Rätt till färdtjänst m.m.

2007-08-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Som handikappad; vad gäller för lag för att få färdtjänst? Vad för paragrafer styr om man har rätt till ersättning för arbetsskada?
Jonas Öjelid |Hej, regler kring färdtjänst finns i Lagen (1997:736) om färdtjänst som Du hittar http://www.lagen.nu/1997:736 . För att få tillstånd till färdtjänst krävs - enligt 7 § - att någon p.g.a. ett icke tillfälligt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa kollektivt. Tillståndet kan vara förenat med vissa villkor enligt vad som följer av 9 §. Vad gäller ersättning för arbetsskada så regleras detta i Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring som Du hittar http://www.lagen.nu/1976:380 . Lagen ger bl.a. rätt till sjukpenning vid arbetsskada och rätt till livränta om arbetsförmågan blivit varaktigt nedsatt med minst en femtondel. Hör gärna av Dig igen om Du har mer specifika frågor kring något av områdena! Vänliga hälsningar

Vad kan jag kräva vid bodelning?

2007-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Separerade hösten 2006 från min sambo efter ett nära tre-årigt förhållande. I början flyttade jag in i hans etta, men efter ett år köpte vi lägenhet gemensamt, eller snarare sålde vi hans etta och skaffade tvåan gemensamt. Det är alltså han som både står på lånet och har köpt lägenheten, dock har jag också skrivit på lånepapper eftersom jag var sambo. Min förra sambo tjänar väldigt bra, och jag var under perioden vi var tillsammans sjukskriven,vilket innebar att jag hade väldigt lite pengar att röra mig med. Han stod för mycket av matinköpet och i princip all hyra. Dessutom köpte han alla större möbler, medan jag köpte mycket inredningsdetaljer och mindre möbler till vårt gemensamma hem. Min förra sambo har varit väldigt snäll mot mig, betalat mycket för mig när jag har haft det svårt ekonomiskt. Det var på något sätt självklart att han skulle bo kvar i lägenheten när vi separerade. Jag har dock fått bo i andrahand sedan dess och letar fortfarande förstahandskontrakt. Numera är jag studerande och har inte råd med vad som helst. Så till det jag undrar egentligen; min förra sambo har som sagt lagt ut för det mesta under vårt treåriga förhållande. Hur mycket kan man då egentligen "begära" i bodelning? Vi har mer eller mindre kommit överens om vem som ska ha vad av alla saker och möbler i lägenheten, men vad gäller för själva lägenheten? Har jag rätt till någon del av den, och hur mycket kan jag i så fall rent krasst begära? Som sagt, han har stått för väldigt mycket, och jag vill inte känna att jag utnyttjar något, samtidigt som jag tänka att jag under de tre åren vi var tillsammans hade kunnat ha en egen bostad och slapp leta runt så mycket som jag gör nu. Tacksam för svar!
Josefine Hellquist |Hej! Enligt Sambolagen §3 och §5 http://www.lagen.nu/2003:376 utgör lägenheten samboegendom då den är anskaffad för gemensamt bruk. Detta innebär att lägenheten ska ingå vid en bodelning, precis som det bohag ni skaffat för gemensamt bruk, även om bara en av er betalt. Enligt Sambolagens 8§ måste dock en bodelning ske senast ett år efter samboförhållandets upphörande. Har ett år ännu inte förflutit skulle Ni således ”helt krasst” kunna få ut hälften av vad lägenheten är värd efter att skulderna för den dragits av. Det finns också viss möjlighet för Er att ta över lägenheten i avräkning på Er lott. Då krävs dock att det är Ni som bäst behöver bostaden och att det i övrigt kan anses skäligt, Sambolagen 16§. Er före detta sambo skulle dock kunna kräva jämkning med hänvisning till Sambolagens 15§. Lycka till! Med vänlig hälsning

Studieledighet från arbete, när ska man ansöka?

2007-08-21 i Övrigt
FRÅGA |Vad gäller för regler då en anställd i ett privat företag vill ha tjänstledigt för studier längre än 1,5 år? Finns det någon regel som säger att man mäste ansöka om tjänstledighet senast tex 6 mån innan tjänstledigheten skall börja? Vänligen,
Kimmie Johansson |Hej! Den som har varit anställd hos en arbetsgivare, privat eller statlig, de senaste 6 månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste 2 åren, har rätt till ledighet för utbildning, § 3, Lag om studieledighet. Det finns ingen lagregel som anger när man måste ansöka som tjänstledighet för studier men man får tänka på att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten till annan tid än den som arbetstagaren begär, § 4. Har man som anställd inte fått påbörja ledigheten inom 2 år från det att ansökan om ledighet har gjorts får man begära domstolsprövning, § 6 om när man ska vara ledig. Vissa avvikelser från detta får göras i kollektivavtal och då är det dessa bestämmelser som gäller istället. Om du vill läsa mer om detta finns lagrum http://www.lagen.nu/1974:981 Med vänlig hälsning

Utmätning i dödsbo

2007-09-19 i Utmätning
FRÅGA |Har kronofogden rätt att utmäta dödsbon som har utredd dödsboanmälan. Ärenden gäller skatteåterbäringen efter avliden man.
Markus Olsson |I princip får all egendom som tillhör eller skall anses tillhöra utmätningsgäldenären – i detta fall ett dödsbo – utmätas, såvida egendomen inte undantas från utmätning enligt bestämmelserna i 5 kapitlet utsökningsbalken (UB) eller enligt särskilda föreskrifter, vartill hänvisas i 5 kap. 10 § UBNär det gäller utmätning i dödsbo undantas pengar, annan fordran och dylikt, i den mån medlen behövs för underhåll enligt 18 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken. Detta följer av 5 kap. 3 § UB. Enligt den bestämmelse i ärvdabalken till vilken det hänvisas har efterlevande make och oförsörjda barn rätt till nödigt underhåll ur boet under tre månader från dödsfallet.Min slutsats blir alltså att utmätningen är otillåten endast om efterlevande make eller oförsörjda barn behöver underhåll. Det faktum att dödsboanmälan skett efter utredning, torde i sig inte inverka på kronofogdens möjligheter att mäta ut dödsboets egendom.

Fel i vara

2007-09-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Jag har köpt en vägregistrerad fyrhjuling av en firma och vill nu häva mitt köp. Har jag rätt till detta? Jag köpte atvn för ca1 1/2månad sedan. Det är lite småfel, bla att man får skruva åt lite skruvar i bland, eftersom det är en lågprisvara från kina. Lagren har blivit dåliga och firman har erbjudit sej att laga felet, men jag har inte lämnat in den eftersom jag vill häva köpet. När jag köpte atvn så läste jag att det stod maxlast 333kg på deas hemsida. När jag köpte den så frågade jag om den var anpassad för två passagerare. Firman kollade upp detta och sa att det var den. detta stämmer enl. vägverket. Nu 1 1/2mån efter köpet så fick jag se att enligt vägverkets regbevis, är maxlasten 150kg. Därav kan inte jag och min son åka tillsammans på den eftersom vi väger tillsammans 50kg mer.Har jag undersökningsplikt? Vi har använt atvn och den är ju inte i nyskick längre, men vad har jag rätt att kräva tillbaka pengamässigt. Förstår ju om de gör avdrag. Den kostade ny 16700:- Viktuppgift har firman fått från tillverkaren, vilket är fel, men enligt firmans hemsida så reserverar de sej mot felskriven information. Kan man göra så? Som sagt, jag kan låta dem åtgärda felen, men maxlasten går ju inte ändra, därför vill jag häva köpet. Kan man komma tillbaka 1 1/2 månad senar med en begagnad vara och kräva hävning och få sina pengar tillbaka? Vänliga hälsningar
Anna Uhr |Huvudregeln vid fel i vara är att säljaren har rätt att fösöka avhjälpa felen. Det borde bli aktuellt vad gäller felen på skruvar och lager. Att säljaren och hemsidan gav fel information om maxvikt anses också vara ett fel och om det felet är av väsentlig betydelse för dig kan du få häva. Det krävs alltså att syftet med köpet av motorcykeln har gått i stöpet i och med att maxvikten var mindre än utlovat. Felet anses ha funnits redan vid köpet om de framkommer inom 6 månader från köpet och inget annat kan bevisas.

Arbetsgivarintyg

2007-09-12 i Övrigt
FRÅGA |Jag har vid upprepade tillfällen tagit kontakt med min förra arbg med förfrågning ang mitt arbetsgivarintyg, svaret blir som vanligt att det är på väg med posten. Det är nu ca 5veckor sedan jag slutade på företaget o jag har ännu inte motagit något intyg. Efter som jag inte har något arbg intyg att skicka in till min a-kassa så får jag inga pengar. Börjar både bli fattig och förbannad. Hur kan jag på bästa sätt tvinga mitt gammla jobb att få tummen ur arslet och skicka mig ett arbg intyg ?? m.v.h Niklas
Ronja Carlsson |Hej, Enligt 47 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring så krävs ett arbetsintyg för att kunna erhålla A-kassa enligt huvudregeln. Det står också i samma lagrum att arbetsgivaren skall på begäran utfärda ett sådant intyg. Det finns nu några alternativ för dig; du kan bege dig till din tidigare arbetsplats och kräva ett intyg. Jag förstår dock om detta kan kännas obehagligt. Då återstår det två möjligheter; att du vänder dig till ditt fack och att de hjälper dig att få ett arbetsintyg eller så finns det ett undantag i 47 § som säger att om ”ett sådant intyg bara skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt”. Då får du bege dig till arbetsförmedlingen och via dem alternativt själv vända dig till din A-kassa och arbeta fram hur detta skall ske. Hoppas att det löser sig! Lagen finner du: http://www.lagen.nu/1997:238 Mvh

Underhållskyldighet om barnet bor hos ena föräldern

2007-08-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Min fru har en dotter i ett tidigare förhållande. Dottern år snart 17 år och bosatt med pojkvän på annan ort. Hon uppbär UH bidrag från sin biol far och samma belopp från sin mor som är tilldömd vårdnaden. Dottern disponerar inget studiebidrag pga time out från studier fn. Dottern kommer snart att flytta till mig och sin mor. Modern (=min fru) hävdar att dottern skall fortsätta att uppbära dubbla UH bidrag samt studiebidrag eftersom studierna skall återupptas. Jag hävdar att dottern skall få disponera studiebidraget, att biol fadern skall fortsätta skicka sitt UH bidrag till modern (ej dottern) samt att moderns UH bidrag till dottern skall upphöra. De ökade levnadskostnader som uppstår i vårt hushåll genom dotterns inflyttning tycker jag är rimliga att täckas av UH bidraget från fadern och till viss del av mej och min fru. Jag har en mån lön på ca 36000, modern har sjukers på ca 6000,-/månad. Vi bor i ett radhus och har skulder ca 800kkr på huset samt bilar 2 st. Vad/vem har rätt?
sofie jeppsson |Hej! Underhållskyldigheten från förälder till barn kan fullgöras på tre olika sätt. Genom att ha barnet boende hos sig, genom att betala underhållsbidrag (som din fru till sin dotter gör just nu) eller genom att vara återbetalningskyldig till Försäkringskassan pga. utbetalt underhållstöd. Precis som du själv hävdar så ska inte din fru behöva betala underhållsbidrag till sin dotter om hon varaktigt kommer bo med henne. Då kommer hon istället fullgöra sin underhållskyldighet genom att dottern bor hos er. Den biologiska fadern ska fortsätta betala bidraget i vanlig ordning. Ovanstående resonemang framgår indirekt av FB 7:2§. Se. http://lagen.nu/1949:381. Utöver detta kan det vara bra att veta underhållskyldigheten till ett barn vanligtvis upphör när barnet fyller 18, men om barnet går i skolan efter denna tidpunkt fortsätter skyldigheten under den tid skolgången pågår, dock längst till barnet fyller 21 år. Detta enligt FB 7:1§ 2st. Se. http://lagen.nu/1949:381. Med vänlig hälsning

Förslag på bodelning

2007-09-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag behöver juridiskt hjälp för jag tror det blir svart att få pengar i mitt fall vid äktenskapsskillnad for min man är bered att göra vad som helst att hindra mig få min del. Jag sökte ansökan om äktenskapsskillnad härifrån och skickade till tingsratten I Lund. Jag bad Tingsratten att registrera min ansökan och skicka den vidare till min man. Jag också bad dem att hjälpa mig med bodelning och berätta vad man kan göra! Vi har ett hos på spexaren i Lund som ar värd nästan 3 miljoner och jag står som delägare av fastigheten (50%). Jag fick ett brev av honom som jag uppfattar som hans förslag. I brevet tar han ansvaret av alla lån som vi har tillsammans vilket ar lägre an 3 miljoner och det står inget om min del av huset. Jag fattar inte vad detta betyder. Ar det redan bestämd från tingsratten att jag inte far något av huset? Han vill att jag skall skriva under detta sa kallade bodelning sa fort som mojligt! Vad skall jag göra! Snälla hjälp mig med detta.
Simon Carlsson |Bodelning görs normalt inte förrän äktenskapet har upplösts 9:4 ÄktB (Äktenskapsbalken). Om du misstänker att bodelningen kommer att bli tvistig kan det däremot vara en god idé att ansöka om bodelning genast. En bodelning skall genomföras av makarna tillsammans. En handling upprättas över hur fördelningen skall se ut som sedan skrivs under av er båda (9:5 ÄktB). Vad du antagligen har fått av din man är ett förslag på en bodelning. Tycker du inte att bodelningen ser rättvis ut, eller är fördelningen av egendom inte som du vill att den skall se ut, skall du inte skriva på bodelningen. Du har samma rätt som din man att delta i utformningen av bodelningen. Känner du redan nu att det inte finns någon möjlighet att komma överens med din man om detta kan du ansöka hos tingsrätten att en bodelningsförrättare utses. Ni betalar kostnader för bodelningsförrättaren (oftast en advokat), som sedan fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan er. Handlingen du fått tillsänd dig är inte frågan om en bodelningsförrättares uppdelning om du ej tidigare hört något om detta. Enligt 17:6 ÄktB skall bodelningsförrättaren till exempel kalla makarna till förrättning. Vill du läsa mer om reglerna kan du se http://www.lagen.nu/1987:230 . Bodelningsförrättare regleras i 17 kap, bodelning i 9-12 kap. Med Vänliga Hälsningar