Kan man kräva tillbaka pengar efter avslutat äktenskap?

2021-04-21 i Bodelning
FRÅGA |Min pojkväns exfru fick ett arv medans de var gifta som hon valde att till största delen använda till deras gemensamma räkningar. Nu när de är skilda så påstår hon att hon har rätt att få tillbaka de pengarna. De var inte en enskild egendom och de ingår inte i bodelningen så om jag fattar saken rätt så har hon då inte rätt att få tillbaka de pengarna (hon vill alltså att min pojkvän betalar dom till henne).
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av äktenskapsbalken (ÄktB). Där framgår det att vid en bodelning ska parternas giftorättsgods delas lika på hälften (9 kap. 1 § ÄktB). Det som inte ingår vid en bodelning är parternas enskilda egendom. Denna egendom kan ha gjorts enskild på olika sätt, exempelvis genom arv med villkor (7 kap. 2 § ÄktB). Bodelningen sker vidare med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag få talan om äktenskapsskillnad väcktes, även kallad den kritiska tidpunkten (9 kap. 2 § ÄktB). Egendom som funnits innan talan om äktenskapsskillnad väcktes ska därför räknas med. Jag förstår det som att pengarna hon fick i arv inte innehöll något villkor om att det skulle vara enskild egendom. Mot bakgrund av det kan inte någon fråga om så kallad surrogation aktualiseras, innebärande att viss egendom ska träda istället för annan. Arvet som hon fick har därför ansetts utgöra deras gemensamma egendom. Din partners exfru kan därför inte i efterhand kräva tillbaka dessa pengar såvida de inte framgår i något avtal mellan dem, exempelvis i ett äktenskapsförord. Vänliga hälsningar,

Surfplatta slutar fungera under garantitiden

2021-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en produkt(surfplatta) som slutade fungera efter ett tag av ett fel som jag inte kände till. Skärmen slutade fungera och "kretskortet" i plattan var tydligen sönder. Jag har aldrig någonsin tappat produkten, slagit den eller öppnat den, så jag anser att felet kommer från produktion. Jag har fortfarande garanti på produkten och skickade den till service men dom säger att felet kommer från min sida även fast dom inte har någon bevis på att jag har utför någon skada mot den och dom vägrar reparera med garantin. Vi är i tvist och jag valde att anmäla till ARN. Finns det någon lag som säger att jag har rätt för kompensation på grund av fel i varan som jag inte borde känt till ("produktionsfel eller något")?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan privatpersoner och näringsidkare är det konsumentköplagen (KKöpL) som är tillämplig, och det är därför även hit jag kommer hänvisa mina svar.I mitt svar kommer jag först gå igenom vem som ansvarar för varan, s.k. "risken för varan" för att sedan gå in på vad som avses med fel i varan. Till sist kommer jag in på bevisning och hur en garanti kan påverka bedömningen. Det hela sammanfattas sedan kort i slutet. Risken för varanEn viktig tidpunkt är då risken för varan går över på dig som köpare. Det är den som bär risken för varan som också är den som behöver stå för kostnaderna vid skador. Risken går över på dig som köpare vid avlämnandet, alltså den stunden du får surfplattan (8 § KKöpL). Därmed stod du risken för varan när den gick sönder. Fel på varanFel på varan anses föreligga om den på något sätt avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta eller om den i övrigt inte går att använda till det ändamål den är avsedd för (16 § KKöpL). Att den slutar fungerar är självklart att anse som ett sådant fel. Bedömningen om huruvida fel föreligger ska dock göras då den avlämnas (20 § 1 st. KKöpL). Säljaren svarar dock för fel som fanns vid avlämnandet, även om dessa visar sig först senare (s.k. fel in nuce) (20 § 1 st. 2 men. KKöpL). BevisningenSom du redan är inne på i din fråga kommer det hela till att bli en fråga om bevisning, alltså huruvida du kan bevisa att felet förelåg vid avlämnandet eller om säljaren kan bevisa att felet inte fanns vid avlämnandet. Eftersom detta är en svår sak att bevisa kommer förmodligen ingen av er kunna göra sannolikt att den har rätt. Problemet löses då med s.k. bevisbörda. Säljaren har alltid bevisbördan de första sex månaderna. Det innebär alltså att fel som visar sig inom 6 månader från köpet antas ha funnits vid avlämnandet och således är säljarens ansvar så länge inte säljaren kan bevisa något annat (20a § KKöpL). Efter 6 månader är det du som köparen som ska bevisa att felet förelåg vid avlämnandet. Du nämner dock i din fråga att säljaren även lämnat en garanti som fortfarande gäller. Har säljaren lämnat en sådan garanti har han bevisbördan under hela den tidsperioden. Det innebär att det är säljaren som ska göra sannolikt att felet uppkommit på grund av din misskötsel eller en olyckshändelse (21 § KKöpL). Kan inte säljaren bevisa detta föreligger fel i varan och du har du rätt till en ny produkt, reparation eller prisavdrag (22 § KKöpL). SammanfattningEftersom säljaren har lämnat en garanti är det säljaren som ska bevisa att felet uppkommit pga. din misskötsel eller olyckshändelse. Kan säljaren inte göra detta har du rätt till prisavdrag, en ny produkt eller reparation. Jag hoppas din situation löser sig och att du fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Underhållsstöd när man inte får underhållsbidrag

2021-04-21 i Underhåll
FRÅGA |HejJag har ensam vårdnad om min son men har ändå rätt till underhåll från hans pappa. Hans pappa är arbetslös och jag har inte fått underhåll sedan augusti 2019. Hur ska jag göra? För det är ju pengar jag har rätt till. Vår son är född 2004.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Medan underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om när du inte lever tillsammans med barnets andra förälder och hen inte betalar underhållsbidrag.Du kan alltså få pnegar till underhåll av barnet i form av underhållsstöd när en bidragsskyldig förälder inte betalar ut underhållsbidrag. För att få underhållsstöd måste man göra en ansökan hos Försäkringskassan. Du kan läsa mer om det och göra din ansökan här.Underhållsstöd fungerar alltså som en suppleant till underhållsbidrag. Den bidragsskyldige föräldern – i ditt fal, barnets pappa – kommer då att bli betalningsskyldig gentemot Försäkringskassan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har arbetsgivaren rätt att byta ut bilarna från manuell till automat?

2021-04-21 i Övrigt
FRÅGA |Arbetar i en kommunal gruppbostad. Vi har haft bil på boendet som är manuell. Nu ska denna bytas ut till automat. Jag känner mig väldigt osäker stt köra automat. Har haft körkort i 30 år och två gånger kört automat.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framkommer inte någon direkt fråga i ditt meddelande men om du behöver juridisk hjälp kan jag redogöra för vad som gäller angående om din arbetsgivare har rätt att bestämma bytet eller inte.Utgångspunkten är att en arbetsgivare har rätt att bestämma när, var och hur arbetet ska utföras – i den mån inte annat följer av avtal eller lag. Det finns ingen lag som reglerar användning av automat eller manuell körning av bilar i arbetet och då bestämmer alltså arbetsgivaren som utgångspunkt vad som gäller. Möjligen skulle en förhandlingsskyldighet föreligga i förhållande till det kollektivavtalsbärande fackförbundet på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen har kollektivavtal föreligger denna skyldighet i princip alla situationer som utgångspunkt, allt från små vardagliga frågor till tunga organisatoriska frågor (11 § MBL). Om arbetsplatsen inte har ett kollektivavtal gäller förhandlingsskyldighet när det handlar om viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandet för enskilda medlemmar i facklig organisation, vilket inte verkar vara fallet i denna fråga (13 § MBL). Om detta inte var svar på din fråga alternativt om du undrar något annat, kan du alltid höra av dig till Lawline igen.Vänligen,

Kan en person som med fullmakt säljer vara åt en annan behålla del av köpeskillingen vid försäljningen?

2021-04-21 i Avtal
FRÅGA |Hej ! jag har en fundering kring fullmakt.Om jag tillexempel ska sälja något men inte själv har möjlighet till det. Så jag ber min kompis, vi skriver en fullmakt där det står att jag vill ha minst 1000kr. Dagen efter säljer min kompis saken och ger mig 1000kr, hen säger sedan att hen sålde den för 1300kr men valde att behålla 300kr själv. Har kompisen rätt att behålla dessa 300kr?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uttrycket "minst 1000 kr" Vad som vanligtvis menas med uttrycket "minst 1000 kr" är att varan ska säljas till detta minsta belopp men att den självklart kan säljas till högre pris. I ditt fall verkar det som att kompisen har tolkat detta som att du "bara ville ha 1000kr" och allt därutöver som kompisen förhandlar sig till tillhör kompisen. Det är osannolikt att kompisens tolkning är mer rimlig än din. Det kan också bero på vad som diskuteras mellan dig och kompisen och exakt vad som står i fullmakten. Har kompisen rätt att behålla de 300 kr?Endast om ni har kommit överens om att kompisen får behålla allt utöver 1000 kr. Eftersom kompisens tolkning verkar vara mindre rimlig så kan kompisen göra sig skyldig till ringa stöld (snatteri). Detta eftersom pengarna som kompisen fick vid försäljningen tillhör dig som fullmaktsgivare och nu tänker kompisen behålla pengarna som sina egna, se 8 kap 2 § Brottsbalken. Det krävs enligt bestämmelsen att denna stöld innebär ekonomisk skada för dig. I så fall en ekonomisk skada på 300 kr. Kompisen kan även ha begått avtalsbrott emot dig. Utöver vad som står i den skriftliga fullmakten, är kompisen också förpliktad att följa muntliga instruktioner som du ger. Man kan säga att när ni kommer överens om att kompisen ska sälja varan åt dig har ni ingått ett muntligt avtal. Och när kompisen bryter mot detta har denna begått avtalsbrott. Hur ska fullmakt skrivas?För att undvika sådana här situationer är det viktigt att skriva fullmakten så tydligt det går, så att inga missförstånd eller olika tolkningar kan uppkomma. Till exempel skriva "ska säljas till så högt pris som säljaren går med på men till minst 1000 kr. I den utformningen blir det tydligt att det inte finns något utrymme för kompisen att tolka att något utöver 1000 kr kan denna behålla själv. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

2021-04-21 i Arrende
FRÅGA |Har en sommarstuga på arendemark , betalararende varje år, men har inget långt avtal,Kan man kräva att få 25 eller 50 år. Eller är dettills vidare som gäller. Vad kan man kräva?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om bostadsarrendeNär man har en bostad på arrendemark kallas detta för bostadsarrende. Ett sådant arrendeavtal ska vara tidsbestämt på minst 5 år eller för arrendatorns (din) livstid. Om avtalet har ingåtts utan tidbestämning, alltså tills vidare, ska det enligt lagen ändå gälla för 5 år, men kan i vissa fall gälla kortare tid om detta har kommit överens om i avtalet och arrendenämnden har godkänt det.(10 kap 2 § Jordabalken) Kan du kräva att avtalet ska gälla i 25 eller 50 år?Eftersom avtalet enligt lagen ska gälla i minst 5 år och kan gälla livstid så kan du avtala med markägaren om att ert avtal ska gälla längre, tex. 25 eller 50 år. Men eftersom det är ett avtal mellan er så måste ni båda komma överens om detta. Markägaren är inte skyldig enligt lagen att ha ett avtal längre än 5 år. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

2021-04-21 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,jag har blivit uppsagd av min arbetsgivare (jag har en provanställning). Till saken hör att jag före detta hade en provanställning också, jag har alltså blivit anställd två ggr efter varandra med provanställning. Som jag har förstått det är detta inte tillåtet och min nya anställning skulle alltså räknas som en vanligt anställning.På grund av detta har jag krävt att få kopior på båda mina anställningsavtal då jag vill göra gällande att de inte kan säga upp mig då jag inte räknas som provanställd. Arbetsgivarens ombud vägrar att lämna ut anställningsavtalen till mig med hänvisning till att jag redan fått kopior (stämmer ej).Min fråga är alltså: vilken bestämmelse kan jag hänvisa till för att få kopiorna på anställningsavtalen och stämmer det att man inte kan bli provanställd två ggr efter varandra? Kan arbetsgivaren bli skyldig enligt LAS att betala skadestånd eller vite om de inte lämnar ut anställningsavtalen?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du blivit provanställd i två efterföljande perioder och att din arbetsgivare vägrar lämna ut kopior på ditt anställningsavtal. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för reglerna för provanställning samt om arbetsgivaren har en skyldighet att lämna ut ditt anställningsavtal. Slutligen kommer jag redogöra för om arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om denne gör på detta viset. Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS). Kan man bli provanställd i två efterföljande perioder?En arbetsgivare får högst provanställa en arbetstagare i 6 månader (6 § LAS). Det finns ingen möjlighet att förnya provanställningen när denne går ut och ingå ett nytt avtal om provanställning. Den totala tiden får alltså högst vara 6 månader. Om din provanställningstid totalt sett överstiger 6 månader ska din anställning räknas som en tillsvidareanställning (6 § 2 st LAS). Således krävs saklig grund för att avsluta din anställning från arbetsgivarens sida. Kan arbetsgivaren vägra lämna ut ditt anställningsavtal?Enligt 6 c § LAS ska en arbetsgivare senast 1 månad efter det att arbetstagaren har börjat arbete lämna skriftlig information till arbetstagaren - dvs lämna en kopia av anställningsavtalet. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla kopior om arbetstagaren tappar bort sitt "original". Däremot kan det vara en varningsflagg om arbetsgivaren av någon ogrundad anledning vägrar dela med sig av anställningsavtalet. Vid en eventuell process skulle det inte vara till dennes förmån om de fortsatte vägra dela med sig av anställningsavtalet. Kan det vara skadeståndsgrundande att göra så som din arbetsgivare gjort?Ifall din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund, anställt dig genom ogiltig provanställning samt vägrat lämna ut anställningsavtalet kan det vara skadeståndsgrundande enligt 38 § LAS. Således kan din arbetsgivare vara tvungen att betala ut lön och andra anställningsförmåner samt ersätta den ideella skada som överträdelserna inneburit. Skadestånden i dessa sammanhang kan uppgå till betydande summor. Du bör observera de preskriptionstider som gäller för skadeståndsanspråk, annars riskerar din talan att gå förlorad (42 § LAS). Du måste väcka talan om ogiltig uppsägning senast 2 veckor efter uppsägningen skett och i vissa fall senast 1 månad (40 § LAS). Vad gäller de andra överträdelserna gäller det att du väcker talan inom 4 månader (41 § LAS). Det räcker med att du meddelar arbetsgivaren om att du tänker väcka talan. SlutsatsEn arbetsgivare får inte förlänga prövotiden mer än 6 månader. Vidare sa arbetsgivaren framställa en kopia på anställningsavtalet senast 1 månad efter påbörjad anställning. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla arbetstagaren kopior av anställningsavtalet, även om detta inte bör vara något problem. Slutligen kan dessa överträdelser aktualisera skadeståndsansvar för arbetsgivaren. Om du önskar gå vidare med ditt ärende och få hjälp med att utforma en stämningsansökan är du välkommen att kontakta mig på: andre.blomquist@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Har både föräldrar rätt till 120 dagar semesterlönegrundande föräldraledighet var eller är det 120 dagar tillsammans?

2021-04-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, Har båda föräldrarna rätt till 120 dagar var per barn eller är det 120 dagar tillsammans?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga handlar om föräldraledighet enligt semesterlagen. Denna lag anger att 120 dagar av en föräldraledighet är semesterlönegrundande. Dessa dagar är för respektive förälder, det vill säga att båda föräldrarna har rätt till 120 dagar var per barn (17a § semesterlagen).Notera dock att dessa dagar är en miniminivå och att ett kollektivavtal kan ange fler dagar. Om du är osäker kring vad som anges i ditt kollektivavtal om sådant finns, bör du fråga din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats (2 § semesterlagen).Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,