Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag har varit upp i domstolen med mitt ex angående våran dotter då han har sök om ensam vårdand och mer umgänge . Nu har vi fått ett domslut om att han har mer umgänge men jag ensam vårdnad om henne. Han har 2 veckor på sommaren å varannan jul å nyår . Nu bryter han mot detta å skickar hemm henne om han eller hon blir sjuk . Om hon inte lyssnar å skriker å gråter . Då han inte kan hantera det . Vad händer nu när han bryter mot ett domstolsbeslut som tingsrätten har tagit ?? Då han ska ga henne torsdag till måndag . Undrar han nu om han kan ha henne fredag till söndag . Tills han kan "hantera " henne . När han startade detta med domstolen väntade han sitt fösta barn med den nya tjejen som nu är 2 år . Å för 2 månader fick dom en till son . Tror han inser att 3 barn va att ta vatten över huvudet
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Tyvärr kan man inte tvinga en förälder till umgänge med barnet, det finns således ingen typ av verkställighet som kan användas på samma sätt som när en förälder inte vill lämna ifrån sig ett barn. Det ni kan försöka göra för att bättre komma överens om frågor som rör umgänget är att gå på samarbetssamtal hos familjerätten i din kommun. Där kan ni även få hjälp med att skriva ett nytt umgängesavtal med ett annat schema än det ni har idag (6 kap. 15 § 3 st. föräldrabalken)Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

2020-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Min exman anklagar mig för olika saker - att jag förstör hans relation med vår dotter. Han anklagar att jag vill byta lämning/ hämtningsdag för att jag vill sabotera hans relation. Ingen v dessa stämmer. Dottern vill inte bo med honom längre men istället för att ta tag i deras relation lägger han över det på mig.Kan har anklaga mig för sådana hemska saker utan att vara skyldig till något? Vi har delad vårdnad förresten och barnen har sett hur han skriver att jag är tjuv och att jag ljuger. Barnen mår så dåligt av våra bråk av att få se oss tillsammans.
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Brottet förtal regleras i Brottsbalken 5 kap. 1 § och straffbestämmelsen lyder: "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Din exman har bland annat anklagat dig för att vara tjuv, vilket innebär att han utpekat dig som brottslig. Då blir frågan om det kan anses försvarligt och om det anses att det är det blir frågan om han har en skälig grund för sin anklagelse. Utifrån det du beskriver verkar det varken vara försvarligt eller ha någon grund. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan jag kräva fast anställning?

2020-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag arbetar som sommarvikarie i hemtjänst, har sökt en fast tjänst som jag får, med tillträde 2020-09-01, hos samma arbetsgivare.Kan arbetsgivaren då i anställningsavtalet kräva en provanställning 6mån, från tillträdesdatum? Sommarvikariatet i sig borde väl anses som provanställning.Noteras bör att i annonsen nämndes inget om provanställning.Tacksam för svar
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller ditt rätt till anställningsskydd och jag kommer därför huvudsakligen att hänvisa mina svar till lagen om anställningsskydd (LAS). I mitt svar kommer jag först att på ett översiktligt sätt förklara olika anställningsformer och när det är möjligt att provanställa någon för att senare kommentera vad detta betyder i ditt fall. När kan man provanställa någon?Huvudregeln är tillsvidareanställning, eller "fast anställning" som man säger i vardagligt tal (4 §, första meningen LAS). Arbetsgivare kan dock frångå denna huvudregel och istället provanställa någon, men en sådan provanställning får högst vara i 6 månader. Efter 6 månader övergår provanställningen i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren väljer att lämna besked om att provanställningen inte kommer leda till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Om du är vikarie eller har någon annan typ av visstidsanställning går denna över till en tillsvidareanställning förstå då du varit anställd i sammanlagt två år (5 a § LAS). Ditt fallUtifrån det ovan nämnda är det alltså möjligt för din arbetsgivare att erbjuda dig en provanställning på 6 månader. Det som skulle kunna göra att du kan kräva tillsvidareanställning istället är genom att hävda att det inte finns något behov att prova dig i din anställning då du arbetat under sommaren. Det är nämligen ett krav för att få provanställa någon att det faktiskt finns ett prövobehov. Från det jag hittat i rättspraxis är det dock väldigt sällan som domstolen faktiskt invänder mot arbetsgivarens bedömning om huruvida det finns prövobehov eller inte. Om din arbetsgivare hävdar att det behövs en provanställning innan en tillsvidareanställning så säger domstolen i princip aldrig emot detta.Min bedömning av rättsläget blir därför att det är möjligt för din arbetsgivare att endast erbjuda dig en provanställning. Min rekommendation till dig blir därför att vara uppmärksam på när dessa 6 månaderna lider mot sitt slut. Det är arbetsgivarens uppgift att informera dig om att provanställningen eventuellt inte fortsätter. Om båda förhåller sig passiva, dvs. inte gör någonting, övergår din provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Detta är min bedömning av situationen och rättsläget. Vill du driva ärendet vidare rekommenderar jag dig att vända dig till ditt fackförbund eller ta kontakt med vår juristbyrå. Du kan kontakta oss här eller boka tid via telefon. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Veterinärkostnad för annan ägares hund

2020-07-31 i Anbud och accept
FRÅGA |HejJag var hundvakt till en hund. Under tiden jag passade hunden så skadade hunden sig själv i lek så pass att jag var tvungen att åka till veterinären. Jag ringde till djurets ägare och hen gick med på att betala. Då hen var bortrest så sa jag att jag kunde lägga ut pengarna så länge tills hen fått lön.Summan blev 5000kr. Nu vägrar ägaren till hunden betala.Har jag rätt att kräva tillbaka pengarna?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig Lawline! I Sverige råder avtalsfrihet. Genom att att du gått med att lägga ut pengar för veterinärkostnaden under förutsättning att hundägaren betalade tillbaka pengarna har ni ingått ett rättsligt bindande avtal. Problemet är att hen teoretiskt sett skulle kunna förneka det här – i så fall gäller principen om tjänst utan uppdrag. Principen innebär att en person kan ha rätt till ersättning för en tjänst hon eller han har utfört åt någon annan, trots att denna person inte har beställt denna tjänst. För detta krävs att ägaren själv varit förhindrad att handla, att hennes åsikt inte har kunnat efterfrågas samt att handlandet har skyddat henne från särskilda förluster eller skador. Om ägaren skulle förneka att ni har hörts i ärendet om hunden kan du åberopa dessa rättsprinciper för din rätt att få betalt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Överlåtelse av lån till ny gäldenär?

2020-07-31 i Skuld
FRÅGA |Hej kan jag överlåta mina privata lån till mitt aktiebolag och betala dom där igenom?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du kan föra över ett privat lån till ditt aktiebolag som då skulle bli ny gäldenär.vad säger lagen?Gäldenärsbyten regleras inte i lagtext på samma sätt som byte av borgenär. Istället är det en allmän rättsgrundsats om att avtal ska hållas som reglerar den situationen. Denna allmänna rättsgrundsats kan delvis härledas ur 1 § skuldebrevslagen (SkbrL). Rättsgrundsatsen innebär i korthet att det krävs samtycke av borgenären (den som lånat ut pengar) för att gäldenären (den som lånat pengar) ska få överlåta skulden till en annan fysisk eller juridisk person. Om så inte var fallet skulle borgenärernas möjligheter att få skulden betalad kunna påverkas mycket negativt. SammanfattningSammanfattningsvis kan alltså sägas att det är möjligt att föra över din privata skuld till ditt aktiebolag, men du skulle i så fall behöva fråga borgenären om lov först. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, mitt ex har hotat med polisanmälan om sexuellt ofredande och sexköp mot mig. För ungefär 2-3 år sedan så skämtade vi båda om att hon kunde sälja sex efter att hon själv sagt hon var kanske tvungen, det var med ironi som hon sa. Jag skojade om att hon kunde göra en sexuellhandling i utbyte mot en sak men jag berättade innan handlingen att jag bara skämtade och menade inget seriöst med det. Ofredandet rör sexuella inviter där hon tagit det med ro och även flörtat tillbaka. Hon tog allting med ro för 2-3 år sedan. Men efter en ekonomsk dispyt så hotar hon med polisanmälan och har även spridit vidare att jag är klandervärdig till sina anhöriga. Vad kan jag göra om jag verkligen är anmäld? Kan jag anmäla henne för förtal och hur sannolikt är det att vi skulle bli dömda? Allt finns i skriftligbevisning genom chattar och sms
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brotten köp av sexuell tjänst och sexuellt ofredande kräver för att gärningsmannen agerat med uppsåt eller av oaktsamhet. I ditt fall tycks det för mig uppenbart att varken någon uppsåt eller oaktsamhet är för handen. Det du kan göra, om ditt ex går så långt som att polisanmäla dig är att att göra en polisanmälan tillbaka om falsk tillvitelse. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag vill byta efternamn på 2 barn (gemensam vårdnad m pappa).. de har mitt gamla efternamn innan jag gifte mig. 12-åring vill ha mitt.. har skrivit på papper. Pappa vägrar skriva på. Det ena barnet ska ta hans nya namn (från hans fru). Det andra mitt... hur ska jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni har gemensam vårdnad bestämmer ni båda två i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Namnbyte är en sådan fråga som båda vårdnadshavarna måste vara överens om. Om du ensam vill bestämma i frågor som rör byte av barnets efternamn i det här fallet krävs det att du först får ensam vårdnad. En ansökan om namnbyte för ett barn som fyllt tolv år kräver även barnets skriftliga samtycke (46 § lag om personnamn). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av hus på ofri grund

2020-07-31 i Arrende
FRÅGA |Kan jag överlåta en sommarstuga på ofri grund till min dotter (enda barnet) och fortsätta nyttja den?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Det korta svaret är att det går bra att fortsätta nyttja sommarstugan så länge din dotter samtycker. Jag vill dock uppmärksamma en del regler i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) och jordabalken (1970:994) som ni måste följa vid en överlåtelse av sommarstugan. Gåva av hus på ofri grundSommarstugan räknas som lös egendom då den står på ofri grund och inte stämmer in på den definition av fast egendom som finns i 1 kap. 1 § jordabalken. Då sommarstugan räknas som lös egendom ska en gåva ske enligt gåvolagen och inte enligt jordabalkens regler. Det betyder enligt 1 § gåvolagen att gåvan fullbordas när du överlämnar sommarstugan till eran dotter. Har löftet om en gåva inte nertecknats i ett gåvobrev är löftet inte bindande. Vidare får arrendatorn inte sätta någon annan i sitt ställe utan jordägarens samtycke enligt 10 kap. 7 § jordabalken. Det betyder att ni inte kan gå vidare med överlåtelsen utan att ni fått jordägarens samtycke. Har ni slutit arrendeavtalet för viss tid får ni överlåta arrenderätten till en annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas med. Det betyder att er dotter ska uppfylla de kraven som jordägaren ställer på dig just nu. Ifall jordägaren inte samtycker till överlåtelsen, kan ni överlåta sommarstugan till dottern ändå om ni först erbjuder jordägaren att återta arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde. Skulle jordägaren neka erbjudandet eller inte anta det inom en månad så kan ni gå vidare med överlåtelsen. Med vänliga hälsningar,