel och behöver söka nya studiemedel för vårterminen kommer CSN att pröva dina resultat från höstterminen innan nya studiemedel kan lämnas (3 kap. 7 § första stycket, studiestödslagen).Kravet för att få nya studiemedel är att du ska ha bedrivit dina studier i normal takt (3 kap. 7 § första stycket studiestödslagen). Det innebär att du ska ha klarat en viss procent av de poäng du läste under höstterminen (3 kap. 5 § studiestödsförordningen). Du behöver då ha klarat minst 62,5 procent av dina studier under höstterminen för att få nya studiemedel (3 kap. 5 § första stycket, första punkten, studiestödsförordningen). I praktiken innebär det att du behöver ha klarat minst 62,5 procent av de 30 högskolepoängen du läst under höstterminen.UndantagDet finns vissa undantag på resultatkravet. Om du har särskilda skäl kan du undantas från kravet på att uppnå resultatkravet (3 kap 7 § andra stycket studiestödslagen). Sådana skäl kan till exempel vara egen eller nära anhörigs sjukdom, dödsfall eller liknande. Det ska finnas ett tydligt samband mellan skälet och de bristande studieresultaten.Bra att vetaBra att ha koll på inför framtiden är också att de första 40 veckorna du får studiemedel gäller att du ska ha klarat 62,5 procent och därefter ökar kravet till 75 procent (3 kap. 5 § första stycket, andra punkten, studiestödsförordningen).SammanfattningsvisDu behöver klara 62,5 procent av det du studerat under höstterminen. Eftersom jag inte vet hur poängen är fördelade på de moment du inte hunnit få resultat på kan jag inte svara på om du behöver ha klarat båda momenten. Jag hoppas däremot att jag kunnat ge tillräckligt med information för att du själv enkelt ska kunna se om du behöver klara båda momenten.Har du fler funderingar kring ditt specifika ärende skulle jag rekommendera dig att kontakta CSN.Vänliga hälsningar,

Rätt till CSN då man ska studera fjärde året på gymnasiet

2020-06-30 i CSN
FRÅGA |Jag har tagit studenten och ska gå fjärde året på gymnasiet (T4). Märkte att jag inte fick underhållsbidraget denna månaden (juni) och antar att detta är då jag tagit studenten och inte än fått svar på om jag kommit in på T4. Behöver jag ansöka om nytt underhållsbidrag för T4? Kommer jag få för denna månaden senare?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till studiehjälp:Är du under 20 år och går på gymnasiet har du rätt till studiehjälp. Studiehjälpen är 1 250 kronor i månaden. Du får det för alla månader du studerar på heltid under september till maj. Du kan också ha rätt till en utbetalning i juni. Om din studietid är kortare än nio månader, eller om du skulle skolka, får du inte utbetalningen i juni. Behöver du ansöka om studiehjälp?Du behöver inte ansöka om studiehjälp om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. Du får ditt beslut när skolan rapporterat in att du studerar på heltid. Bidragen betalas vanligtvis ut den sista vardagen i månaden. Den här månadens sista vardag är tisdag 30 juni.Över 20 år:Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du inte längre få bidrag genom studiehjälpen utan du måste istället ansöka om studiemedel hos CSN.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis har du rätt till studiehjälp om du är under 20 år och detta ska komma automatiskt sista vardagen i månaden, vilket är idag den 30 juni. Är du över 20 år måste du ansöka om studiemedel hos CSN. Om du inte får ditt studiemedel idag rekommenderar jag att du kontaktar CSN och frågar varför du inte fått ditt studiebidrag. Hoppas du fick svar på din fråga, Vänliga hälsningar,