Vad händer om man nekar en bot?

2020-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej.För några veckor sedan var jag och mina kompisar på väg hem från en fest då vår bil blev stoppad av polisen.Jag var inte den som körde men polisen såg på mig att mina pupiller såg stora ut och misstänkte därför att jag tagit någon form av narkotika. I panik så nekade jag men blev tvungen att lämna pissprov.I efterhand så ångrar jag att jag nekade då jag tidigare är ostraffad och det känns enklare att erkänna och godkänna bötern som påföljden hade blivit än att ta det till domstol då provet med största säkerhet kommer vara positivt.Kommer jag få en chans till att erkänna och godkänna bötern när provet är analyserat eller kommer det gå direkt till domstol eftersom jag nekade brottet?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar de som att du har kört bil med narkotika i kroppen vilket innebär att du kan ha gjort dig skyldig till brottet drograttfylleri.Brottet kan ge böter eller fängelse. Det är troligt att det i ditt fall kan bli böter med hänsyn till vilken sorts narkotika du brukade och att du säger att du är ostraffad sedan tidigare. Dock påverkas straffet också av hur mycket narkotika du hade i blodet.Eftersom brottet kan ge böter så kan åklagaren välja att utfärda ett strafföreläggande istället för att åtala dig för brott i domstol. Det är åklagaren som beslutar om att ta upp brottet genom strafföreläggande och detta är valfritt för åklagaren, RB 48 kap 1 §. Om åklagaren beslutar detta och du godkänner strafföreläggandet så innebär det att du erkänner brott, RB 48 kap 2 § 2 st. Genom att godkänna strafföreläggandet gäller det som en dom, RB 48 kap 3 § 2 st.Sammanfattningsvis kan åklagaren välja att utfärda ett strafföreläggande vilket du kan godkänna (erkänna) och betala direkt eller så blir det rättegång. Med vänliga hälsningar,

Gallringsregler för trafikbrott

2020-07-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag fick en penningbot från polis för att jag inte använde blinkers vid en korsning, de sa att jag kan antigen betala boten eller tar det på rätten och de sa ingenting om detta skulle sparas också i mitt registerutdrag, jag tyckte då det är bra att ta emot boten på plats och få slut på det. Nu efter sex månader beställde jag ett utdrag från polisen för att ansöka jobb hos ett transport företag och då upptäckte jag att det stod i registret ett trafikbrott vilket påverkar mina ansökningar negativt. Nu undrar jag om jag kan överklaga eller begära polismyndigheten att radera registret eftersom jag inte blev informerad av polisen då jag erkännande trafikbrottet.Mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Det framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister när en uppgift i belastningsregistret gallras, dvs försvinner, och inte längre blir synlig. Uppgifter om böter gallras fem år efter domen, så den bot du fick utfärdad av polisen kommer att vara synligt i registret i fem år från dagen då du fick boten. Det finns inget du kan göra för att i förtid gallra bort uppgiften i ditt register.Föreläggande av ordningsbot får enligt 48 kap. 13 § rättegångsbalken (RB) utfärdas för vissa brott som inte kan leda till svårare straff än penningböter. Eftersom du godkände ordningsboten och betalade den har den vunnit "laga kraft", detta innebär att den inte går att överklaga, 48 kap. 3 § RB. Det finns dock viss möjlighet att klaga på godkänd ordningsbot, det är samma regler som är tillämpliga för klagan på godkänt strafföreläggande i 59 kap. 6-10 §§ RB. I 6 § 1 p. föreskrivs att strafföreläggandet (eller ordningsbotsföreläggandet i det här fallet) ska undanröjas om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Att den misstänkte inte förstod innebörden av godkännandet, ett s.k. förklaringsmisstag, omfattas i regel av denna bestämmelse. Det är dock svårt för tingsrätten att utreda vad den misstänkte förstod vid tiden för godkännandet. Ett påstående om förklaringsmisstag godtas inte rätt av, utan tingsrätten gör en sammanvägd bedömning av den misstänktes och polisernas utsagor, samt övrig bevisning. Det kan vara en problematisk faktor att det har gått sex månader sedan du godkände boten.Av 59 kap. 7 § RB framgår hur man går tillväga för att klaga på ett godkänt föreläggande av ordningsbot. Klagan sker skriftligen hos den tingsrätt som hade kunnat ta upp åtal för förseelsen, det vill säga tingsrätten i den ort eller det område där förseelsen begicks. Skrivelsen måste komma in till tingsrätten senast ett år efter att ordningsboten verkställts.Mitt tips är att aldrig godkänna ett föreläggande eller böter om du anser att du inte har gjort fel i den påstådda gärningen, då det i princip är omöjligt, eller i vart fall väldigt svårt, att i efterhand "riva upp" ett godkänt föreläggande eller ordningsbot som vunnit laga kraft.Med vänliga hälsningar,

Kan Sambon ärva varandra?

2020-07-31 i Sambo
FRÅGA |SAMBOLAGEN!Vi är två familjer Jag och mina barn och min nuvarande sambo och hans barn.Jag sålde min lägenhet för att flytta in till honom, vi funderar på att lägga mina pengar på en lägenhet i Spanien som jag kommer att stå skriven på. Om Jag inte missförstått allt så kommer han ha rätt till hälften av lägenheten då jag köpte den i egenskap av att vi skall kunna vistas där. Hur blir allt om någon av oss går bort?OM JAG AVLIDER: Då tillfaller 50% av min del mina barn och den andra delen min sambo?MIna barn äger då 25% av lägenheten i Spanien och han 75% ? Eller?Om HAN går bort, blir då lägenheten i Spanien min till 75% och hans barn 25% då jag ärver halva hans del?Hur blir det med villan jag flyttade in i som han redan ägde, kommer jag att ärva något i detta fall?Lika så undrar jag hur det blir med Hans bolag, det ena bolaget hade han när vi träffades och det andra är jag med och startar upp, jag är endast suppleant i bolaget.Borde jag skriva ett typ av Äktenskapsförord / enskild egendom? ( Allt mitt är mitt och allt hans är hans)Tack på förhand.
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja svara på din fråga genom att besvara om vad som anses som gemensam bostad enligt Sambolagen. Sedan kommer jag besvara vad som händer ifall någon av er avlider och vem som kommer ärva vad och hur mycket.Gemensamma bostadenPrecis som du skriver sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen. Dock måste vi först veta vad som kan vara gemensam bostad vilket framgår av 5 § Sambolagen. Denna paragraf nämner bland annat att bostaden ska är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Vidare kan vi utläsa i den 7 § Sambolagen att till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Jag har uppfattat din fråga så att det bostaden du köper i Spanien ska användas huvudsakligen för fritidsändamål och därmed kommer han inte ha rätt till hälften av lägenheten. Vem kommer ärva vad ifall någon av er gå bortHuvudregeln är att om den avlidne har barn så ärver dessa. Om den avlidne har flera barn så delas arvet lika mellan dessa, 2kap. 1 § ÄB.Sambon kommer inte ärva något, men eftersom ni är sambor ska en bodelning göras mellan dem, 8 § första stycket sambolagen. Dock måste den efterlevande sambon begära att en bodelning ska genomföras senast när bouppteckning förrättas för att bodelningen ska äga rum, 8 § andra stycket sambolagen. Om den efterlevande inte begär en sådan bodelning kommer det heller inte att ske någon bodelning. Om ingen bodelning sker kommer den efterlevande sambo att behålla vad den äger och barnen får förälders tillhörigheter. Sådant som ägs tillsammans får ni försöka komma överens om hur det ska fördelas. Sammanfattningsvis så kommer inte någon av er ärva något från den andra utan det är endast bodelningen som gäller. Mitt förslag är att ni skriver en samboavtal och en testamente så ni kan specificera hur det ska gälla ifall ni samboförhållandet upphör eller någon av er går bort. Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver du ytterligare hjälp och rådgivning är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister.Med vänlig hälsning/

Aktieägares personliga ansvar

2020-07-31 i Bolag
FRÅGA |Hej,Driver företag, ett Aktie Bolag. Om jag skriver ett testamente där någon ärver bolaget, nu har bolaget tillgångar, men vad händer om bolaget skulle ha problem om ett antal år när jag går bort?Då arvingen ärver aktierna i bolaget, blir denna personen då ansvarig för eventuella åtaganden?Vet att man inte kan ärva skulder, men vad gäller om man får ärva aktierna i ett bolag? Då blir väl ägaren huvudman i bolaget?(har inga bröstarvingar, så jag kan testamentera)
Mohamed Mustapha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (ABL). Huvudregeln i ett aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser (1 kap. 3 § ABL). Detta beror på att det är aktiebolaget som juridisk person som bär förpliktelserna, inte de enskilda personerna bakom bolaget. Personen som tar över bolaget efter dig kommer alltså enligt huvudregeln inte ha något personligt ansvar för förpliktelserna, utan detta ligger på bolaget.Det finns dock undantag från huvudregeln som kan göra att styrelsen och aktieägarna blir personligt ansvariga för vissa förpliktelser som bolaget åtar sig. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet eller när det vid en utsökning visar sig att bolaget saknar tillgångar så ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning (25 kap. 13 § ABL). Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger det registrerade kapitalet ska styrelsen kalla en kontrollstämma som besluta om bolaget ska gå i likvidation eller inte (25 kap. 15 § ABL). Beslutar man att fortsätta driva verksamheten trots att det egna kapitalet understiger det registrerade kapitalet ska en ny kontrollstämma hållas inom åtta månader från den första för att på nytt pröva frågan om likvidation. En ny kontrollbalansräkning ska upprättas inför den andra kontrollstämman (25 kap. 16 § ABL). Hålls inte den andra kontrollstämman inom den angivna tiden eller understiger det egna kapitalet det registrerade kapitalet vid den andra kontrollstämman ska styrelsen ansöka om likvidation hos tingsrätten (25 kap. 17 § ABL). Ansökan skall göras inom två veckor från den andra kontrollstämman eller, om en sådan inte har hållits, från den tidpunkt då den senast skulle ha hållits (25 kap. 17 § 2 stycket ABL). Om styrelsen underlåter att följa dessa steg så svarar ledamöterna solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består. Detta gäller även den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar å bolagets vägnar (25 kap. 18 § ABL). Aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet blir solidariskt ansvariga (Med de som omfattas av 25 kap 18 § ABL) för förpliktelser som uppkommer för bolaget efter den tidpunkt då ansökan om likvidation senast skulle ha getts in (25 kap. 19 § ABL).SammanfattningAktieägarna blir vanligtvis inte personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Detta sker endast när bolaget är skyldigt att gå i likvidation, men där styrelsen/aktieägarna underlåter att ansöka om likvidation hos tingsrätten.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Vänliga hälsningar,

Avsluta hyresavtal innan uppsägningstids slut?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr andrahand, och i kontraktet står det att det är 3 månader uppsägningstid. Nu sa jag upp lägenheten pga jag blivit av med jobbet, frågade även min hyresvärd om vi kunde korta ner uppsägningen till en månad pga att jag helt enkelt inte kommer ha råd, vilket hon absolut inte ville gå med på. Har jag några alternativ i detta?
Emil Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller kring uthyrning av lägenhet regleras i 12 kap. Jordabalken. Om ett hyresavtal träffats på obestämd tid kan avtalet upphöra att gälla först vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från det datum då du sagt upp lägenheten. Dvs om du säger upp hyresavtalet den 20 augusti så kommer avtalet att upphöra vid månadsskiftet november/december (12 kap. 4 § jordabalken). Tyvärr finns inte så många alternativ till att få lägenheten uppsagd tidigare. Det jag kan rekommendera dig att göra är att försöka hjälpa din hyresvärd att hitta en ny hyresgäst som kan ta över ditt andrahandskontrakt.Vänligen,

Kan man säga upp sig efter man har ansökt semester?

2020-07-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag och min dotter som är tandläkare äger en klinik. I vår klinik jobbar jag som admin, min dotter som tandläkare och en assistent. Assistenten har jobbat hos oss sen 2017. Nu har hon sagt uppsäg. Enligt vår avtal har hon en månad . 2 dagar senare har hon krävd semester och hotar mig med LAS !!! Situationen verkar krisartad. Tandläkaren är ensam och har ingen annan att assistera henne. Vi kan inte heller stänga verksamheten. Vi behöver tid att rekrytera en ny assistent. Vi är beredd att betala hennes semesterersättning.Nu undrar vilka rättigheter / alternativ vi har. Jag har läst hela LAS och Semesterlagen men ingenstans hittade svar på min situation.Tack på förhand//
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan det vara att det står något i anställningsavtalet eller kollektivavtalet. I så fall kan svaret bli ett annat än det jag ger dig nu.När arbetstagaren ansöker om semester och får den beviljad har arbetstagaren rätt till det. Säger arbetstagaren upp sig efter att ha fått semester beviljad ändras inte den rätten. Arbetsgivaren kan inte ta tillbaka den beviljade semestern. Det betyder alltså att arbetstagaren får "semestra" under uppsägningstiden. Semestern ska räknas in under uppsägningstiden. Det viktiga är att semestern är redan beviljad. Skulle arbetstagaren först säga upp sig och sen ansöka om semester kan arbetsgivaren säga nej. Hinner uppsägningstiden löpa ut innan du tagit ut dina fyra veckors semester har du rätt att få semesterersättning, 28 § semesterlagen. Om inget annat bestäms i anställningsavtalet eller kollektivavtalet finns dessutom en bestämmelse i lagen som säger att en arbetstagare har rätt till fyra veckors semester under tiden juni till och med augusti, 12 § semesterlagen. Det finns alltså en möjlighet för arbetstagaren att få ut semester då även om denne ansöker om det efter att arbetstagaren sagt upp sig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Giltighet av umgängesavtal

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan sedan tidigare har jag och mamman till vårat barn haft ungängesavtal där mamman pga pyskiskohälsa, droger och andra problem fått träffa barner vissa dagar där jag varit närvarande. Nu ligger de till som såhär att vi genom bägge kommit överens hos familjerätten har skrivit över vårdnaden på mig så nu har jag ensam vårdnad. Min fråga är gäller fortfarande tidigare umgängesavtal då det inte avtalades om något på plats när vi skrev på för vårdnaden hos familjerätten och hur funkar de med umgängesrätten då den andra föräldern kan kräva på kortbasis att få ha umgänge och ibland även försöka med så långt som att vilja träffa barnet själv.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnad och umgänge är två olika saker, är det så att ni har ett giltigt umgängesavtal gäller det fortfarande. Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Det här betyder inte att umgängesföräldern har rätt att träffa barnet när som helst utan ett avtal eller dom rörande umgänget måste fortfarande följas.Vill du få till en ändring eller precisera umgänget kan ni skriva ett nytt umgängesavtal hos familjerätten (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Då kan ni bland annat precisera vilka dagar och tider umgänget ska ske, samt eventuella resekostnader i samband med umgänget. Är avtalet skriftligt och godkänd av socialnämnden får det samma rättsverkan som en dom och måste således följas, annars kan man begäran verkställighet. En ändring av umgänget kan även beslutas av domstol. Behöver ni hjälp med att komma överens i frågor som rör umgänget kan ni även hos familjerätten få hjälp att nå enighet genom samarbetssamtal Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste man låna pengar vid förvärv av bostadsrätt?

2020-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har besparingar på banken, har jobbat mycket i många år och tänker köpa en lägenhet med mina besparingar alltså genom överföring från mitt bankkonto för en miljon kronor. Är det okej att köpa bostadsrätt utan att låna enligt lagen ? Kan jag till och med frågas av myndighet var jag fick pengarna ifrån?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom en bostadsrätt i svensk lag räknas som lös egendom regleras köpet av köplagen om det sker mellan två privatpersoner och konsumentköplagen om köpet sker mellan en näringsidkare och konsument. Ingen av dessa lagar ställer något krav på att man måste ta något lån vid ett köp.Den så kallade lagen om åtgärder mot penningtvätt ställer krav på din bank att känna sin kund. Därför kan du mycket väl komma att bli tillfrågad av din bank var du fått pengarna ifrån när en så stor transaktion sker. Om du ger tillfredsställande svar på de frågor som de ställer finns ingen anledning att att anta myndigheter kommer ställa frågor. Hoppas du fick svar på din fråga!