Kan jag få ersättning om jag blir påkörd av en bil när jag cyklar?

2020-08-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Föra veckan jag har blivit påkörd av en bil på cykelbanan. Jag har skadat knä och fot.Har gjort polisanmälan också. Behöver jag att stämma eller?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (TSL).Vad ersätts genom trafikförsäkringen?Alla trafikpliktiga motordrivna fordon ska ha en trafikförsäkring (2 § första stycket TSL). Trafikförsäkringen ersätter person- eller sakskador som uppkommer i följd av trafik (8 § första stycket TSL). Ersättning lämnas genom trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring (11 § första stycket TSL). En personskada är en kroppslig skada som exempelvis en bruten arm. En sakskada är en skada som drabbar ett fysiskt föremål som inte är en människa, exempelvis en skada på en cykel.Hur går man till väga för att få ersättning från bilens trafikförsäkring?Om du inte blivit kontaktad av förarens försäkringsbolag bör du kontakta ditt eget försäkringsbolag för att få hjälp med ersättning från motparten. Du behöver inte vända dig till bilisten själv, utan kontakten sker försäkringsbolagen sinsemellan.Om föraren är okänd eller om fordonet är oförsäkrat kan du vända dig till Trafikförsäkringsföreningen för att få hjälp med ersättning.SammanfattningDu kan få ersättning både för dina personskador och sakskador ur bilens trafikförsäkring, eftersom det föreligger strikt ansvar för bilister (11 § första stycket TSL). Börja med att anmäla olyckan till ditt försäkringsbolag. Ditt försäkringsbolag kommer därefter kontanta bilistens försäkringsbolag, och du kan få ersättning för dina skador. Du behöver inte stämma motparten.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Kan justitieombudsmannen ogiltigförklara en dom?

2020-08-10 i Domstol
FRÅGA |HejJag har en fråga från verkligheten.En 20-årig flyktingman våldtar en 10-årig flicka ,tingsrätten dömer för våldtäkt,målet går vidare till Hovrätten som fria pga att man anser att våldtäktsmanneninte förstod att hon var tio-år.Nu till frågan, vad kan Justitieombudsmannen gör åt denna vansinniga domen.?Kan JO ogiltigförklara domen?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om justitieombudsmannen kan ogiltigförklara en dom från hovrätten. Regler om justitieombudsmannen finns i lag med instruktion för riksdagens ombudsmän (lagen om JO). Regler om rättegången i brottmål finns i rättegångsbalken (RB).Domstolar står under justitieombudsmannens tillsynJustitieombudsmannens främsta uppgift är att främja rättssäkerheten genom att se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om saklighet och opartiskhet (3 § första stycket lagen om JO). Domstolar står med andra ord under justitieombudsmannens tillsyn, däremot saknar justitieombudsmannen befogenhet att ogiltigförklara en dom.Hur överklagas en dom i brottmål?För att överklaga en dom i brottmål från hovrätten till Högsta domstolen (HD) krävs prövningstillstånd (54 kap. 9 § första stycket RB). Prövningstillstånd får endast meddelas om det är av synnerlig vikt för ledning av rättstillämpningen att ärendet prövas av HD, så kallad prejudikatsdispens (54 kap. 10 § första punkten). Prövningstillstånd får även meddelas om det finns synnerliga skäl för sådan prövning på grund av något misstag eller rättegångsfel i hovrätten (54 kap. 10 § andra punkten).Vem kan överklaga en dom i brottmål?För att ha rätt att överklaga en dom krävs dels klagorätt och dels klagointresse. Klagorätt innebär att ett domslut har påverkat ställningen för den part som vill överklaga. I brottmål är det enbart parterna i rätten (åklagare och tilltalad) samt målsäganden som har klagorätt. Klagointresse innebär att den part som vill överklaga domen måste har ett rättsligt intresse av att en prövning sker. Det kan enkelt uttryckas som att domen ska vara till nackdel för den part som vill överklaga. Med andra ord har den tilltalade klagorätt men saknar klagointresse i målet eftersom hovrättens dom var friande. Åklagaren och målsäganden har både klagorätt och klagointresse.SammanfattningSom svar på din fråga saknar justitieombudsmannen möjlighet att ogiltigförklara en dom. För att få gärningsmannen fälld måste åklagaren överklaga domen till Högsta domstolen, vilket i sin tur kräver prövningstillstånd. Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Återkallat körkort på grund av drograttfylla, när får man tillbaka det?

2020-08-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Jag har fått mitt körkort indraget 1år pga drograttfylla.Hur länge behöver jag vänta på att få tillbaka det utan att lämna prover.Får jag tillbaka det efter transportstyrelsen 5 åriga preskribitionstid?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har förstått dig, så har Transportstyrelsen fattat beslut om att återkalla ditt körkort på grund av drograttfylleri, och angett en spärrtid på 1 år. Du måste då ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Du kan tidigast ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden gått ut, och det kan tidigast beviljas av Transportstyrelsen två månader före spärrtiden gått ut. Om Transportstyrelsen beviljar ett nytt körkortstillstånd, skickar de en blankett till dig, som du får fylla i och skicka tillbaka så att ett nytt körkort kan tillverkas när spärrtiden är slut. Om du får avslag på din ansökan om körkortstillstånd, måste du ta om körkortet. Huvudregeln är att nytt körkort får utfärdas om spärrtiden är högst ett år, om sökande har körkortstillstånd (5 kap. 14§ tredje stycket körkortslagen), vilket innebär att då kan man undgå att behöva göra nytt teori- och förarprov. Dock kan det finnas krav i beslutet om återkallelse, som då gäller före (5 kap. 15§ andra stycket körkortslagen). Transportstyrelsen beslutar om vilka villkor som gäller för att få inneha körkortstillstånd (7 kap. 2§ 5p. körkortslagen). Körkortstillstånd beviljas inte alltid för de som anses vara en olämplig förare på grund av missbruk (3 kap. 2§ andra stycket körkortslagen). Du kan då bli skyldig att genomgå en blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för att prövningen om det är lämpligt att ge dig körkortstillstånd (3 kap. 3§ körkortslagen). Om du inte lämnar dessa prover, så kan du riskera att inte få tillbaka ditt körkort.När man har fått körkortet återkallat på grund av rattfylleri, kan man i vissa fall få tillbaka körkortet mot villkor om alkolås. Dock blir detta inte aktuell i ditt fall då det inte gäller för drograttfylleri. SammantagetSåledes är utgångspunkten att du, efter ett år, kan få tillbaka ditt körkort. För att få tillbaka körkortet måste du dock få ett nytt körkortstillstånd, vilket du kan ansöka om hos Transportstyrelsen tidigast 6 månader innan din spärrtid går ut. Vid detta beslut ska Transportstyrelsen också bedöma din lämplighet som förare, och då kan de begära blodprover och liknande för att kunna fastställa detta. Om du inte lämnar dessa prover, lär du inte få ett nytt körkortstillstånd, och därmed inte få tillbaka ditt körkort. Jag kan tyvärr inte ge dig ett bättre svar, utan jag rekommenderar dig att vända dig till Transportstyrelsen för att få ett bättre svar. Du kan läsa mer om återkallat körkort på deras hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Folkbokföring för barn över 16 år

2020-08-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejjag är sedan 2 år skild från barnens mamma och den yngsta är 17 år (sonen är 20 år) och båda har sedan skilsmässan bott och varit skriven på min nya adress. I samband med denna flytt samtyckte barnens mamma till att båda barnen var skriva hos mig. Nu har jag köpt en ny bostad (i samma stad) och bett barnen mamma att samtycka även denna gång (för dotterns del). Men se det går hon inte med på - jag har försökt komma i kontakt med henne och dottern har även bett mamman att gå med på samtycket, detta då dottern bor hos mig ca 90 % av tiden. Hur skall man hantera detta?Med vänliga hälsningarPeo
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att både du och barnens mamma står som vårdnadshavare för dottern. Ni har därför gemensamt rätt att bestämma i frågor som rör henne, men ska också i takt med hennes stigande ålder ta större hänsyn till vad hon själv vill (se 6 kap 11 § och 13 § Föräldrabalken). Flyttanmälan när man är över 16 årEnligt 30 § folkbokföringslagen ska båda föräldrarna skriftligen anmäla barnets flytt. Men om barnet, som det verkar vara i ert fall, är över 16 år kan hon själv anmäla flytten. Detta kan hon göra utan förälders underskrift. Om din dotter har bestämt sig för att hon vill bo hos dig verkar detta vara den absolut enklaste lösningen, eftersom hennes mamma då inte behöver lämna sitt godkännande. Om du anmäler flytten utan mammans samtyckeOm du istället anmäler flytten så krävs fortfarande mammans samtycke. Om mamman inte godkänner detta så kommer Skatteverket starta en utredning om var dottern spenderar mestadels av sin tid, så kallad dygnsvila. Om hon är hos dig 90% av tiden kommer Skatteverket med största sannolikhet bestämma att hon ska vara folkbokförd hos dig. Detta verkar dock som ett sämre alternativ än att hon helt enkelt gör en egen anmälan (se ovan). Vidare läsning Jag skulle även råda dig till att läsa om vad Skatteverket skriver i frågan. Här kan du läsa om hur man anmäler flytt för barn, hitta de blanketter som behövs, osv. Här kan du läsa vidare om folkbokföring för barn. Det går även bra att ringa Skatteverket och prata med en handläggare där!Jag hoppas att detta var svar på din fråga och att flytten går bra för er! Du är välkommen att kontakta oss igen om det är något mer du funderar över. Med vänliga hälsningar

Arv för särkullbarn?

2020-08-10 i Särkullbarn
FRÅGA |Hejsan, Min mamma givk bort här i våras, hon hade gift om sig för 15 år sen, och jag är särkullbarn. Jag hade en bror som gick bort för 20 år sen. Det finns inga övriga arvtagare, och min bror hade inga barn. Vad blir mitt arv?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är lite klurigt att besvara exakt vad du kommer få i arv, men tanke på att jag inte har kännedom om din mors tillgångar eller om hon skrivit ett testamente. Jag kommer därför ge dig generell vägledning om vad som gäller för särkullbarns arv när det inte finns ett testamente inblandat. Eftersom din bror inte finns kvar i livet och det inte finns andra arvtagare innebär detta att det är du som är ensam arvtagare (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Din mammas make har dock rätt till hälften av kvarlåtenskapen (3 kapitlet 1 § 1 stycket ärvdabalken). Hennes make kommer ärva hälften av deras giftorättsgods, dvs alla deras gemensamma tillgångar (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Som gifta är huvudregeln att all är gemensamt om det inte finns äktenskapsförord eller att vissa tillgångar är särskilt föreskrivna som enskild egendom (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken). Om det inte finns någon enskild egendom innebär detta att alla tillhörigheter delas upp; hälften får han och hälften får du. Det bör också beaktas att som efterlevande make är man berättigad ett värde på fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (3 kapitlet 1 § 2 stycket ärvdabalken). Om de tillgångar som han får efter din mammas död inte är lika mycket som de fyra prisbasbeloppen har han rätt att kräva ut dessa, vilket i sin tur kommer minska storleken på det arv som du skulle få. Om det finns ett testamente kan detta dock förändras. Genom testamente kan din mamma fördela sitt arv på annat sätt; detta kan leda till att du inte får hälften av arvet (9 kapitlet 1 § ärvdabalken). Som arvtagare har du dock alltid rätt till din laglott, dvs hälften av din arvslott (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). Det innebär att om det inte finns ett testamente ska du få 50% av hennes tillgångar och hennes make ska få 50%. Om du inte har fått 50% på grund av att hon testamenterat bort vissa av sina tillgångar har du i vart fall rätt till 25% av hennes tillgångar. För att få dessa måste du påkalla jämkning av testamentet (7 kapitlet 3 § ärvdabalken). Hoppas att jag har kunnat ge dig lite vägledning om hur det går till med arv för särkullbarn. Med vänlig hälsning,

Är begäran om bodelning preskriberad för min dotters f.d. sambo eftersom han inte hört av sig på ett år?

2020-08-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min dotter och hennes sambo flyttade isär för 14 månader sedan. Förra sommaren sms:ade ex-sambon mig och ville träffas för att han skulle få pengar för det som han uppfattade som sin del av boet. Jag svarade att vi skulle boka ett möte och frågade om han kunde godta ett skuldebrev gällande hans ev del av lägenheten ( min dotter äger den, men den köptes för att de skulle bo där tillsammans). Efter det har han inte hört av sig överhuvudtaget gällande detta. Han har inte tagit upp det med dottern heller. Han fick ett antal saker från lägenheten förra sommaren, och verkade nöjd med det. Nu, alltså 14 månader senare, hör han av sig till dottern och vill ha pengar för lägenheten. Kan man i detta läge anse att han begärt bodelning? Han har ju som sagt inte återkommit i ärendet på över ett år.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska samboegendomen fördelas dem emellan genom en bodelning, om någon av dem begär det. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Som jag förstår det i det fallet du beskriver har din dotters f.d. sambo förra sommaren, en tid efter att samboförhållandet upphörde, hört av sig till dig och sagt att han ville träffas för att få pengar för "sin del av boet". Efter det hörde han inte av sig, förrän nu, 14 månader efter att samboförhållandet upphörde. Du undrar om man kan anse att han begärt bodelning förra sommaren eller ej.I ert fall blir det till att avgöra om den begäran din dotters sambo gjorde förra sommaren är att bedöma som en begäran om bodelning eller ej. Den begäran som skett nu, 14 månader efter att samboförhållandet upphörde, är för sen. Enligt högsta domstolens uttalande i rättsfallet NJA 2008 s. 49 är det den som påstår att hen begärt bodelning inom ettårsfristen som normalt sett anses ha bevisbördan för sitt påstående. I förevarande fall är det helt enkelt din dotters f.d. sambo som har att bevisa att han begärde bodelning förra sommaren för att han ska ha möjlighet till framgång. Det finns inget krav i lagen om att en begäran måste ske enligt viss form vilket innebär att begäran om bodelning kan ske såväl muntligt som skriftligt. Skriftligt är givetvis att föredra ur bevissynpunkt.I rättsfallet ovan uttalade domstolen i det specifika fallet att det framgick att parterna under det första året efter samboförhållandets upphörande fördelade en stor del av samboegendomen utan att det skedde i formen av en bodelning. Vad som återstod var enbart att fördela vinsten efter försäljning av den gemensamma bostadsfastigheten. I den delen pågick vid utgången av ettårsfristen fortfarande diskussioner som inledningsvis torde ha skett med utgångspunkten att det skulle ske en mer formlös fördelning också av denna egendom. Det var först efter att ettårsfristen löpt ut som diskussionerna om fördelning av vinsten intensifierades. Enligt domstolen kunde det med hänsyn till möjligheten att göra en formlös fördelning inte innebära att den ena sambon därför uppfattat eller borde ha uppfattat att det röde sig om en begäran om bodelning från den andra sambons sida. Domstolens slutsats i fallet blev att begäran om bodelning inte skett tydligt nog i tid varför rätten till sådan var preskriberad.I din dotters fall går det inte att ge ett helt klart svar på huruvida sambon kan anses ha begärt en bodelning tillräckligt tydligt förra sommaren. Det kan, med ledning av ovanstående rättsfall, argumenteras för att sambon inte begärde någon bodelning utan att det snarare rörde sig om en formlös fördelning av det samborna ägde. Det kan även argumenteras för att om din dotters f.d. sambo ville begära bodelning skulle han vänt sig till henne och inte dig. Tyvärr kan jag inte ge något besked om hur en domstol kommer att resonera, men utifrån det du delgett oss i frågan kan det åtminstone argumenteras för att begäran om bodelning skett för sent.Om din dotter vill göra gällande att begäran om bodelning är preskriberad kan det vara en god idé att hon anlitar en jurist som företräder henne. Om så är intressant kan ni återkomma till mig per e-post för en offert från en av våra jurister och vidare kontakt. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på onsdag, den 12 augusti, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När får man köra moped klass II som är tillverkad innan 2003?

2020-08-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej är just nu 14,5 år gammaloch undrar om jag kan köra en 30 moped gjord före 2003 utan körkort/förarbevis?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar att det är en moped klass II som du syftar på, vilken får ha en hastighet om max 25 km/h. Enligt 2 kap. 3 § körkortslagen behöver du ha förarbevis för att få köra moped klass II. Ett sådant förarbevis kan du få först när du har fyllt 15 år, detta enligt 3 kap. 19 § körkortslagen. Du skriver även att mopeden är gjord före 2003, enligt Trafikverket spelar detta ingen roll utan den räknas som en moped klass II trots att den har ett äldre typintyg än vad som följer av nuvarande bestämmelser. Jag länkar till Trafikverkets sida här så kan du läsa mer själv om vad som gäller! Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna skriva till oss igen! Med vänliga hälsningar

Vad ärver efterlevande make och vad gäller för kapitalförsäkringar?

2020-08-10 i Make
FRÅGA |Hej!Vi är en familj på 5 personer. Jag har två särkullbarn och min man har ett särkullbarn. Vi har inga barn gemensamt. Vi är gifta.Vi äger ett hus och ett fritidshus gemensamt.Jag har en kapitalförsäkring med barn som förmånstagare.Jag har ett Investeringssparkonto som är tänkt att vara till min pension.Vi har även en varsin livförsäkring tecknat på varandras liv på ett belopp som motsvarar husets värde delat på 2.Vad händer exempelvis om min man avlider? vilka tillgångar ska delas och hur?Vad räknas som giftorättsgods? Är det bra att ha kapitalet i en kapitalförsäkring för att skydda pengarna från hans barn och det inte ska räknas in i giftorättsgodset.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga så som att du undrar hur arvet kommer fördelas vi händelse av att din make avlider. Dessutom hur uppdelningen mellan giftorättsgods och enskild egendom ser ut. För att svara på din fråga kommer jag översiktligt redogöra för den legala arvsordningen samt hur egendomen delas upp vid ena makens frånfälle. Din fråga regleras i äktenskapsbalken (Äktb) samt ärvdabalken (ÄB). Vad är den legala arvsordningen och hur fördelas dödsboet om det saknas testamente?Den legala arvsordningen är den ordning som anhöriga till den avlidne ärver. Den legala arvsordningen definierar vilka som är berättigade att ärva och hur mycket. Den legala arvsordningen består av arvsklasser som kan vara exempelvis bröstarvingar, syskon, föräldrar eller mor- och farföräldrar. Om det finns flera arvtagare i samma arvsklass delar de lika på kvarlåtenskapen, det framgår av den s.k likadelningsprincipen. Den legala arvsordningen använder man sig av då det saknas testamente som fördelar arvet annorlunda. Det är endast de arvsklasserna som omnämns i lag som kan ärva enligt den legala arvsordningen. Ett testamente kan däremot förordna egendom utanför de arvsklasser som framkommer av den legala arvsordningen. Vad händer om din make avlider?Om ena maken avlider tillfaller hela dennes kvarlåtenskap den efterlevande makan (3 kapitlet. 1 § ÄB). Om den avlidne maken har bröstarvingar har dessa rätt att ta ut sin laglott ur sin förälders kvarlåtenskap direkt (3 kapitlet 1 § ÄB). Den avlidne makens bröstarvingar kan välja att avstå från sin laglott och istället bli berättigade efterarv när den efterlevande maken går bort (3 kapitlet. 9 § ÄB). Vilka tillgångar ska delas och hur sker indelningen av egendomen?När den ena maken går bort ska en bodelning göras för att först kunna konstatera vad som ska ingå i dennes dödsbo. Således måste giftorättsgodset delas. Enligt huvudregeln råder vardera av makarna över sina tillgångar och skulder (1 kapitlet. 3 § Äktb). Undantaget är sådan egendom som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kapitlet. 1 § äktb). Enskild egendom är definierat i 7 kapitlet. 2 § äktb och kan sammanfattningsvis sägas vara sådan egendom som den ena maken fått med villkoret att den ska vara enskild (ex genom testamente eller annan handling). Egendom kan även göras enskild genom äktenskapsförord (7 kapitlet. 3 § äktb). En kapitalförsäkring ska som huvudregel ingå i bodelningen och det är därför viktigt att denne görs till enskild egendom genom äktenskapsförord. Om det är så att kapitalförsäkringstagaren går bort kommer försäkringen tillfalla förmånstagaren (20 kapitlet. 5 §andra stycket ÄB samt 14 kapitlet. 7 § försäkringsavtalslagen). Giftorättsgodset ska delas lika i en bodelning mellan makarna (11 kapitlet. 3 § äktb). SlutsatsOm din man avlider kommer alltså du ärva hela boet med undantag för om hans bröstarvingar vill ha ut sin laglott direkt. Giftorättsgods delas som huvudregel lika, det finns en möjlighet att undanta egendom från att bli giftorättsgods genom äktenskapsförord. Att placera pengarna i en kapitalförsäkring tillförsäkrar förmånstagaren pengar vid ditt eventuella frånfälle. Vid en bodelning kommer kapitalförsäkringen utgöra giftorättsgods, därför är det viktigt att ni genom äktenskapsförord gör denne till enskild egendom. Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här:https://lawline.se/bokaHoppas du fått svar på din fråga, MVH