Felaktigt envarsgripande

2020-01-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag gick in i en butik för att kolla efter julklappar. då jag inte hittade någonting som föll mig i smaken så bestämde mig för att gå vidare till nästa butik. När jag kommer in i nästa butik och börjar kolla runt kommer en tjej in springande efter mig som arbetade i förgående butik och ber mig öppna mina kassar pågrund av misstänkt stöld. Detta var som du förstår mycket förutmjukande då alla i butiken som detta inträffade i stannade upp för att kolla. Jag visade mina påsar och hade absolut inte snott någonting. Vad säger lagen om detta? Får ett butiksbiträde jaga ifatt en kund till nästa butik och be dem öppna väskorna framför allihopa utan något som helst bevis på att ett brott hade begåtts.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det lagen säger är att envar, alltså alla, enligt rättegångsbalken (RB) 24 kap 7 § 2 st. får gripa en person som gjort sig skyldig till ett brott som är belagt med fängelse i straffskalan om det sker på bar gärning eller flyende fot. Detta innebär att personalen ska ha sett dig begå brottet stöld, alltså ta något som inte tillhör dig med avsikten att behålla det utan att betala för det för att ha rätt att gripa dig. Har man rätt att gripa någon har man också rätt att använda det mått av våld eller tvång som krävs för att kvarhålla personen om den sätter sig till motvärn enligt brottsbalken 24 kap. 2 §. Det som blir kontentan av att utan laga stöd kvarhålla någon kan också vara brottsligt. T ex om personalen hade hållit fast dig eller förhindrat dig att gå eller liknande, då kan det bli tal om olaga frihetsberövande enligt brottsbalken 4 kap. 2 § eftersom du var oskyldig. Nu framkommer det inte av din fråga att du blev fysiskt kvarhållen eller fasthållen utan det verkar mest röra sig om en pinsam situation och inget brottsligt i lagens mening. Hade du i det läget vägrat och vänt på klacken och gått och personalen hade försökt kvarhålla dig hade det varit en annan situation. Vore jag i dina skor hade jag vänt mig till den berörda butiken och pratat med chefen ifråga beroende på vad det är du vill uppnå. Att du blev stoppad och utmålad som kriminell fastän du var oskyldig fick ju kanske snarare butikspersonalen att se dum ut. Däremot kan det ju vara önskvärt att personalen ger sjutton i att springa efter oskyldiga kunder, något som deras personalansvariga bör se till inte händer igen och det kan tänkas att en ursäkt och möjligtvis en kompensation borde vara på sin plats! Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Får lärare prata med föräldrar om andras barn?

2020-01-21 i Sekretess
FRÅGA |Jag har i egenskap som skolpersonal ringt till en elevs(Kalle) vårdnadshavare angående Kalles beteende i skolan. Vid samtalet nämndes att han ser upp till en annan elev (Pelle) väldigt mycket. Kalle vill verka cool inför Pelle och gör då saker som inte är så lämpliga. Kalle lägger sig också i diskussioner mellan skolpersonal och Pelle för att försvara honom och på sätt bli mer populär.Problemet är att Pelles riktiga namn nämndes för Kalles mamma. Dock sas inget negativt om Pelle. Anledningen till att Pelles namn nämndes var att det skulle bli tydligare för Kalle att känna igen vilka situationer hans beteende inte var lämpligt.Vad bör jag göra? Har jag begått tjänstefel och brutit mot sekretessen? Ska jag göra en anmälan på mig själv?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om sekretess inom skolverksamheten finns i 23 kap. i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det är denna lagen jag kommer utgå från i mitt svar nedan. Vad är sekretessbelagt och inte inom skolan? Det råder stark sekretess för uppgifter om en elev som hänför sig till en psykologisk undersökning eller andra uppgifter om dennes personliga förhållande hos en kurator eller psykolog, om det inte är tydligt att röjande av de uppgifterna inte kan skada eleven (23 kap. 2 § 1 st OSL).Gällande uppgifter om en elev som är hänförliga till uppförande, tillrättavisande i skolan och liknande så är offentlighet huvudregeln och sekretess råder endast om det inte är tydligt att eleven skadas om uppgifterna röjs (23 kap. 2 § 2 st OSL). Vad gäller i din situation?I ditt fall bör det handla om det sistnämnda s.k. svag sekretess. Du kan inte ha brutit mot tystnadsplikten om det inte funnits sådan gällande i detta fallet den andra elevens namn. Sekretess råder endast om eleven skadas om den uppgiften röjs. Det får då bli en diskussion om vad syftet var med att namnge honom för de andra föräldrarna samt om det kan innebära honom någon skada. Det är svårt att ge något mer precist svar på din fråga då inte tillräcklig information om situationen har getts. Men utifrån vad som beskrivits ovan skulle jag tro att du inte har brutit mot någon tystnadsplikt i ditt samtal med föräldrarna. Att namnge den andra eleven för att den umgås med någon bör inte anses vara något som skadar honom. Det är generellt detaljer om någon (oftast av personlig karaktär) som en person bör undvika att berätta för personer som inte är anhöriga medan vag information och sådant som uppenbart inte kan skada denne oftast är okej. Med hänsyn till att jag inte vill ge ett mer precist svar än så, råder jag dig till att berätta om situationen för andra kollegor på skolan eller hos rektorn, för att även kunna ha en dialog om vad som är okej och inte att prata med exempelvis föräldrar om. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Strikt ansvar för hundägare

2020-01-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Min grannes hundar springer ut i gatan när jag kör förbi med bilen vilket jag måste för att komma hem. Jag kör i 20km/h men de går ändå fort när de kommer rätt ut och jag får bromsa hårt, en gång jagad de även efter mig in i skärmtaket. Får de vara så?Samma grannes hundar accepterar heller inte mina hundar så när jag är ute på min tomt med mina hundar så rusar de varje dag morrande och skällandes mot staketet och jag är rädd att hans rottweiler flyger över en dag. Får det vara så, vad kan jag göra? Och om hans hund kommer in på min tomt och de slåss vems fel är det om min hund försvarar mig/tomten? Jag är väldigt tryckt och rädd för detta. Jag vill absolut inte att mina hundar blir skadade. Mina hundar vet gränserna och bryr sig inte om vad som händer utanför tomten men de spänner sig såklart alltid när grannens hundar kommer farande mot staketet o de känner ju att jag blir rädd med. Tacksam för svar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det absolut bästa är såklart att försöka komma överens med grannen. Det framgår inte av din fråga huruvida du försökt och misslyckats men den här typen av privata förhållanden kan ofta vara svåra för det allmänna att lägga sig i. Det man ska behålla i åtanke medan vi fortsätter svaret nedan är att hundägare har ett strikt ansvar. Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar ska hundarna enligt 1 § hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter. Det finns ju många risker i det du beskriver och jag ska försöka besvara de tre största jag ser. Om hundarna skadas då du kör bilenSkulle hundarna skadas på något sätt för att de springer ut och du inte hinner stanna så åligger den risken ägaren och det är din granne som kommer att få stå för kostnaderna själv. Om hundarna skadar dig eller dina tillhörigheter Om hundarna orsakar skada på dig, kläder eller kanske till och med på bilen för att du måste bromsa eller blir skrämd och kör ner i diket, vad vet jag så är grannen enligt lagen om tillsyn över katter och hundar 19 § skyldig att ersätta de kostnader som uppkommer på grund av att hundarna orsakat skada som ett resultat av bristen på tillsyn över dem! Om hundarna skadar dina hundar Skulle hundarna ta sig över staketet eller attackera dina hundar på något sätt och orsaka skada så är även här enligt 19 § grannen ersättningsskyldig för veterinärkostnader och annat som kan uppkomma. Dessvärre är det även så att du själv kan komma att bli ersättningsskyldig för skada som dina hundar gör på grannens hundar även om de bara försöker försvara sig själva. Det är ofta detta som kan skapa problem för hundägare i och med det strikta ansvaret! Om en liten hund skulle få för sig att ställa till bråk och en större hund skulle få för sig att sätta den lilla på plats och därmed orsakar skada så blir ägaren till den större hunden ändå skyldig att ersätta skadan på den mindre hunden oavsett vem som startade bråket. Detta kan av nästan alla hundägare kännas enormt orättvist men det är en följd av det strikta ansvaret som lagen föreskriver. Det är därför viktigt att man kommer till en överenskommelse innan något allvarlig händer för endera parten! LösningBåde jagandet av bilen när du kör och att hundarna jagar dig på ett sätt som du beskriver låter otroligt obehagligt och något som definitivt kan klassas som en avsevärd olägenhet. Var befinner sig ägarna i dessa skeenden? Är de medvetna om vad som pågår och hur hundarna beter sig? Försöker de kalla tillbaka dem? Om en ägare brister i sin tillsyn så kan länsstyrelsen enligt 8 § meddela förelägganden och förbud för att komma tillrätta med problemet. Hjälper inte det så kan länsstyrelsen enligt 11 § omhänderta hunden med hjälp av polismyndigheten. Så, om jag vore du skulle jag börja dokumentera allt som händer. Börja filma och fota händelser, se till att få vittnen så gott det går till händelserna så du kan styrka din historia. Försök såklart att prata med grannen, förhoppningsvis kan du förklara dina känslor och hitta ett sätt som fungerar för er båda, men fortsätt dokumentera. Bara för att man kommer överens om något betyder inte det att den andra parten kommer hålla sig till det. Hjälper inte något av detta så gör en polisanmälan! Hoppas du fått svar på din fråga och ett stort lycka till!

Hur skall jag göra när jag vill ge mitt ena barn allt förutom laglotten som skall till mitt andra barn?

2020-01-21 i Testamente
FRÅGA |Jag har 2 vuxna barn, vill att mitt ena barn enbart ska få sin laglott andra barnet resten. Hur skriver jag detta på ett korrekt sätt?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga så undrar du hur du skall göra och skriva när du vill ge ditt ena barn all egendom förutom ditt andra barns laglott. Jag tolkar och kommer även utgå ifrån att du talar om arv i din fråga. I mitt svar till dig kommer jag att börja med att presentera hur du måste gå tillväga för att få igenom din önskan. Sedan kommer jag även nämna hur du skall skriva detta på ett korrekt sätt. Slutligen kommer jag även komma med råd. Den lagstiftning som kommer att bli aktuell att titta på i detta fall är ärvdabalken (ÄB), eftersom den besvarar de frågor som berör arv. Utgångspunkten och undantaget: När en förälder dör så är utgångspunkten att barnen delar lika på tillgångarna som föräldern lämnar efter sig (2 kap. 1 § ÄB). Undantaget från denna utgångspunkt är om du skulle upprätta ett testamente som skulle säga hur stor andel som respektive barn skall få efter det att du har avlidit. För att på så sätt ge ditt ena barn rätten till all egendom förutom ditt andra barns laglott måste ett testamente upprättas. Hur skall du upprätta ett testamente? När du upprättar ett testamente är det viktigt att följande punkter är uppfyllda för att testamentet skall anses giltigt: Den som skriver testamentet måste ha fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet måste vara skriftligt upprättat och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara under 15 år, och De får inte vara släkt eller stå som arvtagare i testamentet (10 kap. 4 § ÄB).Den som skriver testamentet måste göra detta av egen fri vilja samt inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (13 kap. 2 § och 3 § ÄB).Testatorn måste även haft rätt att testamentera bort egendomen (13 kap. 1 § ÄB). Hur skall du skriva testamentet?Det finns inga bestämmelser som säger hur du skall skriva i ditt testamente. Viktigt är dock att du tydligt skriver vad du vill genom ditt testamente. Detta så att det inte skall bli några konflikter eller tvister om vad du menat i testamentet efter du avlidit. Jag rekommenderar därför att du skriver precis så du uttalat dig i din fråga. Att du vill att ena barnet skall få all egendom förutom det andra barnets laglott vid din bortgång. Råd Känner du dig fortfarande osäker på hur du skall formulera dig i testamentet rekommenderar jag starkt att boka en tid med en av våra kunniga jurister. De kan nämligen hjälpa dig att formulera och upprätta ett korrekt testamente! Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Hör gärna av dig till oss på Lawline igen! Varma hälsningar,

Offentlig upphandling

2020-01-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är en ideell förening (idrottsförening) som ska bygga ut vår klubblokal . Vi äger vår lokal själva på arrenderad mark. Vi har fått bidrag ifrån allmänna arvsfonden och några andra . Alla bygglov och allt sånt är klart. Alla hantverkare och entreprenader som är anlitade är lokala mindre företag. Nu var det en person som sa att det måste ut på en offentlig upphandling. Kostnaden är strax under 7 miljoner.Vill bara stämma så allt är korrekt handlat av oss.
Carl Trolle Olson |Hej Nicklas! Det låter som ett märkligt påstående att ni skulle behöva genomföra en offentlig upphandling. En idrottsföreningen omfattas inte av reglerna om offentlig upphandling, eftersom en ideell idrottsförening inte är en offentlig aktör. Att ni har fått statliga bidrag för utbyggnaden spelar inte någon roll. Alla idrottsföreningar får ju statliga bidrag för att bedriva sin verksamhet (t.ex. LOK-stöd). Det betyder inte att man är tvungen att göra offentliga upphandlingar. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skyldig att betala sambons skulder

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är jag skyldig att betala ett lån som står i min sambos namn vid en separation?Jag och min sambo ska separera. Han har ett större banklån och ett par stycken kreditlån som står i hans namn. Vi bor i en hyreslägenhet och har inga direkta tillgångar. Han menar nu på att jag är skyldig att betala hälften på detta lån och dessa kreditskulder. Stämmer det?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Nej. Din sambos skulder är hans egna och du har i regel ingen skyldighet att betala hans skulder. Det som händer vid en separation mellan sambor är att det sker en bodelning enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Likt den bodelning som sker i äktenskap lägger man samman det som är samboegendom och så drar man bort skulderna enligt 12-13 §§ SamboL. Dock skiljer sig det som är samboegendom från vad som är giftorättsgods. Enligt 3 § SamboL så är samboegendom gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Bohag räknas som t ex möbler, köksutrustning och inredning, alltså sådant som kan räknas till det gemensamma hushållet. Dock är det så att enligt 13 § 2 st. SamboL får sambon enbart ta ur samboegendomen för att betala skulder om skulden har att göra med ett inköp som kan räknas som samboegendom. Det innebär alltså kort sagt att köper ni något gemensamt under förhållandet som kan räknas som samboegendom men endast den ena sambon står på köpet så har den rätt att avräkna skulden från den gemensamma samboegendomen. Det betyder inte att du är skyldig att betala någon annans skulder. Det är en huvudregel, till och med inom äktenskapen, att den som tar på sig skulden är även den som har ansvar för att betala den. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Anonym orosanmälan

2020-01-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, får socialen gå vidare till en utredning om en orosanmälan är anonym?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Socialtjänsten ska när det inkommit en orosanmälan angående ett barn göra en akut skyddsbedömning inom det närmaste dygnet eller som det står i lagtexten; genast. Detta är för att se till att barnet inte är i akut behov av skydd och stöd t ex om det föreligger risk för våld. Beroende på vad man där kommer fram till har man därefter enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1a § 14 dagar på sig att fatta ett beslut om att starta (eller inte starta) en utredning. Socialtjänsten är alltså alltid skyldig att göra en riskbedömning omgående oavsett om orosanmälan är anonym. Huruvida socialtjänsten väljer att inleda en utredning eller inte och vad den kan komma att innehålla kan variera beroende på vad det är för information som kommit till socialtjänstens kännedom. Det finns dock yrkesgrupper som inte kan göra orosanmälningar anonymt utan som har en anmälningsplikt som ingår i deras yrkesroll, exempel på dessa är poliser, hälso- och sjukvårdspersonal, skola, förskola och socialtjänst. Som privatperson behövs inga bevis och man kan vara anonym i sin anmälan. Hoppas du fått svar på din fråga!

Är det olagligt att behålla intima bilder på sitt ex?

2020-01-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om mitt ex har privata bilder på mig på sin telefon som han själv har knäppt på mig med mitt medgivande DÅ plus bilder som jag skickat till honom, om jag sedan när det tar slut begär att han ska ta bort dom och han gör det men sedan tar tillbaka dom, är det lagligt? Jag har begärt flertal gånger efter att han återställde sin telefon och visade mig att han har dom kvar att han ska ta bort dom, har han skyldighet då att han måste ta bort dom?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inte olagligt att behålla intima bilder som tagits med samtyckeDet finns inget generellt förbud mot att behålla en bild på en enskild person som har tagits eller skickats med samtycke.Det är dock olagligt att sprida intima bilder på annanDen 1 januari 2018 skärptes reglerna för vilket beteende som är tillåtet på nätet. Då infördes den nya brottsrubriceringen olaga integritetsintrång för att skydda den enskildes integritet i till exempel sociala medier (4 kap 6c § BrB). Bakgrunden var att den tidigare lagstiftningen inte gav tillräckligt skydd åt unga, framförallt unga kvinnor, som utsattes för hat och sexuella trakasserier på nätet. Olaga integritetsintrång förbjuder bland annat efterföljande spridning av nakenbilder.Bra att känna till är också att en handling oftast går under flera olika lagbestämmelser. Det kan därför vara så att man begår flera brott genom samma handling. Om ditt ex sprider bilderna kan det också komma att klassas som exempelvis ofredande (4 kap. 7 § BrB), och förtal (5 kap. 1 § BrB).Det är också olagligt att hota om att sprida bilderna Om ditt ex hotar att bilderna kommer spridas eller visas för annan på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig gör ditt ex sig skyldig till olaga hot enligt 4 kap 5 § BrB.Ditt ex får inte heller kontakta dig på ett störande och/eller hänsynslöst sätt med syftet med att kränka dig. Så om ditt ex fortsätter påminna dig om att bilderna inte är raderade kan ditt ex göra sig skyldig till ofredande enligt 4 kap 7 § BrB.Slutligen kan ditt ex göra sig skyldig till olaga förföljelse enligt 4 kap 4b § BrB om hot eller ofredande sker upprepade gånger. Det som krävs är alltså antingen upprepade störande kontakter som är ägnade att kränka dig på ett kännbart sätt, eller upprepade hot om att sprida bilderna eller visa bilderna för andra personer.SammanfattningSammanfattningsvis är det inte olagligt att behålla intima bilder på sitt ex men det är däremot olagligt att sprida intima bilder, hota om att sprida intima bilder och kontakta sitt ex med syftet att kränka honom eller henne. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,