Underhåll av make skriven på annan adress

2016-08-06 i Underhåll
FRÅGA |Hej." Jag" är gift men vi har inte stått skrivna på samma adress på flera år. Vi har inga gemensamma barn men har barn på varsitt håll som vi inte har vårdnaden om. Min make betalar inte hyran för sin lägenhet och blir vräkt. Har han rätt att bara klampa på i min lägenhet och säga att det är min skyldighet att låta honom bo här, trots min ovilja, eftersom vi är gifta?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I äktenskapsbalken framgår att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, men ett vanligt missförstånd bland gemene man är om man är gift innebär detta att man äger allt ihop. Så är det inte. Är det med andra ord din lägenhet, har han ingen rätt att klampa in och kräva dig på bostadsplats, såvida ni inte förvärvat lägenheten ihop, utan att denna är din. Visserligen finns en viss underhållningsplikt för makar om att tillgodose den andres personliga behov och skjuta till med pengar utifall inte dessa räcker till, men eftersom jag inte vet på vilka grunder din make inte hade råd att betala sin hyra varpå han blev vräkt (det skiljer sig exempelvis om det var pga av sjukdom som innebar att han inte kunde betala eller om det skulle vara pga ex ett missbruk) är det svårt att svara på.Behöver du hjälp med upprättande av skilsmässa eller bodelning kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på familjerätt Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lån av lös egendom

2016-07-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hur kan man bära sig åt om en tidigare vän vägrar lämna tillbaka grejen den lånat av mig? Personen säger att jag kan hämta det hos en av dens vänner, som också är en tidigare vän till mig, men jag har aldrig ärenden dit (andra sidan stan) och det finns anledningar att jag brutit även med den vännen. Vad kan jag göra för att få tillbaka grejerna?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande lån av lös egendom (en grej) finns det få regler i svensk lag. Visserligen uttrycker lagtexten att den som lånat något ska ge tillbaka detta i samma skick, men som du har upptäckt i ditt fall, är det svårt att få några påföljder av att någon inte följer ett sådant låneavtal. Eftersom det inte framgår av din fråga vad det gäller för föremål är det svårt att ge dig ett konkret svar, men skulle det exempelvis röra sig om en mobiltelefon med abonnemang registrerat i ditt namn, finns alltid en möjlighet att göra en polisanmälan för stöld utifall du anser att det handlar om en stöld av objektet.

Tillsvidarekontrakt hyra vid arv

2016-07-09 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag hyr en villa med tillsvidarekontrakt sedan snart 10 år tillbaka av en äldre man. Han blir ju inte yngre och mina funderingar kring min situation vid hans evt bortgång medan jag bor i huset börjar ta plats. Han har systerbarn som ärver honom, det är allt jag vet. Vilka rättigheter har jag när situationen uppstår? Får jag bo kvar?Kan jag föreslå att få köpa ut huset efter hans bortgång till taxeringsvärdet eller evt under pga det är nergånget och inte renoverat på snart 20 år? Eller får han ge mig huset i gåva? Vilken lösning är mest lönsam för min del? Han bryr sig inte hur det ser ut när han inte längre är här, men han tror att jag nog ska kunna få bo kvar... Tveksam är jag dock till detta!Tacksam för svar, då denna fråga tar mer plats efter hand som tiden går... Majken
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Eftersom ditt hyresavtal löper på obestämd tid, kan detta avtal sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmst efter tre månader från uppsägning. Detta innebär därigenom att utifall den äldre mannen dör och hans systerbarn ärver huset, har systerbarnet rätt att säga upp ditt hyresavtal om denne så vill. Ett alternativ hade därför kunna vara att skriva avtalet med den äldre mannen på bestämd tid, vilket dock blir lite av en kortsiktig lösning.Har mannen såsom intresse av ge dig huset såsom en gåva framstår detta givetvis som det mest "lönsamma" för dig, men detta måste ske så länge mannen är i livet. Likaså en försäljning, där ni båda får avtala om ett pris, är möjlig. Av vad som framgår av din fråga föreslår jag att du hör med mannen som äger huset om vad hans intresse är - att systerdottern ska ärva, att han kan tänka sig att sälja eller liknande. Ska huset till dig ges som en gåva eller säljas krävs det att detta sker juridiskt formellt så att inte systerdottern kan göra anspråk på huset vid mannens bortgång.

Hittegodslagen dispositiv

2016-07-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Är hittegodslagen dispositiv? D.v.s. går att avtala bort
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dispositiv för vem? För den som funnit godset? I den bemärkelsen är hittegodslagen inte dispositiv och möjlig att avtala bort. Är det en fyndförseelse är även straffbart att inte anmäla fyndet till polisen (10 kap. 8 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700). Däremot framgår av lagtext inga bestämda summor av hittegods för upphittaren, utan beskrivs såsom "skälig kostnad i anledning av fyndet och skälig hittelön", och är i den bemärkelsen inget "avtalat". https://lagen.nu/1938:121

Avbrutet webbköp

2016-07-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Igår skulle jag beställa en vara över internet. Medan jg håller på att betala (dvs. Jag hade uppe bankens sida med direktbetalning och höll på att välja konto) så avbröts transaktionen. Jag försökte köpa varan igen men då stod det att den var slutsåld. Affären menar på att varan tagit slut medan jag betalade. Kan man verkligen sälja en vata trots att någon håller på att betala den? Mvh
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oturligt nog verkar det som att varan tog slut samtidigt som du lade din order. Eftersom avtalet anses fullbordat då uppfyllt din del av avtalet,i gällande fall erlagt betalning, är inte butiken skyldig dig att fullgöra sin motprestation, dvs utlämna dig varan.Hoppas att du fick svar på din fråga

Muntligt avtal gällande lån av husbil

2016-07-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag träffade förra året en man och han ville låna ut sin husbil till mig under ca en månads tid. Nu ses vi inte längre och han har helt plötsligt börja sprida bland människor att jag ska betala honom 8300 kronor. Jag lånade inte hans husbil med överenskommelse om att någon summa skulle betalas. Han sa vid flera tillfällen till mig att han kommer stå för kostnader rörande husbilen. Så nu ca ett år senare blir jag väldigt snopen och förvånad när hans bror berättar att han säger jag är skyldig honom pengar. Han säger att jag har erbjudit mig betala honom över ett mail han har fått. Men vad han inte berättar är att han har avböjt fler än en gång att få betalt för nyttjandet av husbilen. Jag har av gott uppförande erbjudit betalning men han har nekat det, då han vill vara snäll. Men nu är han bitter för jag lämnade honom och ska helt plötsligt ha tillbaka sina pengar. Så vad bör jag göra?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt avtal medför precis samma giltighet såsom ett skriftligt. Har denna man lånat ut sin husbil utan att kräva eftersättning för lånet är det alltså denna överensstämmelse som ska hållas. Som bekant är dock alltid skriftliga överenskommelser enklare att bevisa och hävdar denna man att du erbjudit dig att betala och han nekat till detta, borde även detta finnas såsom bevis. För att ett avtal ska anses slutet krävs alltid att en accept har skett av förslaget till betalning, vilket det inte har genom att mannen har avböjt dina anbud på betalning. Du har med andra ord ingen skyldighet att betala honom utifrån vad som framgår av den information du gett ovan.