Kommer jag få fängelse för rattfylleri, grov olovlig körning och penningtvättsbrott?

2020-10-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är en 28 årig man som har ett beroende.Jag har varit drogfri i 3 år och två perioder under 1års tid.Jag har ett arbete, jag har en termin kvar på socionomprogrammet. Återföll i missbruk för drygt ett år sedan. Jag är misstänkt för drograttfylla som jag erkände och grov olovligkörning som jag också erkände. Sen vet jag inte hur insatt du är i beroende men en kille erbjöd mig droger och pengar för att ta emot swish betalningar och sedan köpa bitcoins för dem. Jag hade ingen aning vart pengarna kom ifrån, jag frågade inte heller då jag fick droger. En aktiv narkoman gör ju allt för att få tag i droger.Jag lämnar prover 2ggr i veckan på psykiatrin, jag har tagit återfall två gånger sedan den 3e sept.. Jag går på AA och har en sponsor.Min fråga är kan jag hamna i fängelse?Mvh
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du är misstänkt för drograttfylleri och grov olovlig körning, och att du nu undrar om du kan få fängelsestraff för detta. Som jag tolkar det så är du inte misstänkt för fler brott, eventuellt ringa narkotikabrott i samband med körningen då. RattfylleriStraffskalan för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse högst sex månader (4§ trafikbrottslagen). Om brottet skulle anses som grovt, då skulle det ge fängelse högst två år (4a§ trafikbrottslagen). Ringa narkotikabrottNär man brukar narkotika klassificeras detta om ringa narkotikabrott, och har straffet böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ett eget bruk blir som huvudregel ringa, oberoende av mängden eller substansen som brukats. Olovlig körning, grovt brottDen som kört med indraget körkort, eller om brottet skett vanemässigt eller annars anses som grovt, kan man dömas till böter eller fängelse högst sex månader (3§ trafikbrottslagen). Just för olovlig körning finns det viss praxis som gör att man först den femte gången som man lagförs för olovlig körning, döms man till fängelse. Dessförinnan är det en trappa av dagsböter. Emottagandet av swishbetalnigenJag är inte helt säker på om du menar om händelsen med swishbetalningen skulle utgöra brott, eller om du är misstänkt för detta på något sätt. Men jag tänkte bara upplysningsvis säga att om man tar emot pengar från folk på swish, för att sedan swisha vidare till annan/köpa något åt den som swishat, kan detta utgöra brottet penningtvättsbrott om åtgärden syftar att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet (3§ lagom straff för penningtvättsbrott). Straffet för detta är fängelse högst två år, men om det är av ringa karaktär kan man bli dömd för penningtvättsförseelse och istället få böter eller fängelse högst sex månader (6§ lag om straff för penningtvättsbrott). Kan du få fängelse?Om du har blivit tagen för rattfylleri av normalgraden och ringa narkotikabrott, så blir det nästan uteslutande dagsböter i dessa fall. Men om rattfylleriet är grovt, finns det stark presumtion för fängelse och det blir bara undantagsvis annan påföljd än fängelse. Den olovliga körningen beror som sagt på vilken gång i ordningen du lagförts för olovlig körning. Är detta den femte gången du blir dömd av åklagare/tingsrätt för olovlig körning under en två-årsperiod, riskerar du fängelse nu i 14 dagar. Man räknar då antalet lagföringar inom 2 år, inte antalet gånger man kört. Lagföring innebär att man fått ett strafföreläggande från åklagaren eller dom i tingsrätten. Så du kan i praktiken ha blivit dömd för 5 olovliga körningar vid samma dom i tingsrätten, men detta räknas ändå endast som en lagföring. Vad avser det eventuella penningtvättsbrottet är jag inte helt säker på svaret, då jag inte vet så mycket om omständigheterna kring det. Detta har oftast inget högt artvärde, och ger vanligtvis inte fängelse direkt, utan det är möjligt att om detta är det enda brottet på fängelsenivå, att du skulle få skyddstillsyn istället för fängelse. Denna kan kombineras med en kontraktsvård eller behandlingsplan, speciellt om man redan genomgår någon typ av behandling för missbruksproblem. Men ett bättre svar har jag svårt att ge i detta läge.SammanfattningsvisOm du skulle dömas för rattfylleri av normalgrad, ringa narkotikabrott, och grov olovlig körning (för 1-4e gången på 2 år), så lär ditt straff endast hamna på bötesnivå. Men om rattfylleriet är grovt, eller om du dömts för olovlig körning 4 gånger inom de närmaste två åren, lär straffet bli fängelse, 1-2 månader. Om du dessutom skulle dömas för penningtvättsbrott kan straffet bli lite mer. Det finns även ett utrymme att få skyddstillsyn istället för fängelse, om det finns ett behandlingsbehov. Jag vill bara betona att ovan bedömning är min egen, vilklet jag inte kan ge någon vidare säkerhet kring, men domstolen gör såklart en bedömning i det enskilda fallet oh de är de enda som kan svara på dina frågor med säkerhet. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Om jag har misstolkat din fråga eller du har fler funderingar är du välkommen att skriva till oss igen!Vänligen,

Har en provanställd rätt till uppsägningslön?

2020-10-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Blir kontaktad av provanställd en fredag som meddelar att hon inte kommer och jobbar nästa dag (lördag) för att hennes man ska på svensexa! Vecka senare sänds ett sms att hon inte kommer till jobbet efter hennes helg för att hon ska provjobba hos annan arbetsgivare!Allt detta utan beviljad ledighet. När vi nu inte litar på hennes åtagande mot sin arbetsgivare har vi accepterat att hon har ny arbetsgivare och önskat henne lycka till. Nu vill hon ha 14 dagars lön som uppsägning?Vad gäller här?Med vänlig hälsning
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga gäller provanställningar. Denna tidsbegränsade anställningsform regleras i 6 § LAS. En grundläggande utgångspunkt är att både arbetsgivaren och arbetstagaren när som helst kan avbryta provanställningen, dessutom utan föregående uppsägningstid. Detta gäller så länge inte annat har avtalats mellan parterna (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetstagaren har alltså inte rätt till uppsägningstid med lön om ni inte har avtalat om det.Det är emellertid så att en arbetsgivare som önskar avbryta en provanställning i förtid måste underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan (se 31 § LAS). Detta är inte samma sak som att arbetstagaren har rätt till uppsägningstid, regeln i 31 § LAS är enbart en ordningsföreskrift, provanställningen kan fortfarande avbrytas direkt med stöd av 6 § LAS. Du som arbetsgivare riskerar dock vid utebliven underrättelse att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren om denne väljer att väcka talan (se 38 § LAS). Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Fråga om hemfridsbrott

2020-10-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag är 22-årig dotter till en pappa som jag har valt inte ha kontakt med i dagsläget. Han har dock flera saker som tillhör mig och även saker som tillhör mina systrar som inte heller har kontakt med honom i sitt hus som vi inte får tillbaka. Jag har tidigare bott i detta hus och har kvar en nyckel som han inte har bett om att få tillbaka, har dock inte bott i huset sen 2017. Om jag går in i huset med denna nyckel och hämtar mina och mina systrars personliga ägodelar från vår barndom, kan jag då bli dömd för något brott?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken) följer att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Enligt (4 kap. 11 § brottsbalken) gäller att då hemfridsbrott inte är att klassificera som grovt får brottet åtalas endast om målsäganden (din pappa) anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.Med tanke på att du fortfarande har kvar nyckeln till huset tyder det på att din pappa fortfarande välkomnar dig hem till honom. Annars hade han förmodligen krävt tillbaka nyckeln. Samtidigt finns naturligtvis en liten risk för att du begår hemfridsbrott. Jag har dock svårt att se att en åklagare skulle åtala dig för hemfridsbrott med tanke på att det är din pappas hus som du dessutom har kvar nyckeln till. Om din relation till din pappa är dålig kanske någon släkting till dig kan kontakta honom och fråga om det går för sig att han eller hon hämtar sakerna som tillhör dig och dina systrar.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?

2020-10-26 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad kostar det att upprätta ett testamente? Var förvaras sedan testamentet? Jag är en ensamstående kvinna utan barn. Vänliga hälsningar.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler gäller?Regleringen gällande arv och testamente går att finna i ärvdabalken (ÄB). I ÄB anges bland annat olika krav på hur ett testamente ska vara utformat för att vara juridiskt bindande. Vad kostar det att upprätta ett testamente?För att upprätta ett testamente kan det vara bra att vända sig till en juristbyrå för att försäkra sig om testamentets giltighet. Kostnaden för det här varierar och det blir enklast för dig att kontakta en byrå för att få ett prisförslag. Exempelvis kan du boka tid hos oss på Lawline för ett kostnadsförslag för upprättande av testamente. Var kan ett testamente förvaras?Det finns inga regler kring vart ett testamente ska förvaras. På så vis kan orginalet av testamenthandlingen förvaras precis var som helst. Emellertid kan det vara bra att förvara originaltestamentet på ett säkert ställe hos en oberoende part, t.ex hos en juristbyrå, i ett bankfack eller hos en begravningsbyrå. Det här för att testamentet ska kunna hittas och verkställas efter personens bortgång. Kostnader för förvaring varierar beroende på förvaringsform. Det kan även nämnas att vissa delar ut kopior av testamentet till sina anhöriga för att vara säkra på att testamentets existens klargörs. Med vänliga hälsningar,

Får en ordningsvakt kroppsvisitera mig? Är jag skyldig att anmäla ett brott jag har sett?

2020-10-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan, om man är med en person låt oss säga i en mataffär. Personen NN, väljer att ta något (utan att betala), man var med NN hela tiden när man väl passerade kassorna, så blev man tagen av väktare som gjorde ett envarsgripande mot både mig samt NN. Polis tillkallas. Nu till mina frågor. Då jag inte har tagit något från butiken, men väktare chansar ändå och tar med mig också tillsammans med NN, tills polis kommer. Väktaren anser att jag har gjort mig skyldig till brott dvs ringa stöld, då jag har sett gärningen. Polis kommer och frågor mig om jag har sett något varpå jag säger nej, och jag blir släppt. Har dem gjort tjänstefel då dem har frihetsberövat mig fast jag inte har gjort något, behöver jag säga till om jag ser ett brott - det är ju inte min skyldighet eller? Väktaren kroppsvisiterade mig, fast jag upprepade gånger sagt iatt jag inte har gjort något. Har de begått brott? Tack!
Maryam Naqqar |Om du grips på bar gärning, antingen genom ett s.k. envarsgripande som får lov att göras av vem som helst (24 kap. 7 § 2 st rättegångsbalken) eller av en ordningsvakt som är på plats i butiken så kommer du alltså att polisanmälas. Det kan hända att ordningsvakter tillkallas till platsen först, men då ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har rapporteringsskyldighet gentemot polisen när de får kännedom om brott, så kommer i normalfallet polis att tillkallas till platsen för att ta emot polisanmälan.Ordningsvakt eller väktare? Först bör det nämnas att det finns befogenhetsskillnader mellan en ordningsvakt och en väktare. Enligt polislagen 29 § får ordningsvakter vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som poliser. Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen (13 §). En väktare har i princip inte mer befogenheter än vem annan som helst i samhället.Kroppsvisitation: Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB 28 kap 11 § tredje stycket). Enligt polislagen 19 § får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (polislagen 29 §). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §).Brott? Om någon fysiskt antastar dig kan det vara fråga om ett ofredande enligt BrB 4 kap 7 §. Det kan i sin tur innebära att du har rätt till visst självförsvar i form av nödvärn enligt BrB 24 kap 1 §. För att självförsvaret ska vara olaglig måste det vara uppenbart oförsvarlig, dvs att man tar i mer än vad som behövs. Om du trodde du blev utsatt för ett ofredande trots att personen hade laglig rätt att visitera dig kan det vara fråga om sk putativt nödvärn.Anmälningsskyldighet vid brott: I Sverige har vi en regel som gör människor skyldiga att anmäla brott som är "å färde", enligt 23:6 Brottsbalken. "Å färde" betyder att man har en skyldighet att anmäla brott man ser håller på att ske. Det gäller dock inte alla brott, utan det skall framgå i lagen som rör det enskilda brottet att man kan dömas för underlåtenhet att anmäla just det brottet. Det gäller framförallt grövre brott som mord och misshandel. Man har ingen skyldighet att anmäla brott om det kan innebära en risk för sig själv eller sina närmaste.Sammanfattningsvis beror skyldigheten att anmäla ett brott på vilken typ av brottslighet det har varit fråga om och huruvida det förelegat en risk för fara eller inte. I ditt fall är inte brottet så pass allvarlig, du kan låta polisen sköta detta och dessutom finns det övervakningskameror i matbutikerna.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA

2020-10-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,När jag var yngre så träffade jag en amerikan här hemma i Sverige. Vi blev kära och jag flyttade med honom till USA. Där gifte vi oss med tiden för att jag skulle få möjlighet att stanna. När jag för ett par år sedan var hemma i Sverige så fick jag veta att han var otrogen och vi gjorde då slut på distans och jag åkte aldrig tillbaka till USA helt enkelt. Jag har inte orkat ta tag i det hela eftersom han är så svinaktig och vägrar att hjälpa mig att genomföra skilsmässan (även fast han också vill det egentligen). Jag har sedan jag flyttade tillbaka till Sverige träffat en fantastisk kille som jag bor sambo med och dessutom har ett barn ihop med och jag känner att jag nu borde/måste/vill ta tag i skilsmässan med mitt ex. Men hur tusan går man till väga?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man gifter sig utomlands gäller reglerna i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (LIF).För att du ska kunna skilja dig här i Sverige krävs det att äktenskapet anses giltigt i den stat där det ingicks för att det ska anses giltigt i Sverige. Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige om t ex någon av makarna var under 18 år när de ingick äktenskapet (1:8a LIF). Jag förutsätter att ert äktenskap i USA ingåtts lagenligt och är giltigt. Om äktenskapet är giltigt i USA och Sverige innebär detta att äktenskapsskillnad kan behandlas här i Sverige. För att ett äktenskapsmål ska få tas upp av svensk domstol förutsätts att du är svensk medborgare och har hemvist i Sverige, alternativt tidigare haft hemvist i Sverige (3:2 LIF). Ansökan om äktenskapsskillnad i svensk domstol görs på papper som inskickas till den tingsrätt din ort/kommun tillhör. Blanketter för ansökan finns på Sveriges Domstolars hemsida. Vill du få mer juridisk hjälp med ansökan om äktenskapsskillnad kan jag rekommenderar att du bokar tid med någon av våra jurister, klicka HÄR för att göra detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är brottet förtal aktuell?

2020-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vad gör man i m en person går runt och anklagar mig för att ha misshandlat den personen när jag inte har gjort det?Eftersom den här personen säger detta till väldigt många personer kan det hota min säkerhet med tanke på att det är ett så pass allvarligt brott som jag blir anklagad för. Kan man anmäla för förtal trots bristande bevis då dessa anklagelser skett via dialoger och ej i text (åtminstone ingen jag har print på) eller hur går jag till väga?Tacksam för svar
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såsom jag tolkar din fråga aktualiserar den bestämmelser i brottsbalken (BrB), som handlar om förtalsbrott. Vad innebär förtal? Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning.Att sprida negativa uppgifter om annan kan utgöra förtal: Du skriver att en person sprider uppgifter om att du ska ha misshandlat denne, när den som påstår vet att det är en lögn, kan till och med vara brottsligt (BrB 15 kap. 7 §). Anklagelserna om att du misshandlat– kan utgöra förtal (BrB 5 kap. 1 §). Påståendet om att du skulle ha begått ett brott (hittat på våldtäkten). Egentligen spelar ingen roll om det är sant eller inte – sprider någon påståendet kan det vara förtal. Anmälan om förtal hos polisen: Du kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken.I ditt fall har du inga bevis mot denna person därför blir det dessvärre svårt för dig att göra något åt saken.Med vänlig hälsning,

Kan jag få ersättning för en skada på min jacka som orsakats i ett varuhus?

2020-10-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Igår var jag på ett varuhus och påväg in så revs min dunjacka upp utav dörren. Jag undrar om det är möjligt att få ersättning för detta då jackan är värd 9000kr?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det för problem?Utifrån din fråga tolkar jag det som om du undrar om du kan få ersättning från varuhuset för skadan på din jacka. Regler kring ersättning finner man i skadeståndslagen (SkL). Vilken skada har du drabbats av?Skadan som dörren orsakat din jacka ses som en sakskada (2 kap 1 § SkL). Vilka krav ställs för att du ska ha rätt till ersättning?Rekvisiten för att ha rätt till ersättning för sakskada är att den orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet (2 kap 1 § SkL). Det här innebär att om varuhuset förstörde din jacka med mening eller om den var oaktsam så har du rätt till ersättning. Att varuhuset agerat uppsåtligt är inte troligt i ditt fall eftersom det inte finns något i din fråga som tyder på att de velat orsaka dig skadan. Frågan är om de kan anses ha agerat vårdslöst och därmed orsakat skadan på din jacka. För att bedöma huruvida varuhuset varit vårdslöst kan man ta ställning till fyra faktorer. Man gör en bedömning kring sannolikheten för skadans uppkomst, hur stor möjlighet det fanns att förebygga skadan, hur stor den potentiella skadan kunde bli och hur stor medvetenheten var hos den som orsakade skadan om att faran förelåg. Dessutom krävs det att varuhusets agerande eller passivitet har ett orsakssamband med skadan. Man brukar tala om det har funnits ett adekvat orsakssamband mellan den skada som drabbat dig och orsaken till skadan. I ditt fall vet jag inte varför din jacka rivits upp av dörren men skadan ska vara en påräkneligt följd av att t.ex dörren är sönder. Om t.ex ett fel på dörren orsakat dig skadan kan det ses som ett adekvat orsakssamband om varuhuset varit medveten om risken dörren kunnat medföra. Man kan troligtvis inte säga att skadan har orsakats genom att varuhuset agerat utan det är mer sannolikt att skadan i sådana fall har orsakats genom att det inte har gjort något, dvs genom passivitet. Det här är svårare att bevisa än när någon har orsakat en skada genom vårdslöst agerande. För att påvisa att passivitet legat som grund för skadan kan man t.ex hänvisa till en plikt att agera. Möjligtvis kan man argumentera för att varuhuset ska hålla butiken säker, beroende på hur dörren orsakat dig skada. Har du rätt till ersättning för din jacka?Slutligen anser jag det tveksamt att du kommer att nå framgång med att få ersättning av varuhuset för skadan på din jacka. Att hålla i minnet är även kostnaden att driva en domstolsprocess och att det ibland inte kan vara värt den möjliga ersättningen som kan krävas av skadevållande. Dock kan jag inte ge dig ett specifikt svar eftersom jag inte är medveten om alla omständigheterna i ditt fall. Därför råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Med vänliga hälsningar,